Søkte 142 jobber. Kom til to intervjuer.

Comments

Transcription

Søkte 142 jobber. Kom til to intervjuer.
Nyheter
Lørdag 21. mars 2015
Søkte 142 jobber.
Kom til to intervjuer.
Men nå smiler jobblykken endelig til Christian Lund. Risørbedriften Bandak bestemte
seg nemlig for å gi ham en sjanse - selv om han hadde et ti år langt hull på CV-en.
Linda Helgesen Aslaksen
[email protected]
Da Christian Lund var i begynnelsen av tjueåra var han ganske sikker på én ting. Han ville
studere psykologi. Etter et år på
folkehøgskole flyttet han etter
hvert til Bergen og tok fatt på
studiene. Han elsket byen, og
trivdes godt i den. Studiene var
det verre med. Han sleit med å
få gode nok resultater, og etter
hvert viste det seg at han nok
hadde valgt feil.
Begynnelsen
–Jeg strøk gang på gang. Det passet rett og slett ikke for meg, sier
Christian ærlig til Aust Agder
Blad.
Nå bor arendalitten, som er
oppvokst rett ved Tromøysundet, i en leilighet over en garasje i et hvitt hus ved Hammeren
på Røed. Han hadde vært lite i
Risør før han kastet seg rundt og
flyttet til kommunen i fjor vinter. Fra hybelen noen steinkast
unna Vinterkjær er det kort vei
til jobben som IT-medarbeider
på Bandak. Christian holder på
å ta førerkort. Mopeden hans er
nettopp blitt ødelagt, så for tiden
går han, eller sitter på med gode
kolleger opp til industriområdet på Akland. Men veien inn
i arbeidslivet? Den har vært alt
annet enn kort.
Trivdes bra i Hattelco
–Da jeg skjønte at psykologi ikke
var noe for meg, flyttet jeg raskt
hjem til Tromøya. Jeg fikk ikke
mer lån fra Lånekassa. Samme
dag som jeg kom hjem kontaktet
jeg en kamerat som jobbet i Hattelco. Jeg skjønte at noe måtte
gjøres, og søkte og fikk jobb der,
forteller Christian.
Her trivdes han godt, men jobben var ikke fast. Etter ett år og
tre måneder var vikariatet over.
Samtidig økte problemene rundt
Christians langvarige depresjon,
som hadde hatt siden åttendeklasse.
Dratt inn
–Fordi jeg ikke hadde jobb ble
jeg raskt dratt tungt inn i NAVsystemet. Det er mye bra ved
det, men det er også noen klare
ulemper. Jeg gikk lenge rundt
og trodde at så lenge jeg sto som
arbeidssøkende, så ville noen hos
NAV ta tak i meg og sørge for at
noe skjedde. Men det gjorde det
ikke. Deretter kom jeg inn i en
ond sirkel, forteller Christian.
Stort NAV-system
Selv om han viste klare tegn til
depresjon i mange år, føler han
i ettertid likevel at tilværelsen
hans på sett og vis hadde noe
normalt over seg.
–Jeg var deprimert, men jeg
hadde likevel et greit liv. Nå som
jeg er i jobb forstår jeg hvor høy
verdi det har å stå innenfor, og
ikke utenfor arbeidslivet. Både
økonomisk, faglig og sosialt.
For da Christian hadde vært
uten jobb i cirka seks år, begynte han selv å ta grep. Men han
trengte hjelp. Han opplevde at
det var vanskelig å nå gjennom
hos NAV. Systemet føltes stort,
det var vanskelig å få kontakt
med ansatte som hadde tid.
–Jeg skjønner at de har mye å
gjøre, og de har gitt meg mye
god hjelp, men noen ganger var FÅR TAKK: Håkon Sandvik i Durapar spiller en viktig rolle i histodet rett og slett litt vanskelig.
rien om hvordan Christian kom tilbake til arbeidslivet.
Nyttig tips fra familiemedlem
Tida gikk. Christian sto fortsatt
uten jobb. Men nå hadde han
bestemt seg. Han ville gjøre noe.
Han ville ha en jobb. På vei til et
møte med en rådgiver der målet
var å prøve å finne et eller annet
arbeid, fikk han et innspill fra
moren sin.
–Du, Christian, du skal ikke
studere IKT da? Du er jo så flink
med data!
Den tanken hadde ikke slått ham
på en stund, men nå føltes det
veldig riktig. I møtet med rådgiveren samme dag, som han forteller virkelig anstrengte seg for
å hjelpe ham, sa han det.
–Jeg vil studere. Kan dere hjelpe meg?
Det kunne NAV. To år senere
sto han med eksamenspapirene
i hånda. Toppkarakter fra begge ANSATTE CHRISTIAN: Bandak mente han var den beste kandiEN HISTORIE SOM ENDTE GODT: I dag kan du lese historien om Ch
år. Det føltes godt.
daten.
Linda Helgesen Aslaksen)
På dette tidspunktet hadde
stått utenfor arbeidsChristian flyttet hjem til sin mor
Hun innrømmer at det ikke er
livet en stund en sjanse.
i Arendal. Han hadde begynt å Nøkkel til å bli funnet
Vendepunktet for Christian sikkert at hun hadde tatt inn
søke jobber, og sagt opp leilighe- På jobbsøkerkurset i Arendal
ten sin for å kunne flytte raskt, registrerte Christian CV-en sin i begynte å nærme seg. Håkon Christian til intervju hvis ikke
hvis det ble nødvendig. Han et system som heter Webcruiter. sendte Christians jobbsøkerpa- anbefalingen fra Håkon Sandvik
skrev side opp og side ned med Det satt arbeidsveileder Håkon pirer til Bandak på en fredag. i Durapart hadde kommet.
søknadstekst. Han sendte til Sandvik og fulgte med på. Han De ringte ham tilbake samme
sammen 142 søknader og CV-er la merke til Christian, og mente dag. Mandag var han på inter- Krevende med hull i cv-en
avgårde. Men han kom ikke vide- han ville kunne passe i en ledig vju. Onsdag samme uke ble han –Jeg ville lagt merke til hullet
i CV-en hans. Det er klart det
re. Telefonen var stille. Intervju- jobb hos Risørbedriften Bandak, tilbudt jobben.
kunne blitt en hindring for ham.
som han visste var ledig.
avtalene uteble.
I så fall ville det vært ekstra viktig
–Jeg så at han hadde de riktige Ansatte den beste kandidaten
kvalifikasjonene. Jeg dro rett til Hanne Møgster er HR-manager, at han hadde skrevet noen linjer i
Så kom gjennombruddet
–Da jeg kom på jobbsøkerkurs Arendal for å gjøre en pre-kva- eller personalsjef, hos Bandak i søknaden om hvorfor han hadde
vært ute av arbeidslivet så lenge.
hos Durapart i Arendal, skjøn- lifiseringsintervju, og inntryk- Risør. Hun forteller:
–Når vi ansetter folk, velger vi Som arbeidsgiver har vi ikke lov
te jeg at jeg hadde gjort en del ket var solid. Kursholderne hans
ting feil. Det var en veldig lære- bekreftet det. De sa klart og tyde- alltid den beste. Christian fikk til å stille spørsmål rundt sykrik opplevelse. Det holder ikke lig at Christian er en skikkelig jobb fordi han hadde kvalifi- dom, men frivillig åpenhet er
å sende «greie nok» søknader og gutt, og han kan det han driver kasjonene i orden, og gjorde et nyttig og skaper trygghet for den
godt inntrykk. Han var ærlig, og som skal ansette. Men problemet
håpe på det beste. Du må spesial- med.
Håkon hadde vært i kontakt det han sa om seg selv stemte til mange som Christian er at
tilpasse, ringe, bruke nettverket
ditt, ta kontakt med bedrifter med Risørbedriften Bandak ved godt med hva referansene hans de ikke engang blir vurdert for
som ikke utlyser, men kanskje flere anledninger. Han visste at fortalte. I tillegg hadde han god intervju. Dermed får de heller
har noe som skal passe. Du må de var opptatt av å ansette de selvinnsikt. Han var klar på hva aldri får muligheten til å vise
være på hele tiden. Å søke jobb er beste folka, samtidig som de var han kunne, og hva han ikke hva de faktisk kan. Her kan aktører som Durapart spille en viktig
villige til å gi folk som hadde kunne, sier Møgster.
en heltidsjobb.

Similar documents