eksamensplan 2015

Comments

Transcription

eksamensplan 2015
HiST - AITeL - Eksamensplan 2015-2016
Nr
Høst
Vår
Fag
1ING 2ING
3ING
1BABED 2BABED 3BABED 1BADR
Tegnforklaring:
? - betyr at det er et mulig valgbart emne
xxx - betyr at det ikke er eksamen dette semesteret
* betyr eksamen både høst og vår
1
xxx
2. mai
1
xxx
2-4.mai
1
xxx
2. mai
1 30. nov.
xxx
1 30. nov.
xxx
1
xxx
2. mai
1 30. nov.
xxx
1 30.11.-1.12 2-3.mai
1
xxx
2. mai
2
1. des.
xxx
2
1. des.
3. mai
2
1. des.
3. mai
2
1. des.
3. mai
2
xxx
3. mai
2
1. des.
xxx
3
2. des.
xxx
3 2-4.des
xxx
3
xxx
4. mai
3
2. des.
4. mai
3
2. des.
4. mai
3
2. des.
xxx
4
3. des.
9. mai
4
3. des.
9. mai
4
xxx
9. mai
4
xxx
9. mai
4
3. des.
xxx
4
3. des.
xxx
4
xxx
9. mai
4
3. des.
9. mai
5
xxx
10. mai
5
xxx
10. mai
5
xxx
10. mai
5
4. des.
xxx
5
4. des.
xxx
6
7. des.
xxx
6
7. des.
11. mai
6
7. des.
11. mai
6
7. des.
11. mai
7 8-9.des 12-13.mai
7
8. des.
xxx
7
8. des.
12. mai
7
8. des.
xxx
7
8. des.
xxx
8
9. des.
xxx
8
xxx
13. mai
8
9. des.
xxx
8
9. des.
13. mai
8
9. des.
13. mai
8
xxx
13. mai
9 10. des.
xxx
9
xxx
18. mai
11.08.2015
IDRI1001/IINI1011 Bedriftsøkonomi (vår)
IDRI2008 Drift av datasystemer 2, praktisk gruppeeksamen (3 dg)
IFUD1045 Drift av MS Exchange og MS SQL Server
IDRI3002 Drift og sikring av forretningskritiske systemer (8 t nett) (høst)
? høst
TDAT3021 Matematikk og fysikk valgfag (Matematikk) (høst)
IINI2008 Operativsystemer
høst
TDAT1001 Programmering grunnkurs, 2 t. Des
IINI3010 SharePoint (2-dagers hjemmeeksamen)
vår slengere fra 1 kl
TDAT1006 Systemutvikling 1 med databaseprosjekt
høst
TDAT2005 Algoritmer og datastrukturer. 5 t
IINI1001 IT introduksjon
IFUD1017 Nettverksteknologi
IFUD1050 Programmering med Python (1 t nett)
vår
TDAT2001 Realfag for dataingeniører (Fysikk 4 t)
TDMA4001 Samhandlingsteknologi (høst)
IFUD1048 C++ for programmerere (høst)
? Høst
IDRI2001 Drift av datasystemer 1, individuell muntlig eksamen (3 dg)
IFUD1016 Nettverkssikkerhet (vår)
IFUD1025 Programmering i Java
IINI2001 Webutvikling 2 (1 t netteksamen)
IBED2005 Økonomisk analyse og rapportering med regneark
IFUD1002 C#.NET
IINI1003 Databaser
vår slengere fra 1 kl
TDAT1005 Databaser med videregående programmering (vår)
IBED3007 e-handel og den digitale økonomien (vår)
IDRI1002 Informatikk 1, (databaser) (høst)
høst
TDAT1007 Ingeniørfaglig innføringsemne (høst)
IFUD1033 Videregående programmering (vår)
IFUD1040 Windows server for systemansvarlige
IDRI2004 Informasjons- og systemforvaltning (vår)
IBED2003/IINI2009 Informasjonssikkerhet og produktforvaltning (vår)
IFUD1024 Programmering i C++ (vår)
TDMA5002 Markedsledelse og forretningsmodeller (høst)
IBED3002 Prosjektledelse og forretningssystemer
? Høst
? høst
TDAT3021 Matematikk og fysikk valgfag (Fysikk) (høst)
IDRI3005/IFUD1022 Powershell i praktisk scripting (5 t netteks)
IFUD1041 XML teknologi, (3 t netteks)
IBED1002/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap
IFUD1054 System Center Configuration Manager, 2dg hjemme
IINI2002 Kontorautomasjon
IINI3008 Linux systemdrift
høst
TDAT1001 Programmering grunnkurs, 4 t. Des
IBED3003 Utdanning og arbeid i Europa
? høst
IFUD1006 Digital bildebehandling (høst)
? høst
IDRI2008 Drift av datasystemer 2, indiv skriftlig eksamen (3 t)
IDRI2007 Prosjekt- og dokumentasjonsarbeid (høst)
IINI1007 Drift av lokalnettverk
IINI2011 Praktisk Linux (1 t netteksamen)
vår
TDAT2001 Realfag for dataingeniører (Kjemi. 2 t)
MET1001 Matematikk (HHiT-fag, valgfag babed, drift, info)
IDRI1005/IINI1010 Objektorientert programmering med systemarbeid (vår)
1BADR
2BADR
3BADR
2BADR
3BADR
1INFO
FU
FU
FU
FU
FU
2INFO
3INFO
1MASTER
2MASTER
FU
Utsatt
eksamen
FU
vår
vår
vår
vår
høst
vår
vår
?
? høst
høst
høst
vår
høst
høst
vår
?
høst
høst
høst
høst
? vår
høst
høst
høst
Vår
vår
vår
Vår
Høst
høst
? Høst
Høst
?
høst
høst
høst
høst
høst
vår
? Høst
høst
vår
høst
vår
?
vår
vår
? Høst
vår
Eksamensplan 2015/2016
? Vår
? Høst
vår
vår
Utsatt eks
? Høst
? Høst
vår
vår desember
august
vår
mars
mars
vår desember
mai/juni
*
august
mai/juni
*
*
*
august
mai/juni
høst 9. mai.
juni
vår
*
*
4. mai.
*
*
august
august
9. mai.
mai/juni
vår desember
*
desember
Vår desember
vår desember
mars
mars
mars
*
*
*
11. mai.
*
høst 12. mai.
*
mai/juni
mars
høst 13. mai.
august
mai/juni
*
*
august
juni
vår desember
1
9 10. des.
xxx
TDMA4002 Prosjektledelse (høst)
9 10. des.
xxx
TDAT3020 Sikkerhet i programvare og nettverk (høst)
10 11. des.
xxx
TDAT2002 Matematikk 2. Des 4 t
10
xxx
19. mai TDAT2002 Matematikk 2. Mai. 4 t
10 11. des.
19. mai IINI1002 Webutvikling 1 (1 t netteksamen)
11 14. des.
20. mai IINI1009 Datakommunikasjon
11 14. des.
xxx
IFUD1005 Datasikkerhet (netteksamen, 5 t) (høst)
11 14-16.des
xxx
IDRI2001 Drift av datasystemer 1, praktisk gruppeeksamen 3 dg.
11 14. des.
20. mai IINI2010 Entreprenørskap
11 14. des.
xxx
IBED2002 Endringsledelse (høst)
11
xxx
20. mai TDAT1004 Matematikk 1, 4 t. Mai
11 14. des.
xxx
TDAT1004 Matematikk 1, 4 t. des
11
xxx
20. mai MET1002 Statistikk (Valgfag babed, drift, info. HHiT-fag)
12 15. des.
23. mai IINI3006 HTML5 (4t netteksamen)
12 15. des.
xxx
IDRI1002 Informatikk 1,(Visual Basic) (høst)
12 15. des.
xxx
TDAT3019 Komplekse programvaresystemer (høst) Muntlig
12 15. des.
23. mai IINI1004 Programmering i Visual Basic (4 t netteks)
12 15-16.des 23-24.mai IFUD1034 Virtuelle tjenere, 2 dagers hjemmeeksamen
14 17. des.
25. mai IFUD1004 Databaser 2 (2 t netteksamen)
14
xxx
25. mai TDAT2004 Datakomm og nettverksprogrammering. 3 t (vår)
14 17. des.
25. mai IDRI3004/IFUD1046 ITIL v3
14 17-18.des 25-26. mai IFUD1055 System Center Operation Manager, 2 dg hjemme
15
xxx
26. mai IINI1008 Datamaskinteknikk
15 18. des.
xxx
TDAT1003 Datateknikk og operativsystem, des
15
xxx
26. mai TDAT1003 Datateknikk og operativsystem, mai
15
xxx
26. mai IDRI1007 Informatikk 2 (vår)
15 18. des.
26. mai IDRI1004/IINI3007 Markedsorientert produktutvikling
7. okt.
2. okt.
jan/feb
IDRI1002 Informatikk 1 ,del 1 (IT Intro) (høst) 1,5 t (sept/okt)
TDAT2001 Realfag for dataingeniører (Sannsynlighetsregning. 2 t)
TDAT2003 Systemutvikling 2 med web-applikasjoner. Jan/feb. 4 t
10. mars TDAT3002 Systemtenkning med økonomi (mars)
11.08.2015
høst
des
mai
? høst
slengere
høst
vår
høst
vår
høst
høst
? høst
Vår
Vår
høst
vår
høst
? Vår
høst
? Vår
? Vår
? Vår
høst
høst
? høst
høst
høst
høst
?
vår
høst
? Vår
? Vår
? Vår
vår
? Vår
vår
høst
vår
vår
?
vår
07.okt
02.okt
jan/feb
høst
07.okt
høst
høst
mai/juni
Mars
mai/juni
august
*
* desember
høs 20. mai.
juni
*
mai/juni
august
mai/juni
august?
*
23. mai.
mars
*
*
*
august
*
25. mai.
*
vår desember
mai/juni
august
august
*
1.des/3.mai
des
mai/juni
mai/juni
10.mar
Eksamensplan 2015/2016
2
12. des.
12. des.
20, 21 el 22 mai20. mai
Matte - TØH
Statistikk - TØH
HøstEksamensperiode: 30.11-18.12
Vår Eksamensperiode: 2. mai - 26.5
Kan ikke være på samme dag pga bruk av virtuelle maskiner
Informatikk 1, 3 deler.
Informatikk 1 del 2 (dbs, prs), Databaser, Database og prog på samme dag. datamodellering og databaseprogrammering må være samme dag
Informatikk 1 del 3 (vba) må være samme dag som Programmering i Visual Basic
IFUD1033 Videregående programmering og LO174D C#.net må være på samme dag. Må også være først for 1ING pga innlevering av prog-prosjekt like før.
TDAT1005 Datab med vidg prog. Disse skal ha et case 24 før. Ingen eks dagen før og ikke eks på mandag. Sammen med IFUD1033 og IINI1003
LC481D Drift av Linux og nettverk, 3 dagers gruppeeksamen før indiv muntlig eksamen (3 dager)
LC474D Drift av datasystemer, 3 dagers muntlig eksamen før 3 dagers praktisk gruppeeksamen
LC249D Operativsystemer og LN249D Operativsystemer samme dag
LO216D/LN216D Datamaskinteknikk (vår) og LO244D Datateknikk med fysikk (høst) må være på samme dag pga utsatt eksamen
LC300D Matematikk med IT-anvendelser må ikke legges sammen med stud.retn.valgfagene til ing
SO321D Programvareutvikling - muntlig eksamen, 3 dager - må ikke krasje med matematikk og de mest populære valgfagene
TDAT1006 Systemutvikling 1 og TDAT2007 Systemering er nesten samme fag
IDRI2001 Drift av datasyst 1: w2k, vtj, system center (+ 5 sp til. Campus systemcent er på 10 sp)
IDRI2008 Drift av datasyst 2: nvt, plx, lsd ??
IDRI3002 Drift og Sikring av …: dsh, nvs, dms
IDRI2004: Informasjons- og systemforv: iss og sfv
IINI2009 Informasjonssikkerhet og produktf: iss, ish og sfv
IBED2003 Informasjonssikkerhet og produktforvaltning: iss, ish, sfv
IDRI1001/IINI1011 Bedriftsøkonomi (vår)
TDAT3002 Systemtenkning med økonomi (vår) sammen med bed.øk (ev sammen med øk.styring)
11.08.2015
Eksamensplan 2015/2016
3
Utgåtte emner, ekstaordinær eksamen, eksamensdato settes i forhold til eventuelle oppmelding til eksamen.
6
6. des.
xxx
LV338D Databaseadministrasjon (høst)
? Høst
høst
Eksamensplan er den samme som 2010/2011. Nye fag selvsagt lagt til. (TØH-fagene ny dato i forhold til 2010/2011). Flyttet på Drift av Linux… (gruppeks), Prosjektledelse av store IT, e-handel og den nye økonomien, powershell…,
Husk at eksamensdato for LC300D Matematikk ikke kan krasje med noen av studeretningsvalgfagene til ing
Bedøk-utsatt-eksamen i desember og ikke i august. Nytt fom 2011/2012. Pga fu-stud
Nye fag 2011/2012
LN205D Microsoft Sharepoint (2 dagers hjemmeeksamen)
LN203D Sosiale medier (øvinger)
LN202D HTML5 (4 t netteksamen)
LN204D Samarbeidsverktøy og deling (øvinger)
LO117D Algoritmer og datasturkturer (4 t skriftlig eksamen)
LC119D Diskret matematikk (4 t skriftlig eksamen)
Går ut 2011/2012:
Webdesign 2
IT verktøy
Diskret matematikk og algoritmer
Scripting med Perl, Shell og PowerShell
UTGÅR fom H15
4
xxx
7. mai
3. des.
1. des.
xxx
5
8
1
14
14
? Vår slenger
xxx
9 12. des.
7
xxx
12
11 15-17.des
6 8-10.des
8. mai
xxx
xxx
xxx
11.08.2015
TDAT3013 Programvareutvikling, 3 dager muntlig eksamen
IFUD1020 Opensource-utvikling
TDAT2007 Systemering med prosjekt 1
LO117D Algoritmer og datastrukturer (høst)
LO513D Webdesign
GC040D Statistikk (vår)
LC317D Samarbeidsteknologi (vår)
LC119D Diskret matematikk (høst)
TDAT2006 Datakommunikasjon
GO061D Kjemi og miljølære (vår)
LO348D Web-applikasjoner med JSP og JSF (høst)
siste gang 7.mai 2014
? Slengere fra 3kl i fjor
5. des.
xxx
IFUD1011 Informasjonssikkerhetsstyring (høst)
15. des.
xxx
IFUD1031 Systemforvaltning (høst)
5. des.
xxx
LC332D Prosjektledelse av store IT-prosjekter (høst)
xxx
13. mai IDRI2002 Drift av datasystemer 2, indiv skriftlig eksamen (3 t)
xxx
4-6.mai IDRI2002 Drift av datasystemer 2, praktisk gruppeeksamen (3 dg)
18-19.des 26-27.mai IFUD1003 Citrix XenApp (2-dagers hjemmeeksamen)
17. des.
xxx
IINI2003 Lokale Informasjonstjenester (Utgår, gikk siste gang H14)
UTGÅR FOM H14
0 26,28,29.nov
xxx
1
1
xxx
5. mai
2
3. des.
xxx
2
3. des.
xxx
4
xxx
8. mai
5
xxx
9. mai
10 13. des.
xxx
13/17 18. des.
27. mai
14
xxx
22. mai
15 20. des.
xxx
5
LO070D e-handel og den nye økonomien (vår) UTGÅTT
IFUD1043 Applikasjonsutvikling på .NET-plattformen
IFUD1012 Internett og sikkerhet
slengere?
høst slenger
mars
august
august
slengere fra 2 kl (vår)
slengere fra 2kl (vår)
*
høst
26. mai.
høst
?
(slengere fra 2.kl) vår
slengere fra 2kl (høst)
neste ord.
*
august
mai/juni
slengere fra 2kl (høst)
(slengere fra 2.kl) vår
slengere fra 2kl (vår)
slengere fra 2kl
slengere fra 2 kl (vår)
slengere fra 2 kl (vår)
(høst - slengere fra 2.kl)
august
VISIIK
T
VISIIK
T
ISIN8002 Dokumentarkiv og informasjonsdeling (vår)
ISIN8006 Prosjektledelse med PRINCE2
IFUD1013 Kvalitet i programvaresystemer (vår)
IFUD1027 Programvaredistribusjon og fjerndrifting
LC474D Drift av datasystemer, praktisk gruppeeksamen 3 dg.
LC474D Drift av datasystemer, individuell muntlig eksamen (3 dg)
høst
høs
t
høst
slenger
e
? Vår
desember
mai
Vår
*
slengere fra 2kl (høst)
slengere fra 2 kl (høst)
Eksamensplan 2015/2016
juni
juni
4
11
6
9
6
xxx
xxx
12. des.
8. des.
LC481D Drift av Linux og nettverk, indiv skriftlig eksamen (3 t)
11-13.mai LC481D Drift av Linux og nettverk,praktisk gruppeeksamen (3 dg)
xxx
IFUD1019 Objektorientert systemutvikling (høst)
xxx
TDAT3009 Matematikk med IT-anvendelser (høst)
slengere fra 2 kl (vår)
slengere fra 2kl (vår)
høst
? Høst - slengere?
UTGÅR Fom h13
4
6. des.
xxx
1 UTGÅR
UTGÅR
2 30.nov-2.des 3-5. mai
6
xxx
8
8. des.
xxx
10
xxx
12 14. des.
xxx
14
xxx
høst
TDAT1002 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder
LN199D/LC199D Scripting med Perl, Shell og PowerShell
LO514D Webdesign 2** (3 dager) UTGÅR
LC331D/LN331D IT, miljø og samfunn (høst) PROSJEKT
LV464D/LN464D Lokale informasjonstjenester (høst) - PROSJEKT
LC315D Organisasjon og ledelse (vår) PROSJEKT
LC118D Diskret matematikk og algoritmer (høst) ****
LC200D Etikk, prosjektstyring og kommunikasjon (høst) PROSJEKT
sept/okt?
7
7. des.
4
6
7. des.
9
xxx
3
xxx
3
5
6. des.
6
xxx
6
7
8. des.
9 12. des.
10
10
xxx
12
xxx
13 16. des.
13 16. des.
14 16. des.
14 19-21.des
mars/april
mars/ april
3
xxx
6
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
21. mai
LC118D Diskret matematikk og algoritmer (høst) **** - delprøve
Serviceledelse og kunsten og selge (Høst, Eik-prosjektet i Rørvik)
LN314D Prosjektrettet systemarbeid*** (1 timers netteksamen)
LO177D Databaseprogrammering med PL/SQL (høst)
LC249D Operativsystemer (vår)
LC191D Videregående programmering (vår)
LV372D/LN372D Publisering på Internett *** (netteksamen, 1 t)
LC100D Matematikk (høst)
LO509D Lineær algebra med grafiske anvendelser (vår)
LN375D Webteknikker *** (1 t netteks)
LO244D Datateknikk med fysikk (høst)
LC118D Diskret matematikk og algoritmer (utsatt eksamen 3ING)
LN400D Drift av virtuelle nett og backup
PC718D Prosjekt - babed (muntlig eksamen)
GO250D Fysikk (vår)
LO326D Avanserte databaser (høst) *** (1,5 t netteks)
LC172D Programmering i Java (campus) 4 t skriftlig
LC172D Programmering i Java (campus) 4 t skriftlig
SO321D Programvareutvikling (høst) Muntlig eksamen, 3 dager
LC239D Systemering
LC237D Systemering med prosjekt (vår)
IFUD1018 Objektorientert programmering i C++ (vår)
IINI3005/LN393D AJAX *** (4-timers netteksamen)
6/4
xxx (8.5) LC238D Datamodellering og databaser (høst)
9. des.
xxx
xxx
xxx
24. mai
xxx
29. mai
29. mai
xxx
8. mai
15. mai
11.08.2015
august
august
mars
mai/juni
høst
høst
høst
høst
høst
? Høst
? høst
? vår
høst
høst
høst
*
*
høst
høst
vår
høst
høst
sept/ok
t
#
#
august
august
august
august
høst
høst
høst
høst
? høst
vår
vår
#
desember
desember
vår
høst
høst
høst
*
høst
vår
august
august
? Høst
høst
*
høst
#
utsatt eks
?
*
vår
vår
august
? Høst
høst
høst
høst
vår
vår
#
høst
vår
vår
? Vår
?
(slenge
re fra
2.kl)
høst
vår
mars
august
august
vår desember
vår
#
Eksamensplan 2015/2016
5
11.08.2015
Eksamensplan 2015/2016
6
11.08.2015
Eksamensplan 2015/2016
7
11.08.2015
Eksamensplan 2015/2016
8
2014
ste ord.
ugust
ai/juni
ugust
sember
mai
juni
juni
11.08.2015
Eksamensplan 2015/2016
9
ugust
ugust
mars
ai/juni
ugust
ugust
ugust
ugust
sember
sember
ugust
ugust
ugust
mars
ugust
ugust
sember
11.08.2015
Eksamensplan 2015/2016
10

Similar documents