TVERRFAGLIG PROSJEKT-AFGHANISTAN

Transcription

TVERRFAGLIG PROSJEKT-AFGHANISTAN
Design og Tekstil Vg2
Oppgave 5-2010/11 Innlevering og presentasjon tirsdag 15/2
TVERRFAGLIG PRO SJEKT-AFGH ANISTAN
Tid: Programfagtimene i uke 6 + mandag i uke 7 til å gjøre ferdig presentasjonen.
Du skal i denne oppgaven:
1. Designe ett eller flere moderne antrekk for kvinner.
Antrekkene skal være inspirert av Afghanistan; for eksempel: fargeinntrykk, stemninger, situasjonsbilder,
tradisjonelle drakter, broderi og vevemønster, smykker...
2. Til ett av antrekkene skal du designe et tilbehør der du bruker tradisjonelle veve/broderimønstre som
utgangspunkt. Bearbeid utsnittet du velger til et flatemønster eller bord ved hjelp av f eks photoshop,
kopimaskin, klipping og liming eller andre metoder. Vis hvordan du kan bruke dette i hele eller deler av
tilbehøret. Legg gjerne til andre element som f,eks broder(i maskin/ for hånd), trykk, perler, frynser, bånd osv
I denne oppgaven er selve designprosessen viktig. Du kan gjerne lage deg en personlig ”arbeidsbok” der du har
med ideer, forskjellige måter å visualisere designet på (skisser, collager, tegninger osv) mønsterbygging
(border/flatemønster) stoffprøver osv. Hva med å lage små ”forskende” modeller eller prøvelapper ? Jobb
systematisk og dokumenter nye ideer som oppstår underveis .
Innlevering og Presentasjon
•
•
•
Forslag til ett eller flere antrekk+ forslag til tilbehør leveres i farger på A-3 ark, valgfri måte å visualisere på
Dokumentasjon av prosessen i valgfri presentasjonsmappe.
I tillegg skal oppgaven presenteres muntlig for klassen
Vurderingskriterier: Design og Produktutvikling
Utvikle og begrunne ideer til produkter
Lage arbeidsplan og planlegge arbeidsprosess.
Bruke tegneteknikker, skisser og annen visuell dokumentasjon.
Presentasjon via digitale verktøy eller andre hjelpemidler
Gjøre rede for tradisjoner og særpreg i aktuelle design- og tekstilfag
Dokumentasjon og evaluering av eget arbeid

Similar documents