Annonse Sekretær/konsulent i pdf - Larvik kirkelige fellesråd

Comments

Transcription

Annonse Sekretær/konsulent i pdf - Larvik kirkelige fellesråd
Larvik kirkelige fellesråd / Larvik kirkekontor
Larvik kommune i søndre Vestfold har over 40000 innbyggere.
Fellesrådets virksomhetsområde er fordelt på 12 sogn.
Fellesrådet er ansvarlig for å drifte og administrere 14 kirker og 13 kirkegårder
SEKRETÆR / KONSULENT
Det er ledig 50% stilling som sekretær/konsulent ved Larvik kirkekontor.
Arbeidsoppgaver.



Regnskap for menighetsråd.
Resepsjonstjeneste med betjening av publikum og sentralbord.
Andre administrative oppgaver.
Kvalifikasjoner/egenskaper.




Ønskelig med utdannelse økonomi og administrasjon.
Erfaring fra tilsvarende arbeidsområder, gjerne innen Den norske kirke.
Beherske PC med relevant programvare (Microsoft-programmer og Agresso).
Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.
Den som ansettes, må være medlem av Den norske kirke.
Stillingen lønnes avhengig av kvalifikasjoner etter gjeldende kirkelige tariffavtale.
Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til økonomi- og personalkonsulent
Tor E. Bakken – Tlf. 954 24 310.
Se mer på fellesrådets hjemmesider www.larvik.kirken.no
Søknadsfrist innen 01.03.2015 Tiltredelse 01.05.2015
Søknad med CV sendes på e-post til: [email protected]