Tirsdag 3. november kl 18.00

Transcription

Tirsdag 3. november kl 18.00
Tirsdag 3. november kl 18.00
NMBU Veterinærhøgskolen, Fellesauditoriet
Ullevålsveien 72, Oslo
Gratis adgang
Enkel servering
Påmelding innen 28. oktober til [email protected] eller på telefon
930 92 402
Program
18.00 Åpning
18.10 Parasitter hos sledehunder
Kristoffer Tysnes
18.25 Gentesting for komplekse sykdommer – nye muligheter og utfordringer
Martine Lund Ziener
18.40 Gentesting for kloløsning kan bidra til redusert risiko for sykdommen
Stina Dahlgren
18.55 Utdeling av midler fra Stiftelsen Forskningsfondet Kreft hos Hund
19.05 Utdeling av midler fra Dyrlege Smidts stiftelse
19.15 Collie eye anomaly hos border collie
Siv Grosås
19.30 Kryptorkid och okastrerad: en lek med livet?
Sandra Holmberg og Johanna
Sveding Höög
19.45 Pause med enkel servering
20.15 Personality in dogs
Conor Goold
20.30 Mastcelletumor på engelsk setter - mer enn "bare en kul"
Anita Haug Haaland
20.45 Frykt for høye lyder; ulik risiko/forekomst i ulike raser?
Linn Mari Storengen
21.00 Atferdsproblemer hos hund – en større utfordring enn fysisk helse?
Karin H. Westereng
21.15 Er det en sammenheng mellom mat og tarmkreft hos hund?
Kristin Herstad
21.30 Genvarianter kan være assosiert med angst hos hund
Kim Bellamy
21.45 Avslutning (slutt ca kl 22.00)
VEL MØTT!