VEDLEGG E - 1 - ArkitektSTUA

Transcription

VEDLEGG E - 1 - ArkitektSTUA
VEDLEGG E - 1
Merknad:
Hele tiltaket fikk rammetillatelse i 08.12.2004 og i
gangsettingstillatelser seinere. Tillatelsen er gyldig og
det søkes nå om endring av sidebygningen, service
bygg 2. Endringen omfatter noe endret form, nye
vinduer og ny innredning.
7000
Garasje
42.0 m²
Bod
23.6 m²
Rev. B nye vinduer og innredning.
RM. 03.05.2015
Rev. A nye vinduer og innredning.
RM. 03.05.2015
24 x22
6400
UP
Tegning type:
SØKNADSTEGNING
Tiltaksahver:
Odd Egil Olsen
RIB:
10 x21
E-post: [email protected]
Prosjekt:
Gnr. 5, bnr 123 Vågan
Henningsværveien 24,26
8312 Henningsvær
PLAN 1. Etasje
Målestokk: Prosjekt ansv.
Tegnet. av:
R. Mikkelsen R. Mikkelsen
1 : 100
Fag:
Dato
Bygg
Prosjektnr.
133
12.06.15
Tegning.nr.
133- 01
COPYRIGHT © ARKITETKSTUA AS
Rev.
B
VEDLEGG E - 1
Merknad:
Hele tiltaket fikk rammetillatelse i 08.12.2004 og i
gangsettingstillatelser seinere. Tillatelsen er gyldig og
det søkes nå om endring av sidebygningen, service
bygg 2. Endringen omfatter noe endret form, nye
vinduer og ny innredning.
12 X12
UP
12 X12
10 x21
V.f.
2.8 m²
Sov
6.9 m²
9 x21
12 X12
9 x21
Stue/gang
33.3 m²
9 x21
9 x21
Sov
7.0 m²
Sov
9.0 m²
Rev. B nye vinduer og innredning.
RM. 03.05.2015
9 x21
Bad
5.7 m²
Rev. A nye vinduer og innredning.
RM. 03.05.2015
Tegning type:
SØKNADSTEGNING
Tiltaksahver:
Odd Egil Olsen
12 X16
12 X16 12 X16
12 X12
RIB:
E-post: [email protected]
Prosjekt:
Gnr. 5, bnr 123 Vågan
Henningsværveien 24,26
8312 Henningsvær
PLAN 2. etg
Målestokk: Prosjekt ansv.
Tegnet. av:
R. Mikkelsen R. Mikkelsen
1 : 100
Fag:
Dato
Bygg
Prosjektnr.
133
12.06.15
Tegning.nr.
133- 02
COPYRIGHT © ARKITETKSTUA AS
Rev.
B
VEDLEGG E - 1
Loft er ikke måleverdig.
Rev. B nye vinduer og innredning.
RM. 03.05.2015
Rev. A nye vinduer og innredning.
RM. 03.05.2015
Tegning type:
SØKNADSTEGNING
Tiltaksahver:
Odd Egil Olsen
RIB:
E-post: [email protected]
Prosjekt:
Gnr. 5, bnr 123 Vågan
Henningsværveien 24,26
8312 Henningsvær
Plan loft
Målestokk: Prosjekt ansv.
Tegnet. av:
R. Mikkelsen R. Mikkelsen
1 : 100
Fag:
Dato
Bygg
Prosjektnr.
133
12.06.15
Tegning.nr.
133- 03
COPYRIGHT © ARKITETKSTUA AS
Rev.
B
VEDLEGG E - 1
27.00
°
Merknad:
Hele tiltaket fikk rammetillatelse i 08.12.2004 og i
gangsettingstillatelser seinere. Tillatelsen er gyldig og
det søkes nå om endring av sidebygningen, service
bygg 2. Endringen omfatter noe endret form, nye
vinduer og ny innredning.
Snitt B
7420
2500
Rev. B nye vinduer og innredning.
RM. 03.05.2015
Rev. A nye vinduer og innredning.
RM. 03.05.2015
Tegning type:
SØKNADSTEGNING
1 : 100
Tiltaksahver:
Odd Egil Olsen
2500
RIB:
E-post: [email protected]
Prosjekt:
Gnr. 5, bnr 123 Vågan
Henningsværveien 24,26
8312 Henningsvær
SNITT
Målestokk: Prosjekt ansv.
Tegnet. av:
R. Mikkelsen R. Mikkelsen
SNITT A - A
1 : 100
1 : 100
Fag:
Dato
Bygg
Prosjektnr.
133
12.06.15
Tegning.nr.
133- 04
COPYRIGHT © ARKITETKSTUA AS
Rev.
B
VEDLEGG E - 1
Merknad:
Hele tiltaket fikk rammetillatelse i 08.12.2004 og i
gangsettingstillatelser seinere. Tillatelsen er gyldig og
det søkes nå om endring av sidebygningen, service
bygg 2. Endringen omfatter noe endret form, nye
vinduer og ny innredning.
Rev. B nye vinduer og innredning.
RM. 03.05.2015
Fasade Sør
1 : 100
Rev. A nye vinduer og innredning.
RM. 03.05.2015
Tegning type:
SØKNADSTEGNING
Tiltaksahver:
Odd Egil Olsen
RIB:
E-post: [email protected]
Prosjekt:
Gnr. 5, bnr 123 Vågan
Henningsværveien 24,26
8312 Henningsvær
FASADER
Målestokk: Prosjekt ansv.
Tegnet. av:
R. Mikkelsen R. Mikkelsen
1 : 100
Fasade Vest
1 : 100
Fag:
Dato
Bygg
Prosjektnr.
133
12.06.15
Tegning.nr.
133- 05
COPYRIGHT © ARKITETKSTUA AS
Rev.
B
VEDLEGG E - 1
Merknad:
Hele tiltaket fikk rammetillatelse i 08.12.2004 og i
gangsettingstillatelser seinere. Tillatelsen er gyldig og
det søkes nå om endring av sidebygningen, service
bygg 2. Endringen omfatter noe endret form, nye
vinduer og ny innredning.
Fasade Nord
1 : 100
Rev. B nye vinduer og innredning.
RM. 03.05.2015
Rev. A nye vinduer og innredning.
RM. 03.05.2015
Tegning type:
SØKNADSTEGNING
Tiltaksahver:
Odd Egil Olsen
RIB:
E-post: [email protected]
Prosjekt:
Gnr. 5, bnr 123 Vågan
Henningsværveien 24,26
8312 Henningsvær
FASADER
Målestokk: Prosjekt ansv.
Tegnet. av:
R. Mikkelsen R. Mikkelsen
Fasade Øst
1 : 100
1 : 100
Fag:
Dato
Bygg
Prosjektnr.
133
12.06.15
Tegning.nr.
133- 06
COPYRIGHT © ARKITETKSTUA AS
Rev.
B
VEDLEGG E - 1
FORKLARING:
Branntegning viser minstekrav til
branncellebegrensende bygningsdeler og
brannvegger / - dekker.
12 X12
V.f.
2.8 m²
UP
12 X12
10 x21
Sov
6.9 m²
9 x21
12 X12
9 x21
Stue/gang
33.3 m²
9 x21
9 x21
Sov
7.0 m²
12 X16
12 X16 12 X16
Sov
9.0 m²
Generelt VTEK10:
Risikoklasse 4
Brannklasse 1
R 30 [B30] Hovbedbæring
Etasjen utsyres med følgende
-Røykvarsler -Slukkeutstyr i form av
håndslukker
EI30/B30
Branncellebegrensende
9 x21
Bad
5.7 m²
Rømningsvei
Rømningdør / -vindu
Håndslukker
12 X12
Røykvarsler
Tegning type:
SØKNADSTEGNING
Tiltaksahver:
Odd Egil Olsen
RIB:
E-post: [email protected]
Prosjekt:
Gnr. 5, bnr 123 Vågan
Henningsværveien 24,26
8312 Henningsvær
BRANNTEGNING
Målestokk: Prosjekt ansv.
Tegnet. av:
R. Mikkelsen R. Mikkelsen
1 : 100
Fag:
Dato
Bygg
SNITT A - A Copy 1
1 : 100
12.06.15
Prosjektnr.
Tegning.nr.
133
133 - B02
COPYRIGHT © ARKITETKSTUA AS
Rev.
VEDLEGG E - 1
FORKLARING:
Branntegning viser minstekrav til
branncellebegrensende bygningsdeler og
brannvegger / - dekker.
Generelt VTEK10:
Risikoklasse 4
Brannklasse 1
R 30 [B30] Hovbedbæring
Etasjen utsyres med følgende
-Røykvarsler -Slukkeutstyr i form av
håndslukker
UP
Garasje
42.0 m²
Bod
23.6 m²
EI30/B30
Branncellebegrensende
24 x22
Rømningsvei
Rømningdør / -vindu
Håndslukker
Røykvarsler
10 x21
Tegning type:
SØKNADSTEGNING
Tiltaksahver:
Odd Egil Olsen
RIB:
E-post: [email protected]
Prosjekt:
Gnr. 5, bnr 123 Vågan
Henningsværveien 24,26
8312 Henningsvær
BRANNTEGNING
Målestokk: Prosjekt ansv.
Tegnet. av:
R. Mikkelsen R. Mikkelsen
1 : 100
Fag:
Dato
Bygg
12.06.15
Prosjektnr.
Tegning.nr.
133
133 - B03
COPYRIGHT © ARKITETKSTUA AS
Rev.
BRANN
Forutsatt at det gamle hovedbygget rives får vi følgende situasjon med hensyn til brann:
Grunnlag:
TEK10 med veiledning.
Alle de aktuelle bygningene får:
Risikoklasse 4
Bygningsbrannklasse 1
Spesifikk brannenergi 50-400 MJ/ m2
Det er ikke krav om brannseksjonering for så små totalarealer som her.
Alle enhetene har utgang direkte til terreng.
Rorbuene:
Maksimalt 2 tellende etasjer. Samlet BTA mindre enn 800 m2.
Frittliggende men innbyrdes sammenbygd, rorbuer 3 stk, alle blir egne brannceller skilt innbyrdes med bygningsdeler,
herunder tak, som er brannklassifisert B30. Ingen spesielle forhold med hensyn til innbyrdes hjørner eller annet. Rorbuene
er oppført.
VEDLEGG E - 1
FORKLARING:
Branntegning viser minstekrav til
branncellebegrensende bygningsdeler og
brannvegger / - dekker.
Generelt VTEK10:
Risikoklasse 4
Brannklasse 1
R 30 [B30] Hovbedbæring
Etasjen utsyres med følgende
-Røykvarsler -Slukkeutstyr i form av
håndslukker
EI30/B30
Branncellebegrensende
Rømningsvei
Garasjebygget:
Garasjebygget, frittliggende, garasjen fritidsboligen over blir egne brannceller, skilt innbyrdes med bygningsdeler som er
brannklassifisert B30 og gasstett. Garasjen og fritidsboligen utgjør en bruksenhet derfor er det kun krav til gasstetthet.
Rømningdør / -vindu
Håndslukker
Garasjebygget kommer nærmere rorbuene enn 8 m, det utløser krav om brannskille. Den delen av garasjebygget som kan
benyttes til garasjeformål er mindre enn 50 m2.
Garasjen er oppført i Leca det tilvarer brannklasse EI90. Skille mellom garasjeformål og bod er brannklassifisert B30. Dører
i garasje mot andre bygninger er brannklassifiserte ståldører. 1. etg av garasjebygningen innholder ingen rom for varig
opphold og utgjør ingen utfordringer i forhold til brann. Krav til skillende konstruksjoner mot rorbuene: EI30.
Fritidsboligen over garasjen får yttervegger utført som brannklassifisert B30 bygningsdeler. Kravet til skillende bygningsdeler
mellom bruksenheter er EI30 [B30]. Taket utføres som brannklassifisert B30 bygningsdel og tett gesims.
Røykvarsler
Tegning type:
SØKNADSTEGNING
Tiltaksahver:
Vinduer:
Det blir vinduer i garasjebygget og det er vinduer i rorbuene her får vi vinduer med innbyrdes avstand mindre enn 8 m. Kfr
veiledningen til TEK10 §11-8. Vi finner at dersom avstand mellom parallelle vinduer er større enn 6,0 m og at der avstand
mellom vinduer i innvendige hjørner er større enn 4,0 m, så er det ingen krav til vinduene. Dette medfører at det i denne
saken ikke er krav til vinduene.
Odd Egil Olsen
RIB:
E-post: [email protected]
Prosjekt:
Rømningsveier:
Krav om rømningsvei: Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, og det bør i tillegg være rømningsvinduer
i minst annethvert rom for varig opphold. Tilrettelagte vinduer og utvendig trappeløp, beskyttet mot flammepåvirkning og
strålevarme, utgjør rømningsveiene fra 2. etg. Brannkrav til utvendig trapp: Ubrennbar.
Se også vedlagte branntegninger som viser kravene til bygningsdelene og rømningsveiene.
Gnr. 5, bnr 123 Vågan
Henningsværveien 24,26
8312 Henningsvær
BRANN
Målestokk: Prosjekt ansv.
Tegnet. av:
R. Mikkelsen R. Mikkelsen
Fag:
Dato
Bygg
12.06.15
Prosjektnr.
Tegning.nr.
133
133 - B04
COPYRIGHT © ARKITETKSTUA AS
Rev.
VEDLEGG E - 1
4.500
4.500
4.500
90 x 210
Stue
90 x 210
Stue
90 x 210
Kjøkken
SERVICEBYGG 1
RIVES!
Stue
Bad
Kjøkken
Bad
Bad
Sov
Gang
100 x 210
Sov
6093
Min. 6,0m
Gang
12 X12
12 X16 12 X16
12 X16
100 x 210
Gang
9 x21
Sov
9.0 m²
9 x21
9 x21
Stue/gang
33.3 m²
12 X12
12 X12
5
575 ,0 m
.4
Min
100 x 210
Sov
7.0 m²
Bad
5.7 m²
9 x21
9 x21
Sov
Sov
6.9 m²
V.f.
2.8 m²
Rev. B. 17.06.2013. Lagt til snitt C-C
UP
9.000
Kjøkken
Tegning type:
SØKNADSTEGNING
Tiltaksahver:
Odd Egil Olsen
10 x21
RIB:
12 X12
E-post: [email protected]
Prosjekt:
Gnr. 5, bnr 123 Vågan
Henningsværveien 24,26
8312 Henningsvær
Overornet plan
Målestokk: Prosjekt ansv.
Tegnet. av:
R. Mikkelsen R. Mikkelsen
1 : 100
Fag:
Dato
Bygg
Prosjektnr.
133
12.06.15
Tegning.nr.
Rev.
133- B05 B
COPYRIGHT © ARKITETKSTUA AS
VEDLEGG E - 1
4.500
4.500
4.500
90 x 210
Stue
90 x 210
Stue
90 x 210
Kjøkken
SERVICEBYGG 1
RIVES!
Stue
Bad
Kjøkken
Bad
Sov
Gang
100 x 210
Sov
Gang
1.700
Bad
10 x21
100 x 210
Gang
24 x22
Sov
100 x 210
Bod
23.6 m²
Garasje
42.0 m²
7000
Rev. B. 17.06.2013. Lagt til snitt C-C
UP
9.000
Kjøkken
Tegning type:
SØKNADSTEGNING
Tiltaksahver:
Odd Egil Olsen
RIB:
E-post: [email protected]
Prosjekt:
Gnr. 5, bnr 123 Vågan
Henningsværveien 24,26
8312 Henningsvær
Overordnet plan
Målestokk: Prosjekt ansv.
Tegnet. av:
R. Mikkelsen R. Mikkelsen
1 : 100
Fag:
Dato
Bygg
Prosjektnr.
133
12.06.15
Tegning.nr.
Rev.
133- B06 B
COPYRIGHT © ARKITETKSTUA AS

Similar documents