Offentlig journal - Helse Sør-Øst

Comments

Transcription

Offentlig journal - Helse Sør-Øst
HELSE
••
SØR ØST
-
Offentlig journal
Journaldato 15.12.2015
Helse Sør-Øst RHF
Journalenhet:
Alle
Avdeling:
Alle
Inngående dokumenter:
Ja
Utgående dokumenter:
Ja
Antall sider inkl.forside:
20
Utskriftsdato 17.12.2015
Fra:
15.12.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.12.2015
Joumalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 08/00020-191 Søknad om utsatt bruk av Helse Sør-Øst midler - prosjektnr 2008005
Sak:
Forskningsmidler 2008 - generelt
Avsender:
Oslo universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning og innovasjon
Dok. dato:
25.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
511
Dok.:
Utgående internt produsert, 08/00044-34 Vikar i avtalepraksis hos Asle Marit Ullern
Sak:
Privatpraktiserende
Mottaker:
Helseøkonomiforvaltningen
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 08/00239-9 Søknad om vikar i forbindelse med sykdom og fortsatt tillitsvalgt arbeide hudlegespesialist i Oslo
Sak:
Privatpraktiserende avtalespesialist - Claus Iiitzow-Holm
Mottaker:
Spesialist Claus Lutzow-Holm
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 08/00239-10 Bruk av vikar i avtalepraksis - hudspesialist Claus Lutzow-Holm
Sak:
Privatpraktiserende avtalespesialist - Claus Lützow-Holm
Mottaker:
Spesialist Claus Liitzow-Holm
Journaldato:
15,12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 08/00593-90 Behandlingshjelpemidler
Sak:
Behandlingshjelpemidler
Mottaker:
Sandvika Barnelegesenter
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
493
Dok.:
Utgående internt produsert, 08/00597-38 Vedrørende svarbrev - tilbud for ungdom med alvorlige psykiske vansker
Sak:
Psykisk helsevern for barn og unge
Mottaker:
Pasient- og brukerombudet
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kvalitet og fagområder
Dok. dato:
11.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
331
HF - Ullevål
spesialist - Asle-Marit Ullern
HELF0
i Oslo og Akershus - Sosial- og eldreombudet
i Oslo
- Oslo
•
• •
Fra:
15.12.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet
Alle
Til:
15.12.2015
Journalenhet
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 08/00712-32 SV: En forespørsel med henblikk på å håndtere nedskaleringen på Høvik
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Sverre Dølvik
Mottaker:
Sverre Dølvik
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 08/00768-7 - Avskjermet
Sak
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Intern administrasjon
Dok. dato:
09.12.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 08/01430-222 Prosjekt 2009027 - søknad om endring
Sak:
Forskningsmidler 2009 - generelt
Avsender:
Oslo universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning og innovasjon
Dok. dato:
17.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
511
Dok.:
Utgående internt produsert, 08/01792-21 Søknad om redusert driftsavtale
Sak
Privatpraktiserende spesialist - Tore Tveter
Mottaker:
Spesialist Tore Tveter
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 08/02326-5 Rapportering av driftsdata til Norsk Pasientregister - for lav aktivitet
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Torstein Serkved
Mottaker:
Spesialist Torstein Serkved
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 08/02409-16 Vikar hos Nils Petter Lilledahl - øyelege i OSIo
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Nils Petter Lilledahl
Mottaker:
Helseøkonomiforvaltningen
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
HF - Rikshospitalet
HELF0
o
• -
•
41
II
I
Fra:
15.12.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.12.2015
Joumalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 09/01801-291 Søknad om forlengelse av Helse Sør-øst 2010048
Sak:
Forskningsmidler 2010 - generelt
Avsender:
Oslo universitetssykehus
Journaidato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning og innovasjon
Dok. dato:
17.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
511
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 09/01926-104 Indikatorrapport
HF - Rikshospitalet
2015 - Report of science & Technology Indicator for Norway
2015
Sak:
Forskning - generelt
Avsender:
Norges forskningsråd
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning og innovasjon
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
511
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 10/00128-110 Deltagelse oppstartsmøte
av strukturformingen
i Public 360 hos
HF
sykehusapotekene
Sak:
Etablering og innføring av sakarkiv som felles regional tjeneste - Public 360 versjon 4.0 og Public 360 versjon 4.1
Avsender:
Sykehusapotekene HF
journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Intern administrasjon
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
045
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 10/00131-9 Norsk Pasientregister NPR tilbakemelding
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Siri Seljeskog
Avsender:
Spesialist Siri Seljeskog
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
11.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 10/00162-8 Tilbakemelding
Sak:
Privatpraktiserende
Mottaker:
Spesialist Lisbeth Wessel Bjørneset
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 10/00301-6 Vedrørende rapportering av driftsdata - for lav aktivitet
Sak:
Privatpraktiserende
Mottaker:
Spesialist Anne Stilloff
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
vedrørende lav aktivitet pr 2 tertial 2015
spesialister - Lisbeth Wessel Bjørneset
spesialister - Anne Stilloff
Fra:
15.12.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet
Alle
Til:
15.12.2015
Joumalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 10/00347-6 Undercover setetrekk
Sak:
Forbruksvarer
Mottaker:
Digihus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning og innovasjon
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
069
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 10/00583-37 Avslutning og nedtrapping av avtalepraksis i indremedisin
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Erik Buchmann
Avsender:
Spesialist Erik Buchmann
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
11.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 10/00904-285 Endret sluttdata for PhD prosjekt - Prosjektnr 2011126
Sak:
Forskningsmidler 2011
Avsender:
Oslo universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning og innovasjon
Dok. dato:
09.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
511
Dok:
Inngående eksternt produsert, 10/00904-286 Forlengelse av prosjektperiode
Sak:
Forskningsmidler 2011
Avsender:
Oslo universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning og innovasjon
Dok. dato:
01.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
511
Dok:
Inngående eksternt produsert, 10/00904-287 Søknad om forlengelse av prosjekt - 2011018
Sak
Forskningsmidler 2011
Avsender:
Oslo universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning og innovasjon
Dok. dato:
23.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
511
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 10/00992-17 Awikling
Sak
Privatpraktiserende spesialister - Aud E Pettersen
Avsender:
Spesialist Aud E Pettersen
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
08.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
HF - Ullevål
2011082
HF - Rikshospitalet
HF - Rikshospitalet
av praksis
Fra:
15.12.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.12.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 10/01092-35 Informasjon til virksomheter
Sak:
Fusjonering / fisjonering av bedrifter / navnendring / overdragelse
Avsender:
LHL-klinikkene
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
11.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
070
Dok.:
Utgående internt produsert, 10/01246-5 Utvidet investeringsramme
Sak:
Driftskreditt
Mottaker:
Sykehuspartner HF
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
KD Konserndirektør
Dok. dato:
13.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
163
Dok.:
Utgående internt produsert, 10/01259-6 Vedrørende driftsdata - for lav aktivitet i 2015
Sak:
Privatpraktiserende spesialister - Idun K Kristoffersen
Mottaker:
Spesialist Idun K Kristoffersen
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/00007-8 Rapportering av driftsdata til Norsk Pasientregister —for lav aktivitet
Sak:
Privatpraktiserende spesialister - Bjørg Finstuen
Mottaker:
Spesialist Bjørg Finstuen
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/00495-65 Julen 2015 for Sykehusledelsen - Akershus universitetssykehus
Sak:
Beredskap i forbindelse med ferieavvikling i helseforetakene i regionen
Avsender:
Akershus universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Intern administrasjon
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
004
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/01137-283 Søknad om endring prosjekt 2012090
Sak:
Forskningsmidler / Innovasjonsmidler
Avsender:
Sykehuset Innlandet HF
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning og innovasjon
Dok. dato:
02.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
511
med avtale med LHL-klinikkene AS
Helse Sør-øst RHF
HF
2012
HF - Ahus
Fra:
15.12.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet
Alle
Til:
15.12.2015
Journalenhet
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/01137-284 Søknad om endring - prosjektnr 2012024
Sak:
Forskningsmidler / Innovasjonsmidler
Avsender:
Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning og innovasjon
Dok. dato:
16.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
511
Dok:
Inngående eksternt produsert, 11/01137-285 Endring i sluttdato vedrørende osteosarkomprosjekt
Sak:
Forskningsmidler / Innovasjonsmidler
Avsender:
Oslo universitetssykehus HF - Radiumhospitalet
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning og innovasjon
Dok. dato:
20.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
511
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/01137-286 Søknad om forlengelse av Helse Sør-øst prosjekt 2012060
Sak:
Forskningsmidler / Innovasjonsmidler
Avsender:
Oslo universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning og innovasjon
Dok. dato:
29.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
511
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/01387-5 Utredning av samhandlingsnettverk
Avtalespesialister
Sak:
Praktiserende spesialist - Erik Arentz-Hansen
Avsender:
Spesialist Erik Arentz-Hansen
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
10.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/00122-353 Søknad om inklusjon i innsatsstyrt finansiering ISF ved døgntilbud
for sykelig overvekt Nordagutu
Sak:
Godkjenning / opphør av sykehus / opptreningssenter
Mottaker:
Helsedirektoratet
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Behov og bestilling
Dok. dato:
11.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
551
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/00392-17 Unntaksvis bruk av Nivolumab til pasienter med avansert eller metastatisk
2012
- 2012038
2012
2012
HF - Rikshospitalet
innen psykisk helsevern - DPS Fastleger og
som utdanningsinstitusjoner
ved seksjon
/ sykehus
nyrekreft mens legemidlet er til metodevurdering
Sak:
Kreft - legemidler
Avsender:
Akershus universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Behov og bestilling
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
300
HF
_ -
o
0
•
II
-
III
111
.
Fra:
15.12.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.12.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/00718-182 Søknad om endring - prosjekt 2013089
Sak:
Forskningsmidler 2013
Avsender:
Sørlandet sykehus HF
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning og innovasjon
Dok. dato:
11.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
549
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/00718-183 Forlengelse prosjekt 2013014
Sak:
Forskningsmidler 2013
Avsender:
Oslo universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning og innovasjon
Dok. dato:
03.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
549
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/00718-184 Sluttdato - prosjekt 2013117
Sak:
Forskningsmidler 2013
Avsender:
Oslo universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning og innovasjon
Dok. dato:
30.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
549
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/00718-185 Prosjektnr 2013016 - Ny søknad forskyve sluttdato prosjekt Helse Sør-Øst
HF - Ullevål
HF - Radiumhospitalet
tilleggsopplysning
Sak:
Forskningsmidler 2013
Avsender:
Oslo universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning og innovasjon
Dok. dato:
12.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
549
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/00718-186 Søknad - endring i forskningsprosjekt
Sak:
Forskningsmidler 2013
Avsender:
Oslo universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning og innovasjon
Dok. dato:
02.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
549
Dok.:
HF - Rikshospitalet
- prosjektnr 2013105
HF - Radiumhospitalet
Utgående internt produsert, 12/00806-33 Håndtering endrede pensjonskostnader
2015 Frambu Senter for sjeldne
funksjonshemninger
Sak:
Kompensasjon for økte pensjonskostnader
Mottaker:
Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Intern administrasjon
Dok. dato:
10.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
239
o 9
ø
I •
•
Fra:
15.12.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet
Alle
Til:
15.12.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/01179-61 Strålesenter Reisevei
Sak:
Stråleterapi
Mottaker:
Telemark legeforening
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kvalitet og fagområder
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/01336-13 Svar på brev 12/01336-12 - Korrigering av innsatsstyrt finansiering ISF refusjon og
KMF for aktivitet fra Friskvernklinikken 2014
Sak:
Kommunal medfinansiering
Mottaker:
Helsedirektoratet
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Behov og bestilling
Dok. dato:
16.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
120
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00012-172 Anmodning
Sak:
Nasjonale tjenester 2013 - 2016
Mottaker:
Akershus universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kvalitet og fagområder
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
300
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00012-174 Anmodning
Sak:
Nasjonale tjenester 2013 - 2016
Mottaker:
Akershus universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kvalitet og fagområder
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
300
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00211-5 Angående lav aktivitet - adresse
Sak
Privatpraktiserende spesialist - Ragnar Kværness
Mottaker:
Spesialist Ragnar Kværness
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00366-102 Søknad om endring - prosjektnr 2014042
Sak
Forskningsmidler 2014
Avsender:
Oslo universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning og innovasjon
Dok. dato:
30.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
500
av spesialisthelsetjenesten
- A konto-beløp
om oppnevning av medlem til faglig referansegruppe
HF
om oppnevning av medlem til faglig referansegruppe
HF
HF - Radiumhospitalet
-
.
o
0
•-
•
Il
II
.
Fra:
15.12.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.12.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00366-103 Søknad om endring i prosjekt 2014043
Sak:
Forskningsmidler 2014
Avsender:
Oslo universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning og innovasjon
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
500
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00366-104 Søknad om utsettelse på grunn av foreldrepermisjon
Hepa-Navi - planning and Navigation System for Liver Resections
Sak:
Forskningsmidler 2014
Avsender:
Oslo universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskning og innovasjon
Dok. dato:
17.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
500
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00397-31 Svar på henvendelse - tilskudd - Regionalt ressurssenter om vold traumatisk
HF - Rikshospitalet
HF - Rikshospitalet
stress og selvmordsforebygging
- RVTS
Sak:
Tilskudd - Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging
Avsender:
Helse- og omsorgsdepartementet
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kvalitet og fagområder
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
153
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/01228-23 Rapport intensivkapasitet
universitetssykehus
av prosjekt 2014117
- RVTS
Helse Sør-øst 2014 - svar fra OUS Oslo
HF
Sak:
Midlertidig fagutvalg innenfor intensivområdet
Avsender:
Oslo universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kvalitet og fagområder
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
300
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01528-142 Oversendelse av revidert ytelsesavtale til signering og retur —rehabilitering —
Helse Sør-øst RHF og Unicare Fram AS
Sak:
Ytelsesavtaler - rehabilitering
Mottaker:
Unicare Fram AS
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Intern administrasjon
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
327
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/00116-4 Forespørsel om forlengelse av frikjøp - Avskjermet
Sak:
Frikjøp - Avskjermet
Mottaker:
Sykehuset Telemark HF
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
Offl § 23 Første led
Saksbehandler:
Intern administrasjon
Dok. dato:
04.12.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
229
HF Ledelsen
'
.
0
•
9
9
'
111 •I
.
Fra:
15.12.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet
Alle
Til:
15.12.2015
Journalenhet
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00168-685 Rapportering statistikk for november 2015 - Opptreningssenteret
Sak:
Aktivitetsrapportering
Avsender:
Opptreningssenteret
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
025
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00210-40 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 26112015
Sak:
Foretaksmøter Helse Sør-Øst RHF 2014 - 2015 - protokoll
Avsender:
Helse- og omsorgsdepartementet
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Styre- og eieroppfølging
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
012
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/00681 - 10 Helse Sør - Øst HPV screening
Sak:
HPV
Mottaker:
Sykehuset Østfold HF
Jeløy Kurbad
- rehabilitering
Jeløy Kurbad
rapport på innspillsrunde
Sykehuset Innlandet HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehusapotekene HF
Akershus universitetssykehus
HF
Sørlandet sykehus HF
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Revmatismesykehuset AS
Diakonhjemmet Sykehus AS
Martina Hansens Hospital
Oslo universitetssykehus HF Ledelsen
Vestre Viken HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Betanien Hospital
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kvalitet og fagområder
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
300
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/01390-262 Akershus universitetssykehus
Sak:
Raskere tilbake - økonomi
Mottaker:
Akershus universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Behov og bestilling
Dok. dato:
27.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
121
HF - Raskere tilbake - ramme for nevrologi i 2016
HF
o
•-
• •
111
Fra:
15.12.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
111:
15.12.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/01390-275 Unicare Psykolog AS - Raskere tilbake og søknad om overføring av ubrukte
midler fra 2015 til 2016
Sak:
Raskere tilbake - økonomi
Mottaker:
Unicare Helse
Unicare psykolog
Jou rnaIdato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbeha ndler:
Behov og bestilling
Dok. dato:
11.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
121
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/01390-276 Skogli Helse- og rehabiliteringssenter
ramme fra 2015 til 2016
Sak:
Raskere tilbake - økonomi
Mottaker:
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Behov og bestilling
Dok. dato:
11.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
121
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/01390-277 Akershus universitetssykehus
2016
Sak:
Raskere tilbake - økonomi
Mottaker:
Akershus universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Behov og bestilling
Dok. dato:
11.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
121
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01390-278 Signert ytelsesavtale 2015 - behandlingstilbud for lettere psykiske lidelser
innenfor prosjektet Raskere tilbake - Helse Sør-Øst RHF og Senter for Stress og Traumepsykologi AS
Sak:
Raskere tilbake - økonomi
Avsender:
Senter for Stress og Traumepsykologi
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Behov og bestilling
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
121
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00055-41 Referat fra Dialogmøte AD - konserntillitsvalgte
Sak:
Konserntillitsvalgte
KTV 2015 - innkallinger og referater
Mottaker:
Konserntillitsvalgte
i Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-avdeling
Dok. dato:
02.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
012
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00156-15 Clustermodellen
Sak:
Geografisk plassering av nye avtalespesialister samt en vurdering av behov i eget sykehusområde
Mottaker:
Diakonhjemmet
Sykehus AS
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
10.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
AS - Raskere tilbake og overføring av
AS
HF - Raskere tilbake - ramme for ortopedi og rygg i
HF
AS
KTV 30102015
.
.
o
.4)
•
11 -
II
II
.
Fra:
15.12.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.12.2015
Joumalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00244-4 Vedrørende rapportering av driftsdata til Norsk Pasientregister —for lav aktivitet
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Kristian Gundersen
Mottaker:
Spesialist Kristian Gundersen
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00312-7 Rapportering av driftsdata til Norsk Pasientregister - for lav aktivitet
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Grete Schau
Mottaker:
Spesialist Grete Schau
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00348-3 Avtalehjemmel
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Terje Nissen
Mottaker:
Spesialist Terje Nissen
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00973-3 Tilbud - avtalehjemmel
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Fredric Kontny
Avsender:
Spesialist Frederic Kontny
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
12.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00973-4 Tilbud - avtalehjemmel
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Fredric Kontny
Mottaker:
Spesialist Frederic Kontny
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01088-3 Høyring om endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn - høring endringer i regler om rett til pleietilskudd til syke barn
Sak:
Høring - endringer i regler om rett til pleietilskudd til syke barn
Mottaker:
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
09.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
008
spesialist praksis psykiater i Oslo
Buskerud
Buskerud
Fra:
15.12.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.12.2015
Joumalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01093-15 Vedrørende søknad om avtalehjemmel
Sak:
Utlysning - 80 % avtalehjemmel
Avsender:
Spesialist Dag Sylte Pedersen
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
13.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01093-16 Vedrørende søknad om avtalehjemmel
Sak:
Utlysning - 80 % avtalehjemmel
Mottaker:
Spesialist Dag Sylte Pedersen
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01106-295 Søknad om tilskudd 2016 - Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner
Multippel sklerose forbundet region sør - MS forbundet
Sak:
Tilskudd 2016 - Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner
Avsender:
Multippel sklerose forbundet
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
13.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
153
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01106-296 Søknad om tilskudd 2016 - Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner
i nevrologi / seniorpolitikk
- nevrologi - manglende opplysninger
i Helse Sør-øst RHF —lokalisert til Sandvika
i nevrologi / seniorpolitikk
- nevrologi - manglende opplysninger
i Helse Sør-øst RHF —lokalisert til Sandvika
-
region sør - MS forbundet
LEVE- Landsforeningen for etterlatte etter selvmord Aust-Agder fylkeslag
Sak:
Tilskudd 2016 - Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner
Avsender:
LEVE- Landsforeningen for etterlatte etter selvmord Aust-Agder fylkeslag
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
153
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01152-7 Vedrørende rapportering
Sak:
Privatpraktiserende
Mottaker:
Spesialist Tormod Berg
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01153-6 Oppsigelse av driftsavtale og overgang til gammel refusjonsavtale Psykologspesialist Ann Bengtsson
Sak:
Privatpraktiserende
Mottaker:
Spesialist Aaboe Ann Bengtsson
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
lav aktivitet
spesialist - Tormod Berg
spesialist - Aaboe Ann Bengtsson
-
'
.
0
•
•
•
'
III
III
.
Fra:
15.12.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet
Alle
Til:
15.12.2015
Joumalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01171-6 Rapportering av driftsdata til Norsk Pasientregister —for lav aktivitet
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Steinar Engebretsen
Mottaker:
Spesialist Steinar Engebretsen
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01189-5 Vedrørende manglende rapportering av aktivitetsdata til Norsk Pasientregister
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Per Harbitz
Mottaker:
Spesialist Per Harbitz
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01251-9 Søknad om 40 % avtalehjemmel
lokalisert til Oslo - invitasjon til samtale
Sak
Utlysning - 40 % avtalehjemmel i gynekologi / seniorpolitikk
Mottaker:
Spesialist Jenny Alvirovic
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
10.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
i gynekologi / seniorpolitikk
i Helse Sør-Øst RHF —
i Helse Sør-Øst RHF —lokalisert til Oslo
Utgående internt produsert, 15/01251-10 Søknad om 40 % avtalehjemmel i gynekologi / seniorpolitikk
i Helse Sør-Øst RHF
—lokalisert til Oslo - invitasjon til samtale
Sak:
Utlysning - 40 % avtalehjemmel i gynekologi / seniorpolitikk
Mottaker:
Spesialist Rebiha Benlatreche
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
10.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
i Helse Sør-Øst RHF —lokalisert til Oslo
Utgående internt produsert, 15/01251-11 Søknad om 40 % avtalehjemmel i gynekologi / seniorpolitikk
i Helse Sør-Øst RHF
—lokalisert til Oslo - invitasjon til samtale
Sak
Utlysning - 40 % avtalehjemmel i gynekologi / seniorpolitikk
Mottaker:
Spesialist Christine Hancke
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
10.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01251-12 Søknad om 40 % avtalehjemmel
—lokalisert til Oslo - invitasjon til samtale
Sak
Utlysning - 40 % avtalehjemmel i gynekologi / seniorpolitikk
Mottaker:
Spesialist Trine Tromsdal
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
10.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
i Helse Sør-Øst RHF —lokalisert til Oslo
i gynekologi / seniorpolitikk
i Helse Sør-Øst RHF —lokalisert til Oslo
i Helse Sør-Øst RHF
o
•
-
Fra:
15.12.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.12.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01251-13 Søknad om 40 % avtalehjemmel
i gynekologi / seniorpolitikk
i Helse Sør-Øst RHF
—lokalisert til Oslo - invitasjon til samtale
Sak:
Utlysning - 40 % avtalehjemmel i gynekologi / seniorpolitikk
Mottaker:
Spesialist Anna Victoria Høeg Wohlfahrt
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
10.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
i Helse Sør-Øst RHF —lokalisert til Oslo
Utgående internt produsert, 15/01310-10 Søknad om 100 % avtalehjemmel
i hudsykdommer
i Helse Sør-Øst RHF —lokalisert
til Oslo øst - invitasjon til samtale
Sak:
Utlysning - 100 % avtalehjemmel i hudsykdommer
Mottaker:
Spesialist Dag Aandahl
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
10.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
i Helse Sør-Øst RHF —lokalisert til Oslo øst
Utgående internt produsert, 15/01310-11 Søknad om 100 % avtalehjemmel
i hudsykdommer
i Helse Sør-Øst RHF —lokalisert
til Oslo øst - invitasjon til samtale
Sak:
Utlysning - 100 % avtalehjemmel
Mottaker:
Spesialist Bjørn E. Bondevik
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
10.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01310-12 Søknad om 100 % avtalehjemmel
til Oslo Øst - invitasjon til samtale
Sak:
Utlysning - 100 % avtalehjemmel
Mottaker:
Spesialist Florence Dalgard
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
10.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
i hudsykdommer
i hudsykdommer
i Helse Sør-Øst RHF —lokalisert til Oslo øst
i hudsykdommer
i Helse Sør-Øst RHF —lokalisert til Oslo øst
Utgående internt produsert, 15/01310-13 Søknad om 100 % avtalehjemmel
i hudsykdommer
til Oslo øst - invitasjon til samtale
Sak:
Utlysning - 100 % avtalehjemmel
Mottaker:
Spesialist Ragnar S. Faye
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
10.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
i hudsykdommer
i Helse Sør-Øst RHF - lokalisert
i Helse Sør-Øst RHF —lokalisert til Oslo øst
i Helse Sør-Øst RHF —lokalisert
-
.
0
•
•
•
-
i
II
.
Fra:
15.12.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.12.2015
Joumalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01310-14 Søknad om 100 % avtalehjemmel
i hudsykdommer
i Helse Sør-Øst RHF —lokalisert
til Oslo øst
Sak:
Utlysning - 100 % avtalehjemmel i hudsykdommer
Mottaker:
Spesialist Lena Myhre
i Helse Sør-Øst RHF —lokalisert til Oslo øst
Spesialist Martin Enger
Spesialist Alesya Knutsen
Spesialist Patty Mantaka
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
10.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01322-3 Oversendelse av henvendelse vedrørende parkering
Sak:
Pasientmappe - Avskjermet
Mottaker:
Sykehuset Østfold HF
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
Offl § 13 Fv1§ 13
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
09.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
421
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01358-5 Finansiering samhandling
Sak:
Samhandlingsreformen
Mottaker:
Helsedirektoratet
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
09.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
000
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01382-3 Henvendelse vedrørende rehabilitering
Sak:
Pasientmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
Offl § 13 Fv1§ 13
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
09.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
421
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01387-3 Vedrørende rapportering av driftsdata
Sak
Privatpraktiserende spesialist - Morten Anker
Mottaker:
Spesialist Morten Anker
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01390-3 Vedrørende rapportering av driftsdata - for lav aktivitet
Sak
Privatpraktiserende spesialist - Stian Blærke
Mottaker:
Spesialist Stian BJærke
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
- videre utvikling
Eksterne helsetjenester
Eksterne helsetjenester
Fra:
15.12.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.12.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01392-3 Svar vedrørende brev om for lav aktivitet per 2 tertial 2015
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Nils Eriksen
Mottaker:
Spesialist Nils Eriksen
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01401-3 Søknad om forlengelse av driftstilskudd
Sak:
Privatpraktiserende
Motta ker:
Spesialist Liv Haugmo
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
Dok:
Utgående internt produsert, 15/01442-3 Oversendelse av søknad om behandlingshjelpemidler
Sak:
Pasientmappe - Avskjermet
Mottaker:
Sykehuset Innlandet HF
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
Offl 5 13 Fv1§ 13
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
09.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
421
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01447-3 Lav aktivitet 2 tertial 2015
Sak:
Privatpraktiserende avtalespesialist - Alice Marble
Motta ker:
Spesialist Alice Marble
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01456 - 2 Oversendelse av søknad om behandlingshjelpemidler
Sak:
Pasientmappe
Motta ker:
Sykehuset Østfold HF
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
Offl § 13 Fvl § 13
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
09.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
421
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01458-2 Oversendelse av henvendelse vedrørende pasient - fritt sykehusvalg
Sak:
Pasientmappe - Avskjermet
Motta ker:
Sykehuset Østfold HF
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
Offl § 13 Fv1§ 13
Saksbehandler:
Sarnhandling
Dok. dato:
09.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
421
-
Eksterne helsetjenester
etter fylte 70 år
spesialist - Liv Haugmo
Eksterne helsetjenester
- Avskjermet
- Avskjermet
Avskjermet
I
•
•
Fra:
15.12.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.12.2015
Joumalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01476-2 Henvisning til fysioterapl
Sak:
Pasientmappe - Avskjermet
Mottaker:
Stovner Legesenter AS
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
Offl § 13 Fv1§ 13
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
09.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
421
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01480-2 Oversendelse av feilsendt henvisning - Avskjermet
Sak:
Pasientmappe - Avskjermet
Mottaker:
Regional koordinerende
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
Offl § 13 Fv1§ 13
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
09.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
421
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01497-9 Rammeavtale ferdig signert - kjøp av invasive trykksett og fikseringsstrømper
enhet RKE
Helse Sør-øst RHF og Codan Norge AS
Sak:
Rammeavtale - intensivprodukter
Mottaker:
Sykehuspartner HF
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Intern administrasjon
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
065
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01557-2 Oversendelse av feilsendt henvisning / epikrise - Avskjermet
Sak:
Pasientmappe - Avskjermet
Mottaker:
Regional koordinerende
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
Offl § 13 Fv1§ 13
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
11.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
421
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01558-2 Oversendelse av feilsendt henvendelse - pasientreiseutgifter
Sak:
Pasientmappe - Avskjermet
Mottaker:
Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
Offl § 13 Fv1§ 13
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
11.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
421
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01559-2 Oversendelse av søknad om behandlingshjelpemidler
Sak:
Pasientmappe - Avskjermet
Mottaker:
Akershus universitetssykehus
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
Offl § 13 Fv1§ 13
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
11.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
421
for invasive trykksett timediuresesett
og fikseringsprodukter
enhet RKE
HF
- Avskjermet
-
o
9
Fra:
15.12.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.12.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01567-1 Vedrørende normtall for avtalespesialister i 2015
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Leiv Myhr
Avsender:
Spesialist Leiv Myhr
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
10.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01568-1 Tildelingsskjema for signering - utviklere og løsningsdesignere til
integrasjonstjenester og -praksis - Helse Sør-øst RHF og Atkins Norge AS
Sak:
Rammeavtale - Integrasjonstjenester
Avsender:
Atkins Norge AS
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Intern administrasjon
Dok. dato:
11.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
045
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01568-2 Tildelingsskjema for signering - utviklere og løsningsdesignere til
integrasjonstjenester og -praksis - Helse Sør-øst RHF og Bouvet Oslo
Sak:
Rammeavtale - Integrasjonstjenester
Avsender:
Bouvet
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Intern administrasjon
Dok. dato:
15.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
045
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01569-1 Hering - digital sårbarhet sikkert samfunn - NOU 2015:13
Sak:
Høring - digital sårbarhet sikkert samfunn - NOU 2015:13
Avsender:
Justis- og beredskapsdepartementet
Journaldato:
15.12.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Teknologi og eHelse
Dok. dato:
09.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
008
og -praksis
og -praksis

Similar documents