Program for kurset

Transcription

Program for kurset
DRESSURDOMMERASPIRANTKURS
Østfold Rytterkrets arrangerer DDA- kurs på Fredriksborg
Hestesportsenter, Fredrikstad
Fredag 23.1.2015 kl 18-21
Lørdag 24.1.2015 kl 10-18
Søndag 25.1.2015 kl 10-17
Kursholder : Trond Asmyr
Det blir servert lunsj lørdag og søndag.
Påmelding til: [email protected]
Plass bekreftes pr mail. Bindende påmelding.
Aldersgrense 18 år.
Det er et krav at deltakeren må ha ridd LB til minst 60 %.
Deltakerne må ha med, og bør ha gjort seg kjent med, nyeste
versjon av KR I, KR IV,og KR V.
Nyeste versjoner finnes tilgjengelig på www.rytter.no
Pris: Deltakere fra Østfold Rytterkrets kr. 500.Fra andre kretser: Kr 1000,Beløpet betales til kretsens konto 1638.11.13071.
Merk betalingen med "DDA kurs januar 15", samt
deltagernavn, adresse, fødselsdato og tlf. nr.
Kvittering medbringes på kurset.
Ved spørsmål kontakt Maria Y. Bislingen
[email protected] eller 91628715
Velkommen til et lærerikt kurs!
Program for dommerkurs
Fredag:
18.00 -18.30 Hva er dressur. Dressurdommerens oppgave
18.30 -19.30 Gangartene. Teori
1945 - 21.00 KR IV med hovedvekt på øvelser og program. Teori
Lørdag:
10.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.30
15.30 - 15.45
15.45 - 17.15
17.15 - 18.00
KR IV med hovedvekt på øvelser og program. Teori
Pause/tid for spørsmål vedr praktisk dømming
Praktisk dømming LC
Lunsj
Praktisk dømming LB
Pause
Praktisk dømming LA
Gjennomgang/spørmål vedr praktisk dømming
Søndag
10.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.15 - 15.15
15.30 - 17.00
Resten av KR IV. Viktige punkter i KR I
Lunsj
Praktisk eksamen LB:2
Praktisk eksamen LA:3
Gjennomgang av eksamen, på video
Teorieksamen avlegges som en hjemmeoppgave etter kurset, som sendes inn for retting!
Sendes til Trond Asmyr på mail: [email protected]
Materiell (må bringes med til kurset):
 KRI, KR IV, KR V (§525,§526, Kap 5)
 Programheftet spesialdressur, evt skrive ut aktuelle program fra www.rytter.no
 Veiledning for dressurdommere NRYF 2006 (kan hentes på NRYFs hjemmeside
www.rytter.no)
 Papplater minst A5 med tallene 0-10
 Skrivesaker
Les gjennom reglementene på forhånd, spesielt KR I §110,114,115,121-126, 130, 131, 134,
135, 144, 145, 148, 160, 166, 170, 175, 177 (innledningen og § 1-3), 191, Tillegg 2, Tillegg
3, Tillegg 4,
Tillegg 5.1 og 4. Hele KR IV
Programmene LB:2 og LA:3 må kunnes utenat! I tillegg er det en fordel å ha kjennskap til
LC:3 og de andre programmene i LB og LA
Husk varmt tøy!
Velkommen til et lærerikt og hyggelig kurs!