Resultat stafett Ullsheim 28.mars

Comments

Transcription

Resultat stafett Ullsheim 28.mars
SSF - Stafett
Ullsheim
28.03.2015
Offisiell Resultatliste
Plass
Lag
Etappe
Tid
Etter
Total
Tid
Etter
Endring
Startnr/
Status
Stafett senior Menn
1
2
3
4
5
DNS
Markane IL lag 2
1 Sigbjørn Fænn
2 Nils Heggdal
3 Jonny Seljeseth
Eid IL lag 2
1 Matias Navelsaker
2 Arve Rindal
3 Vebjørn Hjelle
Eid IL lag 1
1 Mathias Leirgulen Kullsveen
2 Bjørn Tore Furnes
3 Pål Anders Rindal
Markane IL lag 1
1 Gisle Bøe
2 Eirik Bøe
3 Isak Fotland Fænn
Eid IL lag 3
1 Hans Aksel Fjelldal
2 Knut Tore Nes Hjelle
3 Nicolai Larssen Hundvik
15:41,1 3
14:24,0 1
13:53,3 1
01:06,4
00:00,0
00:00,0
14:34,7 1
14:40,0 2
16:29,3 5
00:00,0
00:16,0
02:36,0
15:18,9 2
15:58,2 4
14:59,7 2
00:44,2
01:34,2
01:06,4
17:10,1 4
15:33,6 3
15:28,6 4
02:35,4
01:09,6
01:35,3
17:13,1 5
18:33,0 5
15:02,0 3
02:38,4
04:09,0
01:08,7
43:58,4
15:41,1
30:05,1
43:58,4
45:44,0
14:34,7
29:14,7
45:44,0
46:16,8
15:18,9
31:17,1
46:16,8
48:12,3
17:10,1
32:43,7
48:12,3
50:48,1
17:13,1
35:46,1
50:48,1
40
3
2
1
1
1
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
01:06,4
00:50,4
00:00,0
01:45,6
00:00,0
00:00,0
01:45,6
02:18,4
00:44,2
02:02,4
02:18,4
04:13,9
02:35,4
03:29,0
04:13,9
06:49,7
02:38,4
06:31,4
06:49,7
1
1
38
0
-1
36
-1
0
37
0
0
39
0
0
Hardbagg IL lag 1
1 Isak Hopland
2 Jørgen Hopland
3 Pål Andre Skrede
41
Offisiell Resultatliste
Plass
Lag
Etappe
Tid
Etter
Total
Tid
Etter
00:00,0
00:00,0
00:00,0
44:29,1
15:13,3 1
29:29,6 1
44:29,1 1
00:00,0
00:00,0
00:00,0
Endring
Startnr/
Status
Stafett junior G15-19 år
1
Markane IL lag 1
1 Simon Hjelmeset Kirkeeide
2 Gaute Bø
3 Grim Nygård
15:13,3 1
14:16,3 1
14:59,5 1
34
0
0
Offisiell Resultatliste
Plass
Lag
Etappe
Tid
Etter
Total
Tid
Etter
00:00,0
00:00,0
00:00,0
37:34,8
19:53,5 1
29:03,7 1
37:34,8 1
00:00,0
00:00,0
00:00,0
Endring
Startnr/
Status
Stafett junior J15-19 år
1
Eid IL lag 1
1 Oselie Henden
2 Elise Skeide Bakke
3 Andrea Skeide Bakke
19:53,5 1
09:10,2 1
08:31,1 1
35
0
0
SSF - Stafett
Ullsheim
28.03.2015
Offisiell Resultatliste
Plass
Lag
Etappe
Tid
Etter
Total
Tid
Etter
00:00,0
00:00,0
00:00,0
30:23,1
11:01,4 1
21:17,1 1
30:23,1 1
00:00,0
00:00,0
00:00,0
Endring
Startnr/
Status
Stafett J13-16 år max 45 år
1
Førde IL lag 2
1 Lisa Måren Løseth
2 Martine Espeseth
3 Synneva Iren Kvile
11:01,4 1
10:15,7 1
09:06,0 1
23
0
0
Offisiell Resultatliste
Plass
Etter
Total
Tid
Etter
19:50,2 1
09:41,1 1
10:22,2 2
00:00,0
00:00,0
00:53,6
39:53,5
19:50,2 1
29:31,3 1
39:53,5 1
00:00,0
00:00,0
00:00,0
Fjellug/Ver og Markane IL Mix lag 1
1 Malin Aske
21:34,7 2
2 Malene Myklebust Hauge
10:24,0 2
3 Kari Alsaker
09:28,6 1
01:44,5
00:42,9
00:00,0
41:27,3
21:34,7 2
31:58,7 2
41:27,3 2
01:33,8
01:44,5
02:27,4
01:33,8
Lag
Etappe
Tid
Endring
Startnr/
Status
Stafett J13-16 MIX
1
2
Førde IL lag 1
1 Henriette Hegrenes
2 Synnøva Kårstad Skaar
3 Henriette Hegrenes
21
0
0
22
0
0
Offisiell Resultatliste
Plass
Lag
Etappe
Tid
Etter
Total
Tid
Etter
Endring
Startnr/
Status
Stafett G13-16 max 45 år
1
2
3
4
Markane IL lag 1
1 Simon Hjelmeset Kirkeeide
2 Oskar Guddal Breivik
3 Aksel Mathias Meland
Hardbagg IL lag 1
1 Martin Aaland
2 Rasmus Hopland
3 Vegard Skrede
Eid IL lag 1
1 Oskar Fjelldal
2 Bendik Vereide
3 Nikolai Larssen Hunvik
Førde IL lag 1
1 Thomas Walaker
2 Øystein Støfring
3 Vetle Uhre Hammersvik
07:50,9 1
08:16,2 2
06:52,1 1
00:00,0
00:12,1
00:00,0
09:09,4 5
08:27,2 4
06:56,5 2
01:18,5
00:23,1
00:04,4
08:08,6 2
09:04,9 6
07:24,6 4
00:17,7
01:00,8
00:32,5
08:58,9 3
08:40,5 5
07:02,3 3
01:08,0
00:36,4
00:10,2
22:59,2
07:50,9
16:07,1
22:59,2
24:33,1
09:09,4
17:36,6
24:33,1
24:38,1
08:08,6
17:13,5
24:38,1
24:41,7
08:58,9
17:39,4
24:41,7
28
1
1
1
5
4
2
2
2
3
3
5
4
00:00,0
00:00,0
00:00,0
01:33,9
01:18,5
01:29,5
01:33,9
01:38,9
00:17,7
01:06,4
01:38,9
01:42,5
01:08,0
01:32,3
01:42,5
0
0
27
1
2
25
0
-1
24
-2
1
5
Hardbagg IL lag 3
1 Elias Bergset
2 Runar Tvinnereim
3 Rasmus Bersvein Tvinnereim
6
Markane IL lag 2
1 Eskil Solheim Kveen
2 Sigurd Fotland Fænn
3 Magnus Midthjell Gjørven
7
Førde IL lag 2
1 Oliver Bosdal Thorsen
2 Sebastian Tveit
3 Simon Espe
8
Hardbagg IL lag 2
1 Alf -Tomas Tytingvåg Takle
2 Malene Hopland
3 Gunn Kristi Tvinnereim
DNS
Markane IL lag 3
1 Emilie Flo Stavik
2 Jon Erlend Bø
3 Sjur Tenden Nesje
09:26,1 6
08:04,1 1
09:38,0 7
01:35,2
00:00,0
02:45,9
09:46,1 7
08:25,6 3
09:34,3 6
01:55,2
00:21,5
02:42,2
09:03,5 4
09:12,4 7
09:53,8 8
01:12,6
01:08,3
03:01,7
11:01,7 8
10:30,0 8
09:16,1 5
03:10,8
02:25,9
02:24,0
27:08,2
09:26,1
17:30,2
27:08,2
27:46,0
09:46,1
18:11,7
27:46,0
28:09,7
09:03,5
18:15,9
28:09,7
30:47,8
11:01,7
21:31,7
30:47,8
6
3
5
7
6
6
4
7
7
8
8
8
04:09,0
01:35,2
01:23,1
04:09,0
04:46,8
01:55,2
02:04,6
04:46,8
05:10,5
01:12,6
02:08,8
05:10,5
07:48,6
03:10,8
05:24,6
07:48,6
32
3
-2
31
1
0
29
-3
0
30
0
0
33
Offisiell Resultatliste
Plass
Lag
Etappe
Tid
Etter
Total
Tid
Etter
Endring
Startnr/
Status
Stafett G13-16 MIX
1
Breimsbygda og Larvik Ski Mix lag 1
1 Astrid Bøe
19:09,9 1
00:00,0
2 Andreas Hetle
06:44,1 1
00:00,0
3 Brage Bøe
07:10,7
33:04,7
19:09,9 1
25:54,0 1
1
26
00:00,0
00:00,0 0
00:00,0 33:04,7 1
00:00,0 0
Offisiell Resultatliste
Plass
Lag
Etappe
Tid
Etter
Total
Tid
Etter
Endring
Startnr/
Status
Stafett G11-12 max 35 år
1
2
3
4
5
6
Eid IL lag 1
1 Ingebrikt Nes Hjelle
2 Viktog Hunvik
3 Magnus Skeide Bakke
Førde IL lag 1
1 Martin Espe
2 Magne Elias Aarøen
3 Mathias Helgheim
Markane IL lag 2
1 Steffen Melheim
2 Elias Dispen Lødemel
3 Daniel Langeset
Eid IL lag 2
1 Emilian Henden
2 Peder Hanebrekke Hildenes
3 Kasper Mundal
Markane IL lag 1
1 Anders Svarstad Hole
2 Sjur Tenden Nesje
3 Jon Erlend Bø
Fjellhug/Vereide IL lag 1
1 Ørjan Nesdal Aske
2 Vegard Elvebakk Engeset
3 andre aske granheim
07:23,0 2
06:46,5 1
06:26,3 1
00:03,0
00:00,0
00:00,0
07:20,0 1
06:47,6 2
06:50,1 4
00:00,0
00:01,1
00:23,8
07:45,0 3
06:50,9 3
07:32,0 7
00:25,0
00:04,4
01:05,7
08:11,0 5
08:01,0 6
06:36,1 2
00:51,0
01:14,5
00:09,8
08:23,0 6
07:23,7 4
07:03,1 5
01:03,0
00:37,2
00:36,8
08:10,0 4
07:52,7 5
07:28,4 6
00:50,0
01:06,2
01:02,1
20:35,8
07:23,0
14:09,5
20:35,8
20:57,7
07:20,0
14:07,6
20:57,7
22:07,9
07:45,0
14:35,9
22:07,9
22:48,1
08:11,0
16:12,0
22:48,1
22:49,8
08:23,0
15:46,7
22:49,8
23:31,1
08:10,0
16:02,7
23:31,1
16
2
2
1
1
1
2
3
3
3
5
6
4
6
4
5
4
5
6
00:03,0
00:01,9
00:00,0
00:21,9
00:00,0
00:00,0
00:21,9
01:32,1
00:25,0
00:28,3
01:32,1
02:12,3
00:51,0
02:04,4
02:12,3
02:14,0
01:03,0
01:39,1
02:14,0
02:55,3
00:50,0
01:55,1
02:55,3
0
1
15
0
-1
20
0
0
19
-1
2
18
2
-1
17
-1
-1
7
Veten IL lag 1
1 Runar Heimlid
2 Sondre Roset
3 Tord Sølvberg
09:22,8 7
08:15,6 7
06:47,5 3
02:02,8
01:29,1
00:21,2
24:25,9
09:22,8 7
17:38,4 7
24:25,9 7
03:50,1
02:02,8
03:30,8
03:50,1
42
0
0
Offisiell Resultatliste
Plass
Lag
Etappe
Tid
Etter
Total
Tid
Etter
Endring
Startnr/
Status
Stafett J11-12 max 35 år
1
2
3
4
Markane IL lag 1
1 Maren Hjelmeset Kirkeeide
2 Vilde Flo Kandal
3 Emilie Flo Stavik
Førde IL lag 1
1 Linnea Otternes Lundekvam
2 Malin Monica Engesæter
3 Kristina Skaflestad Hegrenes
Hardbagg IL lag 1
1 Ann Kristin Åland
2 Nora Skrede Olsen
3 Ingunn Bergset
Eid IL lag 1
1 Pernille Leirgulen Kullsveen
2 Ada Johanne Borgund
3 Linnea Melheim Espe
07:14,0 1
08:29,3 2
06:21,9 1
00:00,0
00:54,9
00:00,0
07:55,0 2
07:34,4 1
07:25,1 2
00:41,0
00:00,0
01:03,2
08:15,0 3
08:44,6 3
07:44,6 4
01:01,0
01:10,2
01:22,7
08:17,0 4
09:52,5 4
07:33,9 3
01:03,0
02:18,1
01:12,0
22:05,2
07:14,0
15:43,3
22:05,2
22:54,5
07:55,0
15:29,4
22:54,5
24:44,2
08:15,0
16:59,6
24:44,2
25:43,4
08:17,0
18:09,5
25:43,4
13
1
2
1
2
1
2
3
3
3
4
4
4
00:00,0
00:13,9
00:00,0
00:49,3
00:41,0
00:00,0
00:49,3
02:39,0
01:01,0
01:30,2
02:39,0
03:38,2
01:03,0
02:40,1
03:38,2
-1
1
10
1
-1
12
0
0
11
0
0
Offisiell Resultatliste
Plass
Lag
Etappe
Tid
Etter
Total
Tid
Etter
00:00,0
00:00,0
00:00,0
24:47,8
08:53,0 1
17:56,3 1
24:47,8 1
00:00,0
00:00,0
00:00,0
Endring
Startnr/
Status
Stafett J11-12 MIX
1
Markane IL lag 2
1 Hedda Garlid Hilde
2 Marthe Gjørvåg Heggestad
3 Maren Hjelmeset Kirkeeide
08:53,0 1
09:03,3 1
06:51,5 1
14
0
0
Offisiell Resultatliste
Plass
Lag
Etappe
Tid
Etter
Total
Tid
Etter
Endring
Startnr/
Status
Stafett 10 år og yngre
Eid IL lag 1
1 Malene Nes Hjelle
2 Kristine Hanebrekke Hildenes
3 Mia Melheim Espe
Hardbagg IL lag 1
1 Mathias Skrede Olsen
2 Jonas Rand Hopland
3 Rasmus N Hellevang
Markane IL lag 1
1 Oddrun Hjelmeset Kirkeeide
2 Anna Flo Kandal
3 Oda Svarstad Hole
06:44,2
05:47,6
06:00,6
06:10,1
05:01,1
04:22,3
04:33,7
04:59,9
04:22,3
18:32,4
06:44,2
12:31,8
18:32,4
15:33,5
06:10,1
11:11,2
15:33,5
13:55,9
04:33,7
09:33,6
13:55,9
1
2
3
Eid IL lag 2
1 Ragnar Nes Hjelle
2 Joakim Larssen Hunvik
3 Esekiel Henden
Hardbagg IL lag 2
1 Truls -David Tytingvåg Takle
2 Georg Hopland
3 Eirik Tvinnereim
Markane IL lag 2
1 Katrine Svarstad Heggdal
2 Malin Eikenes Tjellaug
3 Mari Sofi Meland
Hardbagg IL lag 3
1 Johanne N Hellevang
2 Ingunn Amalie Hopland
3 Rebecca Agnethe Tvinnereim
Markane IL lag 3
1 Synne Brynestad Erdal
2 Sara Annie Aarnes Bjørnhaug
3 Inger Hjelmeset
Markane IL lag 4
1 Victoria Bør Fotland
2 Amanda Gjøvåg Heggestad
3 Torje Seljeset
05:17,0
04:42,1
03:40,2
05:27,0
04:37,1
03:45,9
05:27,9
04:28,8
04:10,9
06:16,3
05:14,8
04:33,8
06:39,7
04:35,9
04:18,4
06:34,0
05:37,9
03:19,5 15:31,4
13:39,3
05:17,0
09:59,1
13:39,3
13:50,0
05:27,0
10:04,1
13:50,0
14:07,6
05:27,9
09:56,7
14:07,6
16:04,9
06:16,3
11:31,1
16:04,9
15:34,0
06:39,7
11:15,6
15:34,0
15:31,4
06:34,0
12:11,9
4
5
6
7
8
9