Månedsplan Klatremus

Comments

Transcription

Månedsplan Klatremus
OKTOBER –15
Uke 40
M
28 september
Turdag :
Tur nedover
Espelandsmyrane
T
Besøk av 1. Klassingene!
29 september
Møtedag:
Utelek med Ruffenbarna
O
30
KREATIV DAG
Maleverksted: høsten
T
F
01 oktober
3/4 åringene; lekegrupper
Førskolebarna på Vil
Vite (de må være
kommet 08.15.)
02
Lekegrupper
Lekedag
Uke 41
Høstferie
05
Turdag:
Tur til Moldalia.
Uke 42
12
Turdag:
Lek i skogen: hinderløype
Uke 43
06
Møtedag:
Utelek med Ruffenbarna
13
Møtedag:
Utelek med Ruffenbarna
19
Turdag:
Vi går til miljøstasjonen på
Lone: De som har tar med et
tomt glass eller en
metallboks som skal kastes.
20
Møtedag:
Utelek med Ruffenbarna
07
Førskolegruppe: lyttelek:
Spillemannens lureri. Vi
jobber med
kvadrat/rektangel.
14
Førskolegruppe: lyttelek:
”Kra-kra sier kråka”. Vi
jobber med trekanten.
21
Førskolegruppe: Lyttelek:
”Lytteringen” vi blir kjent
med trafikkvennen vår
3/4 åringene; lekegrupper
3/4 åringene; lekegrupper
08
Alle på gym på Lone
skole
15
Tema: Følelsen glad
Tarkus
3/4 åringene; lekegrupper
22
Alle på gym på Lone skole
09
PLANLEGGINGSDAG
(barnehagen stengt)
16
Lekegrupper for 5 åringene.
Lekedag
23
Lekegrupper for 5 åringene.
Lekedag
Uke 44
26
Turdag:
28
KREATIV DAG:
Maleverksted: følelser.
Lek i skogen
27
Møtedag:
Utelek med Ruffenbarna
29
Tema: Følelsen Trist/lei
seg
30
Lekegruppe for 5 åringene
Lekedag
MÅNEDSBREV FOR OKTOBER 2015 PÅ KLATREMUS !
Oppsummering av september på Klatremus:
Meg selv og min familie har vært tema i september. Vi har sett på forskjeller og likheter mellom barna, kjennetegn ved hvert enkelt barn i forhold til
hvordan de ser ut. Vi lagde søylediagram med øyefargene til barna der barna fikk fargelegge en rute hver med sin øyenfarge. Det var flest barn som hadde
blå øyenfarge på Klatremus. Så har vi snakket om og sett i bøker om kroppen vår. Hvilke kroppsdeler har vi på kroppen, og hva bruker vi de til ? Vi har også
sunget flere sanger om kroppen. Fine tegninger av familien sin har noen av barna tegnet, de andre tegner etter hvert. Barna har fortalt hvem som er i familien
deres, og vi har talt hvor mange de er. Vi har brukt husene som henger i gangen til å se på når vi har snakket om hvert enkelt barn.
Ren Hånd uke hadde vi i uke 37. Barna var flinke til å vaske hender, og vaske bort ”bakteriene og virusene” som vi snakket om. De fargelagte flotte
tegninger av bakterier, og lærte vaskesangen. Så hadde vi spørrelek, de var vaskesjefer hjemme og til slutt fikk de diplom for gjennomført ren hånd uke.
Viktig at dere følger opp dette hjemme også, og hjelper oss å minne barna på å vaske hendene når de kommer i barnehagen om morgenen, slik at vi prøver å
forebygge sykdom.
Brannvernuke hadde vi i uke 38. Vi hadde tre brannøvelser og fokus på evakuering ved en eventuell brann. Vi var så heldig å få besøk av brannbilen en av
dagene, der barna fikk prøve brannslangen og se på brannbilen og utstyret som den har. Den kom kjørende til barnehagen med sirene, stor stas.
Besøk på Vil Vite for 4 åringene var en kjempepennende og gøyal dag. Vi var på en /læringsprogram som handlet om prosessen fra egg til sommerfugl, og
de fikk masse tid til å leke i utstillingen og prøve ut de forskjellige aktivitetene. De gleder seg allerede til neste gang de skal dra der.
Førskolegruppe har vi startet opp med. Vi har hatt fokus på å snakke om regler i førskolegruppen: eks. at vi må lytte til hverandre, snakke en om gangen,
rekke opp hånden når vi vil si noe osv. Så har førskolebarna fått egen førskoleblyant som de har trent på blyantgrepet med. Så har vi hatt lytteleker for å trene
opp oppmerksomhet for lyd. Barna har vært spente og ivrige, og deltatt i aktivitetene. Ekstra stas å få egen førskoleperm som de kan ha ”leksene” i. Vi har
også jobbet med geometri/ulike geometriske former, som har vært forarbeid til vårt besøk på Vil Vite 1.oktober.
Lekegrupper med fokus på rollek har vi startet opp med. 3 og 4 åringene har lekegrupper om onsdagen, og 5 åringene om fredagen. Vi har kjøpt
inn/funnet frem en del lekeutstyr som inspirerer til rollelek som familielek og butikk lek/restaurant. Vi har også laget større og bedre plass til denne leken,
ved å bytte om på noen rom. Den nye butikk- disken, med kassaapparat, lekepenger og lekemat har vært veldig populær, og har inspirert til mye flott lek.
Barna har stått i kø for å handle, byttet på å sitte i kassen, noen har laget pizza-resturant med vår nye plast-pizza. Rolleleken har blomstret.
Høsten har vi hatt fokus på når vi har hatt samling og når vi har vært ute og i skogen. Barna har samlet inn høstblader som de brukte til å lage flott høstkunst
på vår kreative dag. Det var stas når barna fikk boltre seg i maling, høstblader og male på staffeli.
Vi hadde besøk av 1 klassingene mandag 28 september. Veldig kjekt å ha de på besøk og høre hvordan de har det på skolen, og hva de gjør der.
Oktober på Klatremus
5 åringene var på Vil Vite 1. oktober. De utforsket og lekte i utstillingen og deltok i læringsprogrammet ”Immanuel Firkant”. De var ganske spente før de
drog, og full av opplevelser og inntrykk når de kom tilbake. Bilder vil bli hengt opp på avdelingen, slik at dere kan se hva de har vært med på.
I oktober og november skal vi jobbe med følelser. Vi skal ta for oss en følelse om gangen, og begynner med følelsene
glad og sint i oktober. Barn kan ofte synes det er vanskelig å sette ord på og regulere sine følelser, spesielt når de blir sint.
Vi skal jobbe med å sette fokus på å gjenkjenne følelser, hvordan ser vi ut når vi blir for eksempel, glad ? Hva gjør oss
glad ? Hva gjør andre glad ? osv. Også om ulike måter å håndtere de ulike følelsene på. Vi har ulike metoder vi skal
bruke: vi skal bruke følelsesdukker som har et eget opplegg, så skal vi leser bøker om følelser, vi skal samtale og undre
oss sammen, og tegne og male ulike følelser/følelsesuttrykk. Det er også et digitalt aktivitetsprogram om følelser som vi
skal bruke, og i tillegg har vi bestilt bok, bildeplansjer og tenkebamser, som skal hjelpe barna til å håndtere følelsene sine.
Mer info. om dette når vi har satt i gang med opplegget.Det å håndtere sine følelser i samspill med andre, og gjenkjenne
følelser hos andre er en viktig del av det å utvikle empati og sosial kompetanse.
Førskolegruppen fortsetter med lytteleker og med geometri. Og så skal de få bli kjent med trafikkdyret Tarkus, og vennene hans, som skal lære
oss om hvordan vi skal ferdes i trafikken.
Språklek og språkstimulerende aktiviteter vil vi ha fokus på i samlingsstundene våre, når vi spiller spill, leser bøker og i gode samtaler med barna.
12 oktober begynner Michal på Klatremus. Det gleder vi oss til og vi ønsker han velkommen til oss.
Gym på Lone skole kommer vi til å gå annenhver uke med hele barnegruppen, istedenfor hver uke med halve barnegruppen som vi skrev i forrige
månedsbrev.Vi har vært to ganger på gym med hele barnegruppen allerede, noe som var veldig gøy. Da har vi fokus på temasamling den torsdagen vi ikke
er på gym, og får mer tid til lek, som er satsingsområdet vårt i år.
Kreativ dag denne måneden blir å male ulike følelser.
Vi minner om at vi ønsker at barna skal være kommet i barnehagen til kl.09.30, da vi som regel starter aktivitetene de ulike dagene mellom 09.30-10.00.
Det er tid for foreldresamtaler, og liste vil bli hent opp i garderoben. Setter av tid i oktober og november, men er det noe dere lurer på eller ønsker å ta opp
ellers i året er det bare å be om en samtale med Isselin.
Lekedag: på foreldremøtet ble vi enige om å ha 1 lekedag i uken, og det blir fredagen barna da kan ha med en egen leke. (referat fra foreldremøtet kommer)
Ha en fin oktober måned.
Hilsen Kristin, Grete, Isselin, Charlotte og Ingunn.