Om Brystkreftforeningen Indre Østfold

Comments

Transcription

Om Brystkreftforeningen Indre Østfold
6 sider folder_Layout 1 09.02.15 11.37 Side 1
Fysioterapeuter med
spesialkompetanse for
brystkreftopererte:
Dagmar Moseby
Askim Fysiosenter Skolegata 11,
1913 Askim
Tlf.: 901 24 061
Aline Flølo
Klinikk for helhetsterapi Jernbanegata 18/20
1830 Askim
Tlf.: 917 15 613
INDRE ØSTFOLD
GRASROTANDELEN:
Dere som spiller i Norsk Tipping kan bidra med
midler til vårt lokallag ved å oppgi organisasjonsnummer 8936 06 262 når dere leverer inn
kupongen.
6 sider folder_Layout 1 09.02.15 11.37 Side 2
LOKALE AKTIVITETER:
FORMÅL:
Våre møter blir holdt i Frivillighetens Hus
– Parkvn.1 i Askim
Ivareta de brystkreftrammedes interesser
overfor helsemyndigheter.
Vi tilbyr faglige møter, sosiale og kulturelle
aktiviteter
Hjelpe kvinnen og hennes familie videre i
livet.
Varmtvannstrening i Østfoldbadet i Askim
hver onsdag kl.1100 -1200
Drive opplysning og veiledning
Brystkreftforeningen er en landsdekkende organisasjon, stiftet i 1992 med over 15000 medlemmer.
Vårt formål er å gi hjelp og støtte til den som får
en brystkreftdiagnose eller påvist mutasjon i brystGener. Ivareta deres interesser overfor politiske og
administrative myndigheter.
Utgir medlemsbladet Athene
Tilby kurs
Likepersontjeneste om du trenger noen å
snakke med.
Likepersoner og medlemmer av styret har
taushetsplikt
Vil du vite mer om oss – gå inn på Brystkreftforeningen .no
Finn linken til lokalforeningen
og les mer om oss:
http://www.brystkreftforeningen.no/ostfol
d/160-brystkreftforeningen-indre-ostfold
MEDLEMSKAP
Alle brystkreftrammede, og alle som viser
interesse for deres problemer; pårørende,
helsepersonell, firmaer og institusjoner kan
bli medlem i Brystkreftforeningen.
Unge brystkreftrammede (under 40 år) har
egne samlinger
ROSA-SLØYFE
Oktober er viet til Rosa sløyfeaksjon.
Hensikten er opplysende virksomhet – samle inn
midler som utelukkende blir brukt til forskning.
Minner om Brystkreftforeningens
Kontakttelefon: 02354
Tilbyr kurs og samlinger
Besøkstjeneste
Selvhjelpsgrupper
Kontaktgruppe for unge kreftrammede
Kontakttelefon 02354
Brystkreftforeningen
Postboks 78 Sentrum 0101 Oslo
Øvre Vollgt.11, 0158 Oslo
Tlf.nr. 02066
Internett:
http://www.brystkreftforeningen.no