Uke 15 - Minskole.no

Comments

Transcription

Uke 15 - Minskole.no
Laudal oppvekstsenter,
avd. skole
Tlf., rektor: 38 60 30 90
Tlf., 5.– 7. trinn: 38 60 30 92
E-post:[email protected]
Hjemmeside: www.minskole.no/laudal
4534 Marnardal
LEKSER
Tirsdag
Ingen lekser etter 2.
påskedag.
Onsdag
Torsdag
Fredag
Norsk: Les 15 min. i
biblioteksbok.
Norsk: Les 15 min. i
biblioteksbok.
Norsk: Gjør oppg. 15, s.
179, i Zeppelin språkbok.
Matematikk: Gjør oppg.
6.14, 6.15 og 6.16 i
oppgaveboken (7b).
Matematikk: Gjør oppg.
6.17, 6.18 og 6.19 i
oppgaveboken (7b).
Matematikk: Gjør oppg.
6.20, 6.21 og 6.22 i
oppgaveboken (7b)
Samfunn: Midgard 7
 Prøve i kap. Fra pest og
krise til bedre tider s. 5885.
- Bør kunne forklare
ord i brune bokser.
- Må kunne fortelle om
pesten, Norge under
dansk styre, om ny
handel,
kommunikasjon og
minoriteter.
 Elevene kan ha med seg
en A4 side med notat er
Engelsk: Les høyt og
oversett for en voksen:
Step1:s.182 Oppgave 231
s.122 i wb
Step2:s.183-185 Oppgave
231 s.122 i wb
Step3:s.178-181 Oppgave
231 s.122 i wb
Engelsk:
Gloseprøve.
MÅL FOR PERIODEN
MATEMATIKK:
Jeg kan addere, subtrahere og multiplisere med brøk.
NORSK:
Jeg kan skrive en faktatekst.
Jeg kan rydde opp i en tekst.
ENGELSK:
Jeg kan bruke preposisjoner riktig.
SAMFUNNSFAG:
Midgard 7: Fra pest og krise til bedre tider.
 Jeg kan forklare hva svartedauden er, og på hvilken måte den rammet Norge.
 Jeg kan sette hendelser inn på en tidslinje.
NATURFAG:
Henviser til utdelt målark.
RELIGION,
LIVSSYN OG
ETIKK
Jeg kan fortelle hva som er grunnlaget for den kristne tidsregningen og som de fleste følger.
Jeg kan forklare hvordan den jødiske samt hvordan den muslimske tidsregningen er.
Jeg kan forklare hvordan man kan regne seg frem til når den kristne påsken kommer.
MUSIKK:
Jeg kan sette sammen toner til klanger og lage musikk.
Laudal oppvekstsenter,
avd. skole
Tlf., rektor: 38 60 30 90
Tlf., 5.– 7. trinn: 38 60 30 92
E-post:[email protected]
Hjemmeside: www.minskole.no/laudal
4534 Marnardal
SOSIALT MÅL:
Jeg kan tilpasse meg fellesskapet og ta hensyn til andre.
BESKJEDER
Matematikk: Få underskrift på prøven i matematikk fra Måling og vis den til faglærer.
Naturfag: Elevene får, i natufagsøkten denne uken, utdelt et målark med hva de må kunne til naturfagsprøven i neste
uke (tirsdag) fra kapittelet Alt består av partikler. Det oppfordres til å lese og øve godt på målene!
Tordag 9. april: 75 år siden 2. verdenskrig startet i Norge.
Det er bare å ta kontakt:
Brynjulf: Mob.: 907 63 272 / e-post: [email protected]
Lars Egil: Mob.: 988 23 566 / e-post: [email protected]
Norsk
Engelsk
Spennende
Exciting
Myte
Myth
Tapper
Modig
Forberede
Prepare
Publikum
Audience
Nebb
Beak
Øve/trene
Practiced
Riksdekkende
Nationwide
Engelsk
Engelsk
Norsk
Laudal oppvekstsenter,
avd. skole
4534 Marnardal
Tlf., rektor: 38 60 30 90
Tlf., 5.– 7. trinn: 38 60 30 92
E-post:[email protected]
Hjemmeside: www.minskole.no/laudal

Similar documents