hytte regler velkommen til kleivmyrkoia

Comments

Transcription

hytte regler velkommen til kleivmyrkoia
HYTTE REGLER VELKOMMEN TIL KLEIVMYRKOIA,
Vi håper du får et fint opphold.
For å hjelpe deg til å forlate hytta i den stand du sjøl ønsker å finne den,
Har vi laget noen regler som vi ber deg følge:
RENGJØRING
§ Golvet skal vaskes før hytta forlates
§ Kopper, bestikk og kokeutstyr skal rengjøres og holdes i orden
§ Uteområdet skal holdes ryddig og rent
§
§
§
§
AVFALLSHÅNDTERING
Ta med alt av avfallet, Container nede ved bommen.
Kast ikke søppel i utedoen
Ikke sett igjen matrester i hytta/uthus
Vaskevann, kaffegrut o.l. tømmes bak uthuset.
§
§
§
§
HUNDEHOLD
Hunder skal ikke under noen omstendighet opp i møblene
Forlat ikke hunden alene i hytta
Fjern hundeskitten fra hyttetomta
Bruk kun hundekoppene til foring av hunden
§
§
§
§
§
§
SISTE SJEKK FØR AVREISE
Gjør vedovnen klar for oppfyring
Fyll opp vedkassen og tøm ovnen for aske hvis nødvendig
Slå av bryter oppå propanbeholderen
Begynner det å bli lite med propan, ved, etc, så gi beskjed.
Sjekk at ALLE lys er slukket før avreise
Skriv i hytteboka
Skadeverk og brudd på reglene kan medføre erstatningskrav
og/eller utestengelse for framtidig leie.
TAKK FOR BESØKET OG VELKOMMEN TILBAKE !
Kontaktperson: Øystein Mangrud, Tlf.: 971 52 314 / 69 31 48 41