PTW-Serien

Transcription

PTW-Serien
PTW-Serien
Luftdrevne muttertrekkere
Kontinuerlig
rotasjon
Kontrollert
moment
PTW-serien, luftdrevne muttertrekkere
▼ PTW1000
Kontinuerlig rotasjon
Kontrollert moment
Kalibreringssertifikat
Alle verktøyene i PTW-serien er
CE-sertifisert og leveres komplett med
et kalibreringssertifikat.
Typiske bruksområder for luftdrevet
momentmuttertrekker
Produktivitet
• Konstant høyhastighetsrotasjon og konstant momenteffekt
• Planet girkassedesign med lav friksjon minimerer slitasje og øker
driftstid.
Sikkerhet
• Ergonomisk design med liten vibrasjon reduserer tretthet, og
risikoen for vibrasjonsskader for operatøren
• Luftmotor med lavt støynivå gir stille, konsistent ytelse for bruk
både innendørs og utendørs.
Anvendelighet
• Tilbys med standard reaksjonsarm, et bredt utvalg av tilpassede
armer og tilbehør er tilgjengelig
• Kan leveres med eller uten filter – regulator – smøreenhet (FRL)
• Unikt kalibreringssertifikat leveres med hvert verktøy.
Olje og gass, vedlikehold, reparasjon, drift
– Rørflenser
– Ventiler
– Inspeksjonsluker
– Trykkbeholdere.
Kraftproduksjon
– Turbinbolter
– Masteelementer
– Turbinhus.
Gruvedrift
– Vedlikehold av skinneganger
– Vognvedlikehold
– Hjulvedlikehold
– Skuffevedlikehold.
▼ PTW-serien luftdrevne momentmuttertrekkere er
ideelle til bruk der hastighet og presisjon er avgjørende,
for eksempel på vedlikehold av spor.
◀ PTW1000 gjør kort prosess
med denne vedlikeholdsjobben
på flensen.
2
Luftdrevne muttertrekkere
PTW
Serien
①PTW-muttertrekker
② Standard reaksjonsarm
Maksimalt moment:
③Luftslange
8135 Nm
④Filter, regulator og
smøreenhet
Firkantdrev utvalg:
1 - 1½ tommer
MUTTERTREKKER UTVALG *
F ilter – regulator – smøreenhet
og slange
A lle verktøy i PTW-serien leveres
komplett med standard reaksjonsarm, filter – regulator – smøreenhet
(FRL) og 3 m luftslange.
Momentområde (Ft.lbs) ▶
Momentområde (Nm) ▶
Pipestørrelser 1) (tommer) ▶
BSH-serien kraftpiper
Kraftpiper til motordrevet
momentverktøy. Mer informasjon
på www.enerpac.com.
Hydrauliske muttertrekkere
Enerpac tilbyr et komplett utvalg
muttertrekkere med firkantdrev og
sekskantkassett. Mer informasjon
på www.enerpac.com.
Pipestørrelser 1) (mm) ▶
* Anbefalinger om kraftpipestørrelse baserer seg på verktøyets moment og kraftpipestørrelse.
Ytterligere kraftpipestørrelser tilgjengelig på forespørsel.
Tilbehør
E nerpac tilbyr en komplett serie
av tilbehør, inkludert et utvalg
av reaksjonsarmer og drev. Mer
informasjon på www.enerpac.com.
4
Side:
▼ utvalgsTABELL
Minimum
moment
(Ft.lbs)
(Nm)
407
678
1220
1763
300
500
900
1300
Alle PTW-modeller leveres komplett med standard reaksjonsarm og FRL.
Maksimal
moment
(Nm)
(Ft.lbs)
1356
2712
4067
8135
1000
2000
3000
6000
Firkantdrivtapp
(tommer)
1
1
1
1½
Modellnummer
(FRL og luftslange
inkludert)
1)
PTW1000C
PTW2000C
PTW3000C
PTW6000C
Hastighet
Dimensjoner (mm)
(RPM)
A
B
C
D
(kg) 2)
12,6
8,0
3,1
2,5
272
286
343
366
83
83
83
114
72
79
95
127
130
133
133
178
8,2
8,8
10,4
17,7
For å bestille uten FRL og 3 m luftslange, fjern suffikset "C" fra modellnummeret ( eksempel: PTW3000).
Vekt inkluderer ikke reaksjonsarmen. Vekt av reaksjonsarm for PTW1000, PTW2000, PTW3000 er 1,3 kg og for PTW6000 3,5 kg.
1)
2)
www.enerpac.com
3
PTW - serien, luftdrevne muttertrekkere
Industriverktøyserien
Sylindere og løfteprodukter
•Universal
•Aluminium, lettvekt
•Pannekake
•Flat-Jac®, lav høyde
•Trekk
•Hult stempel
•Presisjon
•Lang slaglengde
•Høy tonnasje
•POWR’RISER®-løftejekker
•Jekker
•Sylinder og pumpesett
Pumper
•Manuell
•Uten ledning og elektrisk drevet
•Luftdrevne
•Bensindrevne
Systemkomponenter
•Slanger, kuplinger, olje
•Målere, adaptere
•Manifolder, fittings
Ventiler
•3- og 4-veis retningsvirkende
•Trykk- og flytkontroll
Presser
•Benk, verksted, rulleramme
•C-tvinger og C-presser
•Strekkmåler og veieceller
Avtrekkere
•Universal avtrekkersett
•Flerfunksjons-avtrekkersett
•Posi Lock®-avtrekkersett
Verktøy
•Vedlikeholdssett
•Hullstansere
•Maskinløftere
•Løftekile
•Transportruller
•Kutteverktøy
•Rørbøyere
•Sprengkiler
Bolteverktøy og pumper
•Momentforsterkere
•Muttertrekkere
•Kraftpiper
•Boltestrekkere
•Muttertrekker og strammepumper
•Muttersplittere
•Flensinnrettingsverktøy
•Overflateverktøy for rørflens
3
4
2
7
1
5
6
Valgfritt tilbehør
Til bruk med PTW1000-, PTW2000-, PTW3000-modellene
Nr.
Beskrivelse
Modellnr.
Bruksområde
1
2
2
2
3
4
5
6
7
Standard reaksjonsarm
Forlenget drev 6 tommer
Forlenget drev 12 tommer
Forlenget drev 18 tommer
Glidende reaksjonsarm
Dobbel rett arm
Forlenget reaksjonsarm
Ubehandlet reaksjonsarm
Rett reaksjonsarm
RATWS
ED6TWS
ED12TWS
ED18TWS
SLRATWS
DSATWS
ERATWS
BLTWS
SRATWS
Standard arm følger med PTW-modell
152 mm neseforlengelse, primært til lastebil hjulbolter
305 mm neseforlengelse, primært til lastebil hjulbolter
457 mm neseforlengelse, primært til lastebil hjulbolter
Til brede mellomrom og ujevne boltsentre
Reduserer tiden for å omplassere armen *
Lang plate til bruk med lange piper
Sveisbar ubehandlet for egendefinerte bruksområder **
Lang plate til reaksjonspunkter med bedre plass
Til bruk med PTW6000-modell
Standard reaksjonsarm
Standard arm følger med PTW-modell
1
RATWL
Forlenget drev 6 tommer
152 mm neseforlengelse, primært til lastebil hjulbolter
2
ED6TWL
Forlenget drev 12 tommer
2
ED12TWL 305 mm neseforlengelse, primært til lastebil hjulbolter
Glidende reaksjonsarm
3
SLRATWL Til brede mellomrom og ujevne boltsentre
Dobbel rett arm
Reduserer tiden for å omplassere armen *
4
DSATWL
Forlenget reaksjonsarm
Lang plate til bruk med lange piper
5
ERATWL
Ubehandlet reaksjonsarm
Sveisbar ubehandlet for egendefinerte bruksområder **
6
BLTWL
Rett reaksjonsarm
Lang plate til reaksjonspunkter med bedre plass
7
SRATWL
* Tiden det tar å omplassere armen ved gjentatt flytting fra stramming til å løsne.
** Ubehandlede reaksjonsarmer må herdes til HRc 38-42 før bruk.
Enerpac lokaliseringer
For en fullstendig adresseliste: www.enerpac.com/en/contact-us
Enerpac boltebil
Enerpac Academy
Med Enerpacs boltetjenester får du full
service og vedlikehold av bolteverktøyet ditt
hvor som helst.
• Demonstrasjon av Enerpacs bolteverktøy
på ditt arbeidssted.
• Reparasjon og kalibrering av alle merker
med bolteverktøy.
• Opplæring innen sikker og effektiv bruk
av Enerpacs bolteverktøy.
Enerpac Academy er vårt interne opplæringssenter, satt opp utelukkende for Enerpacforretningspartnere, -brukere og -ansatte:
Opplæringsprogrammer som spenner fra
verktøykompetanse, reparasjoner og vedlikehold,
til sikker drift av høytrykks hydraulisk verktøy.
• Enerpacs senter for spesialopplæring
• Standard og skreddersydde
opplæringsprogram
• Svært erfarne instruktører
• Utvalg av kurs med en dokumentert
(verdiskapende) merittliste
• Utveksling av kunnskap og erfaring • Sikkerhet for bruker og verktøy kommer først.
Din Enerpac-distributør:
Enerpacs servicebil for bolting
[email protected]
www.enerpac.com
9086 NO © Enerpac 02-2015 – Vil kunne endres uten forvarsel.

Similar documents