HELDAG: mattestasjoner på 20 min. hver. Blandet inn norsk. Byen vår

Comments

Transcription

HELDAG: mattestasjoner på 20 min. hver. Blandet inn norsk. Byen vår
What
time:
Monday 26.04
Tuesday 27.04
Wednesday 28.04
Thursday 29.04
Friday 30.04
08.30 –
09.15
GI ut lekseplan, spørsmål,
RLE
Filosofi og etikk
En uke til med:
- Vi tenker før vi velger.
- Er noe galt selv om man ikke
blir sett, tatt?
- Nett- vett, sms – mobbing.
HELDAG UTE I BYEN VÅR!!!
Vi møter og stiller opp UTE i
skolegården når det ringer. De
som vil legge fra seg
leksehjelp- bøker / andre
bøker må komme opp til
klasserommet fem minutter
før. Jeg stiller meg i døra fem
på halv, slik at elevene kan
komme inn.
Samfunnsfag
Ferdig med Buddhismen
Vi skal først på
Sjøfartsmuseet, så
på
Hermetikkmuseet.
Norskstasjoner
* Matte- kartleggingsprøve
Del 1.
09.30 –
11.00
HELDAG:
mattestasjoner på 20
min. hver. Blandet inn
norsk.
* Matte- kartleggingsprøve
Del 2.
HUSK engelskbok til bytting!
Svømming
Byen vår: Gruppeøving
- Brøk
- Geometri
- Dobbel konsonant
- Byen vår
11.45 –
13.15
13.30 –
14.15
Slutt kl. 13.15
- Prosjekt byen vår
- HUSK bok
Da er vi i perfekt beliggenhet
til å se og tegne litt hus i
Gamle- Stavanger, ta litt
bilder, Gå til Torget og se på
Alexander Kielland statuen, Se
Valbergtårnet, Domkirken og
sentrum..
GYM
Mattestasjoner
Repetisjon dans,
innebandy - spill
- Brøk
- Areal
Slutt kl. 12.30
Slutt kl. 13.15
KLE DEG etter været,
Kunst & håndverk
ta gjerne med varmt tøy
i sekken, regntøy om
fare for regn og vind.
(Selv om det er sol - kan
det bli kaldt å være ute
hele dagen!)
Denne uken skal vi begynne å puss e på
smykkene våre☺Pluss gjøre ferdig
strikketøy etterhvert!
Sløyd
Musikk
Slutt kl. 13.15
- Prosjekt byen vår
GOD HELG! ☺
Slutt kl. 14.15
MONDAY
NORSK:
• Les 15 minutt i boken
din.
• Øv på setningene til
diktat. Skriv ord, pugg
TUESDAY
NORSK:
• Les 15 minutt i boken
din.
• Øv på setningene til
diktat.
WEDNESDAY
NORSK:
• Les 15 minutt i boken
din.
• Øv på setningene til
diktat.
THURSDAY
NORSK:
• Les 15 minutt i boken
din.
FRIDAY
NORSK: Husk boka!
• Les 15 minutt i boken
din.
ENGELSK:
• Les boken din.
ENGELSK: Husk boka!
• Les den NYE boken
din.
ENGELSK:
• Les boken din.
ENGELSK:
• Les boken din.
ENGELSK:
• Les boken din.
Øv på uttale og hvordan
de høyfrekvente ordene
skrives.
Øv på uttale og hvordan
de høyfrekvente ordene
skrives.
Øv på uttale og hvordan de
høyfrekvente ordene
skrives.
Øv på uttale og hvordan
de høyfrekvente ordene
skrives.
Øv på uttale og hvordan
de høyfrekvente ordene
skrives.
og skriv setninger. Ha en
diktat hjemme og med
venner!
Husk nye gloser i boken • Skriv ned nye gloser i • Øv på de nye glosene i
• Øv på de nye glosene i • Øv på de nye glosene i
som er viktige, mye
gloseboken
gloseboken.
gloseboken.
gloseboken.
brukt! NB: IKKE bare de
høyfrekvente ordene…
Finskrift: Eget ark i boken.
MATEMATIKK: Leksehefte. ”Husker du dette” heter heftet du får denne uken. Hopp over det som er evt. er for vanskelig. Gjør 2- 3
sider HVER dag. Altså minst 8 sider leveres ferdig på fredag!
Kjære foresatte i 4B:
•
Hele 4. trinn er i gang med en prosjektoppgave med tema ”byen vår”. Vi skal besøke museum (Sjøfartsmuseet, Hermetikkmuseet og Stavanger museum i uke 18), på utfluktene dit
skal vi tegne motiv fra byen, vi skal skrive og synge om byen, noen skal spille skuespill og noen skal bygge husmodeller. Derfor blir det satt av ulike timer til dette formålet i løpet
av de kommende ukene. Det hele skal munne ut i en forestilling og en utstilling, som vises for de øvrige på skolen og foreldrene en dag i uke 23. (trolig torsdag)
•
Lekseplanen finner dere på skolens hjemmeside under 4B, se link: www.linksidene.no/nylund
•
Obs, obs: Vi blir ute hele dagen på torsdag! Ta på klær etter vær.
* Det har vært lus i klassene i fjerde trinn! Sjekk og meld i fra i meldebok til lærer dersom dere finner det hos flere!
•
Det blir arrangert klassefest og foreldermøte tirsdag 11. mai. Dette er et samarbeid mellom foreldre og skolen. Det blir
oppfordret sterkt om å møte opp både foreldre og elever. Jeg har fått tilbakemelding fra foreldre om at de ønsker dette som en
4. klasse – og forelderfest, og at småsøsken denne gangen kan være hjemme om mulig med barnevakt, andre ordninger. Jeg
tenker vi starter 17. 30 i aulaen, Fyll skjema under:
Skulle det være noe utover dette - så ta kontakt!
Bruk meldeboka, send e-post eller ring.
E-post: [email protected]
Mobil : 41512622
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeg/ vi kommer med ________ voksne som skal være med på alt og foreldermøtet, og _________andre voksne som kan hjelpe til nede
når de voksne må snakke sammen uten elevene.
Vi kan bake____
Vi kan rydde til før og lage kaffi, blande saft underveis____
Vi kan rydde etter____
+
Norsk
RLE
Samfunnsfag
Engelsk
- Bli kjent med sjangeren dagbok, loggføring. Når vi skal besøke museum og gå rundt i byen, skal
elevene kunne skrive loggføring og/ eller skrive dagbok fra hva vi har gjort og opplevd.
Faktatekster og faktasetninger om Stavanger.
- Vite at vi bruker brøk/desimaltall for å angi tall som ikke er hele.
- Geometri.
Hva er forskjellene/ likhetene i de fire store religionene, med fokus på Budhismen.
- Vite hva et museum er, og få kjennskap til noen lokale museum. Tegne, skrive, lære om Stavanger
- Lære ord knyttet til skole og klasserom.
UKENS sang:
”Stavanger - sangen”
Matematikk
Nedenfor finner du ord og setninger som du skal øve på. Du skal øve ved å skrive setningene. Disse
setningene blir diktat i slutten av uken. Setningene dere skal lære dere å skrive, er sortert i rekkefølge
etter vanskelighetsgrad og med flere tegn etter hvert som setningene blir lenger. Målet er at du skal
kunne setningene så godt at du også vet tegnsettingen. Lykke til!
Høyfrekvente - ikke lydrette ord vi øver på denne uka:
Lange, holder, holdt, holde, norsk, begge, legge, unge, alltid og stand.
1.
2.
3.
4.
5.
De holdt alltid på med noe.
Er begge bilene i god stand?
Alle må lære norsk, unge og gamle.
”Kan du holde bøkene for meg?” ”Nei, du kan heller legge de der.”
”Hva holder dere på med?”, spurte Kjetil. ”Vi lager lange skygger.”
Alle må lære
norsk, unge og
gamle!