Produktinformasjon / installasjonsveiledning / Garantibevis

Comments

Transcription

Produktinformasjon / installasjonsveiledning / Garantibevis
V A R M T
V A N N
V A R M T
S I D E N
1927
V A N N
S I D E N
1 9 2 7
Produktinformasjon / installasjonsveiledning / Garantibevis
Høiax Kombibereder 200/120 og 300/120
Dette er den perfekte berederen for eneboliger
og villaer fra 100 til 500 m2 med gulv- og eller
radiatorvarme. I tillegg til å gi vann til varmeanlegg
forsyner den også husstanden med forbruksvann.
Den kan enketl bygges inn i eksisterende varmeanlegg
og varmekildene kan være El eller varmepumpe.
Ved bruk av varmepumpe i kombinasjon med denne
berederen anbefales imidlertid 300/120.
Den leveres som standard med tre stk. 5 kW elementer.
Annen effekt gjøres enkelt ved å følge anvisning på
neste side.
230 V, 3 fas som standard
Effekt:
Spenning:
Ampere:
Frekvens:
Tilførselskabel:
Tilrekningsmoment på
termostat:
Tilkobling:
Tlf: +47 69 35 55 00
Omkoblingsbart til 400 V, 3 fas
15 kW som standard. Forøvrig valgfritt fra 2,5 til 15 kW. Se instruksjon neste side
230V ~ 3 fas som standard. Omkoblingsbart til 400V ~ 3+N+PE
Ved 230V, 37 A / Ved 400V, 22 A
50 Hz
Må tåle høy temp. Fortrinnsvis 1000C
4 NM
Elektriker tilkobler hovedkabel samt jord
Fax: +47 69 35 55 01
[email protected]
www.hoiax.no
V A R M T
V A N N
V A R M T
S I D E N
1927
V A N N
S I D E N
1 9 2 7
Veiledning ved valgfri tilkobling av effekt
Ønsket effekt
Gjør følgende
12,5 kW
10 kW
7,5 kW
5 kW
2,5 kW
Fjern lask 1 på element A
Fjern lask 1 på element A+B
Fjern lask 1 på element A+B+C
El-tilførsel til kun element A
El-tilførsel til kun element A og fjern lask 1, 230 V 1 fas
A
B
C
Viktig!
Forbrukstanken (innermagasinet) må fylles med vann og settes under trykk før vann
og vanntrykk tilføres varmekappen (yttermagasinet).
Strøm må tilkobles til slutt – av elektriker!
Ved jording husk følgende rekkefølge; mutter – skive – kabelsko – skive - mutter
NB! Skulle det ved en senere anledning bli nødvendig å slippe trykket på forbrukstanken
(innermagasinet), må varmekappen (yttermagasinet) gjøres trykkløst først.
Høiax Kombiberedere
Nrf.nr.:
8025502
8025511
Liter
Kappe
120
120
Forbruk
200
300
kW
Ø x Høyde
Kv Vv
Tur/Retur
Vekt/m3
2 + 5 til 15
3 + 5 til 15
Ø=580 , H=1506
Ø=580 , H=1976
Ø = 15 mm
Ø = 15 mm
4 x 1”
4 x 1”
84/0,55
94/0,63
Garantibevis:
Kjøpt av:..........................................................
Kjøpt dato:......................................................
Installert av Rørlegger:..................................Elektriker:..........................................
Installert dato:.................................................
Tlf: +47 69 35 55 00
Fax: +47 69 35 55 01
[email protected]
www.hoiax.no