ReleX gulvvarmesentral

Comments

Transcription

ReleX gulvvarmesentral
ReleX Gulvvarmesentral inntil 6 kW
ReleX er en komplett gulvvarmesentral for oppvarming
av vannbåren gulvvarme med strøm.
Perfekt for oppvarming av leiligheter - hytter - fritidshus eller
nye og gamle boliger med et varmebehov inntil 6 kW.
ReleX gulvvarmesentral er ferdig sammensatt sentral der alle
nødvendig komponenter inngår og er montert i et universal
vanntett skap 800x740mm som kan monteres i vegg eller
utenpå vegg.
Gulvvarmesentralen leveres med el-kolbe på 2, 3 , 4,5 eller 6 kW og elektronisk termostat styring
av el-kolben som gir en meget nøyaktig turtemperatur ut på gulvvarmesystemet.
I tillegg leveres det med en sikkerhetstermostat som bryter strømmen til sirkulasjonspumpen ved
feil med termostatstyring og høy utgående turtemperatur.
Gulvarmefordeleler inntil 8 kurser med flowvisning for enkel innregulering av hver gulvvarmekurs.
Seitron trådløsstyringssentral som monteres og programmeres ferdig i skapet før levering.
FORDELER MED ReleX gulvvarmesentral.
● ”Alt i ett” - Ferdig sammensatt og testet før levering.
● Sikker og stabil varmekilde.
● Leveres for 230 eller 400 Volt.
● Enkel installasjon og lave monteringskostnader.
● Leveres i vanntett skap med dreneringsuttak - TEK10.
● Universalskap for montering i vegg eller utenpå vegg.
● Elektronisk termostatstyring for nøyaktig temp.regulering.
● Digital innstilling og visning av temperatur i el-kassetten.
● Lydløs innkobling av el-kolbe ( Ingen kontaktor ).
● Selvregulerende sirkulasjonspumpe fra Grundfos.
● Pumpestoppfunksjon via sikkerhetstermostat.
● Pumpestyring via trådløssentral.
● Hydrotermometer som viser trykk og tur temperatur.
● Ledning med støpsel og egen s kkontakt for sirkulasjonspumpe og sikkerhetstermostat.
● Trådløs gulvvarmestyring ferdig montert og programmert.
Arne Bergli AS, 7882 Nordli
Tel: 407 25 420
E-mail:
[email protected]
Internett: www.arnebergli.no
● Biovarme
● Solvarme
● Vannbåren varme
● Tappevannsystem
● Gulvvarmesystem
● Snøsmeltesystem
Tekniske data ReleX gulvvarmesentral i skap:
Maks antall gulvarmekurser:
8 kurser
Høyde/Bredde/Dybde, skap:
740x800x120 mm
Min. bredde/dybde ved innfelling: Dybde 130 mm og bredde 805 mm
Avstand fra gulv til skap:
Minimum 500 mm fra gulv til bunn av skapet, men anbefaler 600 mm eller mer.
Tilførsel elektrisk kolbe:
10A 3fas for 3 kW el-klolbe og 20A 3fas for 4,5 og 6 kW el-kolbe
Tilførsel stikkontakt i skap:
10A 1fas
Spenning:
230 eller 400V 3fas ( Spesifiseres ved bestilling )
Komponenter i ReleX gulvarmesentral:
▪ Isolert el-kassett for inntil 6 kW el-kolbe (1)
▪ Elektronisk el-kolbestyring K31E (2)
▪ Zilmet ekspansjonskar 3 liter - 0,5 bar (3)
▪ Hydrotermometer (trykk/temperatur) (4)
▪ Sikkerhetsventil 2,5 kg (5)
▪ Grundfos Alpha 2L 25/60-130mm trykkstyrt sirkulasjonspumpe (6)
▪ Pumpeavstengingsunioner 1” (7)
▪ Armbåndstermostat 0-65 grader for stopp av sirkulasjonspumpe (8)
▪ APE Gulvvarmefordeler med flowvisning 2 - 8 kurser og euroconuskoblinger (9)
▪ Skapmuffer for gulvvarmerør. (10)
▪ Aktuatorer 230 Volt for returfordeler. (11)
▪ Påfylling og luftenipler for tur og retur på gulvarmefordeler. (12)
▪ Avstengingsventil 1” (13)
▪ Stikkontakt montert i skap for sirkulasjonspumpe ( elektriker legger strømkabel til stikkontakt ) (14)
▪ Trådløs gulvvarmestyring integrert i skapet, hvor romtermostatene programmeres før levering. (15)
Standard trådløs romtermostat
14
5
2
1
Seitron DTP F85
4
15
13
8
6
11
7
12
10
Arne Bergli AS, 7882 Nordli
Tel: 407 25 420
E-mail:
[email protected]
Internett: www.arnebergli.no
Alternativ romtermostater
7
9
12
3
● Biovarme
● Solvarme
● Vannbåren varme
● Tappevannsystem
● Gulvvarmesystem
● Snøsmeltesystem
Seitron TR D02B