2015 05 06 Offentlig journal SSHF

Comments

Transcription

2015 05 06 Offentlig journal SSHF
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/00498-1 Konkurransegrunnlag - Anskaffelse medisinsk tekniske tjenester - Serviceavtale BHM
Sak:
Anskaffelse medisinsk tekniske tjenester - Serviceavtale - BHM
Mottaker:
Meditek AS
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk teknisk avdeling
Dok. dato:
02.02.2011
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
052
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/00498-2 Konkurransegrunnlag - Anskaffelse medisinsk tekniske tjenester - Serviceavtale BHM
Sak:
Anskaffelse medisinsk tekniske tjenester - Serviceavtale - BHM
Mottaker:
Forus Industri AS
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk teknisk avdeling
Dok. dato:
16.03.2011
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
052
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 11/01690-18 Vedlegg til arbeidsavtale 06.04-21.06.2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk sengepost 3A SSK
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/02260-2 Konkurransegrunnlag - ultralyd bildedannende
Sak:
Anskaffelse - Ultralydsapparat
Mottaker:
Mercell Norge AS
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk teknisk avdeling
Dok. dato:
02.04.2012
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
052
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 11/02316-35 Vedlegg til arbeidsavtale 07.04.2015-21.06.2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk sengepost 3D SSA
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/02335-19 Takker ja og arbeidsavtale - renholder ved Anestesiavdeling,
Intensiv/oppvåkning
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 11/03056-3 Ansettelsesvedtak - sykepleier ved KPH, PSA, akuttenhet A 0,7 % fast
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 11/03066-13 Ansettelsesvedtak - hjelpepleier ved KPH, PSA, akuttenhet A 1,6 % fast
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/03857-11 Egenerklæring – kontroll av tuberkulose og MRSA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/03857-12 Takker ja og arbeidsavtale - assistent/pleie ved Klinikk for psykisk helse, DPS
Aust-Agder SSA ferievikar
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/04102-10 Oppsigelse / melding om fratredelse - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 11/04330-22 Ansettelsesvedtak - sykepleier ved KPH, PSA, akuttenhet A 2,16 % fast
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/04339-1 Konkurransegrunnlag - Mikroskop mobilt
Sak:
Anskaffelse av MTU - Operasjonsmikroskop, mobilt - Ortopedi SSK
Mottaker:
Mercell Norge AS
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk teknisk avdeling
Dok. dato:
19.09.2011
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
052
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/05397-11 Oppsigelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/06766-5 Signert avtale - ekstraarbeid for overleger med alderspensjon 01.01.2015 31.12.2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.01.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 11/07550-5 Vedlegg til arbeidsavtale 01.07.2015-31.08.2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling SSA
Dok. dato:
17.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/02195-14 Egenerklæring – kontroll av tuberkulose og MRSA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/02195-15 Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved Bemanningsenhet SSA 100 % vikar
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 12/03674-3 Ansettelsesvedtak - spesialutdannet sykepleier ved KPH, PSA, akuttenhet A 1,92 %
fast
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 12/03993-3 Ansettelsesvedtak - psykiatrisk sykepleier ved KPH, PSA, akuttenhet A 1,1% fast
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/05514-5 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/06398-8 Oppsigelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
29.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 13/00252-12 Vedlegg til arbeidsavtale 21.08.2015-03.01.2016
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Dok. dato:
29.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00941-12 NPE-sak 2013/00519 N2015/4759 - Vedtak - avslag - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2013/00519 - Avskjermet
Avsender:
Pasientskadenemnda
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Sterilsentralen SSA
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/03656-2 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
04.05.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/04029-11 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte 07.05.2015 klokka 11:15 Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Kristiansand
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Lokalt LMS
Dok. dato:
29.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/06114-4 Oppfølging sykemeldte - Sluttrapport - Avskjermet
Sak:
IA-sak - Avskjermet
Avsender:
Durapart Krøgenes
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Sentraloperasjon SSA
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/06409-4 Oppsigelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00006-4 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte 26.05.2015 klokka 14:00 Avskjermet
Sak:
IA-sak - Avskjermet
Avsender:
NAV Kristiansand
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kvinneklinikken SSK
Dok. dato:
29.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00582-8 Bekreftelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
04.05.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01453-82 Purring: Doserapport for perioden 01.02.2014 - 31.03.2014 og 01.08.2014 30.09.2014 og 04.04.2014 - 31.05.2014 PCI-senter SSA
Sak:
Doserapporter fra Statens strålevern - 2014
Avsender:
Statens strålevern
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk serviceklinikk
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
254
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01453-83 Purring: Doserapport for perioden 01.02.2014 - 31.03.2014 og 04.04.2014 31.05.2014 Ortopedisk avdeling SSA
Sak:
Doserapporter fra Statens strålevern - 2014
Avsender:
Statens strålevern
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk serviceklinikk
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
254
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01453-84 Purring: Doserapport for perioden 01.02.2014 - 31.03.2014 Operasjonsavdelingen SSA
Sak:
Doserapporter fra Statens strålevern - 2014
Avsender:
Statens strålevern
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk serviceklinikk
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
254
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01757-6 Takker ja og arbeidsavtale - Helsesekretær ved KPH, ARA Merkantil SSK
ekstrahjelp.
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
05.05.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02432-12 NPE-sak 2014/01237 - Vedtak - avslag - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2014/01237 - Avskjermet
Avsender:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02566-12 NPE-sak 2014/01245 - Vedtak - avslag - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2014/01245 - Avskjermet
Avsender:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02855-17 NPE-sak 2014/01469 N2015/3667 - Vedtak - avslag - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2014/01469 - Avskjermet
Avsender:
Pasientskadenemnda
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 14/03101-7 Lønnsfastsettelse - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Klinikk for psykisk helse
Dok. dato:
29.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03417-11 NPE-sak 2014/01642 - Sakkyndig vurdering - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2014/01642 - Avskjermet
Avsender:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
04.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/04178-3 Oppsigelse / melding om fratredelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
29.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 14/04906-3 Ansettelsesvedtak - spesialutdannet sykepleier ved KPH, PSA, akuttenhet A 1,91%
fast
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 14/05662-17 NPE-sak 2014/03364 - Oppdatert journal - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2014/03364 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/06114-5 Innkalling som vitne i fylkesnemndsak - Avskjermet
Sak:
Barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Arendal Kommune
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
Dok. dato:
26.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
490
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/06130-4 Oppsigelse
Sak:
Personallmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
22.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/07769-11 NPE-sak 2014/05957 - Vedtak - avslag - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2014/05957 - Avskjermet
Avsender:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/07773-12 NPE-sak 2014/05849 - Klage på vedtak - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2014/05849 - Avskjermet
Avsender:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/09470-17 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesekretær/sekretær (intern utlysning) Medisinsk
avdeling, Kristiansand - st. ref. 2430510665
Sak:
Ansettelse - Helsesekretær/sekretær (intern utlysning) Medisinsk avdeling, Kristiansand - st. ref. 2430510665
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/09470-18 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesekretær/sekretær (intern utlysning) Medisinsk
avdeling, Kristiansand - st. ref. 2430510665
Sak:
Ansettelse - Helsesekretær/sekretær (intern utlysning) Medisinsk avdeling, Kristiansand - st. ref. 2430510665
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/09756-8 NPE-sak 2014/07008 - Sakkyndig vurdering - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2014/07008 - Avskjermet
Avsender:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/09797-10 NPE-sak 2014/07093 - Vedtak - avslag - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2014/07093 - Avskjermet
Avsender:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/09996-442 Takker ja og arbeidsavtale - medisinerstudent ved Klinikk for psykisk helse, ARA
Arendal SSA ferievikar
Sak:
Ansettelse - Ferievikar Lege, med. stud., sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, studenter innen helse og sosialfag, sekretær,
renholder Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Arendal - st. ref. 2448949130
Avsender:
Ingeborg Ribe
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
16.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10011-614 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved KPH, døgnenhet 6.2 SSK ferievikar.
Sak:
Ansettelse - Ferievikar spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og
sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand - st. ref. 2449124683
Avsender:
Henrikke Willard
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10011-615 Takker ja og arbeidsavtale - Assistent (utsatt sykepleiereksamen) ved KPH,
døgnenhet 6.2 SSK ferievikar.
Sak:
Ansettelse - Ferievikar spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og
sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand - st. ref. 2449124683
Avsender:
Hege Juvastøl
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
18.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 14/10016-425 Ansettelsesvedtak - assistent ved Psyk. avdeling enhet B 80 - 100 % ferievikar
Sak:
Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk
sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet B SSA
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10016-426 Takker ja og arbeidsavtale - Miljøterapeut ved KPH, døgnenhet C SSA ferievikar.
Sak:
Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk
sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940
Avsender:
Jon Olafsson Jordell
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 14/10016-427 Ansettelsesvedtak - fagarbeider ved Psyk. avdeling enhet C 80 % ferievikar
Sak:
Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk
sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet C SSA
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10016-428 Søknad og CV - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider
evt. studenter innen helse og sosialfag - st. ref. (2448307940)
Sak:
Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk
sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940
Avsender:
Vishal Kumar Sangar
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/10016-429 Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut,
miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940
Sak:
Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk
sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10016-430 Søknad og CV - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider
evt. studenter innen helse og sosialfag - st. ref. (2448307940)
Sak:
Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk
sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940
Avsender:
Miriam Lervåg
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/10016-431 Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut,
miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940
Sak:
Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk
sykehusavdeling, Arendal - st. ref. 2448307940
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10077-650 Takker ja og arbeidsavtale - Assistent/oleie(2 års vernepl. stud.) ved KPH, ARA
døgn KR.sand. rus/psykiatri
Sak:
Ansettelse - Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleieog vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref. 2449203810
Avsender:
Hege Bakken
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10077-651 Takker ja og arbeidsavtale - Assistent/pleie ved KPH, ARA døgn KR.sand
rus/psykiatri ferievikar
Sak:
Ansettelse - Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleieog vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref. 2449203810
Avsender:
Tobias de Bruin
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10077-652 Takker ja og arbeidsavtale - Assistent/pleie ved KPH, ARA døgn Kr.sand
rus/psykiatri ferievikar.
Sak:
Ansettelse - Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleieog vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref. 2449203810
Avsender:
Marte Hansen
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
04.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10077-653 Takker ja og arbeidsavtale - Vernepleier ved KPH, ARA døgn Kr.sand avgiftning.
ferievikar.
Sak:
Ansettelse - Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleieog vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref. 2449203810
Avsender:
Monica Zernichow Gundersen
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
02.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10077-654 Takker ja og arbeidsavtale - Assistent/pleie ved KPH, ARA døgn Kr.sand
rus/psykiatri ferievikar.
Sak:
Ansettelse - Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleieog vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref. 2449203810
Avsender:
Lene Knudsen
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
04.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10077-655 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved KPH, ARA Døgn Kr.Sand
Rus/psykiatri, Ferievikar
Sak:
Ansettelse - Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleieog vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref. 2449203810
Avsender:
Marie Bodholt
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
29.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00160-67 Invitasjon til Bayer kveldsforum Kristiansand 11.06.2015
Sak:
Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2015
Avsender:
Cegedim Norway AS
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk klinikk
Dok. dato:
29.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
370
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00160-68 Invitasjon til kveldsmøte Sanofi Academy for sykepleiere - Arendal 18.05.2015
Sak:
Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2015
Avsender:
Sanofi aventis Norge AS
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk klinikk
Dok. dato:
04.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
370
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/00230-95 Ansettelsesvedtak 6 x 100 % i traineestilling for nyutdannet sykepleier
Sak:
Ansettelse - Traineestillinger for nyutdannet sykepleier våren 2015 Sørlandet sykehus HF - st. ref. 2439609997
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00230-110 Takker ja og arbeidsavtale - Traineestilling for nyutdannet sykepleier ved
Sørlandet sykehus HF, rullering mellom Medisinsk, Kirurgisk og KPH, 100 % fast.
Sak:
Ansettelse - Traineestillinger for nyutdannet sykepleier våren 2015 Sørlandet sykehus HF - st. ref. 2439609997
Avsender:
Astrid Petrine Axelsen
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
02.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00382-11 NPE-sak 2015/00227 - Vedtak - medhold - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/00227 - Avskjermet
Avsender:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00492-9 Takker ja og arbeidsavtale - Psykolog ved ARA døgn Byglandsfjord, 100 % vikar
Sak:
Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Byglandsfjord - st. ref.
2471736006
Avsender:
Jan Arvid Robstad
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
02.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00560-1 Kjøp av frysetørret plasma fra Haukeland Universitetssykehus
Sak:
Melding om kjøp av blodprodukt til Helsedirektoratet
Mottaker:
Helsedirektoratet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Laboratorieavdeling SSA
Dok. dato:
22.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
352
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00560-2 Kjøp av frysetørret plasma fra Haukeland Universitetssykehus - Helsedirektoratet
tar informasjon til orientering
Sak:
Melding om kjøp av blodprodukt til Helsedirektoratet
Avsender:
Helsedirektoratet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Laboratorieavdeling SSA
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
352
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01053-63 Takker nei - konsulent - IKT ved IKT-avdelingen 100% fast.
Sak:
Ansettelse - Konsulent IKT - merkantile prosesser ved IKT-avdelingen - st. ref. 2496029452
Avsender:
Anne-Grete Kaspersen
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01328-30 Attest * - Lege i spesialisering - st. ref. (2508802761)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering Radiologisk avdeling, Arendal - st. ref. 2508802761
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
20.11.2012
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01328-31 Attest * - Lege i spesialisering - st. ref. (2508802761)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering Radiologisk avdeling, Arendal - st. ref. 2508802761
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
20.11.2012
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01328-32 Attest * - Lege i spesialisering - st. ref. (2508802761)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering Radiologisk avdeling, Arendal - st. ref. 2508802761
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
24.11.2013
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01328-33 Vitnemål/kar.utskrift * - Lege i spesialisering - st. ref. (2508802761)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering Radiologisk avdeling, Arendal - st. ref. 2508802761
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
24.11.2013
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01328-34 Attest * - Lege i spesialisering - st. ref. (2508802761)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering Radiologisk avdeling, Arendal - st. ref. 2508802761
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.12.2013
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01328-35 Attest * - Lege i spesialisering - st. ref. (2508802761)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering Radiologisk avdeling, Arendal - st. ref. 2508802761
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
30.11.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01328-36 Tilbud - stilling som lege i spesialisering Radiologisk avdeling, Arendal -100 % st.
vikar - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering Radiologisk avdeling, Arendal - st. ref. 2508802761
Mottaker:
Daniyal Noor
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01328-37 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2508802761)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering Radiologisk avdeling, Arendal - st. ref. 2508802761
Avsender:
Henriette Yttri
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01328-38 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Radiologisk avdeling, Arendal - st.
ref. 2508802761
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering Radiologisk avdeling, Arendal - st. ref. 2508802761
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01465-4 Forespørsel om å få tilsendt forespurt utskrift på nytt - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Åna Fengsel
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
23.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
421
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01465-5 Svar på forespørsel om å få tilsendt forespurt utskrift på nytt - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Åna Fengsel
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
421
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01473-21 Arbeidsavtale - Forskningssykepleier ved FOU 60 % Tiltredelse etter avtale og
opphører 15.03.2016
Sak:
Ansettelse - Forskningssykepleier ved Senter for kreftbehandling, Lindrende enhet Kristiansand - st. ref. 2349700910
Avsender:
Anita Paulsen
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
05.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01488-6 Takker ja og arbeidsavtale - assistent/pleie ved Bemanningsenhet SSA ekstrahjelp
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01645-97 Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver ved Fagavdelingen, 100 % fast
Sak:
Ansettelse - Prosjektleder/koordinator for barn som pårørende-arbeidet i SSHF - st. ref. 2494341523
Avsender:
Siren Wetrhus Knutsen
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
03.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01737-5 Fylkesmannen i Aust-Agder - tilsynssak - oversendelse kopi av brev til
Brannstasjonen Legesenter - Avskjermet
Sak:
Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Avskjermet
Mottaker:
Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Gyn/obst. avdeling SSA
Dok. dato:
05.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02319-28 Tilbud - stilling som sykepleier ved Akuttmottak SSF, 50 % stilling vikariat
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Akuttmottak, Flekkefjord - st. ref. 2544241900
Mottaker:
Cathrine Haga Baardsen
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02325-3 Purring: Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
DnB Skadeforsikring AS
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ortopedisk avdeling SSA
Dok. dato:
01.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02408-71 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2554592398)
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Kirurgisk sengepost 4A, Kristiansand - st. ref. 2554592398
Avsender:
Martine Mortensen
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02408-72 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2554592398)
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Kirurgisk sengepost 4A, Kristiansand - st. ref. 2554592398
Avsender:
Martine Mortensen
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02408-74 Attest * - Sykepleier - st. ref. (2554592398)
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Kirurgisk sengepost 4A, Kristiansand - st. ref. 2554592398
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
26.06.2011
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02408-75 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2554592398)
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Kirurgisk sengepost 4A, Kristiansand - st. ref. 2554592398
Avsender:
Hanne Kittelsen Ryen
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02408-77 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2554592398)
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Kirurgisk sengepost 4A, Kristiansand - st. ref. 2554592398
Avsender:
Kristine Merete Foldnes
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02408-79 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2554592398)
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Kirurgisk sengepost 4A, Kristiansand - st. ref. 2554592398
Avsender:
Maiken Wold
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02686-2 Oppfølging sykemeldte - Referat fra dialogmøte 28.04.2015 - Avskjermet
Sak:
IA - sak - Avskjermet
Avsender:
NAV Kristiansand
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk post 2C SSK
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-94 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand
- st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-95 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand
- st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-96 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand
- st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-97 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand
- st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-98 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand
- st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-99 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten, Kristiansand
- st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-100 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-101 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-102 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-103 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-104 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-105 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-106 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-107 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-108 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-109 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-110 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-111 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-112 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-113 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-114 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-115 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-116 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-117 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-118 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-119 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-120 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-121 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-122 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-123 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-124 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-125 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-126 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-127 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-128 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-129 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-130 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-131 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02813-132 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/portør Forsyningsenheten,
Kristiansand - st. ref. 2569255557
Sak:
Ansettelse - Fagarbeider/portør ved Forsyningsenheten Kristiansand - st. ref. 2569255557
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/02849-5 Uttalelse fra Gyn./obs. avd. i NPE-sak 2015/02287 - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/02287 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Gyn/obst. avdeling SSA
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02877-26 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2574386531)
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord - st. ref. 2574386531
Avsender:
Elin Ellila Osen
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02877-27 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Medisinsk sengepost, Flekkefjord - st. ref.
2574386531
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord - st. ref. 2574386531
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02970-18 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2583347118)
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord - st. ref. 2583347118
Avsender:
Elin Ellila Osen
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02970-19 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Medisinsk sengepost, Flekkefjord - st. ref.
2583347118
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord - st. ref. 2583347118
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02983-2 Påminnelse - forespørsel om helseopplysninger - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om helseopplysninger - Avskjermet
Avsender:
Gjensidige Forsikring ASA
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
23.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/03069-6 NPE-sak 2015/03043 - Uttalelse fra Ortopedisk avdeling SSK - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/03043 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ortopedisk avdeling SSK
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03249-2 Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder - Avskjermet
Sak:
Bekymringsmelding barnevern - Avskjermet
Avsender:
Grimstad kommune
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Barneseksjonen SSA
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
490
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/03309-6 Uttalelse fra Gyn./obs. avd. i NPE-sak 2015/04109 - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/04109 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Gyn/obst. avdeling SSA
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/03329-6 NPE-sak 2015/04062 - Uttalelse fra Medisinsk avdeling SSK - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/04062 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling SSK
Dok. dato:
01.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/03329-7 NPE-sak 2015/04062 - Uttalelse fra Radiologisk - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/04062 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Radiologisk avdeling SSK
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03435-2 Takker ja og arbeidsavtale - Assistent ved Føde/barsel SSK, Ekstrahjelp
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
04.05.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03520-4 Takker ja og arbeidsavtale - Sekretær ved Med. serviceklinikk, servicetorget SSK
ekstrahjelp.
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
04.05.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03520-5 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
04.05.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/03577-6 NPE-sak 2015/04428 - Uttalelse fra avdeling - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/04428 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling SSK
Dok. dato:
01.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03595-1 Tilbud - stilling som assistent ved Sterilsentral SSK, ferievikar
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
23.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03602-1 Tilbud - stilling som sekretær ved ØNH- avd. SSK, ferievikar
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03602-2 Takker ja og arbeidsavtale - Sekretær ved ØNH-avd. SSK ferievikar.
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03602-3 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03602-4 Attest
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
05.05.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03660-2 Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder - Avskjermet
Sak:
Bekymringsmelding barnevern - Avskjermet
Avsender:
Grimstad kommune
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Barneseksjonen SSA
Dok. dato:
05.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
490
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03664-1 Varslet tilsyn på pasient - Oversendelse av dokument etter avtale - Avskjermet
Sak:
Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Avskjermet
Mottaker:
Fylkesmannen i Vest-Agder
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk klinikk
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03664-2 Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om opplysninger i tilsynssak Avskjermet
Sak:
Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Vest-Agder
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk klinikk
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/03664-3 Fylkesmannen i Vest-Agder - Oversendt for uttalelse - Avskjermet
Sak:
Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Avskjermet
Mottaker:
Kvinneklinikken SSK
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk klinikk
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03694-3 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
04.05.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03694-4 Signert skjema - taushetsplikten
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
04.05.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/03714-5 Signert skjema fra avdeling - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Strømme
Dok. dato:
04.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/03752-4 NPE-sak 2015/04710 - Journal - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/04710 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSF
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03770-1 Egenerklærings - kontroll av tuberkulose og MRSA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
03.05.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03773-1 Protokoll datert 22.04.2015 mellom Spekter og Akademikerne innledende sentrale
forhandlinger
Sak:
Norsk Psykologforening - lønnsforhandlinger 2015
Avsender:
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
22.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
231
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03787-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Advokatfirma Pettersen Vestbakke & Co
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
05.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/03850-2 Signert skjema fra avdeling - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03864-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Urologisk klinikk Kristiansand
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
05.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03905-1 Hospiteringsavtale for medisinstudent
Sak:
Hospitant medisinerstudent - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling SSA
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
275
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03906-1 Tilbud om undervisning for leger i spesialisering - somatisk oppfølging ved
alvorlige spiseforstyrrelser
Sak:
Tilbud om undervisning for leger i spesialisering - somatisk oppfølging ved alvorlige spiseforstyrrelser
Avsender:
Torhild Hovdal
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Klinikk for psykisk helse
Dok. dato:
05.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
273
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03907-1 Tilsyn - Tilsynsrapport Mattilsynet - Sørlandet Sykehus Arendal 28.04.2015
Sak:
Tilsyn - Tilsynsrapport Mattilsynet - Sørlandet Sykehus Arendal 28.04.2015
Avsender:
Mattilsynet Distriktskontoret for Vest-Agder
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Internservice
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
302
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03910-1 Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Sak:
Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Midt-Agder barneverntjeneste
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03912-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Halse Legesenter AS
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
05.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03913-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Elvebredden legesenter DA
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
04.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03915-1 Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om opplysninger i tilsynssak Avskjermet
Sak:
Fylkesmannen i Vest-Agder - tilsynssak - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Vest-Agder
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Klinikk for psykisk helse
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/03916-1 Lønnsfastsettelse - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Øyeavdeling
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03920-1 NPE-sak 2015/04995 - Skademelding med skjema - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/04995 - Avskjermet
Avsender:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/03920-2 NPE-sak 2015/04995 - Journal - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/04995 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03921-1 NPE-sak 2015/04602 - Skademelding med skjema - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/04602 - Avskjermet
Avsender:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03922-1 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03923-1 NPE-sak 2015/05109 - Skademelding med skjema - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/05109 - Avskjermet
Avsender:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03924-1 NPE-sak 2015/05099 - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/05099 - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03926-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Nevrologisk avdeling
Dok. dato:
05.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03927-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Nevrologisk avdeling
Dok. dato:
05.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03928-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
03.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03930-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Gjensidige Forsikring ASA
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
05.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03931-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Avskjermet
Avsender:
Akershus universitetssykehus BUP Øvre Romerike
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for barn og unges psykiske helse
Dok. dato:
29.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03932-1 Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Sak:
Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Midt-Agder barneverntjeneste
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
ARA poliklinikk Kristiansand
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03933-1 Klage på faktura - Avskjermet
Sak:
Klage på faktura - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Regnskapsseksjon SSHF
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
434
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03934-1 Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Sak:
Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Barneverntjenesten Kristiansand kommune
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
ARA poliklinikk Kristiansand
Dok. dato:
29.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03935-1 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte 02.06.2015 klokka 14:45 Avskjermet
Sak:
IA - sak - Avskjermet
Avsender:
NAV Kristiansand
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kjøkken SSK
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03936-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Avskjermet
Avsender:
Advokatfellesskapet Åse Johnsen Drabløs
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
04.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03937-1 Forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Avsender:
NAV Vennesla
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Strømme
Dok. dato:
04.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
421
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03938-1 Forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Avsender:
NAV Vennesla
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
04.05.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
421
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03939-1 Oppfølging sykemeldte - Unntak fra dialogmøte 2 i regi av Nav - Avskjermet
Sak:
IA sak - Avskjermet
Avsender:
NAV Kristiansand
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Infeksjonspost SSK
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03940-1 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte 13.05.2015 klokka 13:15 Avskjermet
Sak:
IA - sak - Avskjermet
Avsender:
NAV Kristiansand
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Nevrologisk avdeling
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03944-1 Tilbakemelding til melder - Bekymringsmelding barnevern - Avskjermet
Sak:
Bekymringsmelding barnevern - Avskjermet
Avsender:
Lister Barnevern
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Barne- og ungdomsavdelingen
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
490
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03946-1 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
02.05.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03947-1 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte 02.06.2015 klokka 14:00 Avskjermet
Sak:
IA - sak - Avskjermet
Avsender:
NAV Kristiansand
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kjøkken SSK
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03948-1 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
04.05.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/03949-1 Oppfølging sykemeldte - Oppfølgingsplan dialogmøte 2 16.03.2015 - Avskjermet
Sak:
IA sak - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Lister poliklinikk Flekkefjord
Dok. dato:
29.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03950-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Sykehuset i Vestfold
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
ABUP poliklinikk SSA
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03951-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Aust-Agder
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03952-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
ABUP ungdomsklinikk SSA
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03985-1 Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
04.05.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
06.05.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
06.05.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/04006-1 Oppfølging sykemeldte - oppfølgingsplan 4 uker 21.04.2015 - Avskjermet
Sak:
IA - sak - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
06.05.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Enhet 4.2 SSK
Dok. dato:
21.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221

Similar documents