Program konfirmanter i Madlamark 2015-2016

Comments

Transcription

Program konfirmanter i Madlamark 2015-2016
Program konfirmanter i Madlamark 2015-2016
Når:
Fra september til
desember
Etter avtale
Se lista til høyre
August: onsdag 26.
Kl.1530-1730
August: 28.-30.
September: lørdag 5.9.
Kl.1100-1615
September: søndag 6.9.
kl.1100, oppmøte 1045
September: onsdag 16.9.
Kl.1530-1730
September: onsdag 30.9.
Kl.1530-1730
Oktober: onsdag 21.10.
Kl.1530-1730
November: onsdag 4.11.
Kl.1530-1730
November: fredag 13.11.
Kl.1000-1500
For hvem:
Alle
Hva skjer:
Valg mellom følgende to ungdomsaktiviteter:
1. 5 ganger på KRIK: uhøytidlig idrettsmiljø uten
konkurranse med varierte aktiviteter, søndager
(med unntak) kl.1830-2000 i gymsal på Gosen. De
fem første mulige søndager.
2. 3 ganger på ENDELIG FREDAG: Åpen
ungdomsklubb i kirken annenhver fredag
(oddetallsuker) kl.2000-2200 (åpent til 2300). De
tre første mulige klubbkvelder.
Alle
Valgfag – valgt på innskrivingssamling i juni.
Datoer avtales med hver enkelt.
 Ønskelig at foreldre kommer på evnt.gudstjeneste
hvor konfirmanten har tjenesteoppgave.
Alle
Totalt minst 8 gudstjenester i løpet av konf-tiden.
1. Gudstjeneste weekend Horve 30.8.
2. Presentasjonsgudstjeneste 6.9.
3. Lysmesse 13.desember kl.1800. Noen har oppgaver.
4. Solidaritetsgudstjeneste 6.mars kl.1100. Noen har
oppgaver.
5. Konfirmasjonsgudstjeneste, lør.30.apr.el.søn.1.mai.
6.-8: Tre fritt valgte gudstjenester gjennom året, eller
gudstjenester med valgfag-oppgave (individuelt).
Frammøte noteres i perm som ligger bakerst i kirken.
Oppstart. Praktiske avklaringer. Forberedelse til weekend
Alle
og presentasjonsgudstjeneste.
Alle
Konfirmantweekend på Horve leirsted
(som ikke har  Samlinger og opplevelser.
avtalt noe
 Mer info i eget skriv / mail
annet)
 Inklusiv Gudstjeneste
Alle
Kick-off
Alle
m/foreldre
Valgfag
Eget oppsett
Alle
Presentasjons-gudstjeneste i kirka
 Alle konfirmantene kommer fram, blir lest navnet på,
får konfirmantbok (ingen skal si noe…)
 Foreldre og faddere særlig invitert
 Påfølgende kirkekaffe m/foreldreinformasjon
Opplæring og avklaringer ang.valgfag.
Kan bli alternativ dag for noen
Temasamling 1: Gud er…
Alle
Temasamling 2: Kjærlighet del II
Alle
Temasamling 3: Kjærlighet del III
Alle
Heldag i kirken: Temasamling 4:«Min neste?....»
Skolens planleggingsdag brukes pga.konf-pause under
Gosenrevyen i januar-februar.
Temasamling 5: Sorg og død – eller håp og trøst?
Besøk av Hafrsfjord begravelsesbyrå
November: onsdag 18.11. Alle
Kl.1530-1730
Desember: onsdag 2.12.
Kl.1530-1730
Desember: onsdag 9.12.
Kl.1530-1730
Desember: søndag 13.12.
Kl.1750 (starter 1800)
Involverte
Øvelse / forberedelse til lysmesse 13.12.
konfirmanter
Involverte
Øvelse / forberedelse til lysmesse 13.12.
konfirmanter
Alle
Lysmesse
Noen har oppgaver, settes opp senere. Alle skal være der.
Februar: onsdag 24.2.
Kl.1530-1730
Februar: fredag 26.2.
Kl.1630-2300
Alle
Mars: onsdag 2.3.
Kl.1530-1730
Mars: Søndag 6.3.
Kl.1100
Mars: onsdag 16.3.
kl.1700-2000
(evnt.tirsdag 15.3.avhengig av prøve-muntlig
på skolen)
Mars: onsdag 30.3.
Kl.1530-1800
April: onsdag 6.4.
Kl.1530-1730
April: Onsdag 20.4.
Kl.1800-2000
Involverte
konfirmanter
Alle
Solidaritetsgudstjeneste
Noen har oppgaver, settes opp senere. Alle skal være der.
Alle
Kirkens Nødhjelpsaksjon
m/foreldre
 Landsomfattende innsamlingsaksjon
 Vi går med bøsse til inntekt for nødlidende
 Foreldrene er med som medhjelpere, sjåfører,
kartlesere, sekretariat.
Alle
Temasamling 6: Gud hos oss
m/fotografering gruppebilde. Merk tiden, lengre samling.
Alle
Temasamling 7: Min drøm…
April: onsdag 27.4.
Kl.1700-2000
April: lørdag 30.4.
kl.1100. Oppmøte 1040
April: lørdag 30.4.
kl.1300. Oppmøte 1240
April: søndag 30.4.
Kl.1500. Oppmøte 1440
Mai: søndag 1.5.
Kl.1100. Oppmøte 1040
Alle
Øvelse / forberedelse til solidaritetsgudstjeneste 6.3.
Forberede Konfirmanttreffet
Konfirmanttreff 2016, på Ynglingen, Lassa.
 Turnering
 Aktiviteter
 Samlinger
 Konfirmanter fra hele byen
 Mer info i eget skriv / mail
Øvelse / forberedelse til solidaritetsgudstjeneste 6.3.
”Fest, film og framblikk”
 Konfirmantfest med foreldre
 Noe godt å spise
 Tilbakeblikk gjennom film og foto
 Underholdning
For dem med X-tra-samling
mer enn ett
 Kateket tar kontakt med dem det gjelder.
fravær
 Weekend / heldag/ Konf-treff er helt obligatorisk
 Ett fravær fra temasamling eller andre er OK
Pulje 1
Konfirmasjons-gudstjeneste i Madlamark kirke
Se egen liste
Pulje 2
Konfirmasjons-gudstjeneste i Madlamark kirke
Se egen liste
Pulje 3
Konfirmasjons-gudstjeneste i Madlamark kirke
Se egen liste
Pulje 4
Konfirmasjons-gudstjeneste i Madlamark kirke
Se egen liste
Alle
m/foreldre