2015 04 13 Offentlig journal SSHF

Comments

Transcription

2015 04 13 Offentlig journal SSHF
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 11/01152-11 Lønnsfastsettelse - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Senter for kreftbehandling
Dok. dato:
05.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/04494-20 Signert skjema - Avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar - 22.06.201523.08.2015 - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 11/06920-11 Vedlegg til arbeidsavtale 07.04.2015 - 31.08.2015 - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 12/00058-18 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2015-15.02.2015 - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Akuttmottak SSK
Dok. dato:
06.01.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/00795-23 Signert skjema - avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar - 22.06 23.08.2015 - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 12/00823-10 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2015 - 15.09.2015 - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Enhet for bemanning
Dok. dato:
05.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/01921-6 Oppsigelse - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/04504-6 KOPI: Alderspensjon. Høyere pensjonsgrad - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/05034-12 KOPI: Ny årsinntekt - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/05176-7 KOPI: Vedtak om avslag på søknad om pensjon fra KLP - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 12/06316-14 NPE-sak 2012/04787 - Viser til brev med orientering om stevning - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2012/04787 - Avskjermet
Mottaker:
DPS Solvang
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00607-11 KOPI: Ny årsinntekt - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 13/01857-4 Lønnsfastsettelse - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk klinikk
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 13/03090-12 Akseptskjema tilskudd 2015 - Prosjekt B1222 - Søknad om økonomisk støtte Education program for health workers. Cooperation between Mental Hospital of Arkhangelsk and SSHF - Avskjermet
Sak:
Søknad om økonomisk støtte - Education program for health workers. Cooperation between Mental Hospital of Arkhangelsk
and SSHF - Avskjermet
Mottaker:
Internasjonal enhet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Internasjonal enhet
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
072
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/03612-7 Tilbud - stilling som assistent/pleie ved Medisinsk klinikk, Dialyse enhet SSA,
ferievikar - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/03851-9 Vitnemål - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/05085-2 Svar søknad om hospitering - Medisinsk-/Kirurgisk avdeling - Avskjermet
Sak:
Søknad om hospitering - Medisinsk-/Kirurgisk avdeling - Avskjermet
Mottaker:
Sundaralingam Kalagini
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utvikling og utdanning
Dok. dato:
20.09.2013
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
275
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 13/05294-11 Vedlegg til arbeidsavtale 26.03.2015 - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk post UC SSA
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Personal og Arbeidsmiljø
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/06137-3 Ny henvendelse fra Kongsgård kolonihager vedrørende høye trær - Avskjermet
Sak:
Henvendelse fra Kongsgård kolonihager - høye trær - Avskjermet
Avsender:
Kongsgård kolonihaver ved Ann Kristin Søby
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eiendomsavdeling
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
034
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02258-5 Oppsigelse / melding om fratredelse - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/04271-6 KOPI: Ny årsinntekt - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/04535-17 NPE-sak 2014/02830 - Ber om oppdatert journal - Avskjermet
Sak:
NPE sak 2014/02830 - Avskjermet
Avsender:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 14/04535-18 NPE-sak 2014/02830 - Oppdatert journal - Avskjermet
Sak:
NPE sak 2014/02830 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/04867-4 Ansiennitetsberegning - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/07416-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/09858-2 KOPI: Vedtak om avslag på søknad om pensjon fra KLP - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/09933-511 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Kir. klinikk, kir. post 3 D SSA
ferievikar. - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Ferievikar - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student
Somatikken Arendal - st. ref. 2448091895 - Avskjermet
Avsender:
Danielle van Broekhuizen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10007-618 Søknad og CV - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med.
student - st. ref. (2448989699) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref. 2448989699 Avskjermet
Avsender:
Jorun Merete Bye
Journaldato:
12.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/10007-619 Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor,
med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref. 2448989699 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref. 2448989699 Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
12.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10007-620 Takker ja og arbeidsavtale - Assistent/sykepleier ved Nevrologisk post SSK Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref. 2448989699 Avskjermet
Avsender:
Astrid Junker
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
02.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 14/10007-621 Ansettelsesvedtak - Assistent pleie/med.stud ved Ortopedisk sengepost 3C SSK,
100 %Ferievikar - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref. 2448989699 Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ortopedisk sengepost 3C SSK
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/10007-622 Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor,
med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref. 2448989699 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref. 2448989699 Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10007-623 Søknad og CV - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med.
student - st. ref. (2448989699) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref. 2448989699 Avskjermet
Avsender:
Kayvan Bajelan
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10014-553 Takker ja og arbeidsavtale - Kjøkkenassistent ved Avd. for internservice,
kjøkken/kantine ferievikar. - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Ferievikar - Portør, kokk, renholder, assistent Drift Kristiansand - st. ref. 2449164461 - Avskjermet
Avsender:
Elisabeth Senumstad Sagedal
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/10016-334 Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, Døgnenhet C SSA, ferievikar Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk
sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10016-339 Søknad og CV - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider
evt. studenter innen helse og sosialfag - st. ref. (2448307940) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk
sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940 - Avskjermet
Avsender:
Kristian Mouland
Journaldato:
12.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/10016-340 Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut,
miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk
sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
12.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10016-341 Søknad og CV - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider
evt. studenter innen helse og sosialfag - st. ref. (2448307940) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk
sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940 - Avskjermet
Avsender:
Nantawan Tongtawee
Journaldato:
12.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/10016-342 Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut,
miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk
sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
12.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10016-344 Takker ja og arbeidsavtale - Miljøterapeut ved KPH, døgnenhet B SSA ferievikar
- Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk
sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940 - Avskjermet
Avsender:
Jean Christoffer Dahl
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10016-345 Søknad og CV - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider
evt. studenter innen helse og sosialfag - st. ref. (2448307940) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk
sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940 - Avskjermet
Avsender:
Beatrice Benjamin
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/10016-346 Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut,
miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk
sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10016-347 Takker ja og arbeidsavtale - miljøterapeut ved KPH, Døgnenhet D SSA ferievikar
- Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk
sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940 - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 14/10016-348 Ansettelsesvedtak - vernepleier ved Psyk. avdeling enhet B ferievikar Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk
sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940 - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet B SSA
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 14/10016-349 Ansettelsesvedtak - assistent ved Psyk. enhet C ferievikar - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk
sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940 - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet C SSA
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-198 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Lilly Haslerud
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
19.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-199 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Marianne Kohle
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
20.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-200 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Lene Bakken
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
20.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-201 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Cathrine Aanensen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
17.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-202 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Lisa Omland
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
18.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-203 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Eirin Hanssen Skagestad
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
18.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-204 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Jaklina Tarabar
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
18.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-205 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Anette Breilid
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
19.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-206 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Anne Berit Govertsen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
17.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-207 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Lene Thomsen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
19.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-208 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Kristin Stavrum Salater
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
20.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-209 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Stine Hoslemo
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
18.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-210 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Karin Kristoffersen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
18.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-211 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Cathrine Knudsen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
19.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-212 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Hilde Torjussen Hauge
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
19.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-213 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Anne Sofie Gulbrandsen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
18.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-214 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Inghild T. Lund
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
18.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-215 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Marina Radovanovic
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
24.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-216 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Annelill R. Norås
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
13.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-217 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Line Larsen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
13.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-218 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Janet V. Rosseland
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
12.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-219 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Jintana Bunpan Andersen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
29.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-220 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Hilde Kirsebom Løvstakken
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
04.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-221 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Betina Nicole Ehmsen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-222 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Lone Dandanell
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-223 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Unni Knudsen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-224 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Margreta Torgersen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
08.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-225 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Hanne Fosnes
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
30.11.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-226 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Else Hatlevoll
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
14.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-227 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Jonathan Blindheim Svenno
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
15.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-228 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Camilla Anthun Bøe
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
10.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-229 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Tonje Sannes Håverstad
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
18.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-230 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Marianne Titland Sørensen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
17.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-231 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Birgitte Tanumlia
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
08.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-232 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Kristina Thompson
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
08.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-233 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Rita Sandberg
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
08.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-234 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Cecilie Brekne
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
02.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-235 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Margrete Wik
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
08.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-236 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Caroline Strande
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
08.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-237 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Maia Risdal Haugland
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
08.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-238 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Margrete C. Thingstveit
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
08.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-239 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Cathrine Teigen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
08.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-240 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Olve Magne Gjertsen Tengs
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
08.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-241 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Steinar Staaby
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
08.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-242 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Signe Surdal
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
04.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-243 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Ingvild grøtta Røysum
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
08.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-244 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
åshild Hove Bogstad
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
08.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-245 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Elise Birkeland
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
02.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-246 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Elin Marie Strand
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
05.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-247 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Lise Bakken
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
07.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-248 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Inger Marie B. Porada
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
08.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-249 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Veronica Homme
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
05.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-250 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Anette Engelshus
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
08.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-251 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Susanne Rønquist Knutsen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
07.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-252 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Idunn Blom Krossøy
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
04.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-253 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Malin Hedstrøm
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
05.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-254 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Jannicke Moen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
04.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-255 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Mari Galdal
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
02.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-256 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Ina Meland
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
01.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-257 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Martin Wisinska Andersen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
04.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-258 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Amalie Fiskaadal Løken
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
05.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-259 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Line With
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
05.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-260 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Julie Seim Søvik
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
05.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-261 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Siv Merethe Ringstad Hagen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
05.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-262 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Lena Johanne Rafoss
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
04.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-263 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Beate Reiersen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
28.11.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-264 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Marichelle Tanaid Bekkelund
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
01.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-265 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Maria N. Fjelde
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
27.11.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-266 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Are Øydegard
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
28.11.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-267 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Kristina Tjomsland Ødegård
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
01.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-268 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Marthe Knutsen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
02.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-269 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Oda Johansen Frisell
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
01.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-270 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Hanna Knutsen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
28.11.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00103-4 Oppdragsbekreftelse - Arkivmedarbeider - 01.05.2015-01.09.2015 - Avtale
mellom SSHF og Bemanningsbyrået - Avskjermet
Sak:
Avtale mellom SSHF og Bemanningsbyraaet - Arkivmedarbeider - Avskjermet
Avsender:
Bemanningsbyraaet Kristiansand AS
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Kontraktsarkiv
Klasse:
216
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00160-50 Invitasjon til Nasjonalt Tysabri møte Oslo 03.06.2015 - Avskjermet
Sak:
Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2015 - Avskjermet
Avsender:
Biogen Idec
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk klinikk
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
370
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00163-203 Signert databrukerkontrakt - Avskjermet
Sak:
Databrukerkontrakt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Christina Hakobkjochwjan
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utvikling og utdanning
Dok. dato:
07.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00163-204 Signert databrukerkontrakt - Avskjermet
Sak:
Databrukerkontrakt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Carina Johansen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utvikling og utdanning
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00163-205 Signert databrukerkontrakt - Avskjermet
Sak:
Databrukerkontrakt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Andrea Abusdal Harbakk
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utvikling og utdanning
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00163-206 Signert databrukerkontrakt - Avskjermet
Sak:
Databrukerkontrakt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Rebekka Imeland Moen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utvikling og utdanning
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00163-207 signert databrukerkontrakt - Avskjermet
Sak:
Databrukerkontrakt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Silje Pettersen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utvikling og utdanning
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00163-208 Signert databrukerkontrakt - Avskjermet
Sak:
Databrukerkontrakt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Irene Dyrstad
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utvikling og utdanning
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00163-209 Signert databrukerkontrakt - Avskjermet
Sak:
Databrukerkontrakt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Jon Inge Stensletten
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utvikling og utdanning
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00163-210 Signert databrukerkontrakt - Avskjermet
Sak:
Databrukerkontrakt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Henriette Tvedt
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utvikling og utdanning
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00163-211 Signert databrukerkontrakt - Avskjermet
Sak:
Databrukerkontrakt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Veronika Nilsen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utvikling og utdanning
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00163-212 Signert databrukerkontrakt - Avskjermet
Sak:
Databrukerkontrakt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Silje J. Nilsen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utvikling og utdanning
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00163-213 Signert databrukerkontrakt - Avskjermet
Sak:
Databrukerkontrakt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Tonje Jørgensen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utvikling og utdanning
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00163-214 Signert databrukerkontrakt - Avskjermet
Sak:
Databrukerkontrakt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Thea Røiseland Engelsen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utvikling og utdanning
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00163-215 Signert databrukerkontrakt - Avskjermet
Sak:
Databrukerkontrakt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Kjersti Åsland
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utvikling og utdanning
Dok. dato:
08.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00163-216 Signert databrukerkontrakt - Avskjermet
Sak:
Databrukerkontrakt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Malene F. Larsen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utvikling og utdanning
Dok. dato:
07.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00163-217 Signert databrukerkontrakt - Avskjermet
Sak:
Databrukerkontrakt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Kheda Saitova
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utvikling og utdanning
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00163-218 Signert databrukerkontrakt - Avskjermet
Sak:
Databrukerkontrakt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Camilla Njerve Strandnæs
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utvikling og utdanning
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00163-219 Signert databrukerkontrakt - Avskjermet
Sak:
Databrukerkontrakt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Merete Reise
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utvikling og utdanning
Dok. dato:
08.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00163-220 Signert databrukerkontrakt - Avskjermet
Sak:
Databrukerkontrakt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Åsne Stangborli Time
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utvikling og utdanning
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00163-221 Signert databrukerkontrakt - Avskjermet
Sak:
Databrukerkontrakt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Veronica J. Lian
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utvikling og utdanning
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00371-29 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Ortopedisk avd. SSK 10 % fast. Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Helsesekretær/sekretær (intern utlysning) ved Ortopedisk avdeling, Kristiansand - st. ref. 2462287794 Avskjermet
Avsender:
Eli Eldøen Vassbotn
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/00404-75 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Kirurgisk avdeling, 100 % vikar Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Kirurgisk avdeling, Kristiansand - st. ref. 2462980813 - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling SSK
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00674-27 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig bioingeniør/bioingeniør Lab. for
Medisinsk biokjemi , Kristiansand - st. ref. 2476873190 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagansvarlig bioingeniør/bioingeniør ved Lab. for Medisinsk biokjemi , Kristiansand - st. ref. 2476873190 Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00674-28 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig bioingeniør/bioingeniør Lab. for
Medisinsk biokjemi , Kristiansand - st. ref. 2476873190 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagansvarlig bioingeniør/bioingeniør ved Lab. for Medisinsk biokjemi , Kristiansand - st. ref. 2476873190 Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00674-29 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig bioingeniør/bioingeniør Lab. for
Medisinsk biokjemi , Kristiansand - st. ref. 2476873190 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagansvarlig bioingeniør/bioingeniør ved Lab. for Medisinsk biokjemi , Kristiansand - st. ref. 2476873190 Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00674-30 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig bioingeniør/bioingeniør Lab. for
Medisinsk biokjemi , Kristiansand - st. ref. 2476873190 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagansvarlig bioingeniør/bioingeniør ved Lab. for Medisinsk biokjemi , Kristiansand - st. ref. 2476873190 Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00674-31 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig bioingeniør/bioingeniør Lab. for
Medisinsk biokjemi , Kristiansand - st. ref. 2476873190 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagansvarlig bioingeniør/bioingeniør ved Lab. for Medisinsk biokjemi , Kristiansand - st. ref. 2476873190 Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00702-83 Takker ja og arbeidsavtale - Assistent - pleie ved KPH, døgnenhet 4.2 SSk 17,61
% fast. - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - assistent/studentstillinger ved Psykiatrisk avdeling, Kristiansand - st. ref. 2482078125 - Avskjermet
Avsender:
Veronika Ekeberg
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-59 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-60 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-61 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-62 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-63 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-64 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-65 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-66 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-67 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-68 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-69 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-70 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-71 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-72 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-73 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-74 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-75 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-76 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-77 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-78 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-79 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-80 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-81 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00784-82 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st.
ref. 2484120792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær DPS Aust-Agder, Arendal/Bjorbekk - st. ref. 2484120792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/00829-19 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved ØNH SSK/SSA, 100% st, vikar Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øre/Nese/Hals avdelingen - st. ref. 2487799961 - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
ØNH-avdeling
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00866-4 Innkalling til møte fagutvalg hjerneslag 29.04.2015 - Avskjermet
Sak:
Etablering av midlertidig fagutvalg hjerneslag i Helse Sør-Øst - Avskjermet
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fagavdeling
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
013
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01248-3 Doserapport for perioden 01.02.2015 - 31.03.2015 - Gastroenterologisk avdeling
SSA - Avskjermet
Sak:
Doserapporter fra Statens strålevern 2015 - Avskjermet
Avsender:
Statens strålevern
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk serviceklinikk
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
254
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01248-4 Doserapport for perioden 01.02.2015 - 31.03.2015 PCI-senter SSA - Avskjermet
Sak:
Doserapporter fra Statens strålevern 2015 - Avskjermet
Avsender:
Statens strålevern
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk serviceklinikk
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
254
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01248-5 Doserapport for perioden 01.02.2015 - 31.03.2015 - Anestesiavdelingen SSK Avskjermet
Sak:
Doserapporter fra Statens strålevern 2015 - Avskjermet
Avsender:
Statens strålevern
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk serviceklinikk
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
254
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01248-6 Doserapport for perioden 01.02.2015 - 31.03.2015 - Operasjonsavdelingen SSK Avskjermet
Sak:
Doserapporter fra Statens strålevern 2015 - Avskjermet
Avsender:
Statens strålevern
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk serviceklinikk
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
254
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01248-7 Doserapport for perioden 01.02.2015 - 31.03.2015 - Osteporosesenteret,
revmatologisk poliklinikk - Avskjermet
Sak:
Doserapporter fra Statens strålevern 2015 - Avskjermet
Avsender:
Statens strålevern
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk serviceklinikk
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
254
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01259-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
IF Skadeforsikring
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01271-117 Takker ja og arbeidsavtale - Helsesekretær ved KPH, psyk. sykehusavd. 80% fast.
- Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær/helsesekretær Psykiatrisk avdeling, Kristiansand - st. ref. 2486090186 - Avskjermet
Avsender:
Reidun Ose
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01375-4 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Crawford & Company (Norway) A.S.
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01582-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Gjensidige Forsikring ASA
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01749-3 Svar på spørsmål vedrørende bruk og lagring av videoopptak i forbindelse med
kjøreopplæring (utrykning) - Avskjermet
Sak:
Spørsmål vedrørende bruk og lagring av videoopptak i forbindelse med kjøreopplæring (utrykning) - Avskjermet
Avsender:
Datatilsynet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prehospitale tjenester
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
273
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02004-5 Godkjenning av søknad om innhenting av data SSHF - Sykepleie til ikke-vestlige
innvandrere - Avskjermet
Sak:
Bacheloroppgave sykepleiestudent 2015 - Avskjermet
Mottaker:
Stine Madsen Gjerdbakken
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kirurgisk sengepost 4A SSK
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
553
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02004-6 Godkjenning av søknad om innhenting av data - Barn med etnisk
minoritetsbakgrunn - Avskjermet
Sak:
Bacheloroppgave sykepleiestudent 2015 - Avskjermet
Mottaker:
Carolina Högberg
Kirstine Spangaard Jacobsen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Barneseksjonen SSK
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
553
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02004-7 Godkjenning av søknad om innhenting av data - Livskvalitet hos barn med leukemi Avskjermet
Sak:
Bacheloroppgave sykepleiestudent 2015 - Avskjermet
Mottaker:
Hanne Skogstad
Renate Forsaa
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Barneseksjonen SSK
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
553
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02004-8 Godkjenning av søknad om innhenting av data - Forebygging av tvang i en
psykiatrisk post - Avskjermet
Sak:
Bacheloroppgave sykepleiestudent 2015 - Avskjermet
Mottaker:
Emil Reber
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet 7.2 SSK
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
553
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02053-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik AS Oslo
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/02098-25 Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Infeksjonsposten SSK, 75 % vikar - Avskjermet
Sak:
Sykepleier Infeksjonsposten, Kristiansand - st. ref. 2542341721 - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Infeksjonspost SSK
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02184-3 Tjenesteansiennitet - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02566-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Eika Forsikring AS - Skadeavdelingen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02577-3 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2557651511) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Avsender:
Hildegunn Tønnesøl
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
21.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02577-4 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref.
2557651511 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
21.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02577-5 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2557651511) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Avsender:
Tonje Maria Mørland
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02577-6 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref.
2557651511 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02577-7 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2557651511) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Avsender:
Eva Lauvrak Strand
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02577-8 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref.
2557651511 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02577-9 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2557651511) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Avsender:
Sjoukje Dijkstra
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02577-10 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref.
2557651511 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02577-11 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2557651511) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Avsender:
Adele Thorbjørnsen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02577-12 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref.
2557651511 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02577-13 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2557651511) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Avsender:
Knut Aagesen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02577-14 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref.
2557651511 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02577-15 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2557651511) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Avsender:
Sofia Uchto
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02577-16 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref.
2557651511 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02577-17 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2557651511) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Avsender:
ingunn eik
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02577-18 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref.
2557651511 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02577-19 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2557651511) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Avsender:
Mona Kjellevold Barli
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02577-20 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref.
2557651511 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02577-21 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2557651511) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
02.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02577-22 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref.
2557651511 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
02.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02577-23 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2557651511) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Avsender:
Siri Andersen Aasgaard
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
05.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02577-24 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref.
2557651511 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
05.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02577-25 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2557651511) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Avsender:
Marthe Nordås
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02577-26 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref.
2557651511 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02577-27 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2557651511) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Avsender:
Jorunn Vikingsdal
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02577-28 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref.
2557651511 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02577-29 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2557651511) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Avsender:
Thea Rønning Langås
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02577-30 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref.
2557651511 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02577-31 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2557651511) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Avsender:
Ailinn Nyhus
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02577-32 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref.
2557651511 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02577-33 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2557651511) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Avsender:
Signe Heggtveit Andersen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02577-34 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref.
2557651511 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02577-35 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2557651511) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Avsender:
Anita Svendsen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02577-36 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref.
2557651511 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02577-37 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2557651511) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02577-38 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref.
2557651511 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02577-39 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2557651511) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Avsender:
Camilla Aamodt
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02577-40 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref.
2557651511 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Dagkirurgisk post, Arendal - st. ref. 2557651511 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02578-6 Svarbrev, søknad mottatt - Spesialutdannet sykepleier (intern utlysning) ABUP
poliklinikk, Kristiansand - st. ref. 2556132954 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - spesialutdannet sykepleier (intern utlysning) ved ABUP poliklinikk, Kristiansand - st. ref. 2556132954 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02578-7 Søknad og CV - Spesialutdannet sykepleier (intern utlysning) - st. ref.
(2556132954) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - spesialutdannet sykepleier (intern utlysning) ved ABUP poliklinikk, Kristiansand - st. ref. 2556132954 - Avskjermet
Avsender:
Elizabeth Renel Kleppe
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02587-2 Egenerklæring – kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
03.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02587-3 Takker ja og arbeidsavtale - assistent/pleie ved Medisinsk klinikk, med. avdeling
SSA ferievikar - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
03.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02662-2 Søknad og CV - Sekretær - st. ref. (2557971792) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Avsender:
Hilde Haugen
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02662-3 Søknad og CV - Sekretær - st. ref. (2557971792) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Avsender:
Madeleine Svege Nilsen
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02662-4 Søknad og CV - Sekretær - st. ref. (2557971792) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Avsender:
ELDA PARMEGGIANI
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02662-5 Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref.
2557971792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02662-6 Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref.
2557971792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02662-7 Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref.
2557971792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02662-8 Søknad og CV - Sekretær - st. ref. (2557971792) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Avsender:
Sissel Hansted-Jørgensen
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02662-9 Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref.
2557971792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02662-10 Søknad og CV - Sekretær - st. ref. (2557971792) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Avsender:
Elise (Elisabeth Wilhelmina Catharina) de Groot-Verbeek
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
29.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02662-11 Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref.
2557971792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
29.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02662-12 Søknad og CV - Sekretær - st. ref. (2557971792) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Avsender:
Christin Erikssen
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02662-13 Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref.
2557971792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02662-14 Søknad og CV - Sekretær - st. ref. (2557971792) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Avsender:
Nancy Nilsen
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02662-15 Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref.
2557971792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02662-16 Søknad og CV - Sekretær - st. ref. (2557971792) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Avsender:
Edina Bahtijar
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02662-17 Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref.
2557971792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02662-18 Søknad og CV - Sekretær - st. ref. (2557971792) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Avsender:
Eli Oddane
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
02.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02662-19 Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref.
2557971792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
02.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02662-20 Søknad og CV - Sekretær - st. ref. (2557971792) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Avsender:
Franziska Preuss
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02662-21 Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref.
2557971792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02662-22 Søknad og CV - Sekretær - st. ref. (2557971792) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Avsender:
Anne Linn Vatland
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02662-23 Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref.
2557971792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02662-24 Søknad og CV - Sekretær - st. ref. (2557971792) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Avsender:
Siv Anita Svendsen
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02662-25 Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref.
2557971792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02662-26 Søknad og CV - Sekretær - st. ref. (2557971792) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Avsender:
Lilly-Therese Rom Johansen
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02662-27 Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref.
2557971792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02662-28 Søknad og CV - Sekretær - st. ref. (2557971792) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Avsender:
Anne Ljosland Knutsen
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02662-29 Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref.
2557971792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02662-30 Søknad og CV - Sekretær - st. ref. (2557971792) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Avsender:
Ingunn Danielsen
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02662-31 Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref.
2557971792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02662-32 Søknad og CV - Sekretær - st. ref. (2557971792) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Avsender:
Anne Marstad
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02662-33 Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref.
2557971792 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref. 2557971792 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02666-3 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02674-2 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2559501698) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Alderspsykiatrisk døgnenhet 7.1, Kristiansand - st. ref. 2559501698 - Avskjermet
Avsender:
Tone Gunvaldsen
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02674-3 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Alderspsykiatrisk døgnenhet 7.1, Kristiansand
- st. ref. 2559501698 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Alderspsykiatrisk døgnenhet 7.1, Kristiansand - st. ref. 2559501698 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02674-4 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2559501698) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Alderspsykiatrisk døgnenhet 7.1, Kristiansand - st. ref. 2559501698 - Avskjermet
Avsender:
Sasha Vrcelj Tellefsen
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02674-5 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Alderspsykiatrisk døgnenhet 7.1, Kristiansand
- st. ref. 2559501698 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Alderspsykiatrisk døgnenhet 7.1, Kristiansand - st. ref. 2559501698 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02674-6 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2559501698) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Alderspsykiatrisk døgnenhet 7.1, Kristiansand - st. ref. 2559501698 - Avskjermet
Avsender:
Birgitte Salvesen
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02674-7 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Alderspsykiatrisk døgnenhet 7.1, Kristiansand
- st. ref. 2559501698 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Alderspsykiatrisk døgnenhet 7.1, Kristiansand - st. ref. 2559501698 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02674-8 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2559501698) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Alderspsykiatrisk døgnenhet 7.1, Kristiansand - st. ref. 2559501698 - Avskjermet
Avsender:
Inger Marie Setervang
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02674-9 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Alderspsykiatrisk døgnenhet 7.1, Kristiansand
- st. ref. 2559501698 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Alderspsykiatrisk døgnenhet 7.1, Kristiansand - st. ref. 2559501698 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02674-10 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2559501698) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Alderspsykiatrisk døgnenhet 7.1, Kristiansand - st. ref. 2559501698 - Avskjermet
Avsender:
Joanna Theresa Kohler
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02674-11 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Alderspsykiatrisk døgnenhet 7.1, Kristiansand
- st. ref. 2559501698 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Alderspsykiatrisk døgnenhet 7.1, Kristiansand - st. ref. 2559501698 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02674-12 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2559501698) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Alderspsykiatrisk døgnenhet 7.1, Kristiansand - st. ref. 2559501698 - Avskjermet
Avsender:
Anita Kristoffersen
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02674-13 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Alderspsykiatrisk døgnenhet 7.1, Kristiansand
- st. ref. 2559501698 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Alderspsykiatrisk døgnenhet 7.1, Kristiansand - st. ref. 2559501698 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02693-2 Søknad og CV - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - st. ref. (2565225359) Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Psykoseenhet D, Arendal - st. ref. 2565225359 - Avskjermet
Avsender:
Ananda Theresie Eskedal
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02693-3 Søknad og CV - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - st. ref. (2565225359) Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Psykoseenhet D, Arendal - st. ref. 2565225359 - Avskjermet
Avsender:
Inger Thomassen Mikalsen
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
29.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02693-4 Svarbrev, søknad mottatt - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier Psykoseenhet D,
Arendal - st. ref. 2565225359 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Psykoseenhet D, Arendal - st. ref. 2565225359 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
29.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02693-5 Svarbrev, søknad mottatt - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier Psykoseenhet D,
Arendal - st. ref. 2565225359 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Psykoseenhet D, Arendal - st. ref. 2565225359 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02693-6 Søknad og CV - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - st. ref. (2565225359) Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Psykoseenhet D, Arendal - st. ref. 2565225359 - Avskjermet
Avsender:
Eline Vimme
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02693-7 Svarbrev, søknad mottatt - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier Psykoseenhet D,
Arendal - st. ref. 2565225359 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Psykoseenhet D, Arendal - st. ref. 2565225359 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02693-8 Søknad og CV - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - st. ref. (2565225359) Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Psykoseenhet D, Arendal - st. ref. 2565225359 - Avskjermet
Avsender:
Helene Espeland
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02693-9 Svarbrev, søknad mottatt - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier Psykoseenhet D,
Arendal - st. ref. 2565225359 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Psykoseenhet D, Arendal - st. ref. 2565225359 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02693-10 Innkalling til intervju - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier Psykoseenhet D,
Arendal - st. ref. 2565225359 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Psykoseenhet D, Arendal - st. ref. 2565225359 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02693-11 Innkalling til intervju - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier Psykoseenhet D,
Arendal - st. ref. 2565225359 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Psykoseenhet D, Arendal - st. ref. 2565225359 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02693-12 Innkalling til intervju - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier Psykoseenhet D,
Arendal - st. ref. 2565225359 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Psykoseenhet D, Arendal - st. ref. 2565225359 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/02702-3 Tilsynssak- Uttalelse fra medisinsk avdeling SSA - Avskjermet
Sak:
Fylkesmannen i Aust-Agder - tilsynssak - Avskjermet
Mottaker:
Medisinsk klinikk
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling SSA
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02713-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02718-2 Søknad og CV - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - st. ref. (2565383062) Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Allmennpsykiatrisk enhet C, Arendal - st. ref. 2565383062 - Avskjermet
Avsender:
Vanessa Olsen
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02718-3 Svarbrev, søknad mottatt - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier Allmennpsykiatrisk
enhet C, Arendal - st. ref. 2565383062 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Allmennpsykiatrisk enhet C, Arendal - st. ref. 2565383062 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02718-4 Søknad og CV - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - st. ref. (2565383062) Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Allmennpsykiatrisk enhet C, Arendal - st. ref. 2565383062 - Avskjermet
Avsender:
Adam Mustafa
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02718-5 Svarbrev, søknad mottatt - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier Allmennpsykiatrisk
enhet C, Arendal - st. ref. 2565383062 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Allmennpsykiatrisk enhet C, Arendal - st. ref. 2565383062 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02718-6 Søknad og CV - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - st. ref. (2565383062) Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Allmennpsykiatrisk enhet C, Arendal - st. ref. 2565383062 - Avskjermet
Avsender:
Anna Lene Holthe
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02718-7 Svarbrev, søknad mottatt - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier Allmennpsykiatrisk
enhet C, Arendal - st. ref. 2565383062 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Allmennpsykiatrisk enhet C, Arendal - st. ref. 2565383062 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02718-8 Søknad og CV - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - st. ref. (2565383062) Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Allmennpsykiatrisk enhet C, Arendal - st. ref. 2565383062 - Avskjermet
Avsender:
Helene Espeland
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02718-9 Svarbrev, søknad mottatt - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier Allmennpsykiatrisk
enhet C, Arendal - st. ref. 2565383062 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Allmennpsykiatrisk enhet C, Arendal - st. ref. 2565383062 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02734-2 Søknad og CV - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) - st. ref. (2559628176) Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) ved Merkantil avd., Kirurgisk klinikk - st. ref. 2559628176 - Avskjermet
Avsender:
Venke Aslaksen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02734-3 Svarbrev, søknad mottatt - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) Merkantil avd.,
Kirurgisk klinikk - st. ref. 2559628176 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) ved Merkantil avd., Kirurgisk klinikk - st. ref. 2559628176 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02734-4 Søknad og CV - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) - st. ref. (2559628176) Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) ved Merkantil avd., Kirurgisk klinikk - st. ref. 2559628176 - Avskjermet
Avsender:
Liv Kristin Kjetså Sørensen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02734-5 Svarbrev, søknad mottatt - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) Merkantil avd.,
Kirurgisk klinikk - st. ref. 2559628176 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) ved Merkantil avd., Kirurgisk klinikk - st. ref. 2559628176 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02734-6 Søknad og CV - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) - st. ref. (2559628176) Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) ved Merkantil avd., Kirurgisk klinikk - st. ref. 2559628176 - Avskjermet
Avsender:
Randi Hanssen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02734-7 Svarbrev, søknad mottatt - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) Merkantil avd.,
Kirurgisk klinikk - st. ref. 2559628176 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) ved Merkantil avd., Kirurgisk klinikk - st. ref. 2559628176 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02734-8 Søknad og CV - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) - st. ref. (2559628176) Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) ved Merkantil avd., Kirurgisk klinikk - st. ref. 2559628176 - Avskjermet
Avsender:
Rita Aarhus Hammen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02734-9 Søknad og CV - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) - st. ref. (2559628176) Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) ved Merkantil avd., Kirurgisk klinikk - st. ref. 2559628176 - Avskjermet
Avsender:
Malgorzata Tomczyk
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02734-10 Svarbrev, søknad mottatt - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) Merkantil avd.,
Kirurgisk klinikk - st. ref. 2559628176 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) ved Merkantil avd., Kirurgisk klinikk - st. ref. 2559628176 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02734-11 Søknad og CV - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) - st. ref. (2559628176) Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) ved Merkantil avd., Kirurgisk klinikk - st. ref. 2559628176 - Avskjermet
Avsender:
Ann-Irene Norl Berthelsen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02734-12 Søknad og CV - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) - st. ref. (2559628176) Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) ved Merkantil avd., Kirurgisk klinikk - st. ref. 2559628176 - Avskjermet
Avsender:
Cathrine Fin
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02734-13 Svarbrev, søknad mottatt - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) Merkantil avd.,
Kirurgisk klinikk - st. ref. 2559628176 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) ved Merkantil avd., Kirurgisk klinikk - st. ref. 2559628176 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02735-2 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2563531737) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2563531737 - Avskjermet
Avsender:
Govindasamy Balashanmugam
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02735-3 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal
- st. ref. 2563531737 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2563531737 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02735-4 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2563531737) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2563531737 - Avskjermet
Avsender:
Farhan Saleem Ud Din
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02735-5 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal
- st. ref. 2563531737 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2563531737 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02735-6 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2563531737) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2563531737 - Avskjermet
Avsender:
Taha Ashkar Farhat
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02735-7 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal
- st. ref. 2563531737 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2563531737 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02735-8 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2563531737) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2563531737 - Avskjermet
Avsender:
Mahmood Ul Hassan Hafiz Muhammad
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02735-9 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal
- st. ref. 2563531737 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2563531737 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02735-10 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2563531737) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2563531737 - Avskjermet
Avsender:
Anastasiya Shabanova
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02735-11 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Psykiatrisk sykehusavdeling,
Arendal - st. ref. 2563531737 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2563531737 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02755-3 Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved Med. avd. SSk 100% vikar. Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
02.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02755-4 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
02.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/02756-3 NPE-sak 2015/02048 – Journal - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/02048 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/02756-4 NPE-sak 2015/02048 – Røntgen med beskrivelse - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/02048 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Radiologisk avdeling SSA
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02766-2 Svar på søknad om endret stillingsandel og forlenget prosjektperiode forskningsprosjekt - comparative effectiveness of colorectal polyp removal techniques - prosjektnr. 2014108 - Avskjermet
Sak:
Forskningsprosjekt - comparative effectiveness of colorectal polyp removal techniques impact on colorectal cancer
prevention and strategies for quality improvement - Ina Borgenheim Pedersen - Avskjermet
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
522
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02768-2 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2565247033) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Arendal - st. ref. 2565247033 - Avskjermet
Avsender:
Kay Cora Kraeft
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02768-3 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Arendal - st. ref.
2565247033 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Arendal - st. ref. 2565247033 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02781-2 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2563908503) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Avsender:
John-Thomas Michelet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02781-3 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref.
2563908503 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02781-4 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2563908503) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Avsender:
Farhan Saleem Ud Din
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
28.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02781-5 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref.
2563908503 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
28.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02781-6 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2563908503) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Avsender:
Kevin Christy
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02781-7 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref.
2563908503 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02781-8 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2563908503) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Avsender:
Espen Ringvold
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02781-9 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref.
2563908503 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02781-10 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2563908503) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Avsender:
Hmayun Zafar
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02781-11 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref.
2563908503 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02781-12 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2563908503) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Avsender:
Ragne Ingrid Foslien
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02781-13 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref.
2563908503 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02781-14 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2563908503) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Avsender:
Marius Dalby
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02781-15 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref.
2563908503 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02781-16 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2563908503) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Avsender:
Olga Caprian
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02781-17 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref.
2563908503 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02781-18 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2563908503) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Avsender:
Lars Morten Skollerud
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02781-19 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref.
2563908503 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02781-20 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2563908503) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Avsender:
Kjersti Kamilla Standal
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02781-21 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref.
2563908503 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02781-22 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2563908503) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Avsender:
Thoai-Anh Pham
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02781-23 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref.
2563908503 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02781-24 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2563908503) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Avsender:
Anastasiya Shabanova
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02781-25 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref.
2563908503 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02781-26 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2563908503) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Avsender:
Kim Kolstad
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02781-27 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref.
2563908503 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02781-28 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2563908503) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Avsender:
Ingvill Almås Berge
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02781-29 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref.
2563908503 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref. 2563908503 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-2 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
elisabeth andersen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-3 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand - st.
ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-4 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Kåre Gautestad
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-5 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand - st.
ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-6 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Martin Sommer - Ekelund
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-7 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand - st.
ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-8 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Tommy Jansen Loennechen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-9 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand - st.
ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-10 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Karin Setane Haugland
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-11 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-12 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Dusan Matovic
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-13 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-14 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Johnny Josdal
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-15 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-16 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Anick Malvenu
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-17 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-18 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Pål Henning Johannessen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-19 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-20 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Eivind Syvertsen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-21 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-22 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Lukas Lindgren
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-23 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-24 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Cecilie Nystad
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
02.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-25 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
02.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-26 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Pål Uberg
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
05.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-27 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
05.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-28 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Svenn Ivar Ås
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
05.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-29 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
05.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-30 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Grete Røsstad
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-31 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-32 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Stefan Ilic
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-33 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-34 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Arve Hermann Espe
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-35 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-36 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Arnoud Bouman
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-37 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-38 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Janne Marit Flateland
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-39 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-40 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Genc Lata
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-41 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-42 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Adam Mustafa
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-43 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-44 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Silje Koland Hageland
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-45 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-46 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Bjørn Arild Lochner
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-47 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-48 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Ove Andreas Austrud
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-49 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-50 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Anne May Rasmussen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-51 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-52 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Jon Arne Jåtun
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-53 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-54 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Arianit Dervishi
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-55 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-56 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Arve Udø
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-57 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-58 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Rune Sjøblom
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-59 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-60 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Didier Nduwayo
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-61 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-62 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Nenad Simic
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-63 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-64 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Arnulf Bergkvist
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-65 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-66 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Vidar Ånesland
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-67 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-68 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Frode Andersen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-69 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-70 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Kristian Larssen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-71 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-72 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Vanja Hansen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-73 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-74 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Stian Arnesen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-75 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-76 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
thomas aarvik
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-77 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-78 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Audun Tønnesøl Ryder
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-79 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-80 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Frode Ludvigsen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-81 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-82 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Bente Holum
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-83 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-84 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Erik Skogli
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-85 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-86 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Roy Aanestad
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-87 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-88 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Anne-Marit Kuilen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-89 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02813-90 Søknad og CV - Fagarbeider/portør - st. ref. (2569255557) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Avsender:
Diderik A. A. Cappelen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-91 Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02875-2 Ansiennitetsberegning - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02875-3 Attester - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02875-4 Signert skjema taushetsplikt - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02875-5 Signert databrukerkontrakt - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02878-2 KOPI: Fylkesmannen i Aust-Agder - Oversendelse av tilsynssak - Avskjermet
Sak:
Bekymringsmelding til Fylkesmannen i Aust-Agder - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
210
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02880-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/02907-3 NPE-sak 2015/02328 - Journal - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/02328 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/02907-4 NPE-sak 2015/02328 - Røntgen med beskrivelse - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/02328 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Radiologisk avdeling SSA
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/02944-4 Signert skjema fra avdeling - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02959-3 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02960-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Advokatfirmaet Sylte AS
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02987-2 Signert samarbeidsavtale mellom SSHF og Haydom Lutheran Hospital - 3-årig Avskjermet
Sak:
Samarbeidsavtale mellom SSHF og Haydom Lutheran Hospital - 3-årig - Avskjermet
Mottaker:
Fredskorpset
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Internasjonal enhet
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Kontraktsarkiv
Klasse:
072
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02987-3 Vedrørende Round 1 Samarbeid mellom Sørlandet sykehus og Haydom Lutheran
Hospital - Avskjermet
Sak:
Samarbeidsavtale mellom SSHF og Haydom Lutheran Hospital - 3-årig - Avskjermet
Mottaker:
Haydom Lutheran Hospital
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Internasjonal enhet
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Kontraktsarkiv
Klasse:
072
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02989-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03023-2 Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling SSK
100 % vikar. - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03023-3 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/03023-4 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling, 100 % vikar Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Nevrologisk avdeling
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/03043-1 Lønnsfastsettelse - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Senter for kreftbehandling
Dok. dato:
12.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/03084-2 Signert skjema fra avdeling - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03084-3 Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
ABUP poliklinikk Lister
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03085-1 Tilbud - stilling som helsesekretær ved Medisinsk serviceklinikk, Laboratorieavdeling
SSA, timelønnet ekstrahjelp - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03101-2 Attester - autorisasjon - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03125-1 Ber om søknad om gratis permanent legemiddel til langvarig bruk av
magnesiumoksid - Avskjermet
Sak:
Ber om gratis permanent legemiddel til langvarig bruk av magnesiumoksid - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling SSK
Dok. dato:
11.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
490
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03126-1 Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Sak:
Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Barneverntjenesten Arendal kommune
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling SSA
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03128-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Aust-Agder fylkeskommune
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
ABUP poliklinikk SSA
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03130-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03131-1 Forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Avsender:
NAV Grimstad
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Aust-Agder
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
421
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03132-1 Forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Avsender:
NAV Grimstad
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Aust-Agder
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
421
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03134-1 Forespørsel om legeerklæring - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om legeerklæring - Avskjermet
Avsender:
NAV Songdalen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HABU
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
421
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03135-1 Forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Avsender:
NAV Arendal
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Aust-Agder
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
421
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03136-1 Tilbakemelding til offentlig melder - bekymringsmelding barnevern - Avskjermet
Sak:
Bekymringsmelding barnevern - Avskjermet
Avsender:
Barneverntjenesten Kristiansand kommune
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Barne- og ungdomsavdelingen
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
490
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03137-1 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
02.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03138-1 Tilbakemelding til melder - bekymringsmelding barnevern - Avskjermet
Sak:
Bekymringsmelding barnevern - Avskjermet
Avsender:
Risør kommune
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
ØNH-avdeling
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
490
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03139-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Sentrum legesenter
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03139-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Sentrum legesenter
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03140-1 Egenerklæring - Kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03140-2 Kursbevis - attest. - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03141-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Tryg Forsikring, Bergen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSF
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03142-1 Forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Avsender:
NAV Kristiansand
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Revmatologisk avdeling
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
421
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03143-1 Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Sak:
Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Lister Barnevern
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
ABUP poliklinikk Lister
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03144-1 Forespørsel om legeuttalelse - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om legeuttalelse - Avskjermet
Avsender:
Agder politidistrikt Risør politistasjon
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling SSA
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03145-1 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03146-1 Forespørsel om uttalelse - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om uttalelse - Avskjermet
Avsender:
NAV Tvedestrand
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
421
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03147-1 Betaling for konsultasjoner om tuberkulose - Avskjermet
Sak:
Betalingsordninger ved smittsomme sykdommer - Avskjermet
Avsender:
Arendal Kommune
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fagavdeling
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03148-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Aust-Agder fylkeskommune
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HABU
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03149-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
NAV Arendal
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
ABUP familieklinikken SSA
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03150-1 Signert Avtale mellom SSHF - Avdeling for patologi og SiV - Patologiavdelingenom sammenlignbare laboratorieprøver - cytologiutstryk - Avskjermet
Sak:
Avtale mellom SSHF - Avdeling for patologi og SiV - Patologiavdelingen- om sammenlignbare laboratorieprøver cytologiutstryk - Avskjermet
Mottaker:
Sykehuset i Vestfold
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for patologi SSK
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
353
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03151-1 Forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
421
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03152-1 Forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Avsender:
Frende Livsforsikring AS
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for barn og unges psykiske helse
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
421
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03154-1 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03155-1 Tilsyn - Del av den planlagte tilsynsvirksomheten for 2015 - Kirurgisk klinikk,
Prehospitale tjenester (PTSS) - intervju 04.09.2015 - Avskjermet
Sak:
Tilsyn - Del av den planlagte tilsynsvirksomheten for 2015 - Kirurgisk klinikk, Prehospitale tjenester (PTSS) - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kirurgisk klinikk
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
302
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03156-1 Til signering: Avtale mellom SSHF og Deloitte for konsulenttjenester innen HR og
OU - august 2014 - Avskjermet
Sak:
Avtale mellom SSHF og Deloitte for konsulenttjenester innen HR og OU - august 2014 - Avskjermet
Avsender:
Deloitte AS
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Kontraktsarkiv
Klasse:
216
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03157-1 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03158-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kvinneklinikken SSK
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03159-1 Samarbeidsavtale mellom SSHF og Lyngdal kommune og NAV Lyngdal - ROP
team - Avskjermet
Sak:
Samarbeidsavtale mellom SSHF og Lyngdal kommune og NAV Lyngdal - ROP team - Avskjermet
Avsender:
NAV Lyngdal
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
DPS Lister døgnpost
Dok. dato:
01.02.2015
Arkivdel:
Kontraktsarkiv
Klasse:
334
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03160-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kvinneklinikken SSK
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03161-1 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03162-1 Forespørsel om legeerklæring - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om legeerklæring - Avskjermet
Avsender:
Horten kommune
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ortopedisk avdeling SSA
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
421
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03163-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Tryg Forsikring, Bergen
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03164-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
ACE European Group Limited
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03165-1 Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om opplysninger i tilsynssak Avskjermet
Sak:
Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om opplysninger i tilsynssak - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk klinikk
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/03165-2 Oversendelse av internt notat - Avskjermet
Sak:
Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om opplysninger i tilsynssak - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk klinikk
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03166-1 Høring – Reviderte prioriteringsveiledere for 33 fagområder i
spesialisthelsetjenesten - Avskjermet
Sak:
Høring - Revidert prioriteringsveiledere for 33 fagområder i spesialisthelsetjenesten - Avskjermet
Avsender:
Helsedirektoratet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fagavdeling
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03168-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
NAV Arendal
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
ABUP ungdomsklinikk SSA
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03169-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03170-1 KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
11.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03171-1 Klage på faktura - Avskjermet
Sak:
Klage på faktura - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Klinikk for psykisk helse
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
434
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03172-1 Helsetilsynet - varsel om alvorlig hendelse – orientering om videre tilsynsmessig
oppfølging hos Fylkesmannen i Vest-Agder - Avskjermet
Sak:
Helsetilsynet - varsel om alvorlig hendelse – orientering om videre tilsynsmessig oppfølging hos Fylkesmannen i Vest-Agder Avskjermet
Avsender:
Statens helsetilsyn
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling SSK
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03174-1 Egenerklæring – kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221

Similar documents