ARENDAL FILATELISTKLUBB VÅRAUKSJON 2015

Transcription

ARENDAL FILATELISTKLUBB VÅRAUKSJON 2015
ARENDAL
FILATELISTKLUBB
VÅRAUKSJON
2015
TORSDAG 5. MARS 2015.
KANTINA PÅ
PLANKEMYRA
Strømsbunesveien 1, Arendal
AUKSJONEN STARTER 19.00
VISNING FRA 18.00
Dersom du ønsker nærmere opplysninger om objektene eller
auksjonen, kontakt: Øivind N. Westbø tlf. 47 03 97 44
Eventuelle skriftlige bud kan sendes [email protected]
(Bratthenget 27 B, 4846 Arendal)
innen onsdag 04.03.2015.
VEL MØTT TIL VÅRAUKSJON
Vi ønsker velkommen til vår Vårauksjon med over 450 objekter.
Her er et meget godt utvalg av norske merker, en del blokker, hefter og FDC,
samt gode brev og kort. Mange Aust-Agder-kort.
Samlinger fra Norge og Utlandet, gode enkeltobjekter fra utlandet og diverse
innstikksbøker med mye bra samt litt av hvert.
AUKSJONSBETINGELSER
1. Auksjonen er offentlig. Angitte priser er minimumspriser, dvs. at bud under
utrop ikke blir notert.
2. Objektene selges til høyeste bud. Ved flere like bud, godtas det først innkomne. Høyeste bud reguleres ned til nest høyeste + 10 %.
3. Alle bud er bindene. Ved bud for andre er budgiver ansvarlig.
4. Ved forsendelse av objekter blir porto + kr.15,- i pakke/emb.kostnader
belastes kjøper. (Ikke brev)
5. Det tilkommer et salær på 5 % til kjøpesummen.
6. Eiendomsrett til solgte objekter overføres til kjøper først når full betaling er
mottatt. Salg i ”salen” betales kontant. Kjente kunder får tilsendt objektene
med faktura pr. 14 dager. Ukjente kunder mot forhåndsfaktura eller oppkrav.
7. Beskrevne defekter kan ikke legges til grunn for reklamasjon. Lots med mer
enn 5 merker kan ikke reklameres uten vesentlige feil i beskrivelsen.
8. Avgivelse av bud innbærer godkjennelse av auksjonsbetingelsene.
9. Minste bud er kr. 5,00.
10. For verdiansettelse er brukt Handlekatalog, NK, AFA og Michel osv.
11. Innlevererne får utbetalt salgsbeløpet minus 5 % provisjon.
TILSTANDSBESKRIVELSE
0
Stemplet
X Ubukt/hengslet
(X) Uten lim
XX Postfrisk
BR Brev
FDC Førstedagsbrev
KL Klipp
ALB
FH
TJ
MA
PÅB
PÅS
PK
Album
Frimerkehefte
Tjenestemerke
Miniark
Postens Årbok
Postens Årssett
Postkort
Utropsintervaller i salen : 10-100=5,- 100-500=10,- 500-1000=50,- over
1000=100,Ved feilsending eller retur kontakt Øivind Westbø tlf. 47 03 97 44, eller Leif
Webenstad tlf. 37 02 20 13
Obj. nr.
Beskrivelse
Utrop
“HELE VERDEN”
1
Verden. Gammelt album med en del merker, ser ut til å være relativt ordinært - besikt
2
Innstikksbok med diverse land
3
Lot 3 små esker med vaska merker
Bud
4
PERFIN Lot 14 til dels pene brev. Mest Tyskland og England
100
5
Skoeske med diverse nyere kort fra hele verden
6
Eks. Sovjetrepublikker fra Samlerhuset. Innhold merkene fra 199294 for Hviterusland, Moldova, Ukraina, Russland, Litauen, Georgia
og Kasakstan
7
Hele verden i eske, Frasortert
20
8
MOTIV, pose med motiv Fugler
10
100
5
50
200
9
USA 50 forskjellig stemplet
15
|0
Div. land i innstikksbok, bl.a. USA og Canada
80
11
Rotekasse med 17 sigaresker med merker + annet div.
12
Roteeske med merker og klipp fra mange land, også Norge
25
13
Liten boks med utenlandske klipp
10
400
EUROPA
14
Belgia Nr. 1, 10 cent m/ nr.stpl. 24, pent (AFA 750)
75
15
Belgia. Innstikksbok
16
Nederland Nr.1, 5 cent blå, pent merke
50
17
Nederland Innstikksbok med merker, gammelt og nytt
80
18
England med kolonier + noe annet. Innstikksbok full av merker
19
Frankrike Michel nr 3, 20 centimes, pent
100
100
50
20
Frankrike med kolonier. Innstikksbok med merker
100
21
Italia og San Marino i innstikksbok
100
22
Italia Lot 3 brev
BUD
23
Spania nr 1, 6 cuartos, pent merke
20
24
Spania i innstikksbok
80
25
Sveits Div. i innstikksbok
26
Allierte Besetzung Flott sensurbrev med 3 merker til Oslo. Meget
pent
100
50
27
Allierte Besetzung Pent sensurbrev med 2 merker, 25 og 50 pf til
Oslo.
28
Tyskland Innstikksbok med mye forskjellig Tyskland
29
Tyskland LEIPZIGER MESSE 1947 Begge merkene på flott sensurbrev
til Stockholm
50
30
Tyskland LEIPZIGER MESSE 1949. Pent brev med begge merkene til
Sverige
50
31
Tyskland Flott brev med masse Hitlermerker, noen m vedheng. Stpl.
“POSEN 30IV42 Meget dekorativt
200
32
Tyskland Flott brev m Hindenburgsammentr. I flere varianter (oppgitt KZ22 og W92) Meget dekorativt
100
33
Tyskland Lot 8 sensurbrev. Noen maskinfrankerte
25
34
Tyskland Liten bunke nyere tyske brev
50
35
Tyskland BRD Mi 167-70 Verkehrsausstellung 1953 kpl på kort m
utstillingsstpl. Merkeverdi alene € 55
36
Tyskland Berlin W. Albumsamling. Mye bra !
37
DDR i innstikksbok
38
Sovjetisk sone Lot 4 dekorative brev med pene frankeringer
50
39
Sovjetisk sone Lot 4 dekorative brev med pene frankeringer
50
40
Sovjetisk sone Flott kort med 3 forskjellige merker til Sverige
50
41
Tsjekkoslovakia Albumperm med diverse brev og brevstykker fra
Tsjekkoslovakia
50
42
Østerrike Div. i innstikksbok, gammelt og nytt
80
75
100
100
2500
100
43
Øst Europa Innstikksbok med merker fra mange land, inkl Tsjekkoslovakia, Russland, Jugoslavia, Esland, etc. Mange merker gammelt
og nytt
44
Israel, liten innstikksbok
50
45
Malta, liten innstikksbok, mest Malta
50
46
Hellas, liten innstikksbok med litt Hellas
30
47
Innstikksbok med gamle og nye merker fra land som Ungarn, Polen,
Portugal, Brasil
100
48
Samling Eurofrimerker i album fra Samlerhuset. Fra overgangen til
euro i europeiske land. Høy kostpris
200
49
Europas Frigjøring 50 år. Samling i ett bind fra Samlerhuset. Høy
kostpris
200
50
Album med diverse kuriosa fra Samlerhuset
100
150
51
Albumsamling lokale utgivelser fra det tidligere Jugoslavia. Samlerhuset. Høy kostpris
200
52
2 album m tema De olympiske leker gjennom 100 år Fra Samlerhuset. Høy kost
200
53
Album m tema FN 50 år, fra Samlerhuset
50
54
Album m tema Nobelprisen 100 år, fra Samlerhuset
50
55
Album fra Samlerhuset m tema Øst Europa, Høy kost
100
56
Liten innstikksbok med julemerker og merkater + annet kuriosa
50
NORDEN
57
Nordenalbum m/varierende antall meker, mest Norge, varierende
kvalitet, men noen fine stempel innimellom
400
58
Danmark AFA 1 II, med nr stpl. “30” Horsens, pent merke
100
59
Danmark AFA 13, 4 sk. Scepter på pent brev fra Roskilde til Fredrikstad
100
60
Danmark AFA 1, 4 RBS m så vidt 4 marger på pent brev Ålborg Nipe. Arkivbrett gjennom brevet
350
61
Danmark AFA 18, 3 sk. Tofarget på pent lite brev st Aalborg (Oppgitt
10. trykk)
150
62
Danmark AFA 4, 4 sk på pent brev fra Hamburg til Schleswig. Vertikal arkivbrett
150
63
Danmark AFA 23, 4ø (2 stk) på pent brev fra Høiborg til Viborg
50
64
Danmark 8 stk 4-blokker rundstemplet (AFA 116)
20
65
Danmark Brev 9 stk med maskinstempel
BUD
66
Danmark Brev 5 stk
BUD
67
Danmark Brev 3 stk med bra stempel ca 1928
68
Danmark Brev 7 stk m/bra stempel 1991-96
69
Danmark Innstikksbok
70
Grønland Julemerker, helark 1979
71
Færøyene AFA 153, Stemplet blokk (AFA 35)
10
72
Færøyene 2 stk postfriske hefter (AFA 425)
90
73
Sverige 1859-1969 i Davoalbum med lommer. Meget tynt i starten,
men der finnes bl.a. Facit nr 209-210 hengslet, samt F. 211-225
kompl. Hengslet
74
Sverige Lite brevalbum med 80 kort ca 1900-1950. Noe småpent
innimellom
5
10
100
5
2500
100
75
Sverige ca 100 moderne hefter, så å si alle forskjellige + noe annet.
Høy pålydende
400
76
Sverige Album med ca 90 forskjellige moderne FDC + noen dubletter
100
77
Sverige Dubletter 1950-tallet og nyere i 4 innstikksbøker. Masse
merker !
300
78
Finland/Åland Innstikksbok
100
79
Åland AFA 1-7 postfriske på albumark
10
80
Island Liten innstikksbok med merker
100
81
Island Lot 3 FDC´er fra 50-tallet
50
82
Island, AFA 590-91, postfriske 4-blokker (AFA 60)
10
83
Island Postfriske Miniark 84-86 (AFA 95)
20
84
Island AFA 589+606, miniark postfrisk (AFA 110)
85
Island Lot stemplede fra 2001-2006 (AFA 321)
40
130
NORGE
ENKELTMERKER - BLOKKER - MINIARK
86
NK 1, 11 streks ristst. OK marger
300
87
NK 1, Praktstemplet “Trondhjem”, 3 gode marger
400
88
NK 1, Pent merke med gode marger, 11 streks riststempel (SK 1000)
200
89
NK 1, Merke med 11 streksristst.. OK marger
200
90
NK 2, Pent merke med 3-rings “253” Sandefjord
250
91
NK 2-5, Skillimg Oscar, pen serie
400
92
NK 3, Litt hardt stemplet “25” Bergen
150
93
NK 4, Praktst. “GRIMSTAD” 1861
100
94
NK 4, Stemplet Grimstad
(NK 130)
35
95
NK 4, Pent stemplet “Bergen”
40
96
NK 5, “Molde” + bue, Skjevsentrert
80
97
NK 6, 2 skill fullstemplet “Christiania” 1866, pent
250
98
NK 7, fin farge, men del av 3 stpl.
250
99
NK 7, lettstpl., med antydning til tynn flekk, samt antydning til brett
i hj. Tg
300
100
NK 8, 4 skill fullstemplet “Christiania” 1868
50
101
NK 8 a+b, 4 skill, noe rosa farge nede på 8a (SK 310)
30
102
NK 9, 8 skill fullstemplet “Drammen” 1865
100
103
NK 10, 24 skill del av enringsstempel
150
104
NK 11, 1 skill 1 Stemplet “Christiania” + bue
80
105
NK 11, 1 skill 1, normalkvalitet (SK 400)
40
106
NK 12, 2 skill 2 tilnærmet lux “Bergen” 1871, en litt kort tagg oppe
150
107
NK 13B, 3 skill 3, gjennomsnittsmerke
100
108
NK 14, 4 skill 4, prakt “Langesund” + bue
50
109
NK 14 x+y, begge typene 4 skill 4 (SK 190)
30
110
NK 15b. Pent merke sidevendt fullstpl. “Arendal”
111
NK 15b, 8 skill 8, normalkvalitet (SK 390)
40
112
NK 16 Ia, 1 skilling blek blågrønn, del av 2 stempelbuer (SK 785)
90
113
NK 16 IIa, 1 skill posthorn hj. Stpl.
70
114
NK 16 Ib, 1 skilling blågrønn, pent merke (SK 560)
60
115
NK 17a, 2 skill svakt enringsstempel
350
116
NK 18, Praktstpl. “Christiania” 1874
70
117
NK 19c, Fullstpl. “Tromsø” 1874
118
NK 20, 6 skilling orangebrun, pent, men hj.brekk hj. 1 (SK 500)
119
NK 20, 6 skill lettstpl., merket har variant nr. 1
200
120
NK 21, fullstpl. “Lillehammer” enrings
150
121
Lot plansje med ca 45 skillingsmerker, mange forskjellige, blandet
kvalitet
900
122
NK 24 IIb, prakt/lux “Chra-Byp”
100
123
NK 25 I, Graveringstypene 1-12 (SK 300)
80
124
NK 25, Sidevendt pent stpl. “Risør”
25
125
NK 25 III, Variant nr. 1 og var. Nr. 4 (NK 160)
30
126
NK 25, 6 merker med forskjellige enringsstempler fra Aust Agder
127
NK 27, pent merke med variant nr. 1 (NK 100)
128
NK 27, lux “Digermulen” 1882
100
129
NK 28, Pakkepoststpl.
100
130
NK 28, 25 øre mattfiolett. Normalmerke (SK 900)
130
131
NK 29b, normaleksemplar
10
132
NK 30, pent stpl. “Namsos”
40
133
NK 30,Rettvendt enringsstempel “Grimstad” (SK 120++)
25
134
NK 31, normaleksemplar
20
100
300
40
150
25
135
NK 32-34,Meget pen serie,NK 33 tilnærm. lux “Porsgrund”,NK 34
tiln. lux “Kristiania”
136
NK 32 - 34, normalserie
50
137
NK 35, hjørnestemplet
80
138
NK 37 I, Hjørnestemplet
80
139
NK 37 II, Stpl. “Bergen”
25
140
NK 39 x+y, 20 øre rødlig brun med liggende og stående vannmerke
(SK 390)
40
141
NK 39x, lettstemplet
30
142
NK 40 ax, vanlig eksemplar
30
143
NK 41, 3 øre orange lux “Christiania” 1-4-1885 (Sk 475)
50
144
NK 41. Praktstpl. “Chra-Byp”
50
145
NK 42 bx, Lux “Christiania”
20
146
NK 43a, prakt/lux “Lier” enrings
50
147
NK 43b, Pent stpl. “Arendal” 1885
10
148
NK 44, 12 ø mattgrønn rettvendt st. Christ…., garantistempel bak
650
149
NK 44, 12 ø mattgrønn med rundt hjørne 1 (SK 1400 m/feil)
140
150
NK 46a, Lux “Christiansand” 1 litt lav tagg
50
151
NK 46b, gjennomsnittsmerke
25
152
NK 47, normalmerke
60
153
NK 48 I+II, normalmerker
20
154
NK 49 I+II, normaleksemplarer
60
155
NK 49-55, lot 20 mm, en av hver
156
NK 50b, Praktstpl. “Bureau Reexp”
25
157
NK 51 IV, hj.stpl. Pent
20
158
NK 52 IV, lettstpl.
10
159
NK 53 I, alle 4 graveringstypene, 3 av hver (SK 720)
50
160
NK 53 I, Graveringstypene 1-4. Pene velsentrerte merker (SK 240)
50
161
NK 53 IIa+by og d. Alle 4 graveringstypene for alle 3 platene. Pene
merker (SK550+)
150
162
NK 53 IIa, Prakt “Sandvigen” enrings. Snaue tg. Oppe
10
163
NK 53 IIa, Variant 3 “Oppgravert N i NORGE” (NK 150)
50
164
NK 53 IIa, Variant 5 “Oppgravert i bunnfelt 1” (NK 60)
20
165
NK 53 IIby, Variant 2 “Oppgravert i sjallstykket” (NK 80)
30
200
100
166
NK 53 IId, Variant 1 “Brudd på ramme under vinge 6” (NK50)
20
167
NK 53 IId, Variant 2 “Oppgravert under sjallstykket” (NK100)
30
168
NK 53 IIIa, Variant 2 “Eseløre retusjert” (NK 475)
90
169
NK 53 IIIb, Variant 2 “Eseløre retusjert” (NK 475)
80
170
NK 53 IIIc, Variant 3 og 4 (NK 400)
70
171
NK 53 IIIc, Variant 5 “Brann i F” (NK 100)
30
172
NK 53 IVb, alle 8 fellingstypene, A1-A4, B1-B4 (SK 128)
20
173
NK 53 IVb, Variant 3 og 4, “ØRF” og “Sprukket plate” (NK 550)
80
174
NK 53 V, alle 8 fellingstypene, A1-A4, B1-B4 (SK 240)
40
175
NK 53 VI, Variant 1 og 2 (NK 250)
40
176
NK 53 VIII, alle 4 graveringstypene /SK 640)
50
177
NK 54 I, lettstemplet, pent
10
178
NK 55, pakkepoststempel
25
179
NK 56, normalmerke
35
180
NK 57, Lux, “Fjordenes Postexp”
10
181
NK 64x, lettstemplet
50
182
NK 68, 69, 70, normalmerker
70
183
NK 73-84, grei serie Knutsen fintagget
80
184
NK 73, Praktstemplet “Skien” 1905
10
185
NK 85-87, grei serie kroneprovisorier
300
186
NK 89-91, kronemerker, OK serie
250
187
NK 93, 1 kr Haakon, som vanlig skjev. Del av 2 stempelbuer
300
188
NK 114-116, 20 øren lux “Grimstad”
25
189
NK 115 prakt “Jubileumsutstillingen Kristiania 11 VII 14” . Pent
merke
50
190
NK 130-136, Polserien rundstemplet
191
NK 130 - 136, Polserien i normalkvalitet
80
192
NK 137-140, Svalbard rundstemplet
40
193
NK 137-140, Svalbard ustemplet (X)
194
NK 163-171, provisorier, rundstemplet serie
80
195
NK 181-183, Nordkapp I, rundstemplet serie
200
196
NK 181-183, Nordkapp I, ustemplet (X) (NK 1000)
250
197
NK 183 30ø. Nordkapp I praktstpl “Nordkapp 26-6-35”
300
120
(NK 155)
40
198
NK 193-196 xx. Postfrisk serie Nansen I (HK 350)
100
199
NK 193-196, Nansen I. Pene merker
100
200
NK 193-196 Nansen I. Ustemplet (X) (NK 170)
50
201
NK 223 o. Pent stemplet merke (HK 200)
50
202
NK 296, lux “Arendal”
20
203
NK 300 Quisling lux “Oslo 1-3-42”. Vanskelig å finne
204
NK 300 + 309/10 stpl. og 309/10 4-blokker ubrukt med hengsler
40
205
NK 311 14ø Nordkapp III lux “Hammerfest 2.7.43”. Meget pent
50
206
NK 352, lux “Masfjordnes”
20
207
NK 367, meget pent fingerbølstemplet “Bergen- BK” 1947
10
208
NK 368 60ø Postjubileum lux “Moen i Målselv”
50
209
NK 370 Petter Dass lux “Oslo 7-9-47”
50
210
NK 374, postfrisk 6-blokk, 5 av plate I og 1 av plate II (NK 95)
10
211
NK 386 Prakt “Oslo Homansbyen”
50
212
NK 411, lux “Lillesand”
20
213
NK 433, lux “Haugesund”
10
214
NK 434, prakt “Borøy”
10
215
NK 452, svakt prakt/lux “Løddesøl”
20
216
NK 456, Lux “Hellesylt”
10
217
NK 469, Lux “Bremanger”
10
218
NK 471, praktstemplet “Laget”
10
219
NK 632-33, postfriske 4-blokker (HK 68)
10
220
NK 643z, postfrisk 10-blokk (HK 200)
25
221
NK 816x, postfrisk 10-blokk (HK 50)
15
222
NK 993, postfrisk 4-blokk (HK 100)
25
223
Lot postfrisk, 22 forskjellige fra 1940-tallet (HK 351)
50
224
Lot 10 merker med til dels pene KPH-stempler
100
225
Lot 7 merker, NK 4x3, NK 8, NK 23, NK 41 og NK 51, varierende
kvalitet
150
226
Lot 4-blokker postfriske (HK 212)
30
227
Postfriske arkdeler, 10 stk 885 og 15 stk 870 (HK 255)
60
228
Mange postfriske merker fra rundt år 2000. Mye pålydende
229
Plansje Lux stempler
200
200
50
230
Plansje Lux stempler
50
231
Plansje Lux stempler
50
232
Plansje Lux stempler
50
233
Plansje Lux stempler
50
234
TM 8, 4-blokk st. “Fjordane A” med marginal juli 1929
40
235
OFF SAK, diverse 4-blokker postfrisk (HK 280)
30
236
FRAKTMERKER VEST-TELEMARK BILLAG (1 merke) og VEST-TELEMARK BILRUTER (3 verdier i 3-striper)
237
Bl. 28 Luxstpl. Ikke postgått + NK 1809 på klipp Luxstpl
40
238
Bl. 31 NK 1626-27 Stemplet LUX (?) Grenland
25
239
Bl. 37 Stemplet, ikke postgått
25
240
Bl. 38 Norden ved havet på klipp Lux stpl.
20
241
Norwex 80 FH 50 B med kontr,nr. stpl Oslo 19.9.78
40
242
FH 90 B med kontr.nr., st Oslo Sentrum 09.09.97
40
243
Hefter, flere av NK 62 og 63 (HK 1060)
175
244
Lot hefter og miniark i album, pålydende 700 ++
300
245
Lot KPH-stempler på merker og klipp
150
246
Lot 5 forskjellige Arendalstempel
10
247
Lot 7 lokale stempel, bl.a. Nyli og Arendal
10
248
Lot 3 prakt/lux stpl. Merker, “Arendal”, “Kongshavn” og “Narestø”
(enrings 1958)
30
249
Lot 5 forskjellige Søndeled stempel
10
250
Roteeske med mest norske klipp 40-50-tallet. Ser ut til å være en
del lokale stpl.
25
251
Treeske m mest norske klipp 1900-tallet + noe utland, ser ut til å
være en del lok. St.
30
252
Pose med mest norske vaskede merker 1900-tallet, ganske mange
merker
50
100
SAMLINGER, ÅRSSETT, ETC.
253
Norge 1856-2001 i to Davoalbum m lommer. Meget tynt i starten,
men det forefinnes postfrisk Legion og Universtet. Fra 1970 mest
postfrisk.
254
Gammelt Leuchturmalbum med noe merker, tynt på eldre
100
255
Album Norge, Davo 1855-1995 m/noen få merker
250
2000
256
Norge samling 1940-1974 fra Norsk Verdi. Stemplet og postfrisk.
Mangler en del merker, dog finnes postfrisk Legion.
250
257
VM på ski 1997. Postens VM-samling i album
200
258
Lillehammer 94. Album med postens samling
200
259
2 album m Norsk Fotball Forbunds fotballsamling, distrib. Av Samlerhuset Høy kost
200
260
Norge FDC. Samling 1955-2002 i 4 bind. I alt ca 350 forskjellige +
noen dubletter
500
261
Innstikksbok med postfrisk, mye pålydende
300
262
3 innstikksbøker med stempla merker, mye nyere. Noen pene stempel innimellom
300
263
Innstikksbok, litt av hvert
10
264
Innstikksbok, noen eldre innimellom
10
265
Innstikksbok med nyere blokker
10
266
Innstikksbok med diverse Norge
10
267
Innstikksbok med Off. sak
10
268
Innstikksbok med diverse Norge
25
269
Innstikksbok med mange merker
25
270
Mappe Frimerkets Dag 1984 m/specimen
10
271
Posearkiv Norge, masse nyere merker
20
272
Posearkiv
20
273
Dublettsamling fra 1950-1990-tallet, mye blåmerker
150
274
Sigareske med mange vaska merker (stolpe og antikva) Spennende.
Bør ses !
100
275
Liten rotelott, mest Norge
276
Fotball VM 1994. Samling fra Norges Fotballforbund
100
277
Tusenårssamlingen fra Samlerhuset i ett bind
100
278
ÅRSSETT 1973 (HK 650)
200
50
POSTKORT
279
Nk 114 på kort maskinst “Kristiania 6-5-14” Merkat “JEG VIL VÆRGE
MIT LAND”
50
280
NK 322-24 på uadressert Feltpostkort med st “HIRDMARINEN AVSNITTSFØRER HMA II/1”. Dette har vi ikke sett før ??
100
281
Lot 10 kort med julemerker fra 60-tallet og utover
50
282
Lot 10 kort med julemerker fra 60-tallet og utover
50
283
Julekort, lot 15 stk. m/julemerker. Noen lokale stpl. Bl. a. “Mykland”
50
284
Julekort, lot 19 stk. m/lokale stpl.. Bl.a. 2 forskjellige “Strengereid”
og ett “Rykene”
150
285
Julekort, 16 brukte julekort med signatur
100
286
Julekort, 2 kort av Caprino
10
287
Postens julehilsen 3 kort, 1995, 97, 98
10
288
JERNBANE/SKIP 4 små kort med reisende stpl fra 50-tallet
50
289
MERKAT. “RADIOAVGIFT kr 10” på Kringkastningskort. Pen sak
290
2 PK Molde, Alexandra Hotel og Grand Hotel. Molde Filatelistklubb
1992, ubrukt
40
291
A/S Arne Fabrikker Fra 1946 Ubrukt
30
292
Kristiania fra Ekeberg. Mittet Gravur nr. 629. Ubrukt
80
293
Kristiania. Akershus. Mittet No. 13. Ubrukt
80
294
Kristiania fra Grefsenaasen. Mittet Nr. 33. Ubrukt
80
295
Kristiania Oslo Mittet Nr.35. Ubrukt
80
296
Kristiania Akershus Oslo Mittet Nr 31. Ubrukt
80
297
Oslo fra Slottet. 75 Enerett Mittet & Co. St DOVREBANEN S. A. 30
VIII 29 Del av frimerke er borte
80
298
Kort NK 415-417, Nordkapp IV, stpl. “Nordkapp” 1954, sendt til
Danmark
100
299
Kort NK 445-446, Nordkapp V, stpl. “Nordkapp” 1964, sendt til
Berlin
50
300
Arendal Kirkegt. Ca 1910. Flott motiv mot kirken. Ubrukt. J.S.Olsen
- uten nr.
100
301
Arendal Kirkegt. Ca 1935. Ubrukt. P.M. Danielsen nr. 180
100
302
Arendal. Prospekt etter motiv. No. 1009. St. Arendal 1903. Frimerke
avrevet. Sendt til Tyskland med mottaksstempel
100
303
Arendal. 5 stk fargekort ca 1970 - 1990. Alle ubrukte
50
304
Arendal. Grand Hotell ca 1950. St. Arendal 1955. Mittet nr 490
25
305
Arendal. Sykehuset ca 1920. Ubrukt. Küenholdt nr 2335
50
306
Arendal. Fiskebryggen ca 1900. St. Arendal 1904 m TUR1-stempel.
Alstrup nr 1551
100
307
Arendal. Torvet ca 1910. Glanset kort. Uvanlig motiv mot Langbryggen. St. Arendal 1912. Sendt til Sverige. Abel nr 3.
100
100
Fra Aust Agder
308
Arendal. Galtesund - Hisøy. S67 Enerett P. Hjelm Knudse. Ubrukt
50
309
Arendal. Fra Margarethestiftelsen - Tromøy - Galtesund. 148 P.M.
Danielsen Ubrukt
50
310
Arendal. Flyvefoto nr 147. St ARENDAL 27 VI 33
311
Arendal 2 kort; Utsigt fra Solaasen. 0151 og Raadhusbryggen No.
2329 Küenholdt Begge ubrukt
80
312
Arendal 3 kort; Dampskibsbryggen st.8.8.09, Syrdalens hjørne st
1954, Rådhusgata og brygga, ubrukt
50
313
Arendal 4 flotte fargekort. Ubrukte
80
314
Songekilen pr. Arendal. St Arendal 1.1.09. til USA. Litt skadet
50
315
Arendal. Rægevig. Tromøy. Eberhard Oslo. Ubrukt
50
316
2 kort; Skare. Tromøy St 1957 og Fargekort Skarestranda Tromøy
Ubrukt
80
317
Lot 8 kort i varierende kvalitet Bl.a. “FROLANDS VERK”, “BØYLEFOSSBRU” og “FIANSVINGEN”
50
318
BØYLEFOSSBRU. Pent kort st 23-12-68. Også julemerke
25
319
KONGSHAMN I AUST-AGDER. Pent kort med julemerke st 20-12-67
25
320
LØDDESØL. Pent kort med julemerke st 22-12-62
25
321
NARESTØ. Pent kort med julemerke st 21-12-67
25
322
AAMLI 21 XII 11. Pent kort med bygdeporto 2ø (NK 97). Litt slitt,
men bra
50
323
UBERGSMOEN 20 XI 10 på flott kort med NK 99
50
324
LIA JERNBANESTASJON 30 XII 29. Flott kort med NK 143
50
325
FROLAND 4 VII 30. Flott lite brev med 2 x NK 177
50
326
BLAKSTAD STASJON 30 XII 19. på flott oppfrankert helsak med NK
99 + julemerke
50
327
EVJEMOEN FELTPOST 1947 på pent brev med NK 362
50
328
ARENDAL på kort fra Arendals Dampskibsselskab-Ekspedisjonen.
Flott lokal sak frankert med NK 391
329
Motiv, Arendal ut Galtesund
25
330
Motiv, Moland Rådhus
25
331
Motiv, Drotningborg
25
332
Motiv, Stokken skole
100
333
Motiv, Setesdalen, stemplet “Hovden i Setesdal”
334
KPH EVJEFLOT på kort med NK 241. Også julemerke 1943
100
100
20
100
335
KPH BORÅS I FLOSTA på kort med NK 453
336
FELTPOSTÅPN. TROMØYA 17-8-50 på flott brev med NK 333 og 359
50
100
FDC - BREV - HELSAKER
337
NK 4 på pent brev st “Christiania 5-6-1861” samt rødt “Christiania
Bypost”
150
338
NK 4 på brev st “Throndheim” Vertikal arkivbrett i brevet
100
339
NK 4 på brev, stpl. “Kragerø” 1862, arkivbrett går hjennom merket,
sendt Christiania
340
NK 38 på flott brev med Hullstpl. “LAURVIG 1 XII 83 (4)
250
341
NK 57 på brev med HULLSTEMPEL “LIAN 6 II 95”. Et par småfeil
100
342
NK 53VI på pent brev st “HOF I LAND 22 VI 92”
100
343
NK 53 III på brev st “MJØSDAMPSK. POSSTEXP. 2 XI 89” (t.1 6pkt i
NK postal)
200
344
NK 14 på brev st “CHRISTIANIA 20 11 1869” til Grimstad, Arkivbrett
i brevet
100
345
NK 14 på brev stpl. “Ringsager” 1868 (HE 3 pkt.) arkivbrett
346
NK 18 på brev stpl. “Bergen”, rufsete konvolutt
347
NK 25 på brev stpl. “Fredrikshald” 1879, OK kvalitet
20
348
NK 53 VI på brev stpl. “Lillehammer”25-5-1892, sendt Danmark, OK
brev
30
349
Lykkebrevet i alle tre deler på kort st “OSLO 10-8-64”
500
350
Lykkebrevet serie B Talong 3 på pent bruksbrev
100
351
NK 52 IIa x 2 på pent brev til Horten
200
352
NK 77 I på brev stpl. “Rosendal”1909 (HO 5 pkt.) sendt Danmark,
pent brev
50
353
Pent prefrimbrev med sort “Porsgrund 24-4-1849” til Skien. Portofritt
150
354
NK 103 på brev stpl. “Kristianssand” 1921. Merket beskåret oppe og
nede, fra rull ?
100
355
NK 108 på brev stpl. “Arendal” 1927. Rekbrev sendt lokalt der merket har variant 1 “ØRF” samt marginal December 1923
100
356
NK 125 på brev stpl. “Bureau Amb Oslo Ed III” til Tyskland
357
NK 155 I på Luftpostbrev fra Oslo til Hamburg, ankomststempel på
baksiden
50
40
BUD
40
100
358
NK 96, 164, 173 på brev stemplet. “Oslo” sendt Danmark 1929.
Konvolutt fra Buddhistmisjonen
50
359
NK 307 + 5 øre posthorn på sensurbrev til Danmark
10
360
NK 309 på brev stpl. “Kristiansand” 1942, sendt innenlands
10
361
NK 327 i par (Landshjelpen 10ø) på pent brev maskinst “Eidsvold
9.2.45”
200
362
NK 371 på brev stpl. “Viksdalen” 1947 og sendt lokalt, pent brev
10
363
NK 371 på brev stpl. “Bergen” 1947, sendt lokalt, pent
10
364
NK 407-409 på brev stpl. “Oslo” 1951 og sendt Danmark
365
NK 479-480 på brev stpl. “Larvik” 1960 og sendt REK innenlands
80
366
FDC NK 318. Frontkjemper på flott brev, Gummistempel “D/S BERGEN”
50
367
FDC Norwex NK 328-30
100
368
FDC NK 349 x 3. Flott brev med 3 stk Wings of Norway st “OSLO Bko
28.3.46”
200
369
FDC OL 52. NK 407.09. Flott konvolutt st “HOMENKOLLBAKKEN
1.10.51”
100
370
FDC. NK 458 og 465, stemplet “Arendal” 1-4-58
10
371
FDC, diverse nyere, ett med Risør stempel
10
372
FDC NK 727-28 stemplet “Nyli” (HK 25)
10
373
FDC NK 941 (HK 75)
25
374
FDC NK 941, hjemmelaget, stpl. “Nedenes 3” 17-11-1983 til Tyskland, kuriositet
10
375
NK 56 op Reiseadvis st “Bureau Reexp. De Kristiania 2-12-93” til
Arendal, Pent
100
376
Førsteflyvn. “LUFTPOSTRUTEN OSLO-STOCKHOLM 21-6-1937” på
pent brev med NK 155 og 189 til Sverige. Meget pent
150
377
Førsteflyvn. “OSLO-NEW YORK 29.9.1950”. Flott brev med NK 331,
383-5 fra Oslo til New York
100
378
Førsteflyvn. LUFTPOST “OSLO-KJØBENHAVN-TOKIO VIA NORDPOLEN 1957” på pent brev med NK 433 x 2 og 440
100
379
Førsteflyvn. LUFTPOST “OSLO-TOKIO 1953” på flott brev med NK
378, 379 og 406 bra frankering
150
380
Lot Førsteflyvninger, 9 stk fra 1950-60-tallet
100
381
Lot Førsteflyvninger, 9 stk fra 1950-60-tallet
100
100
382
Reisende SKIPSPOST NK 53VI på pent brev st “CHR.A-BERGEN A” til
Kongshavn pr Arendal. Pent
100
383
Reisende SKIPSPOST “NORDLANDS POSTEXP. C 27 II 14” pent brev
med NK 100
100
384
Reisende JERNBANE NK 145 X 2 på rek kassebrev st “SØRLANDSBANEN A 3 VII 35”. Arkivhuller. Flott brev
200
385
Reisende JERNBANE NK 380-82 på pen uadressert postsak st “ØSTFOLDBANEN Ø.L 11-1-50”
386
NK 137 i par med marginal på pent lite brev maskinst “OSLO 28 II
26” til Bergen
100
387
NK 97 i 5-stripe på pent brev maskinst “KRISTIANIA” til Arendal
100
388
NK 99 og 106 på flott rekbrev st “SØRFJORDEN I HELGELAND 6 XI
21”
100
389
NK 101 x 4 Spektakulert bankobrev frank. med 4 x 12ø Fra KRISTIANIA til ARENDAL
300
390
NK 411 på brev maskinst “TYSKLAND-OSLO Norsk Feltpostkontor
3.10.52 ikke så vanlig
100
391
NK 178 single på Militært Tjenestebrevkort litt svakt st “FRESVIK”
(SF)
50
392
NK 180 og 189 på flott bankobrev st “VOLDA 19 4 37”. Bak NK 145
som banko avg.
200
393
NORSK SKIPSPOST MARINEN 17 AY 1944-113. Pent brev med Londonserien
150
394
NK 311-313 på brev stpl. “Nordkapp” 1951
395
NK 311-13 på pent rekbrev st “OSLO 2-4-43” til Arendal
100
396
NK 109, 121, 123 x 2 og 125 på flott følgebrev st “KRISTIANIA 29 VII
24”
200
397
NK 144 og 6 x 151 (40ø lysblå) på nydelig følgebrev st “SÆTRE 21 XII
27” til Røros
400
398
FDC Landshjelpen 1943 (NK 319-21)
100
399
FDC NK 346 x 4 på flott brev st “ARENDAL 4-3-46”
100
400
FDC NK 374 single på brev st “OSLO BRII 1 12 48”
100
401
NK 193-96. Nansen I kompl serie på flott førsteflyvn. St “OSLO
1-6-39” til Belgia Gummistpl. “LUFTPOSTRUTE OSLO-AMSTERDAM
1-6-39. 1STE RUTE
250
402
NK 152 og 171 x 2 (200ø portoprovisorie) på nydelig følgebrev st
med MINIATYR “BERGEN 21 VII 33”
400
50
50
403
NK 8 på brev st “CHRISTIANIA 25 2 1865” samt rødt “CHRISTIANIA
BYPOST 24 2 1865”
200
404
NK 282x2 (20ø V) på brev st”TØNSBERG 10 XI 41 “ TIL Oslo..Pent
brev m 2 arkivhull
100
405
NK 164 x 2 og 176 x 3 på flott brev st “OSLO FILATELISTKLUBB UTSTILLING 24 MAJ 1930”
300
406
NK 302 og 305 på flott rekbrev st “BRUMUNDDAL 1 III 44”. Bra
150
407
NK 133 10ø Polmerke på brev maskinst “ROALD AMUNSEN 14 DESEBMER 1928” Kun brukt denne dagen
200
408
FRAKTBREV fra Stavanger til Arendal påskrevet “Pr Dampskip Kong
Olav den 7/1 1892”. Masse stpl og påtegnelser
200
409
FRAKTBREV fra Stavanger til Arendal påskrevet “Pr Dampskip Kong
Olav den 9/2 1893. Diverse stpl og påtegnelser
200
410
NK 77 x 2 på meget dekorativt brev til USA st “FREDRIKSSTAD 20 VII
03”
100
411
NK 53 VI x 2 på brev st “ARENDAL 19 VII 93” til Liverpool. Litt slitt
men fortsatt bra
300
412
POLAR. DRONNING MAUDS LAND 10-2-51. Pent brev med NK 240
og 369 Et par tapebiter
50
413
Ca 35 litt store brev 1950-tallet. Flotte frankeringer med Haakonmerker
50
414
FN BATALJONEN. Lot 6 brev
25
415
Brevalbum med div. brev. Fra ca 1900 og utover. Blandet kvalitet
100
416
Brevalbum med brev fra ca 1900 og utover. Noe småpent
100
417
Brev fra Borøy Telegrafstasjon 6-3-45 inneholdende Telegram. Brevet stpl “Borøy”
100
418
Varepolise fra Arendal Forsikringsselskap 1970 frankert med 3
stempelmerker og stemplet “Arendals Forsikringsselskap”
100
419
Lot 5 brevmed lokale stempler 1940-50-tallet. Bl.a. “Narestø”,
“Saltrød”og “Borøy”
50
420
Luftpostbrev stpl. “Arendal” 11-9-46 til Frankrike. Satt i porto med
13 1/3 centimes
100
421
Rek-brev fra “Tvedestrand” 22-9-36 frankert med 5-stripe NK 98 og
3-stripe NK 141 litt rufsete åpnet
50
422
Brev med NK 282, 20 øre V, pent stemplet “Staubø” 1941, pent
20
423
TMS brev “Varemessen i Arendal 1936” Tilnærmet lux brev
424
TMS, 3 stk brev 1943-44
200
10
425
Rekbrev st. “Staubø” 23-2-35. 40 øres porto til Oslo, pent
100
426
Bankobrev stemplet “Staubø” 19-9-39 til Oslo
100
427
Rekbrev til England stpl “Staubø” 29-4-31, frankert med 3x20 øre
Olav den Hellige
200
428
Rekbrev stemplet “Kolbjørnsvik” 28-6-44 sendt lokalt, 40 øre korrekt porto
75
429
Bankobrev stemplet “Lyngør” 13-10-45 til Oslo. Postoblater bak
100
430
Rekbrev stemplet “Staubø” 26-5-37 til Oslo. Logokonvolutt fra
Staubø
100
431
Pent brev stemplet”Vestre Sandøya” 23-10-39
50
432
Brev fra Flosta Ligningsnemd stemplet “Staubø” 13-9-45, pent
30
433
Verdibrev fra “Oslo-Majorstua” 1943. Postoblater m/avgift og oblatstempel “1748” på baksiden. Spesielt
434
Brev fra Eydehamn Skole i 1939. Stpl. “Eydehamn”, 20 øre off.sak
frankering, pent
50
435
Brev stemplet “Arendal” 6-7-52. Logokonvolutt fra Grand Hotell
Arendal
40
436
Brev stemplet “Sørlandsbanen B II” 1-2-54 (Tiemer 3. pkt.) Frankert
30 øre London
40
437
Brev stemplet “Sørlandsbanen B V” 20-7-59 (Tiemer 4. pkt.) Pent
brev
40
438
Lot 7 brev med KPH-stempler, grad fra 1 til 4
439
Lot TMS - nyere på avlange konvolutter
440
Skoeske med brev, mye forskjellig
100
441
BK 32 oppfrankert med 3x48 og 1x59 stpl. “Christiania” 1896 sendt
England, til sammen 10 øre, korrekt porto
100
442
Postkort NK 75, stpl. “Bergen” 1907 sendt lokalt. I tillegg påført
stempel “Ukjent av post… i Bergen”, uvanlig
50
443
Brevkort 5 øres oppfrankert med NK 99 stpl. “Solheimsviken” 1913
til Tyskland
10
444
Helsaker, diverse ubrukte
10
445
Presentasjonsmapper nr. 9-12 1989
25
446
Diverse presentsjonspakker, etc
50
447
Arendals Dampskipsselskap, del av rull med bussbilletter. Fra den
gang en busstur kostet 1 kr.
50
300
200
50
Rekvisita
448
KATALOGER. NK 2000 + 5 årbøker
40
449
Innstikkskort, 5 m/2 striper og 5 m/3 striper
10
450
Innstikkskort, 10 striper, 6 kort
10
451
Innstikkskort, diverse sorte
5
Auksjonen er nå over, takk til alle som bidro!
Noen objekt illustrasjoner:
Obj. 58
Obj. 87
Obj. 128
Obj. 433, bakside
Obj. 148