Forelesningsplan Innføring i kriminologi (KRIM1000) Høst 2015

Comments

Transcription

Forelesningsplan Innføring i kriminologi (KRIM1000) Høst 2015
1
Forelesningsplan Innføring i kriminologi (KRIM1000) Høst 2015
Emneansvarlige: Heidi Mork Lomell og May-Len Skilbrei
(NB: Sidetall i fet skrift indikerer at kun deler av pensumteksten er relevant til forelesningen)
17. august: Introduksjon til kriminologien (Heidi Mork Lomell)
Litteratur:
 Newburn, Tim (2013): Criminology. 2. utgave. London: Routledge. Kap. 1 og 2
24. august: Kriminologiens historie (May-Len Skilbrei)
Litteratur:
 Newburn, Tim (2013): Criminology. 2. utgave. London: Routledge. Kap. 5 - 8
31. august: Forholdet mellom kulturelle og strukturelle forklaringer på kriminalitet (May-Len Skilbrei)
Litteratur:
 Newburn, Tim (2013): Criminology. 2. utgave. London: Routledge. Kap. 9 og 12
1. september: Om rettssystemet (May-Len Skilbrei)
Litteratur:
 Hennum, Ragnhild (2006): «Strafferett og straffeprosess» I: Straff og Rett. Red. Liv Finstad og
Cecilie Høigård. Oslo: Pax Forlag
 Thorsen, Lotte Rustad, Stian Lid og Reid. J. Stene (2009): Kriminalitet og rettsvesen 2009.
Statistiske analyser (110). Oslo: Statistisk sentralbyrå. Kap. 2, 8, 9 og 10
7. september: Straffens historie og begrunnelse (Sverre Flaatten)
Litteratur:
 Newburn, Tim (2013): Criminology. 2. utgave. London: Routledge. Kap. 22
 von Hofer, Hanns (2011): «Punishment and Crime in Scandinavia 1750-2008». I: Crime and
Justice in Scandinavia. årg. 40, nr. 1. Chicago: University of Chicago Press. s. 72-98
14. september: Fengsel som institusjon (Thomas Ugelvik)
Litteratur:
 Fridhov, Inger Marie (2006): «Fanger og fengsel» I: Straff og Rett. Red. Liv Finstad og Cecilie
Høigård. Oslo: Pax Forlag.
 Lappi-Seppälä, Tapio and Michael Tonry (2011): «Crime, Criminal Justice, and Criminology in
the Nordic Countries». I: Crime and Justice in Scandinavia. årg. 40, nr. 1. Chicago: University
of Chicago Press.
 Newburn, Tim (2013): Criminology. 2. utgave. London: Routledge. Kap. 28
2


Thorsen, Lotte Rustad, Stian Lid og Reid. J. Stene (2009): Kriminalitet og rettsvesen 2009.
Statistiske analyser (110). Oslo: Statistisk sentralbyrå. Kap. 9 og 10
von Hofer, Hanns (2011): «Punishment and Crime in Scandinavia 1750-2008». I: Crime and
Justice in Scandinavia. årg. 40, nr. 1. Chicago: University of Chicago Press. s. 72-98
21. september: Stemplingsteorier og kontrollteorier (Heidi Mork Lomell)
Litteratur:
 Newburn, Tim (2013): Criminology. 2. utgave. London: Routledge. Kap. 10 og 11
28. september: Kriminologiens kunnskapskilder (Heidi Mork Lomell)
Litteratur:
 Kivivuori, Janne and Jón Gunnar Bernburg (2011): «Delinquency Research in the Nordic
Countries» I: Crime and Justice in Scandinavia. årg. 40, nr. 1. Chicago: University of Chicago
Press. s. 405-424
 Newburn, Tim (2013): Criminology. 2. utgave. London: Routledge. Kap. 3 og 4
 von Hofer, Hanns (2011): «Punishment and Crime in Scandinavia 1750-2008». I: Crime and
Justice in Scandinavia. årg. 40, nr. 1. Chicago: University of Chicago Press. s. 33-42
29. September: Kriminalstatistikken (Heidi Mork Lomell)
Litteratur:
 Fekjær, Silje (2015): Statistikk i praksis: Politi og kriminalitet. Oslo: Gyldendal akademisk.
 Olaussen, Leif Petter (1996): Kriminalstatistikk som målestokk for kriminalitetsutviklingen.
Oslo: Institutt for kriminologi. (Stensilserien, nr. 85)
 Thorsen, Lotte Rustad, Stian Lid og Reid. J. Stene (2009): Kriminalitet og rettsvesen 2009.
Statistiske analyser (110). Oslo: Statistisk sentralbyrå. Kap 3
5. oktober: Utvalgte lovbruddstyper: Vold og organisert kriminalitet (Heidi Mork Lomell)
Litteratur:
 Giertsen, Hedda (2006): «Meningsløs vold har mening» I: Materialisten Nr. 2/3.
 Johansen, Per Ole (2008): «Organisert kriminalitet – hva nå?» I: Nordisk Tidsskrift for
kriminalvidenskab, årg. 95, nr. 3, s 259-278.
 Newburn, Tim (2013): Criminology. 2. utgave. London: Routledge. Kap. 19 og 20
 Thorsen, Lotte Rustad, Stian Lid og Reid. J. Stene (2009): Kriminalitet og rettsvesen 2009.
Statistiske analyser (110). Oslo: Statistisk sentralbyrå. Kap 5.2
 von Hofer, Hanns (2011): «Punishment and Crime in Scandinavia 1750-2008». I: Crime and
Justice in Scandinavia. årg. 40, nr. 1. Chicago: University of Chicago Press. s. 42-59
12. oktober: Politi og samfunn (Heidi Mork Lomell)
Litteratur:
 Finstad, Liv (2006): «Politisosiologi» I: Straff og Rett. Red. Liv Finstad og Cecilie Høigård. Oslo:
Pax Forlag.
 Newburn, Tim (2013): Criminology. 2. utgave. London: Routledge. Kap. 25 og 33
3
13. oktober: Forebygging av kriminalitet i teori og praksis (Heidi Mork Lomell)
Litteratur:
 Newburn, Tim (2013): Criminology. 2. utgave. London: Routledge. Kap. 14 og 24
19. oktober: Alternativer til straff (May-Len Skilbrei)
Litteratur:
 Newburn, Tim (2013): Criminology. 2. utgave. London: Routledge. Kap. 30
26. oktober: Kjennetegn ved lovbryteren: Kjønn, alder og etnisitet (May-Len Skilbrei)
Litteratur:
 Newburn, Tim (2013): Criminology. 2. utgave. London: Routledge. Kap. 15, 31 og 32
 Thorsen, Lotte Rustad, Stian Lid og Reid. J. Stene (2009): Kriminalitet og rettsvesen 2009.
Statistiske analyser (110). Oslo: Statistisk sentralbyrå. Kap. 11 og 12
27. oktober: Offerperspektiver (May-Len Skilbrei)
Litteratur:
 Ericsson, Kjersti (2007): «En ny offerdiskurs?» I: Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet
och kriminalpolitik. Festskrift till Henrik Tham. Stockholm: Kriminologiska Institutionen
(Rapport 2007:1).
 Newburn, Tim (2013): Criminology. 2. utgave. London: Routledge. Kap. 17
 Thorsen, Lotte Rustad, Stian Lid og Reid. J. Stene (2009): Kriminalitet og rettsvesen 2009.
Statistiske analyser (110). Oslo: Statistisk sentralbyrå. Kap. 4
2. november: Nye perspektiver i kriminologien (Kjersti Lohne)
Litteratur:
 Newburn, Tim (2013): Criminology. 2. utgave. London: Routledge. Kap. 16, 34-35