Åpent sauefjøs - Norsk Sau og Geit

Comments

Transcription

Åpent sauefjøs - Norsk Sau og Geit
Åpent sauefjøs
www.dialecta.no
Offisiell
åpning
kl 11.3
landbru 0 ved
ks m
Sylvi Lis inister
thaug
Tirsdag 13. januar kl 11-16.
Anna og Frode Forgard, Gardsvegen 110, 4540 Åseral
Åpning og visning av nytt sauefjøs hos Forgard sammen med
Åseral Sau og Geit. Fjøset på 750m2 med kraftfôrautomater
og appetittfôrkasse er tilpasset ca 400 sau. Velkommen!
VIGRESTAD BYGG
WWW.VIGRESTADBYGG.NO
Arvid Ingvar Aksel

Similar documents