Flyttekampanje 2015 Med fokus på batterivedlikehold!

Transcription

Flyttekampanje 2015 Med fokus på batterivedlikehold!
Flyttekampanje 2015
Med fokus på
batterivedlikehold!
1
Vannrenser (ionebytter)
Sikkert
Pålitelig
Utløp for rent vann
Høyde 260 mm
Høyde 700 mm
Utløp for rent vann
Tilførsel av drikkevann
(maks. 4 bar)
Tilførsel av drikkevann
(maks. 4 bar)
Ytelse
Ytelse
• Engangspatron med inntil 450-liters rensekapasitet
ved inngangsledeevne på 300 μS/cm**
• Sensor for ledeevne med 230-volts strømforsyning
• Veggmontering
• Slangesett (4 meter lengde)
• Hurtigkoblinger
• Skruesett
• Returpatron med opptil 1000-liters rensekapasitet
ved en inngangsledeevne på 300 μS/cm**
• Sensor for ledeevne med 230-volts strømsforsyning
• Slangesett (4 meter lengde)
• Hurtigkoblinger
Bestillingsnr. 51184023
Kampanjepris kr 2150,-
* Ved 4 bar inngangstrykk. Ved inngangen til patronen finnes det en
blender, som reduserer gjennomstrømningen.
** Destillert vann har en ledeevne på 0,5 til 3 μS/cm. En høyere måleverdi
forårsakes av forurensning, noe som er skadelig for batteriet.
Personlig sikkerhet
ved lading
Visste du at ladestasjoner må være utstyrt med
relevant sikkerhetsutstyr i henhold til sikkerhetsforskrifter for batterier og ladestasjoner? Vår batteriservicetavle inneholder alt du trenger for personlig
sikkerhet ved ladestasjonen.
Bestillingsnr. 51184017
Ekstra tilbehør
• Trykkbegrenser med tilkobling
• Veggmontering
• Aquamatik påfyllingskanne
(10 mm/6 mm)
Vannbeholder
For manuell etterfylling
av batterier, inkl. 4 meter
slange, stengekran og
vannstrømanviser.
Vannbeholder 30 liter
Bestillingsnr. 50125747
Kampanjepris kr 650,Veggfeste
for 30-liters beholder
Bestillingsnr. 51250869
Kampanjepris kr 965,-
Batteriservicetavle
Bestillingsnr.
51256668
Kampanjepris
kr 2150,-
Kampanjepris kr 3750,-
Fyllepistol
inkl. slanger og koblinger
Bestillingsnr. 51199172
Kampanjepris kr 1000,-
Bestillingsnr. 51227329
Bestillingsnr. 51231968
Bestillingsnr. 51345322
Varig
Overbevisende
Fordeler
Høyde 1050 mm
Tilførsel av drikkevann
(maks. 4 bar)
2000-litersapparat: opptil 240 l/t (tillatt utgangstrykk:
4 bar, fritt utløp, eller still inn med trykkbegrenser*)
Ytelse
•• Engangspatron med opptil 2000 liters rensekapasitet
ved en inngangsledeevne på 300 μS/cm**
•• Sensor for ledeevne 230-volts strømforsyning
•• Ledeevnedisplay 5-delt (3 x grønn, gul, rød)
•• Slangesett
•• Veggmontering inkl. skruesett
•• Hurtigkoblinger
Kampanjepris kr 4550,-
Ekstra tilbehør
•• Trykkbegrenser med tilkobling
•• Aquamatik påfyllingskanne
(10 mm/6 mm)
450-litersapparat: opptil 65 l/t (tillatt utgangstrykk:
trykkløst, fritt utløp må garanteres*)
1000-litersapparat: opptil 240l/t (tillatt utgangstrykk:
1 bar, fritt utløp eller still inn med trykkbegrenser*)
Utløp for rent vann
Bestillingsnr. 51317852
•• Du trenger ikke anskaffe dyrt, destillert vann
som tar mye plass
•• Alltid friskt vann uten fare for algedannelse
•• Vedlikeholdsfritt
•• Høy gjennomstrømningshastighet
Bestillingsnr. 51227329
Ved spørsmål angående tilkoblingsmuligheter til aqua­
matik­systemer eller påfyllingskanner, kontakt service­
avdelingen: [email protected], telefon 464 24 105
Enkel bestilling:
[email protected]
Telefon: 464 24 115
Flyttekampanjen er gyldig ut juni 2015
Bestillingsnr. 51345322
Floor Spot
Bedre sikkerhet for truckfører
og personale på lageret!
LED-lyset varsler visuelt om
kjørende truck ved hjelp av et rødt
lys mot gulvet. Lyset tennes ved
valgt kjøreretning – avhengig av
om monteringen er gjort foran eller bak på trucken.
Den tidlige varslingen av kommende kjøretøy forebygger
ulykker på lagerområdet. Lyset lager et rødt punktlys cirka
fem meter fra trucken, slik at de som oppholder seg på
lageret blir oppmerksomme og kan unngå trucken i god tid.
Floor Spot
For motvektstruck, EFG-serie 2 og 3 fra byggeår 06.2008
Bestillingsnr. Floor Spot, slår seg automatisk
51324605
på ved kjøring bakover
kr 5900,-
Bestillingsnr. Tilleggutstyr bakre brakett –
51154688
nødvendig for montering
(hvis ikke allerede montert)
kr 600,-
For motvektstruck EFG-serie 4 fra byggeår 04.2012
Bestillingsnr. Floor Spot, slår seg automatisk
51326972
på ved kjøring bakover
kr 3150,-
Bestillingsnr. Tilleggutstyr bakre brakett –
51326976
nødvendig for montering
(hvis ikke allerede montert)
kr 600 ,-
For motvektstruck (diesel)
DFG-serie 3s fra byggeår 11.2009,
DFG-serie 4s fra 11.2007 og DFG-serie 5s fra 03.2012
Bestillingsnr. Floor Spot, slår seg automatisk
51325783
på ved kjøring bakover
kr 3350,-
Bestillingsnr. Floor Spot, slår seg automatisk
51325785
på ved kjøring fremover
kr 3350,-
Bestillingsnr. Kun Floor Spot
51325403
(LED-lys), 12–48 V
kr 2200,-
Alle priser i kampanjen er eksklusiv merverdiavgift.
Frakt kommer i tillegg hvis ikke annet er oppgitt.
NO.01.2015 · j.r.N · Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.
Jungheinrich Norge AS
er sertifisert og oppfyller krav til
systemer for kvalitetsstyring etter
NS-EN ISO 9001:2008
De tyske produksjonsstedene
er sertifisert i Norderstedt
og Moosburg
Jungheinrich-trucker bygges
i henhold til EU-sikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene
Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
[email protected]
www.jungheinrich.no

Similar documents