20150409 Offentlig journal

Comments

Transcription

20150409 Offentlig journal
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
09.04.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
09.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 08/00023-11 Vedtak - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP Kommunenes Landspensjonskasse
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
05.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 10/00089-39 Tilbud om korttidsvikariat kir. leger Notodden uke 16/2015 - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01187-70 Tilsagn - Avskjermet
Sak:
Tilsagn - Avskjermet
Avsender:
NAV Telemark
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon innkjøp og lager
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
159
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01222-6 Rundskriv og veileder - Turnus for leger - Avskjermet
Sak:
Turnustjeneste 2014 2015 - Avskjermet
Avsender:
Helsedirektoratet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon HR rådgivere
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
279
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/01238-2 Årsrapport - 2014 - Avskjermet
Sak:
Beinbank - humane celler og vev- årsrapporter - Avskjermet
Mottaker:
Helsedirektoratet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kvalitetsavdelingen
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
024
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01411-31 Varsling / klagesak i forbindelse med kritikkverdige forhold på Rjukan sykehus
oktober 2014 - Avskjermet
Sak:
Sykehustilbudet Rjukan - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Telemark
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Direktørens stab
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
011
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
09.04.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
09.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02135-5 Klage på ventetid - Avskjermet
Sak:
Syketransport - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
02.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
416
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02410-16 Pakkeforløp for hode-halskreft - rettelse av tekst - Avskjermet
Sak:
Monitorering pakkeforløp kreft - Avskjermet
Avsender:
Helsedirektoratet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk serviceklinikk
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
321
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02475-2 Anmodning om uttalelse - Avskjermet
Sak:
Barnevernsak - Avskjermet
Avsender:
Skien kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS ambulant team
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
403
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02549-8 Stillingsannonse - forlenget utlysning - Avskjermet
Sak:
Ansettelse 2359478673 Overlege psykiatri/ LIS ID nr 10048 DPS Øvre Telemark Seljord - Avskjermet
Mottaker:
Media
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02636-5 Etterlyser svar på anmodning om opplysninger - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Telemark
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk klinikk
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02927-3 Anmodning om spesialisterklæring 2. gangs purring - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
NAV Skien
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
09.04.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
09.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03151-4 Brevveksling vedrørende møtedato - Avskjermet
Sak:
Riksrevisjon - Informasjonssikkerhet - Medisinsk teknisk utstyr - MTU - Avskjermet
Avsender:
Riksrevisjonen
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl § 18
Saksbehandler:
Avdeling for medisinsk teknologi
Dok. dato:
18.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
052
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/03151-5 Ettersendelse av ønsket dokumentasjon etter intervju 230315 - Avskjermet
Sak:
Riksrevisjon - Informasjonssikkerhet - Medisinsk teknisk utstyr - MTU - Avskjermet
Mottaker:
Riksrevisjonen
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl § 18
Saksbehandler:
Avdeling for medisinsk teknologi
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
052
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/03151-6 Ettersender foiler fra intervju 230315 - Avskjermet
Sak:
Riksrevisjon - Informasjonssikkerhet - Medisinsk teknisk utstyr - MTU - Avskjermet
Mottaker:
Riksrevisjonen
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl § 18
Saksbehandler:
Avdeling for medisinsk teknologi
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
052
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03151-7 Vedrørende bruk av foiler i offentlig rapport - Avskjermet
Sak:
Riksrevisjon - Informasjonssikkerhet - Medisinsk teknisk utstyr - MTU - Avskjermet
Avsender:
Riksrevisjonen
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl § 18
Saksbehandler:
Avdeling for medisinsk teknologi
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
052
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/03256-3 Sak 2014/07261 - Uttalelse - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon BUP Notodden
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00013-58 Avvik - Avskjermet
Sak:
Avvik - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Sauherad Kommune
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kvalitetsavdelingen
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
431
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
09.04.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
09.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00043-4 Følgebrev oversendelse av dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Tilsyn - DPS Øvre Telemark - 240215 250215 - Avskjermet
Mottaker:
Fylkesmannen i Telemark
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
DPS Notodden og Seljord
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
302
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00158-2 Referat fra dialogmøte - Avskjermet
Sak:
Oppfølging av sykmeldt - Avskjermet
Avsender:
NAV Bamble
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon medisinsk poliklinikk
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
214
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00330-3 Opphør som utdanningsinstitusjon i nukleærmedisin - Avskjermet
Sak:
Utdanningsvirksomhet - spesialistutdanning 2015 - Avskjermet
Avsender:
Helsedirektoratet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk serviceklinikk
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
279
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00350-14 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering (vikariat) Radiologisk avdeling st. ref. 2508463454 - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Lege i spesialisering (vikariat) Radiologisk avdeling - st. ref. 2508463454 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00350-15 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering (vikariat) Radiologisk avdeling st. ref. 2508463454 - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Lege i spesialisering (vikariat) Radiologisk avdeling - st. ref. 2508463454 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00350-16 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering (vikariat) Radiologisk avdeling st. ref. 2508463454 - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Lege i spesialisering (vikariat) Radiologisk avdeling - st. ref. 2508463454 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
09.04.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
09.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00358-2 Referat fra dialogmøte - Avskjermet
Sak:
Oppfølging av sykmeldt - Avskjermet
Avsender:
NAV Bamble
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Nedre Telemark
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
214
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00504-2 Anmodning om pasientopplysninger - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
Gjensidige
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00601-2 Søknad og CV - Psykologspesialist/psykolog - st. ref. (2546025072) - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref. 2546025072 - Avskjermet
Avsender:
Benedikte Wiig Bøen
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
15.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00601-3 Svarbrev, søknad mottatt - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref.
2546025072 - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref. 2546025072 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
15.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00601-4 Søknad og CV - Psykologspesialist/psykolog - st. ref. (2546025072) - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref. 2546025072 - Avskjermet
Avsender:
Benedikte Dybesland Breland
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00601-5 Svarbrev, søknad mottatt - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref.
2546025072 - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref. 2546025072 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
09.04.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
09.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00601-6 Søknad og CV - Psykologspesialist/psykolog - st. ref. (2546025072) - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref. 2546025072 - Avskjermet
Avsender:
Tora Bjørgo Lie
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
22.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00601-7 Svarbrev, søknad mottatt - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref.
2546025072 - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref. 2546025072 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
22.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00601-8 Søknad og CV - Psykologspesialist/psykolog - st. ref. (2546025072) - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref. 2546025072 - Avskjermet
Avsender:
Johannes Imset
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00601-9 Svarbrev, søknad mottatt - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref.
2546025072 - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref. 2546025072 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00601-10 Innkalling til intervju - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref.
2546025072 - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref. 2546025072 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00601-11 Søknad og CV - Psykologspesialist/psykolog - st. ref. (2546025072) - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref. 2546025072 - Avskjermet
Avsender:
Simen Reigstad
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
29.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
09.04.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
09.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00601-12 Svarbrev, søknad mottatt - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref.
2546025072 - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref. 2546025072 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
29.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00601-13 Søknad og CV - Psykologspesialist/psykolog - st. ref. (2546025072) - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref. 2546025072 - Avskjermet
Avsender:
Anders Øverland
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00601-14 Svarbrev, søknad mottatt - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref.
2546025072 - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref. 2546025072 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00601-15 Søknad og CV - Psykologspesialist/psykolog - st. ref. (2546025072) - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref. 2546025072 - Avskjermet
Avsender:
Hanne Torvund Minde
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00601-16 Svarbrev, søknad mottatt - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref.
2546025072 - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref. 2546025072 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00601-17 Søknad og CV - Psykologspesialist/psykolog - st. ref. (2546025072) - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref. 2546025072 - Avskjermet
Avsender:
Kristina Hegland
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
09.04.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
09.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00601-18 Svarbrev, søknad mottatt - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref.
2546025072 - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Psykologspesialist/psykolog Seksjon Bup-Skien - st. ref. 2546025072 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00635-2 Anmodning om legeuttalelse - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Mottaker:
Telemark Politidistrikt - Bø
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for medisin Øvre Telemark
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00713-2 Høring EPJ standard del 5 - arkivuttrekk - Avskjermet
Sak:
Høring - revidert EPJ standard - Avskjermet
Avsender:
Helsedirektoratet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fag- og forskningsavdelingen
Dok. dato:
18.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00716-1 Tilbud om fast stilling - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00785-1 Tilbud om stilling - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00808-2 Anmodning om uttalelse - Avskjermet
Sak:
Barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Skien kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for barne- og ungdomsmedisin
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
403
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
09.04.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
09.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00812-5 Søknad og CV - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Mari Hustvedt
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00816-1 Tilbud om 80% fast stilling som sykepleier ved seksjon medisinsk og kirurgisk
sengepost Notodden - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00819-3 Erstatningssak 2015/02464 - kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00820-2 Erstatningssak 2015/02572 - oversendelse av journal - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00821-2 Erstatningssak 2015/01932 - Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00823-2 Erstatningssak 2015/02460 - Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
09.04.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
09.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00843-1 Forespørsel om journal - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for endo/mamma, ortopedi og gastrokirurgi
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00844-1 Høring - Forslag til endringer i forskrifter i folketrygdloven og
spesialisthelsetjenesteloven - Avskjermet
Sak:
Høring - Forslag til endringer i forskrifter i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven - Avskjermet
Avsender:
Helsedepartementet
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fag- og forskningsavdelingen
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00845-1 Anmodning om uttalelse - Avskjermet
Sak:
Barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Skien kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Nedre Telemark
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
403
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00845-2 Anmodning om uttalelse - Avskjermet
Sak:
Barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Skien kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Nedre Telemark
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
403
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00846-1 Anmodning om pasientopplysninger - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
NAV Skien
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00847-1 Anmodning om spesialisterklæring - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
NAV Skien
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
09.04.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
09.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00848-1 Anmodning om pasientopplysninger - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
NAV Kragerø
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for habilitering
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00849-1 Anmodning om pasientopplysninger - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
Psykosomatisk institutt
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk klinikk
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00850-1 Høringsutkast revidert nasjonal traumeplan – Traumesystem i Norge 2015 Avskjermet
Sak:
Høringsutkast revidert nasjonal traumeplan – Traumesystem i Norge 2015 - Avskjermet
Avsender:
Torben Wisborg
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fag- og forskningsavdelingen
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00851-1 Anmodning om spesialisterklæring - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
NAV Porsgrunn
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423

Similar documents