Gylteholmen Brygger AS

Transcription

Gylteholmen Brygger AS
Gylteholmen Brygger AS
Postboks 170, 1441 DRØBAK
www.dssf.no
Båtplass søker
Drøbak, 2014
Søknad om båtplass på Gylteholmen
Gylteholmen Brygger AS (GB) er etablert som et heleid
selskap av Drøbaksund Seilforening (DSSF).
Anlegget har en kapasitet på ca 65 plasser. I tillegg har
Gylteholmen skøyte- og motorbåtklubb sin egen brygge,
merket «Brygge D» på kartet.
For å søke plass i GBs havn, ber vi deg om å fylle ut siste
side i dette dokumentet og deretter returnere dette til oss.
Du vil da bli satt på en venteliste og tildeles plass i forhold
til hvilken kapasitet vi har for størrelsen på din båt.
Hvis/når du blir tildelt ny båtplass på Gylteholmen,
forutsettes det at du melder deg inn i Drøbaksund
Seilforening hvis du ikke allerede er medlem.
Tildelingsregler
Innskuddet som innbetales ved tildeling av båtplass
tilbakebetales ved oppsigelse av båtplassen når leieretten er
videresolgt av Gylteholmen Brygger AS. Båtplassen er ikke
omsettelig på annen måte. Eventuell fremleie av båtplass
kan kun gjøres etter godkjenning av styret i GB. Styret i GB forbeholder seg retten til å avvise søknad
om båtplass hvis båtens størrelse eller beskaffenhet gjør at den er uegnet i havnen.
I tillegg til innskudd tilkommer en årlig leie som skal dekke driftsutgifter og bidrag til seilforeningens
drift.
Oppdatert informasjon
Styret i GB vil legge ut oppdatert informasjon på Drøbaksund seilforenings hjemmesider
www.dssf.no. Klikk på linken Gylteholmen Brygger på høyre side for å komme til vår seksjon. Vi ber
spesielt om at du leser og gjør deg kjent med Havnereglementet som gjelder for havnen.
Med vennlig hilsen
Styret
Gylteholmen Brygger AS
Gylteholmen Brygger AS
Postboks 170, 1441 DRØBAK
www.dssf.no
Svarskjema
Ønsker du å få tilbud om båtplass i den nye båthavnen på Gylteholmen, skal du returnere
nedenstående svarslipp i en konvolutt til:
Gylteholmen Brygger AS
Postboks 170
1441 DRØBAK
eller elektronisk til [email protected]
Merkes:
”BÅTPLASS GYLTEHOLMEN”
-----Vennligst fyll inn fullstendige opplysninger i alle rubrikkene. Bruk BLOKKBOKSTAVER.
Etternavn
Fornavn
Adresse
Postnummer og sted
Mobiltelefon
E-post (skriv tydelig)
Fødselsdato
Båttype/modell
Båtlengde (meter)
Båtbredde (meter)
Ønsket bredde på båtplass*
* Båtplassbredde blir justert opp til nærmeste halve meter. I tillegg legges det til 1 meter som
bl.a utgjør halve bredden på gangbom samt fendring.
Sted og dato: _____________________________________________________
Signatur: _________________________________________________________