Sykehuset i Vestfold

Comments

Transcription

Sykehuset i Vestfold
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 07/02856-7 Svar på tilbud om praksiskonsulenttjeneste - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
14.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 07/03741-25 Ekstrahjelp / tilkallingsvikar - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 07/10772-14 Alderspensjon Redusert pensjonsgrad - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 07/10909-52 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 08/00790-12 Vedrørende oppsigelse - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 08/00897-18 Svar på midlertidig 20 % arbeidsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
16.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 08/00944-12 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
14.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 08/01047-11 Vedrørende oppsigelse - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 08/01344-21 Svar på midlertidig 25 % arbeidsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 08/10060-10 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
16.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 09/00184-24 Vedrørende innmelding i KLP - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 09/00525-16 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 09/00570-8 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
15.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 09/01391-19 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 09/01579-23 Svar på fast arbeidsavtale 100% - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 09/01709-12 Oppsigelse - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 09/01923-16 Vedtak om endring av midlertidig uførepensjon fra KLP - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 10/01386-32 Svar på fast 50 % arbeidsavtale 2585250424 - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
10.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 10/01386-33 Svar på midlertidig 11,7 % arbeidsavtale 2585250424 - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
10.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 10/10618-6 Ekstrahjelp / tilkallingsvikar - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/01194-18 Svar på midlertidig 66 % arbeidsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
16.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/01194-20 Svar på fast 73 % arbeidsavtale 2695820885 - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
16.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/01255-21 Svar på fast 85 % arbeidsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/02045-6 Vedrørende innmelding i KLP - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/10673-8 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
15.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/01508-23 Svar på midlertidig 11,7 % arbeidsavtale 2585250424 - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
06.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/01508-24 Svar på fast 50 % arbeidsavtale 2585250424 - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
06.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/01586-22 Svar på fast arbeidsavtale 60% - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/02283-20 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
17.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00386-21 Svar på fast arbeidsavtale 75% - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
10.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/01059-20 Melding om dødsfall - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
17.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01059-21 Melding om dødsfall - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Protector Forsikring
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
17.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/01797-6 Svar på midlertidig arbeidsavtale 100% - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
21.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/01965-8 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
17.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/02428-5 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/00936-4 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 19% stilling - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/01325-5 Tjenestebevis - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/01782-9 14/01782-8 - Kategori B
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk fylkesavdeling
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02000-11 Lønnskrav - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00223-5 Tjenestebevis - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00225-5 Tjenestebevis - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00225-6 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
14.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00228-5 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
14.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00527-6 Oppsigelse - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
06.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00900-3 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00944-3 Oppfølging av strålekapasiteten i Helse Sør-Øst - nytt oppdrag til regionalt fagråd
for kreft
Sak:
Høring - Strålekapasiteten i Helse Sør- Øst
Avsender:
Thomas Vestre Hansen-HSORHF
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fagavdeling
Dok. dato:
21.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00975-54 Melding om behov for fornyet grunnskoleopplæring - Avskjermet
Sak:
Fornyet grunnskoleopplæring
Mottaker:
Vestfold fylkeskommune
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Rehabiliteringsavdeling nevro
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01021-15 Forespørsel om krav - Avskjermet
Sak:
Utestående fordringer / krav 2015 - Avskjermet
Mottaker:
Nav Nøtterøy
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Økonomi avdeling
Dok. dato:
02.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
150
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01021-17 Kravspesifikasjon - Avskjermet
Sak:
Utestående fordringer / krav 2015 - Avskjermet
Mottaker:
NAV Larvik
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Økonomi avdeling
Dok. dato:
02.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
150
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01021-24 Søknad om berostillelse av gjeld - Avskjermet
Sak:
Utestående fordringer / krav 2015 - Avskjermet
Avsender:
NAV Tønsberg
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Økonomi avdeling
Dok. dato:
17.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
150
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01044-11 AFP opphører ved 67 år. Overgang til alderspensjon samordnet med
alderspensjon fra folketrygden - Avskjermet
Sak:
KLP Tidligere ansatte 2015
Avsender:
KLP
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
235
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01230-4 Svar på Sakkyndig vurdering - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ortopediseksjon
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01283-2 Erstatningssak Sakkyndig vurdering
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Gynekologiseksjon / Føde-Barselseksjon
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01336-4 Svar på Erstatningssak Vedtak - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ortopediseksjon
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01355-4 Raskere tilbake og avregning aktivitetsbasert refusjon for 2014
Sak:
Raskere tilbake 2014 - 2015
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomi avdeling
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
320
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01449-4 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01614-5 Svar på Erstatningssak Vedtak
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ortopediseksjon
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01631-7 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
21.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01873-7 Svar på avviksmelding Borgeåsen legesenter Skien
Sak:
Avvik Andre helseforetak
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Karseksjon Kirurgi
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01903-3 Påminnelse: Invitasjon til Endoskopihospitering, AMC Amsterdam
Sak:
Invitasjon AbbVie AS 2014 - 2015
Avsender:
Martinsen, Hege
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinskfaglig avdeling
Dok. dato:
21.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
274
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01920-4 Arbeidsavtale - betingelser - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01996-2 Påminnelse om utarbeidelse av 3 års statusrapport
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Oslo Universitetssykehus
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk fylkesavdeling
Dok. dato:
14.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02008-5 Svar på Erstatningssak sakkyndig vurdering
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ortopediseksjon
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02078-3 Påminnelse Anmodning om opplysninger
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Gjensidige Forsikring ASA
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Servicedivisjon kontor
Dok. dato:
14.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02122-5 Svar på Erstatningssak Klage på vedtak
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ortopediseksjon
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02395-3 Tilbakemelding til offentlig melder
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Barne og ungdomsspsykiatrisk avdeling
Dok. dato:
17.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02413-3 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02853-3 Anmodning om spesialisterklæring - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
NAV Holmestrand
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Nordre Vestfold DPS
Dok. dato:
02.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02855-87 Tilbud om fast arbeidsavtale 2703115188 13.1% - Avskjermet
Sak:
Hjelpepleier/ helsefagarbeider/ sykepleiestudent Medisinsk klinikk - Medisin 7A Felles - st. ref. 2703115188
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02856-50 Tilbud ref.nr. 2703103200 - Avskjermet
Sak:
Sykepleier Medisinsk klinikk - Medisin 7A Felles - st. ref. 2703103200
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02912-2 Svar på klage på avslått henvisning
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Endokrinologiseksjon
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02935-10 Søknad og CV - Team- og undervisningssykepleier INTERN UTLYSNING - st. ref.
(2705378503)
Sak:
Team- og undervisningssykepleier INTERN UTLYSNING Kirurgisk klinikk, 6C-7B Orto-Kar-ØNH-Øye - st. ref. 2705378503
Avsender:
Fabiana Medeiros de Araujo
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
07.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02935-11 Søknad og CV - Team- og undervisningssykepleier INTERN UTLYSNING - st. ref.
(2705378503)
Sak:
Team- og undervisningssykepleier INTERN UTLYSNING Kirurgisk klinikk, 6C-7B Orto-Kar-ØNH-Øye - st. ref. 2705378503
Avsender:
Inger Wegner Raastad
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02935-12 Søknad og CV - Team- og undervisningssykepleier INTERN UTLYSNING - st. ref.
(2705378503)
Sak:
Team- og undervisningssykepleier INTERN UTLYSNING Kirurgisk klinikk, 6C-7B Orto-Kar-ØNH-Øye - st. ref. 2705378503
Avsender:
Janne Farstad Kirkhus
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03066-2 Referat fra dialogmøte - Avskjermet
Sak:
Oppfølging av sykemeldt - Avskjermet
Avsender:
Nav Nøtterøy
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Øre-Nese-Halsseksjon / Poliklinikk Hørsel
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03083-24 Tilbud 2711183355 - Avskjermet
Sak:
Lege i spesialisering - LSR-nr. 9239 Sykehuset i Vestfold HF, Medisinsk klinikk, LIS - st. ref. 2711183355
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03131-2 Påminnelse Anmodning om opplysninger
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Eika Forsikring AS Avdeling personforsikring
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Endokrinologiseksjon
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03188-27 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk st. ref. 2722700698
Sak:
Lege i spesialisering Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk - st. ref. 2722700698
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
21.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03248-3 Melding til barneverntjenesten
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Hurum Kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Senter for sykelig overvekt Barn-Ung
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03265-2 15/03265-1 - Forespørsel
Sak:
Forespørsler om oppdrag som medisinsk sakkyndig - Medisin
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Infeksjonseksjon /Hematologiseksjon
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03293-24 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Samlemappe kopi av journal august 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Servicedivisjon kontor
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03293-25 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Samlemappe kopi av journal august 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Servicedivisjon kontor
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03293-26 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Samlemappe kopi av journal august 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Servicedivisjon kontor
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03293-27 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Samlemappe kopi av journal august 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Servicedivisjon kontor
Dok. dato:
13.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03296-6 Søknad og CV - Anestesisykepleier - st. ref. (2736472289)
Sak:
Anestesisykepleier Kirurgi ortopedi, Kirurgisk klinikk, Larvik - st. ref. 2736472289
Avsender:
Cecilie Fossdal
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03296-7 Søknad og CV - Anestesisykepleier - st. ref. (2736472289)
Sak:
Anestesisykepleier Kirurgi ortopedi, Kirurgisk klinikk, Larvik - st. ref. 2736472289
Avsender:
Henriette Skriver Gade
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
13.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03296-8 Søknad og CV - Anestesisykepleier - st. ref. (2736472289)
Sak:
Anestesisykepleier Kirurgi ortopedi, Kirurgisk klinikk, Larvik - st. ref. 2736472289
Avsender:
Erica Andersson
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
13.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03305-2 Svar på Erstatningssak sakkyndig vurdering
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ortopediseksjon
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03309-3 Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
NVDPS Poliklinikk Rus og Avhengighetsbehandling
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03313-9 Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatrisk sykepleier/geriatrisk sykepleier Klinikk psykisk
helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Poliklinikk for alderspsykiatri og hukommelsessvikt - st. ref. 2736496703
Sak:
Psykiatrisk sykepleier/geriatrisk sykepleier Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Poliklinikk for
alderspsykiatri og hukommelsessvikt - st. ref. 2736496703
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
21.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03381-24 Søknad og CV - Sykepleier/sykepleiestudent - st. ref. (2739254703)
Sak:
Sykepleier/sykepleiestudent Med 5BC Hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2739254703
Avsender:
Benedicte Sundby
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
11.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03381-25 Søknad og CV - Sykepleier/sykepleiestudent - st. ref. (2739254703)
Sak:
Sykepleier/sykepleiestudent Med 5BC Hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2739254703
Avsender:
Katja Veimæl
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03381-26 Søknad og CV - Sykepleier/sykepleiestudent - st. ref. (2739254703)
Sak:
Sykepleier/sykepleiestudent Med 5BC Hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2739254703
Avsender:
Linn Myrdal
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03381-27 Søknad og CV - Sykepleier/sykepleiestudent - st. ref. (2739254703)
Sak:
Sykepleier/sykepleiestudent Med 5BC Hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2739254703
Avsender:
Mari Mangen
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03381-28 Søknad og CV - Sykepleier/sykepleiestudent - st. ref. (2739254703)
Sak:
Sykepleier/sykepleiestudent Med 5BC Hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2739254703
Avsender:
Marie Kim Le
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
13.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03381-29 Søknad og CV - Sykepleier/sykepleiestudent - st. ref. (2739254703)
Sak:
Sykepleier/sykepleiestudent Med 5BC Hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2739254703
Avsender:
Helene Lauritzen
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
13.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03381-30 Søknad og CV - Sykepleier/sykepleiestudent - st. ref. (2739254703)
Sak:
Sykepleier/sykepleiestudent Med 5BC Hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2739254703
Avsender:
Beate Katrin Wiig
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
14.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03381-31 Søknad og CV - Sykepleier/sykepleiestudent - st. ref. (2739254703)
Sak:
Sykepleier/sykepleiestudent Med 5BC Hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2739254703
Avsender:
Alexandra Sandnes Log
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
15.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03381-32 Søknad og CV - Sykepleier/sykepleiestudent - st. ref. (2739254703)
Sak:
Sykepleier/sykepleiestudent Med 5BC Hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2739254703
Avsender:
Ann Christin Olsson
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
15.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03381-33 Søknad og CV - Sykepleier/sykepleiestudent - st. ref. (2739254703)
Sak:
Sykepleier/sykepleiestudent Med 5BC Hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2739254703
Avsender:
Toril Ingeborg Barstad Andersen
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
15.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03381-34 Søknad og CV - Sykepleier/sykepleiestudent - st. ref. (2739254703)
Sak:
Sykepleier/sykepleiestudent Med 5BC Hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2739254703
Avsender:
Ingjerd Holm
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
16.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03381-35 Søknad og CV - Sykepleier/sykepleiestudent - st. ref. (2739254703)
Sak:
Sykepleier/sykepleiestudent Med 5BC Hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2739254703
Avsender:
Ida Emilie Kjær
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
16.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03381-36 Søknad og CV - Sykepleier/sykepleiestudent - st. ref. (2739254703)
Sak:
Sykepleier/sykepleiestudent Med 5BC Hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2739254703
Avsender:
Tonje Svanum
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03381-37 Søknad og CV - Sykepleier/sykepleiestudent - st. ref. (2739254703)
Sak:
Sykepleier/sykepleiestudent Med 5BC Hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2739254703
Avsender:
Mona Ringdal-Pedersen
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03381-38 Søknad og CV - Sykepleier/sykepleiestudent - st. ref. (2739254703)
Sak:
Sykepleier/sykepleiestudent Med 5BC Hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2739254703
Avsender:
Kristine Gran
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03381-39 Søknad og CV - Sykepleier/sykepleiestudent - st. ref. (2739254703)
Sak:
Sykepleier/sykepleiestudent Med 5BC Hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2739254703
Avsender:
Mette Cecilie Skauen
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03381-40 Søknad og CV - Sykepleier/sykepleiestudent - st. ref. (2739254703)
Sak:
Sykepleier/sykepleiestudent Med 5BC Hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2739254703
Avsender:
Linn Kristin Mathisen
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03381-41 Søknad og CV - Sykepleier/sykepleiestudent - st. ref. (2739254703)
Sak:
Sykepleier/sykepleiestudent Med 5BC Hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2739254703
Avsender:
Anne Stampe Rustad
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03382-18 Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (2744566310)
Sak:
Fysioterapeut Poliklinikk hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2744566310
Avsender:
pankaj agarwal
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
11.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03382-19 Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (2744566310)
Sak:
Fysioterapeut Poliklinikk hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2744566310
Avsender:
Therese Feyling Haare
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03382-20 Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (2744566310)
Sak:
Fysioterapeut Poliklinikk hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2744566310
Avsender:
Line Hørthe
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03382-21 Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (2744566310)
Sak:
Fysioterapeut Poliklinikk hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2744566310
Avsender:
Kristian Bårdsen Løwe
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03382-22 Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (2744566310)
Sak:
Fysioterapeut Poliklinikk hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2744566310
Avsender:
Erik André Ekevik
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03382-23 Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (2744566310)
Sak:
Fysioterapeut Poliklinikk hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2744566310
Avsender:
Stine Mile Ludvigsen
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
13.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03382-24 Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (2744566310)
Sak:
Fysioterapeut Poliklinikk hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2744566310
Avsender:
Mette Daapan
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
17.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03382-25 Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (2744566310)
Sak:
Fysioterapeut Poliklinikk hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2744566310
Avsender:
Bente Grepperud
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03382-26 Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (2744566310)
Sak:
Fysioterapeut Poliklinikk hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2744566310
Avsender:
Stine Marie Iversen
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03382-27 Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (2744566310)
Sak:
Fysioterapeut Poliklinikk hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2744566310
Avsender:
Sigurd Janssen
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03382-28 Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (2744566310)
Sak:
Fysioterapeut Poliklinikk hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2744566310
Avsender:
Runhild Rabe Selvåg
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03382-29 Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (2744566310)
Sak:
Fysioterapeut Poliklinikk hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2744566310
Avsender:
Veronica Orvholt
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03382-30 Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (2744566310)
Sak:
Fysioterapeut Poliklinikk hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2744566310
Avsender:
Aleksandar Glisic
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03382-31 Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (2744566310)
Sak:
Fysioterapeut Poliklinikk hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2744566310
Avsender:
Cecilie Nygaard Michaelsen
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03382-32 Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (2744566310)
Sak:
Fysioterapeut Poliklinikk hjerte - Medisinsk klinikk - st. ref. 2744566310
Avsender:
Darek Ciazynski
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03425-4 Svarbrev, søknad mottatt - Radiograf Radiologi Brystsenter - st. ref. 2748580848
Sak:
Radiograf Radiologi Brystsenter - st. ref. 2748580848
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
21.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03457-1 Avtale med Attendo 18/8-15
Sak:
Smittevernavtaler
Avsender:
Attendo AS
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fagavdeling
Dok. dato:
17.08.2015
Arkivdel:
Kontraktsarkiv
Klasse:
301
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03457-3 Smittevernavtale
Sak:
Smittevernavtaler
Avsender:
Re kommune
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fagavdeling
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Kontraktsarkiv
Klasse:
301
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03457-4 Tønsberg kommune
Sak:
Smittevernavtaler
Avsender:
Tønsberg kommune
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fagavdeling
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Kontraktsarkiv
Klasse:
301
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03471-22 Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer, vikariater, ukedager, faste helger
Klinikk psykisk helse og rusbehandlig, Akuttseksjonene - st. ref. 2753260434
Sak:
Tilkallingsvikarer, vikariater, ukedager, faste helger Klinikk psykisk helse og rusbehandlig, Akuttseksjonene - st. ref.
2753260434
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
21.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03471-23 Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer, vikariater, ukedager, faste helger
Klinikk psykisk helse og rusbehandlig, Akuttseksjonene - st. ref. 2753260434
Sak:
Tilkallingsvikarer, vikariater, ukedager, faste helger Klinikk psykisk helse og rusbehandlig, Akuttseksjonene - st. ref.
2753260434
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
21.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03471-24 Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer, vikariater, ukedager, faste helger
Klinikk psykisk helse og rusbehandlig, Akuttseksjonene - st. ref. 2753260434
Sak:
Tilkallingsvikarer, vikariater, ukedager, faste helger Klinikk psykisk helse og rusbehandlig, Akuttseksjonene - st. ref.
2753260434
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
21.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03505-1 Anmodning om legeerklæring
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
NAV Kragerø
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Rehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin
Dok. dato:
11.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03506-1 Anmodning om kopi av journal
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Codan Forsikring
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Lungeseksjon
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03507-1 Klage på sykepleier
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk sykepleieavdeling
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03509-4 Svar på midlertidig 13,1% arbeidsavtale 2703115188 - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR Personal
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03510-1 Klage på behandling
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Pasient- og brukerombudet i Vestfold
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Gastroseksjon Kirurgi / Kir Lege i spesialisering
Dok. dato:
14.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03511-1 Erstatningssak Relevante journalopplysninger
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Urologiseksjon / Mammakirurgisk seksjon
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03512-1 Vitneinnkalling
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Advokat Anne Cecilie Kristensen
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Søndre Vestfold DPS
Dok. dato:
04.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03513-1 Høring - Noark 5 tjenestegrensesnitt
Sak:
Høring Noark 5 tjenestegrensesnitt
Avsender:
Line Yvonne Tønder
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Servicedivisjon kontor
Dok. dato:
21.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal
Fra:
21.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03514-1 Spørsmål om oppdatert spesialisterklæring - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
NAV Holmestrand
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Nordre Vestfold DPS
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03515-1 Bortfall av rett til refusjon av forskutterte sykepenger - Avskjermet
Sak:
Oppfølging av sykemeldt - Avskjermet
Avsender:
NAV Stokke
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Prehospital klinikk
Dok. dato:
17.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03516-1 Forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
NAV Tønsberg
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Søndre Vestfold DPS
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03517-1 Bortfall av rett til refusjon av forskutterte sykepenger - Avskjermet
Sak:
Oppfølging av sykemeldt - Avskjermet
Avsender:
NAV Tjøme
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Prehospital klinikk
Dok. dato:
17.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03518-1 Forespørsel om opplysninger i barnevernssak
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Tysvær kommune Barneverntenesta
Journaldato:
21.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Senter for sykelig overvekt Barn-Ung
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
400

Similar documents