Gulv og tak med Ytong gulvelementer

Transcription

Gulv og tak med Ytong gulvelementer
Gulv og tak
med Ytong gulvelementer
GULV OG TAK
med Ytong
ET BREDT
STANDARDSORTIMENT
Ytong gulvelementer er en hur-
Ytong gulvelementer er
byggeteknisk standard.
fremstilt under omhyggelig
Ytong gulvelementer er fremstilt
kvalitetskontrol. Elementene fås
av naturlige råvarer – sand, kalk,
som standard i lengder opp til 6
sement og vann. Elementene er
m og kan etter ordre fremstilles
ubrennbare, skades ikke av fukt
helt opp til 7,5 m lengde.
og kan ikke råtne. Den porøse
Tykkelse Bredde
mm
mm
tig, sikker og lett løsning av høy
150
200
240
250
300
625
625
625
625 625 Lengde
mm
opp til 4180
opp til 5150
opp til 6080
opp til 7500
opp til 7500
Massive gulve
struktur gir god varmeisolering.
Utkragning intill 1,5 meter
Xella Norge A/S beregner meng-
De plane, glatte elementer tren-
der og lager skreddersydde teg-
ger ingen avretning og er perfekt
Brannsikre løsninger
ninger for prosjektet.
underlag for fliser eller tregulv.
Enkel overflatebehandling
God lyddemping
OVERGULV
1
1
2
3
1
2
3
4
2
3
4
5
4
1. Parkett eller tilsvarende
2. Parkettunderlag
3. Plastfolie
4. Gulvelementer
2
5
6
1. Vinyl, tepper eller tilsvarende
2. Undergulvsplater
3. Parkettunderlag eventuelt trinn
lydmatte
4. Plastfolie
5. Gulvelementer
1. Vinyl, tepper, fliser. Ved bruk av parkett kreves difusjonssperre.
2. Svinnarmert påstøb
3. Varmekabel/vannvarme
4. Armeringsnett
5. Eventuelt isolering
6. Gulvelementer
KONSTRUKSJONSEKSEMPLER
Minste opplegg
for Gulvelementer
Mur:
Tre:
Stål:
Betong:
90 mm
60 mm
50 mm
50 mm
NB: Dersom murkrone er stålavrettet
og helt plan, kan det benyttes noe
mindre opplegg. Trevegger må være
bærende konstruksjon.
H-bjelken i fals
H-bjelken, T-stål eller L-stål.
Lengdebegrensning/vekt for elementer i brannklasse REI30/REI60
Tykkelse mm
Densitet kg/m3
Største lengde (mm) for:
Elementtype DE 2,3
Elementtype DE 3,2
Elementtype DE 4,0
Elementtype DE 5,0
Konstr.vekt kg/m2
Transportvekt kg/m2
150
550
200
550
240
550
250
550
300
550
4180
3880
3580
3280
100
118
5150
5080
4780
4180
134
158
5980
5980
5980
5380
161
190
7000
6600
6000
5700
167
197
7500
7100
6600
6300
200
237
U-verdier ved tilleggsisolering Densitetsklasse 550 W/m2 ˚C
Elementtykkelse i mm
Tilleggsisolasjon
Mineralull klasse 36
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
I boligrom mot det fri/terrasse
150
200
240
0,77
0,60
0,51
0,40
0,35
0,32
0,27
0,25
0,23
0,20
0,19
0,18
0,17
0,16
0,15
I boligrom over kryprom
150
200
0,41
0,36
0,27
0,25
0,20
0,19
0,16
0,15
0,13
0,13
240
0,32
0,23
0,18
0,15
0,12
Ytong Gulv/Tak
3
2015 xmdk 279056
XELLA – VERDENS STØRSTE
PRODUSENT AV POREBETONG
Xella er verdens største produsent av
Porebetong, og omsatte i 2006 for 1,4
milliarder Euro.
Xella produserer densitet helt ned til
290 kg. pr. m3. Dette gjør oss i stand til
å levere materialer for yttervegg som
tilfredstiller morgendagens krav til
U-Verdi.
Xella har gode dokumentasjoner på
lyd og brann­isolasjon.
Xella har også blokker/plater i
kalksandstein med imponerende lydisolasjon.
Et spennende produkt er helvegselementer i full etasjehøyde og opptil 6
meters lengde.
I sortimentet er blokker og elementer
til grunnmur, murhus, bærevegger,
brann og lydskillevegger, nærings-
Xella Norge A/S
Dansrudveien 75
NO-3036 Drammen
Telefon.: +47 32 23 24 40
[email protected]
www.ytong.no
Ytong® is a registered trademark of the Xella Group
bygg og forretningsbygg.

Similar documents