Document 7172964

Comments

Transcription

Document 7172964
Referat fra foreldremøtet for Storhamar Fotball G2003
Sted: Klubbhuset
Tid: 17.3.15 kl. 20.30
Møteleder: Thomas Olsen
1. Presentasjon av støttegruppa.
Hovedtrener: Glenn Selvik
Gult lag: Trener: Ole Martin Jortveit Lagleder: Thomas Olsen
Blått lag: Trener: Atle Kornberg Lagleder: Hallvard Hersleth/Morten Frøhaug
Grønt lag: Trener: Petter Torgerhagen Lagleder: Per Erik Viken
Rødt lag: Trener: Kjetil Røhne-Hagen Lagleder: Sten Gunnar Torseter
(Guttene er ikke inndelt enda. Det vil skje når sesongen nærmer seg).
Foreldrekontakter: Kjersti Skrefsrud og Kjersti Røste Olsen
Prosjektansvarlig Arvika-turnering: Hilde Brustad
2. Hovedtrener Glenn Selvik redegjorde litt for hva som er fotballfilosofien til trenerne i G2003.
Målet er å øke spilleforståelsen. Vi øver på elementer i spillet på trening og mener at det
guttene trener på blir de bedre på. Viktig at foreldrene ikke sier motsatt eller noe annet enn
det trenerne sier spillerne skal prøve på i kamper. Guttene ønsker nok å vinne kamper, men
viktigere er det å bli bedre fotballspillere gjennom «å spille» fotball.
Treninger: Det er en stor gruppe og naturlig nok sitter ferdighetene litt ulikt. Skal øvelser
fungere godt(gi læring for alle) må spillere klare øvelsesmomentene i øvelsene omtrent likt.
Vi har ofte samme øvelser, men med forskjellig vanskelighetsgrad fra spiller til spiller. Alle
spillere skal føle mestring på sitt ferdighetsnivå.
Får vi etter hvert spillere som ønsker mer utfordring vil det bli sjekket ut om hospitering til
G2002 kan være en løsning.
3. Informasjon om seriespill/turneringer (Thomas Olsen/Glenn Selvik)
Primær kampdag for G2003 blir onsdag. Vi har med 4 lag i vanlig serie. Det kan bli lite spillere
til enkelt kamper. Derfor skal vi ha et «anti-lag», dvs. lag med annen kampdag slik at vi kan
låne spillere om det trengs. Det blir ikke FUTH-lag.
Turneringer:
9-10 mai:
Sparebanken Hedmark 7’er cup, Presterud
6-7 juni:
Briskeby turnering
12-14 juni:
Arvika. Vi har meldt på tre lag.
22-23 august: Maxi turneringen, Ankerskogen
4. Treningstider
Treningstidene vi har hatt gjennom vinteren fortsetter til påske. Etter påske får vi nye tider
og da på Presterud banene.
5. Informasjon/kommunikasjon (Thomas)
- Informasjonskanal er i hovedsak nettsidene til 2003 årgangen på Storhamars nettsider.
- Vi lager sms gruppa for hastemeldinger.
- Mail.
6. Kick-off samling på Raufoss med overnatting (Thomas/Anders)
Anders Lorentzen har gjort en stor jobb med å lage et flott opplegg for Kick off på Raufoss.
Dette var planlagt skulle være 17-18 april. Dette er fredag og lørdag etter at guttene fra
Presterud skole(mange) kommer fra leirskole(dette visste vi ikke før foreldremøtet). I tillegg
ble egenandelen vurdert som litt høy (kr 600,-). Det jobbes med å organisere et lignende
opplegg helgen etter(24-25.4). Et forslag er å overnatte på klubbhuset med treninger med
avslutning i Ankerskogen svømmehall.
7. Informasjon om Arvika turnering (Hilde)
12.-14. juni
215 lag er meldt på turneringen.
32 lag i gutter 2003.
Storhamar G03 har meldt på 3 lag.
Det er mye god informasjon på hjemmesidene til cupen. Å få hytte el. er vanskelig. Det blir
ofte bestilt rett etter cupen for året etter. Det gir muligheter for avbestillinger. Så det er
mulig å sjekke. Det er søkt om at guttene får ligge på samme skole som sist.
8. Informasjon fra foreldrekontakter (Kjersti/Kjersti)
Foreldrekontaktene hadde med kake og kaffe så vi hadde en god kaffepause med deilig kake.
Det er pt. Ca 10000,- i kassen. Vi trenger mer penger. Er det noen som vet om dugnader så si
fra til foreldrekontaktene.
Det er skaffet en dugnad som er å legge «flyers» i postkasser. Guttene er delt inn i lag og har
fått disse til utdeling. Skal være gjort før påske. Dette gir 4000,Vi ønsker å få ned egenandelen til turneringene.
Eventuelle jakker ble nevnt uten at det ble tatt noen beslutning, men det skal sjekkes opp
hvilke muligheter som ligger i klubbens utvalg. Mer informasjon kommer om dette.
9. Eventuelt
Sesongen nærmer seg og det forsøkes å få til treningskamper. Mer informasjon om dette
senere.
Referent: Atle

Similar documents