Program - LO Stat

Comments

Transcription

Program - LO Stat
Program
Møllergata 10, 0179 Oslo
Telefon: 23 06 83 00
Telefaks: 22 42 00 75
Internett: www.lostat.no
E-post: [email protected]
Twitter: @LO_Stat
LO MEDIA.NO
KARTELL
KONFERANSEN
17.–19. november
2015
Pers Hotell, Gol
Tirsdag 17. november:
16:00 – 16:15: Pause
11:45 – 13:00: Da flyktningene kom
Torsdag 19. november:
Liv Tørres, Rolf Arne Kurthi og Mohsan Raja.
19:30: Middag
Jan Koop
Marte Gerhardsen, Kaia Storvik og Sigrun Åsland,
tankesmien Agenda. Ninna Thomsen, Sundheds- og
omsorgsborgermester, København kommune.
FOTO: ANETTE KARLSEN
Sigrun Åsland
Ninna
Thomsen
Produktivitetskommisjonens hovedrapport nummer 2
er varslet tidlig i 2016. Den skal spesielt konsentrere
seg om teknologi, utvikling og innovasjon. Og her er
teknologi et nøkkelord. Tankesmia Agenda kommer til
Kartellkonferansen for å ta oss med dypere inn i
problemstillingene. De er forsterket av Ninna Thomsen,
som har stor kunnskap om en lignende reform i
Danmark. En av teoriene er at en av tre norske jobber
vil bli automatisert vekk i løpet av de neste 30 årene.
Offentlig sektor slipper ikke unna.
09:45 – 10:00: Pause
10:00 – 11:30:
Ny partisekretær – men stø kurs
FOTO: ARBEIDERPARTIET.NO
Kaia Storvik
FOTO: AGENDA.NO
FOTO: AASA-MARIA MIKKELSEN
FOTO: AGENDA.NO
Marte
Gerhardsen
Wegard Harsvik, rådgiver i LO.
«Vi skal endre Norge», lød parolen da de
blåblå inntok regjeringskontorene i 2013.
Og de holder ord. Forskjellene vokser.
Fagbevegelsen og arbeidsmiljøloven skal
Wegard Harsvik svekkes. Offentlige tilbud kommersialiseres. Men det er ikke bare landet som
forandres. Språket er nemlig et viktig verktøy for
høyrepartiene i dette prosjektet. Wegard Harsvik og
Sara Gunnerud har skrevet boka «Ord er makt», der de
viser hvordan valg av ord og bilder påvirker den
politiske dagsordenen, og styrer hva vi ser og ikke ser i
samfunnsdebatten. Harsvik starter denne dagen på Gol
med å gi oss eksempler på hvordan ord er våpen.
Kjersti Stenseng, partisekretær
Arbeiderpartiet. Innledning og debatt.
Arbeiderpartiet fikk ny partisekretær i
april. Kjersti Stenseng fikk ganske kort
tid på seg til å lede organisasjonen ut i
valg, men resultatet ble et svært godt
Kjersti
Stenseng
valg for Arbeiderpartiet. Ikke minst på
grunn av fagbevegelsens innsats. Nå rettes blikket fram
mot stortingsvalget i 2017. På Gol får vi høre litt om
valget som var, men mest om planene fram mot både
landsmøte og valget i 2017.
11:30 – 11:45: Pause
Ca 10:15: Avslutning
14:00 – 18:00: Det er nå det gjelder!
Faglig-politisk debatt
Leder i Arbeiderpartiet,
Jonas Gahr Støre/
LO-leder Gerd Kristiansen.
Arbeiderpartiets leder og
NTL-medlem Jonas Gahr
Støre kommer til Gol for å
Jonas Gahr
Gerd
Støre
Kristiansen
holde sin første innledning i
Kartellkonferansens tradisjonelle faglig-politiske debatt.
Den andre innlederen, LO-leder Gerd Kristiansen, har
hatt samme oppgave tidligere. Bakteppet er en blåblå
regjering som har hatt det travelt med å forandre landet
og en arbeiderbevegelse som har planer om å stanse
prosjektet så snart det er mulig.
FOTO: TROND ISAKSEN
14:30 – 16:00: Robotene kommer!
– effektivitet på 1-2-3
09:00 – 09:45: Blått språk – når ordene
skjuler politikken
Mohsan Raja
På sensommeren og høsten 2015 traff flyktningkrisa
Europa og Norge med full kraft. En bølge av flyktninger
krysset både hav og landområder for å søke beskyttelse
fra krig og terror. Krisa er ikke ny, og den går ikke over
med det første. Den vil prege Norge som mottakerland
og nordmenn som medmennesker i mange år framover.
Til Kartellkonferansen har vi invitert tre innledere, med
hver sine erfaringer. Liv Tørres er generalsekretær i
Norsk Folkehjelp, med sterke meninger om hvordan
Norge bør håndtere krisa, Mohsan Raja er tobarnsfaren
som har jobbet som frivillig på Tøyen hver eneste kveld
siden starten og Rolf Arne Kurthi er politimannen og
seksjonssjefen i Politiets utlendingsenhet, som fikk et
nytt syn på flyktningkrisa etter å ha tjenestegjort i
EU-samarbeidet Frontex.
FOTO: PÅL LAUKLI
14:15 – 14:30: Pause
Onsdag 18. november:
FOTO: LO.NO
Norge har en innvandrerbefolkning på rundt 800.000
mennesker. Både innvandrere og barn av innvandrere
gjør seg mer og mer bemerket i norsk samfunnsliv,
akademia, sport og kulturlivet. Men fagbevegelsen sliter
med å rekruttere tillitsvalgte fra denne gruppen.
Forskerne i Fafo har undersøkt, og gir oss noen svar om
hvorfor fagbevegelsen tross sterke ambisjoner i stor
grad er blendahvit i fargen. Ligger svaret sentralt i
forbundene eller må vi vi lete på lokalt plan? Hva kan vi
gjøre for at også fagbevegelsen speiler samfunnet for
øvrig? Fafo har også med seg tillitsvalgte med meninger
om problemstillingene.
Rolf Arne
Kurthi
Øyvind Strømmen og Shoaib Sultan.
Det høyreekstreme/
kontrajihadistiske miljøet i
Norge er ikke stort, men det
er aktivt. Spesielt på nett.
Forfatteren og journalisten
Øyvind Strømmen er
Øyvind
Shoaib Sultan
Strømmen
kanskje den som kjenner
dette miljøet best, etter å ha arbeidet med ulike ekstremistiske miljøer i Europa. Shoaib Sultan har sitt daglige
virke ved Antirasistisk senter og har kartlagt høyreekstreme miljøer, med hovedvekt på Norge. På Kartellkonferansen vil de dele denne kunnskapen, men også si
noe om hvordan fagbevegelsen i sterkere grad kan
engasjere seg i kampen mot ekstremisme.
Åpent for innspill fra salen.
FOTO: ULF LARSEN
Sahar Azari
FOTO: DEN NORSKE OPERA & BALLETT
Ragnhild
Steen Jensen
FOTO: ANETTE KARLSEN
FOTO: STEIN ERIK SYRSTAD
FOTO: STEIN ERIK SYRSTAD
Inger Marie
Hagen
Liv Tørres
09:00: Hvem er de høyreekstreme i
Norge, og hvordan møter vi hatet?
FOTO: WERNER ANDERSON
Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen, Fafo,
Sahar Azari, leder NTL ung. Jan Koop, tillitsvalgt i
Den Norske Opera & Ballett.
Jan Tore Sanner er statsråd i Kommunalog moderniseringsdepartementet.
«Superdepartementet» som blant veldig
Jan Tore
Sanner
mye annet også har arbeidsgiveransvar
for de statstilsatte. «Modernisering og forenkling», lød
ordren hans ved tiltredelsen. Mye skal fortsatt landes,
men vi ser mer enn bare konturene av hva regjeringen
legger i disse ordene. Etter to år har regjeringen høstet
mer motstand enn jubel for de ulike prosessene de har
satt i gang. Nå kommer Sanner til Kartellkonferansen
for å gjøre opp status, se framover og sikkert også få
noen klare tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte i salen.
FOTO: STEIN ERIK SYRSTAD
13:15 – 14:15: Kan du representere meg?
Rekruttering av tillitsvalgte blant innvandrerne i Norge
Statsråd Jan Tore Sanner, Kommunal
og moderniseringsdepartementet.
Innledning og debatt.
FOTO: STEIN ERIK SYRSTAD
v/ LO Stat-leder Tone Rønoldtangen.
FOTO: WERNER ANDERSON
13:00 – 13:15: Åpning av
Kartellkonferansen 2015
16:15 – 18:15: Mannen med alle planene
FOTO: TORBJØRN TANDBERG/KMD)
FOTO: PÅL ANDREASSEN
11:30 – 12:30: Lunsj
Innledningene avsluttes med en samtale ledet av
Dagbladets kommentator, Stein Aabø, før vi slipper
salen løs.
18:00: Slutt for dagen
19:30: Den kulturelle overraskelsen
20:00: Julebord
Følg oss på twitter: @lo_stat #kartkonf15
og facebook: https://www.facebook.com/lostat.no

Similar documents