Samtykke til bruk av foto og film av barn under 15 år

Comments

Transcription

Samtykke til bruk av foto og film av barn under 15 år
Samtykke til bruk av foto og film av barn under 15 år
Jeg/vi samtykker til at Greverud skole kan bruke foto/korte filmsnutter som tas av
____________________________________________ (barnets navn)
_________
(klasse - ved innlevering av skjema)
for å illustrere virksomhetens arbeid i kommunens presentasjoner, trykksaker og digitale kanaler.
Ja
Nei
Oppegård kommune er opptatt av å beskytte barna og følger derfor disse retningslinjene:
1. Foto/film skal ikke virke krenkende på de som er avbildet
2. Foto/film vi bruker på nettet er små og har lav oppløsning, noe som gjør at dem lite egnet til
å manipulere og bruke i andre sammenhenger
3. Vi publiserer/frigir ikke barnets navn eller andre personopplysninger i tilknytning til foto/film
uten spesiell tillatelse fra foreldre/foresatte
4. Kommunen forholder seg til Åndsverkloven §45c (se s. 2)
Presse/media
Jeg/vi samtykker til at presse og media kan bruke foto/korte filmsnutter som tas av barnet.
Ja
Nei
Alle journalister må følge Vær varsom plakaten, der det bl.a. er retningslinjer for intervju med barn.
Foreldre/foresatte kan trekke samtykket tilbake ved å gi skriftlig beskjed til virksomheten.
________________ _______________________________________
Dato og underskrift av foreldre/foresatte
Åndsverkloven §45c
Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den
avbildede, unntatt når:
a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn
interesse,
d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet
og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller
e) bildet brukes som omhandlet i § 23 tredje ledd (Offentliggjort personbilde i form av
fotografisk verk kan gjengis i skrift av biografisk innhold)
eller § 27 andre ledd (Loven er heller ikke til hinder for at verk brukes i forbindelse med
etterlysning, i etterforskning eller som bevismiddel).
Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

Similar documents