Tillatelse til å delta på Gigacon 2015 Samtykkeskjema

Comments

Transcription

Tillatelse til å delta på Gigacon 2015 Samtykkeskjema
Gigacon er pålagt å sørge for at alle deltakere under 16 år har med seg skriftlig samtykke
fra foreldre eller foresatte på arrangementet.
Samtykkeskjema
Gigacon 2015
Vi ønsker med dette at alle deltakere skal ha en minneverdig høstferie sammen med oss på
Exporama.
Ofte stilte spørsmål
- Vi har laget en liste over aktuell informasjon på http://gigacon.no/gc15/deltagerinfo/
- Vi oppfordrer de under 16 år om å stille opp sammen med venner eller familie.
- Det er i orden å ha med foresatte, foreldre, venner eller søsken ved innslipp på
arrangementet.
Sikkerhet
Gigacon har et eget sikkerhetscrew som skal passe på deltakerne og deres sikkerhet.
Ved spørsmål kan du sende en epost til [email protected]
Tillatelse til å delta på Gigacon 2015
Jeg gir med dette tillatelse til at
kan delta på arrangementet Gigacon 2015 som tar sted på
Exporama 1. – 4. oktober 2015.
Mitt forhold til deltakeren (sett kryss):
Mor
Far
Annen omsorgsperson:
(spesifiser)
Jeg kan treffes på telefon
og er inneforstått med at arrangøren
kan ringe for å kontrollere gyldigheten av denne tillatelsen.
Sted og dato
Navn (BLOKKBOKSTAVER)
Signatur

Similar documents