Jernbaneverket - Offentlig journal

Comments

Transcription

Jernbaneverket - Offentlig journal
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201100394-52 Støyplager Hell - Værnes - Brobygging
Sak:
Nordlandsbanen - 960249 Hell - Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Offentlige myndigheter
Mottaker:
'[email protected]'
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Karstein
Søreide
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
600
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201100402-78 Krav mot selvskyldnergaranti for leie av Gnr/Bnr 11/619 snr. 15 - Bærum
kommune
Sak:
960223 Hensettingsprosjektet Høvik - Informasjon
Avsender:
Liv Bugge
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utbygging Øst hensetting /Knut-Erik Gudem
Dok. dato:
16.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
522
Avskrevet:
3/24/2015, Besvart med utgående dokument, Brev til Liv Bugge datert 24.03.2015 vedr. krav ifm gnr. 11, bnr. 619, snr. 15 - Bærum kommune
Dok.:
Utgående internt produsert, 201100406-215 Ny Høvik stasjon. Tinglysing av grunnervervsavtaler.
Sak:
Skøyen - Asker - Hensettingsprosjektet Høvik - Grunnerverv
Mottaker:
Kartverket Tinglysing
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utbygging Øst hensetting /Marie Oppegaard
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
521
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201100424-440 Endringsavtale - utløsing av siste opsjonsmulighet for Halvor Søreide - Dovre
Sak:
Prosjekt Oslo - Etterstad - Skøyen - Lysaker - Innleie av personell
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13
Saksbehandler:
Administrativ støtte Oslokorridoren /May Strandos
Johansen
Dok. dato:
28.11.2014
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
216
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201100424-441 Endringsavtale vedr utløsing av siste opsjonsmulighet - innleie Martin Algrøy,
KanTech
Sak:
Prosjekt Oslo - Etterstad - Skøyen - Lysaker - Innleie av personell
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13
Saksbehandler:
Administrativ støtte Oslokorridoren /May Strandos
Johansen
Dok. dato:
02.12.2014
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
216
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201100455-59 Entreprisekonttrakt - K.008421 – Bygging av landbruksvei Refsland FV14 – Lynges
- Krav om vederlagsjustering og fristforlengelse
Sak:
Lund kommune - Reguleringsplan for omlegging av Fv 14
Mottaker:
Bjarne Solli Graveservice AS
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Juridisk seksjon /Øystein Kvalheim
Dok. dato:
05.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
514
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201100586-211 Trondheim Sentralstasjon - planlegging for universell utforming
Sak:
Dovre- og Meråkerbanen - Trondheim Sentralstasjon - Prosjektnr 960121 - Entrepriser/Produksjon
Avsender:
FFO Sør-Trøndelag
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Ingunn
Ramdal
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
710
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201100617-138 Tilbakemelding fra befaring - Belysning av Sjøbakken bru
Sak:
Ofotbanen - Narvikterminalen - Fagerneslinja - Prosjektnr 960259 - Rådgivere
Avsender:
Calina Pandele Yttredal
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjekter Nord I /Tor Gunnar Pedersen
Dok. dato:
04.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
500
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201100975-181 Possible financial settlement of WO-001 and -003
Sak:
SignAn - Sandnes-Stavanger/Ganddal - Thales Møtereferater
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
§ 13, jf. fvl. § 13
første ledd nr.2
Saksbehandler:
957400 Sandnes - Stavanger /Kjell Warholm
Dok. dato:
22.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
612
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201101016-103 SSG DVO-016 Rel 1.1_v3 Safety zone key lock process
Sak:
SignAn - Sandnes-Stavanger/Ganddal - Thales endringsanmodninger og endringsordre
Mottaker:
Thales Norway AS
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
957400 Sandnes - Stavanger /Kjell Warholm
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
612
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201101064-319 RAM- og farelogg E6 - Dovrebanen, fase 40
Sak:
Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL
Mottaker:
Safetec AS /Ingrid Time
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjektstyring /Yngvar Skilnand
Dok. dato:
21.01.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
760
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201101064-320 Farelogg E6 - DB - Spørsmål om redundant KL-løsning
Sak:
Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL
Mottaker:
Safetec AS /Ingrid Time
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjektstyring /Yngvar Skilnand
Dok. dato:
17.02.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
760
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201101064-321 UEH - KL-fundament FP1 med FASE 30.69
Sak:
Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL
Mottaker:
Vianova Systems Sandvika /Bjørn Bertheussen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjektstyring /Yngvar Skilnand
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
760
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201101064-323 RTU Dovrebanen
Sak:
Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL
Mottaker:
Plan og teknikk, elkraft og tele /Magne Hagen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjektstyring /Yngvar Skilnand
Dok. dato:
20.02.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
760
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201101064-326 UEH - Jordspyd
Sak:
Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL
Mottaker:
Lien Jon Ola
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjektstyring /Yngvar Skilnand
Dok. dato:
03.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
760
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201101064-328 UEH - Festeplater Molykkja tunnelen
Sak:
Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL
Mottaker:
Prosjektstyring /Yngvar Skilnand
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjektstyring /Yngvar Skilnand
Dok. dato:
03.02.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
760
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201101064-329 UEH-FP2 - Telehytte Morstuatunnelen portal nord
Sak:
Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL
Mottaker:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Eva Mathisen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjektstyring /Yngvar Skilnand
Dok. dato:
05.02.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
760
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201101064-330 BM1139 svar fra VH angående jordingspunkter i Ulvin
Sak:
Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL
Mottaker:
Utbyggingsprosjekter Øst /Jan Sverre Klåpbakken
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Geir Pynten
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjektstyring /Yngvar Skilnand
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
760
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 201101064-331 Sikkerhetsbevis fase 30.49
Sak:
Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL
Mottaker:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Karen Ranestad
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjektstyring /Yngvar Skilnand
Dok. dato:
17.02.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
760
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201101064-332 Svar på spørsmål fra Infranord ang fase 30.49
Sak:
Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL
Mottaker:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /John W Sæther
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjektstyring /Yngvar Skilnand
Dok. dato:
23.01.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
760
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201101064-333 UEH-FP2 - Trekkerør til spor
Sak:
Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL
Mottaker:
Norconsult AS - Hovedkontoret /Jørn Arild Sæther
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjektstyring /Yngvar Skilnand
Dok. dato:
18.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
760
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201101064-334 Endring av KL-bryter for Molykkja Nord
Sak:
Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, KL
Mottaker:
Vianova Systems Sandvika /Bjørn Bertheussen
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Niklas Marcussen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjektstyring /Yngvar Skilnand
Dok. dato:
03.02.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
760
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201101066-67 UEH - Anvisningsskilt - Molykkja tunnelen
Sak:
Eidsvoll - Hamar, Langset - Kleverud, Jernbaneteknikk, elkraft
Mottaker:
Prosjektstyring /Yngvar Skilnand
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjektstyring /Yngvar Skilnand
Dok. dato:
04.02.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
760
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201101176-365 923200 Vestfoldbaneprosjektet Barkåker - Tønsberg Parsell 7.1 Grunnerverv tinglysningsavtale gnr/bnr 60/1 og 62/7 i Tønsberg kommune
Sak:
923200 Vestfoldbaneprosjektet Barkåker - Tønsberg Parsell 7.1 Grunnerverv
Mottaker:
Tor Georg Cudrio
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utbyggingsprosjekter Vest /Trond Håvard Lie
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
521
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201101176-366 923200 Vestfoldbaneprosjektet Barkåker - Tønsberg Parsell 7.1 - Grunnerverv
gnr/bnr 60/1 og 62/7 i Tøsnberg kommune - Tinglysing av avtale anmerkning bruksretter
Sak:
923200 Vestfoldbaneprosjektet Barkåker - Tønsberg Parsell 7.1 Grunnerverv
Mottaker:
Kartverket Tinglysing
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utbyggingsprosjekter Vest /Trond Håvard Lie
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
521
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201101199-43 Transport over Ofobanen LKAB Malmtrafik AB - Februar 2015
Sak:
Ofotbanen - Malmtransportene på Ofotbanen 2011 - 2015
Avsender:
LKAB Malmtrafik AB /Martin Kajander
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ofotbanen /Sølvi Antonsen
Dok. dato:
02.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
851
Avskrevet:
3/4/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 201101368-16 Underretning vedrørende gjennomførelse av signal.
Sak:
Forberedende renseverk ØKB
Mottaker:
ERTMS /Kjell Holter
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Teknisk operativ støtte Øst /Roy Berntsen
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
710
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201101908-18 Kort oppsummering fra koordineringsmøte mellom R2012/X-spor Hovedbanen
prosjektet og Dobeltspor Eidsvoll-Hamar prosjektet - 19082010
Sak:
Hovedbaneprosjektene Felles Signal Hovedplan/Detaljplan
Mottaker:
Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby
Dok. dato:
19.08.2010
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
770
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201101908-19 Avklaring angående prosjektering Spor VI og middelkontroll Eidsvoll Vending
Sak:
Hovedbaneprosjektene Felles Signal Hovedplan/Detaljplan
Mottaker:
Siemens AS /Morten Tjore
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Programvarebasert sikringsanlegg /Nils Roland Lier
Dok. dato:
10.06.2013
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
770
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201101908-20 Liste med innmålinger Eidsvoll St ifbm ATC-prosjektering
Sak:
Hovedbaneprosjektene Felles Signal Hovedplan/Detaljplan
Mottaker:
Siemens AS /Tor Granøien
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Programvarebasert sikringsanlegg /Nils Roland Lier
Dok. dato:
21.05.2013
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
770
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201101908-21 FATC Eidsvoll Vending - Avklaringer
Sak:
Hovedbaneprosjektene Felles Signal Hovedplan/Detaljplan
Mottaker:
Siemens AS /Ingunn Gudim
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Programvarebasert sikringsanlegg /Nils Roland Lier
Dok. dato:
30.04.2013
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
770
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201101909-129 Utkryssing av gamle tittelfelt ved prosjektering
Sak:
Hovedbaneprosjektene Felles Signal Byggeplan
Mottaker:
Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby
Dok. dato:
07.06.2013
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
770
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201101954-5 Delavtale mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket Morskogstunnelen på E6
og Ulvintunnelen på Dovrebanen - Bruk av rømningstunnelen
Sak:
Eidsvoll - Hamar - Fellesprosjekt - Samarbeid med Statens Vegvesen
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Yvonne Berglie
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
629
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201102222-102 Prosjekt LACHOA52 Sørum 2015 - Avtale til signering
Sak:
Akershus fylke - Kart
Avsender:
Statens kartverk Oslo
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland
Dok. dato:
29.01.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
591
Avskrevet:
3/20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHOA52 Sørum 2015 - Signert avtale K.008961
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201102222-103 Prosjekt LACHOA53 Fet 2015 - Avtale til signering
Sak:
Akershus fylke - Kart
Avsender:
Statens kartverk Oslo
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland
Dok. dato:
29.01.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
591
Avskrevet:
3/20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHOA53 Fet 2015 - Signert avtale K.008962
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201102222-104 Prosjekt LACHOA54 Rælingen 2015 - Avtale til signering
Sak:
Akershus fylke - Kart
Avsender:
Statens kartverk Oslo
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland
Dok. dato:
29.01.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
591
Avskrevet:
3/20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHOA54 Rælingen 2015 - Signert avtale K.008963
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201102222-105 Prosjekt LACHOA55 Lørenskog 2015 - Avtale til signering
Sak:
Akershus fylke - Kart
Avsender:
Statens kartverk Oslo
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland
Dok. dato:
29.01.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
591
Avskrevet:
3/20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHOA55 Lørenskog 2015 - Signert avtale K.008964
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201102222-106 Prosjekt LACHOA56 Skedsmo 2015 - Avtale til signering
Sak:
Akershus fylke - Kart
Avsender:
Statens kartverk Oslo
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland
Dok. dato:
29.01.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
591
Avskrevet:
3/20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHOA56 Skedsmo 2015 - Signert avtale K.008965
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201102222-107 Prosjekt LACHOA57 Nittedal 2015 - Avtale til signering
Sak:
Akershus fylke - Kart
Avsender:
Statens kartverk Oslo
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland
Dok. dato:
29.01.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
591
Avskrevet:
3/20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHOA57 Nittedal 2015 - Signert avtale K.008966
Dok.:
Utgående internt produsert, 201102222-108 Prosjekt LACHOA52 Sørum 2015 - Signert avtale K.008961
Sak:
Akershus fylke - Kart
Mottaker:
Statens kartverk Oslo
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
591
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201102222-109 Prosjekt LACHOA53 Fet 2015 - Signert avtale K.008962
Sak:
Akershus fylke - Kart
Mottaker:
Statens kartverk Oslo
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
591
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201102222-110 Prosjekt LACHOA54 Rælingen 2015 - Signert avtale K.008963
Sak:
Akershus fylke - Kart
Mottaker:
Statens kartverk Oslo
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
591
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201102222-111 Prosjekt LACHOA55 Lørenskog 2015 - Signert avtale K.008964
Sak:
Akershus fylke - Kart
Mottaker:
Statens kartverk Oslo
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
591
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201102222-112 Prosjekt LACHOA56 Skedsmo 2015 - Signert avtale K.008965
Sak:
Akershus fylke - Kart
Mottaker:
Statens kartverk Oslo
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
591
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201102222-113 Prosjekt LACHOA57 Nittedal 2015 - Signert avtale K.008966
Sak:
Akershus fylke - Kart
Mottaker:
Statens kartverk Oslo
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
591
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201102240-89 Prosjekt LACHBU51 MidtBuskerud 2015 - Signert avtale K.008959
Sak:
Buskerud fylke - Kart
Mottaker:
Statens kartverk Oslo
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
591
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201102241-57 Prosjekt LPIEVE01 Digitalt reguleringskart Sande - Signert avtale K.008958
Sak:
Vestfold fylke - Kart
Mottaker:
Statens kartverk Skien
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
591
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201102400-21 Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden 01042015-01072015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon
Dok. dato:
25.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201102400-22 Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden 01102015-31122015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon
Dok. dato:
25.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201102413-7 OTIF - Liste over CIV-strekninger
Sak:
OTIF
Avsender:
Classon Elisabeth
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Internasjonalt kontor
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
071
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201200101-636 Sjekkliste medarbeider som slutter - Avskjermet
Sak:
Innleie personell Stor-Oslo
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
§ 13, jf. fvl. § 13
første ledd nr.1
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Gunnar Martin Sletten
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
216
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201200101-637 Sjekkliste medarbeider som slutter - Avskjermet
Sak:
Innleie personell Stor-Oslo
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
§ 13, jf. fvl. § 13
første ledd nr.1
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Gunnar Martin Sletten
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
216
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201200486-16 Habilitetsskjemaer kulvertanskaffelse
Sak:
Randsfjordbanen - Nedlegging av planovergang - Km 71,470 med flere - Hoengårdene i Øvre Eiker kommune
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 23 tredje
ledd
Saksbehandler:
Prosjekter Sør /Karl Ivar Urdal
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
725
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201201570-9 Innvilget forlengelse av uførepensjon
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Statens pensjonskasse
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201201972-7 Avtale om utvidet bruk av overtid 16032015 - 28032015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201202201-53 Møtereferat nr 10 - Prosjektmøte - 04032015
Sak:
Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjekt nr 960278 - Generell
Mottaker:
Prosjekter Nord I /Trond Hermansen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjekter Nord I /Astrid Rønhovde Andersen
Dok. dato:
04.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
600
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201202285-137 Søknad om nytt vognkort håndtralle Robel 51.12
Sak:
Arbeidsmaskiner - Leonhard Weiss GMbH & Co. - Brukstillatelser - JBV Vognkort - Teknisk kontrollfrist
Avsender:
Leonhard Weiss GmbH & Co.KG - Norge /Elin Beate Ludvigsen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Teknologi, Regelverk & Spesifikasjoner /Steinar Høisæter
Dok. dato:
22.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
822
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201202285-138 Søknad om fornyelse av TKF SPOT 474-1178
Sak:
Arbeidsmaskiner - Leonhard Weiss GMbH & Co. - Brukstillatelser - JBV Vognkort - Teknisk kontrollfrist
Avsender:
Leonhard Weiss GmbH & Co.KG - Norge /Elin Beate Ludvigsen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Teknologi, Regelverk & Spesifikasjoner /Bjørn Ukkestad
Dok. dato:
22.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
822
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201202285-139 Søknad fornyelse av TKF Skinne-/veimaskin
Sak:
Arbeidsmaskiner - Leonhard Weiss GMbH & Co. - Brukstillatelser - JBV Vognkort - Teknisk kontrollfrist
Avsender:
Leonhard Weiss GmbH & Co.KG - Norge /Elin Beate Ludvigsen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Transport engineering /Hawar Mohamed Saddiq Said
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
822
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201202420-35 Oversendelse av geovekstavtale for E39 Livold-Ålgård - for signering
Sak:
Rogaland fylke - Kart
Avsender:
Statens kartverk Stavanger
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, over-/underbygning
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
591
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201202809-32 Oppsigelse fra arbeidstaker
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
02.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201202809-33 Fratredelse etter eget ønske
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
02.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201202809-34 Bekreftelse på tilsetting
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
02.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201203067-27 Endringsavtale mars 2015
Sak:
Ressurser til vinterberedskap og alternative vinteraktiviteter - Baneområde Stor Oslo inkl Alnabru
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13
Saksbehandler:
Administrativ støtte Oslokorridoren /May Strandos
Johansen
Dok. dato:
18.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
145
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201203263-22 Tiltaksplan for forurenset grunn for arkeologiske arbeider og kabelkulvert i Haven
Sak:
999100 Follobaneprosjektet - Miljøoppfølging
Mottaker:
'[email protected]'
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Follobanen /Kristine Wasrud
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
000
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201203284-23 Innvilgelse av forlenget uførepensjon
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Statens pensjonskasse
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201203473-67 JBV Vognkort JBV 194-568 utstedt, men ikke oversendt - foto og informasjon
om utstyr - Huddig 1160D gravlaster
Sak:
JH Spårservice AB - Brukstillatelser arbeidsmaskiner
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Teknologi, Regelverk & Spesifikasjoner /Bjørn Ukkestad
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
822
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201203850-21 Avviksmelding nr. 198, 199
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K.005428 Veidekke Hochtief, AVVIK
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201203850-22 Avviksmelding nr. 210, 211, 212, 213, 214,, 216,, 218
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K.005428 Veidekke Hochtief, AVVIK
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201203850-23 Avviksmelding nr. 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K.005428 Veidekke Hochtief, AVVIK
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201203851-159 Kontrollørmelding nr. 477, 478
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K.005428 Veidekke Hochtief - Kontrollørmelding
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
509
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201203858-311 Avklaring nr. 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K.005428 Veidekke Hochtief, TEKNISK AVKLARING
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201203858-312 Avklaring nr. 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K.005428 Veidekke Hochtief, TEKNISK AVKLARING
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201203858-313 Avklaring nr. 620, 621, 622, 623, 624
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP2 Brøhaug - Strandlykkja, K.005428 Veidekke Hochtief, TEKNISK AVKLARING
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201203881-28 Godkjenning av endring - Ny ansvarlig søker - Rombak kryssingsspor - Gnr/bnr
108/1 - Rombak Stasjon
Sak:
Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr 960278 - Offentlige myndigheter
Avsender:
Narvik kommune
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS)
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
600
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201203882-194 E01 - Endringsordre EO nr 070 - Etablering av forenklet driftsvei øst for anlegget
på nordside av spor - K.008294
Sak:
Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr 960278 - Produksjon/Entrepriser
Mottaker:
PEAB Anlegg Tromsø
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjekter Nord I /Hanne Elisabeth Lewis
Dok. dato:
03.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
600
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201203882-195 E01 - Endringsordre EO nr 071 - Produksjon og nedsetting av maste- og
bardunfester - K.008294
Sak:
Ofotbanen - Rombak kryssingsspor - Prosjektnr 960278 - Produksjon/Entrepriser
Mottaker:
PEAB Anlegg Tromsø
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjekter Nord I /Hanne Elisabeth Lewis
Dok. dato:
27.02.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
600
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201203888-603 E06 - Erklæring om taushetsplikt - K.008104
Sak:
Ofotbanen - Bjørnfjell kryssingsspor - Prosjektnr 960266 - Produksjon/Entrepriser
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjekter Nord I /Hanne Elisabeth Lewis
Dok. dato:
06.01.2014
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
643
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201203909-107 Risikovurdering Adgangskontroll
Sak:
960156 Vestfoldbaneprosjektet Holm - Nykirke SHA
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utbyggingsprosjekter Vest /Torstein Dahle
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
870
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201203950-52 Prosjekt LACHØS51 Østfold 2015 - Avtale til signering
Sak:
Østfold fylke - Kart
Avsender:
Statens kartverk Oslo
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland
Dok. dato:
25.02.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
591
Avskrevet:
3/20/2015, Besvart med utgående dokument, Prosjekt LACHØS51 Østfold 2015 - Signert avtale K.008960
Dok.:
Utgående internt produsert, 201203950-53 Prosjekt LACHØS51 Østfold 2015 - Signert avtale K.008960
Sak:
Østfold fylke - Kart
Mottaker:
Statens kartverk Oslo
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
591
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201204040-23 Avtale om utvidet bruk av overtid
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personaladministrasjon /Marianne Espedal
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Marianne Espedal
Dok. dato:
03.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
3/4/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201204362-25 leder el.sikkerhetskort gyldig til 06122015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Bente Viddal
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201204372-8 Oppsigelse av stilling
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli
Dok. dato:
08.01.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201204415-14 Svar - Lønnsplassering
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Plan og teknikk, over-/underbygning /Hans Kristian
Endresen
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201204599-7 Søknad om refusjon av utgifter til terminalbriller
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201204676-8 Søknad om permisjon uten lønn
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli
Dok. dato:
19.01.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201204878-4 Pensjonsmelding (kvittering fra SPK)
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
02.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201204878-5 Fratredelse med alderspensjon
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
02.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201205329-15 Søknad om pensjon (kvittering SPK)
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201205329-16 Søknad om pensjon
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201205329-17 Fratredelse med alderspensjon
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201205730-60 Planleggingsmøte arkeologiutgravinger vår 2015
Sak:
9991002 Follobaneprosjektet - Innføring Oslo S - Riksantikvaren/NIKU - Møtereferater
Mottaker:
[email protected]
[email protected]
Follobanen /Kjell Bjarne Lillekvam
Follobanen /Jarle Odland
Follobanen /Terje Bakke
Skanska Norge AS /Hans Petter Johannessen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Follobanen /Kristine Wasrud
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
500
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201206184-183 Tegningsavklaringer S&B og skjematisk skiltplan EVLV (mellom faser)
Sak:
Hovedbaneprosjektene - Felles Signal - Godkjenninger av teknisk dokumentasjon
Mottaker:
Siemens AS /Tor Granøien
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Programvarebasert sikringsanlegg /Nils Roland Lier
Dok. dato:
03.04.2014
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
770
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201206253-9 Tilbudsbrev
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
17.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201206253-10 Tilbud med korrigert stajoneringssted
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
04.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201206396-7 Forlenget læretid
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
11.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201206398-10 Forlengelse av læretid
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
11.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201207078-8 Godkjent organisasjonskart for Follobanen 19.03.2015
Sak:
999100 Follobaneprosjektet - Organisasjonskart for Oslo - Ski, Follobanen
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Follobanen /Anne Hellumsand
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
500
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201207922-14 Tilbudsbrev
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
04.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201208612-11 Forlengelse av avtale om læretid
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
16.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201208695-17 Fratredelse på grunn av sykdom
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
25.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201208823-59 Prosjekt LACHTE53 Bø 2015 - Signert avtale K.008954
Sak:
Telemark fylke - Kart
Mottaker:
Statens kartverk Skien
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
591
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201208823-60 Prosjekt LACHTE54 Porsgrunn 2015 - Signert avtale K.008955
Sak:
Telemark fylke - Kart
Mottaker:
Statens kartverk Skien
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, over-/underbygning /Jon Haugland
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
591
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201209072-7 Togtrafikkdata fra Lilleby skole til Bromstadvegen Leangen, Trondheim kommune Støyberegning og prognoseår 2038
Sak:
Trondheim kommune - Reguleringsplan / Områdeplan for Lilleby
Mottaker:
Asplan Viak AS Trondheim
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Randi Mona
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
514
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201209447-31 Forhåndsvarsel om oppsigelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Strategi og samfunn /Hans Otto Hauger
Dok. dato:
06.01.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201209689-16 Tilbudsbrev
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201209830-14 Tilbudsbrev
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
16.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201209830-15 Nytt tilbudsbrev
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
17.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201209925-16 Bekreftelse på levering av prøvesvar til leder
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Trafikk og markedsdivisjonen HR /Kristin Strand
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201210289-9 Bekreftelse på innleie av ny person (samme avtale)
Sak:
Bemanningsavtale vikarer - K.004684 K.004685 K.004686
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13
Saksbehandler:
Administrativ støtte Oslokorridoren /May Strandos
Johansen
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
216
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201210349-27 MoM Management Meeting 16 March 2015
Sak:
SignAn - K.006105 Frame agreement Thales - Møter og møtereferater
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
§ 13, jf. fvl. § 13
første ledd nr.2
Saksbehandler:
957400 Sandnes - Stavanger /Kjell Warholm
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
612
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201210357-12 OSL markedsplass på toppen av rulletrapp ankomst
Sak:
Avtale mellom Jernbaneverket og Flytoget AS - Leie av definerte arealer til reklame - Oslo S - Lillestrøm - Oslo Lufthavn
Gardermoen
Mottaker:
Flytoget AS
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stasjoner stab /May-Liss Daljord
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
539
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201210457-18 Avtale om utvidet bruk av overtid
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personaladministrasjon /Marianne Espedal
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Marianne Espedal
Dok. dato:
03.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
3/4/2015, Tatt til etterretning
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201210578-33 Innløsing av opsjon
Sak:
Prosjektbestilling Rånåsfoss/Auli
Mottaker:
Asplan Viak AS Sandvika - Hovedkontor
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Heidi
Johanne Jensen
Dok. dato:
12.12.2014
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
631
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 201211577-20 Nytt vegsikringsanlegg på Kleggen planovergang - Møtereferat fra møte
17032015
Sak:
Stormoen Kleggen Utvikling og sanering av planovergang
Mottaker:
Prosjekter Sør /Sigurd Grønningsæter
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjekter Sør /Sigurd Grønningsæter
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
725
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 201211577-21 Bestilling av BUES 2000 helbomanlegg - Kleggen planovergang - Innkjøpsordre
900081744
Sak:
Stormoen Kleggen Utvikling og sanering av planovergang
Mottaker:
Prosjekter Sør /Sigurd Grønningsæter
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjekter Sør /Sigurd Grønningsæter
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
725
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201212369-17 Feil på Lønn i forhold til B-tilegg for leder - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Bente Viddal
Dok. dato:
03.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201212369-18 Leder el.sikkerhetskort gydlig til 10032016
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Bente Viddal
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201300211-24 Tverrfaglig skilplan og skilplantabell Lillestrøm - underlag fra Baneområde
Sak:
Hovedbaneprosjektene - Felles Signal - FDV og sluttdokumentasjon
Mottaker:
Siemens AS /Ingunn Gudim
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Nett teknologi /Anne Britt Killi
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
770
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201300603-44 Prosjekt 972531 Plattformforlengelse Klepp stasjon på Sørlandsbanen
Melding om ny eller endring av strukturelt delsystem
Sak:
Plattformforlengelser på Klepp stasjon og Øksnevadporten holdeplass
Mottaker:
Statens jernbanetilsyn
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Infrastrukturprosjekter /Mona Tviberg Hille
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
724
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 201300781-15 Follobanen Ski 02, Funksjonell Godkjenning TTG
Sak:
9991005-2 Follobaneprosjektet - Signal - Korrespodanse med andre enheter i JBV
Mottaker:
Funksjonell godkjenning /Jørn Brastad
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Follobanen /Anne Margrethe Waage
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
770
Avskrevet:
3/24/2015, Besvart med nytt notat, Follobanen Ski 02, Svar på søknad om funksjonell Godkjenning TTG
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201301116-10 Pensjonsmelding (kvittering fra SPK)
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
25.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201301116-11 Fratredelse med alderspensjon
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
02.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201301747-9 Tilbudsbrev
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 25 første ledd
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201302255-110 Informasjon om kontraktstildeling for EPC D&B
Sak:
9991008 Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K.007442 med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med
boring og sprengning - Anskaffelse
Mottaker:
AF Gruppen Norge AS
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Follobanen /Nina Lundmann
Dok. dato:
05.02.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
715
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201302255-111 Møtereferat - Debriefingsmøte med AF Gruppen - EPC D&B Follobaneprosjektet
- Jernbaneverket
Sak:
9991008 Follobaneprosjektet - Tunnel - D&B - Kontrakt K.007442 med xxxx - EPC02 D&B - Konvensjonell tunneldriving med
boring og sprengning - Anskaffelse
Mottaker:
AF Gruppen Norge AS
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Follobanen /Nina Lundmann
Dok. dato:
18.02.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
715
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201302495-10 Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden 01012015-31032015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon
Dok. dato:
25.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201302495-11 Avtale om utvidet bruk av overtid i perioden 01042015-30062015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon
Dok. dato:
25.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201302897-38 Signert avtale om grunnerverv
Sak:
Nordlandsbanen - 960249 Hell - Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Grunnerverv
Mottaker:
[email protected]
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /John
Morten Hansen
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
521
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201303191-13 Oppfølgingssamtale etter prøvetidssamtale SG
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Bergensbanen Øst /Guro Torpe
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201303831-11 Forlengelse av læretid
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
16.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201304279-4 Utvidet Dresinavtale Ålgårdbanen
Sak:
Ålgårdbanen- Bruk av dresin
Avsender:
Ålgårdbanens Venner
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Område Sør med stab
Dok. dato:
22.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
810
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201304660-6 Svar - VK skifting praktisk
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 26 første ledd
Saksbehandler:
Norsk Jernbaneskole, lokfører fagskole /Ane Haugen
Jordal
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Studentarkiv
Arkivkode:
200
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201304721-20 Examen - Spårskifte, praktisk del
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 26 første ledd
Saksbehandler:
Norsk Jernbaneskole, lokfører fagskole /Ane Haugen
Jordal
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Studentarkiv
Arkivkode:
200
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201305211-9 Forlenget læretid
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
11.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201305497-11 Tilbudsbrev
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
17.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305665-51 Kontrollørmelding nr. 013, 060
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K.007718 Hæhre - KONTROLLØRMELDING
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305665-52 Kontrollørmelding nr. 121, 122, 139
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K.007718 Hæhre - KONTROLLØRMELDING
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305665-53 Kontrollørmelding nr. 317, 319
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K.007718 Hæhre - KONTROLLØRMELDING
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305665-54 Kontrollørmelding nr. 320, 321, 322, 323
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K.007718 Hæhre - KONTROLLØRMELDING
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305666-33 Endringsordre nr. 002, 015, 019
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K.007718 Hæhre - ENDRINGER
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305666-34 Endringsordre nr. 024, 025
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K.007718 Hæhre - ENDRINGER
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305666-35 Endringsordre nr. 071, 081, 087
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K.007718 Hæhre - ENDRINGER
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305666-36 Endringsordre nr. 092, 098
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K.007718 Hæhre - ENDRINGER
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305666-37 Endringsordre nr. 121, 124
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K.007718 Hæhre - ENDRINGER
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305666-38 Endringsordre nr. 138, 143
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K.007718 Hæhre - ENDRINGER
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305666-39 KOE nr. 071, 076, 077, 078
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K.007718 Hæhre - ENDRINGER
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305667-11 Prisforespørsel nr. 027, 028
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K.007718 Hæhre - PRISFORESPØRSEL
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305668-30 Byggherremelding nr. 220
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K.007718 Hæhre, BYGGHERREMELDING
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305669-75 Byggemøte nr. 30, 31
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K.007718 Hæhre - MØTEREFERATER
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
045
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305669-76 Koordineringsmøte nr. 7, 8, 9
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K.007718 Hæhre - MØTEREFERATER
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
045
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305669-77 Særmøte Geomatikk nr. 18, 19
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K.007718 Hæhre - MØTEREFERATER
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
045
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305669-78 Særmøte Målebrev 4
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K.007718 Hæhre - MØTEREFERATER
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
045
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305669-79 Særmøte nr. 37 - midlertidige bruer Ulvin
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K.007718 Hæhre - MØTEREFERATER
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
045
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305669-80 Særmøte produksjon veg nr. 22, 23
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K.007718 Hæhre - MØTEREFERATER
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
045
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305669-81 Særmøte produksjon konstruksjon nr. 21
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K.007718 Hæhre - MØTEREFERATER
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
045
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305669-82 Særmøte produksjon tunnel nr. 22
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug - Del 2 - K.007718 Hæhre - MØTEREFERATER
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
045
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305670-32 Avklaring nr. 284, 285, 286, 287, 288
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K.007718 Hæhre - AVKLARINGER
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201305670-33 Avklaring nr. 290, 291, 292
Sak:
Eidsvoll - Hamar, FP1 Langset - Brøhaug, Del 2, K.007718 Hæhre - AVKLARINGER
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /Ann Charlott Lia
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201305778-5 Høringsbrev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring
av bolig/fradeling av boligtomt - gnr/bnr 230/29 og 230/78 - 7387 Singsås - søker Espen Singsaas
Sak:
Gauldal kommune - Kommuneplan 2014-2030
Avsender:
Midtre Gauldal kommune
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Strategi og samfunn nord og midt /Anne Skolmli
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
513
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201306289-119 Begjæring om fjerning av kjøretøy på Røra stasjon, Nordlandsbanen
Sak:
Begjæring om fjerning av kjøretøy
Mottaker:
Nord-Trøndelag politidistrikt
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stasjoner stab /Vivi-Ann Thorvildsen Bjerke
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
670
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201307131-27 Høringsuttalelse Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss
Sak:
Utredning av Ringeriksbanen - Viderføring av planlegging
Avsender:
Kjeld Nørgaard
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Strategi og samfunn sør og vest /Lars Christian Stendal
Dok. dato:
22.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
500
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201307131-28 Høringsuttalelse Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss
Sak:
Utredning av Ringeriksbanen - Viderføring av planlegging
Avsender:
Marit Sveri
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Strategi og samfunn sør og vest /Lars Christian Stendal
Dok. dato:
22.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
500
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201307131-29 Høringsuttalelse Ringeriksbanen og E16
Sak:
Utredning av Ringeriksbanen - Viderføring av planlegging
Avsender:
Jan Erik Gjerdbakken
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Strategi og samfunn sør og vest /Lars Christian Stendal
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
500
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201307653-10 Toglengdeskilt på Tuen holdeplass
Sak:
Hovedbaneprosjektene - F-ATC blokkstrekninger Byggeplan
Mottaker:
Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Programvarebasert sikringsanlegg /Ingar Østerby
Dok. dato:
17.06.2014
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
770
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201308228-5 Merknad til offentleg ettersyn av reguleringsplan for masseuttak Roen og
Sataslåtten - Ål kommune
Sak:
Ål kommune - Reguleringsplan for masseuttak Roen og Sataslåtten
Mottaker:
Ål kommune
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Knut
Oddvar Stene
Dok. dato:
13.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
514
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201400008-64 Referat driftsmøte nr. 11 den 16032015
Sak:
Ofotbanen driftsmøter 2014 - 2015
Mottaker:
Ofotbanen /Sølvi Antonsen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ofotbanen /Sølvi Antonsen
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
012
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201400017-196 Energibrønn - Follobanen - nabokonsekvenser
Sak:
9991004 Follobaneprosjektet – SKI - Generell korrespondanse med naboer
Avsender:
Hans Jørgen 'YAGA' Mastad
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Follobanen /Elen Kristine Haugrønning
Dok. dato:
03.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201400017-198 Kontaktinformasjon
Sak:
9991004 Follobaneprosjektet – SKI - Generell korrespondanse med naboer
Avsender:
Ski kommune
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Follobanen /Elen Kristine Haugrønning
Dok. dato:
23.02.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201400017-214 Foredrag om Follobanen
Sak:
9991004 Follobaneprosjektet – SKI - Generell korrespondanse med naboer
Avsender:
Lions Clubs International MD 104 Norge
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Follobanen /Elen Kristine Haugrønning
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201400017-216 Foredrag Follobanen - Seniorklubben Odd Fellow i Follo
Sak:
9991004 Follobaneprosjektet – SKI - Generell korrespondanse med naboer
Avsender:
Halvor Eikeland
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Follobanen /Elen Kristine Haugrønning
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201400384-19 Klipping av kabler under påskebrudd 2015
Sak:
9991004 Follobaneprosjektet - SKI - Kontrakt K. 007388 med Baneservice AS - Ski 02 - Forberedende arbeider Ski Stasjon Generell korrespondanse
Mottaker:
Ski hensetting /Vidar Svendsby
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Follobanen /Janette Brask
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201400514-24 Ski kommunes fiberkabel i SK's overvannsledning i Jernbaneveien, beskjed om å
iverksette flytting.
Sak:
9991004 Follobaneprosjektet - SKI - Kontrakt K.007923 med Ski kommune - Omlegging av diverse VA-anlegg Ski sentrum
Mottaker:
Tom Schei ([email protected])
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Follobanen /Øyvind Bjørtomt Huse
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201400678-86 CLR-SKA-095 - Vipsdata dammene
Sak:
9991004 Follobaneprosjektet - SKI - Kontrakt K. 007311 med Skanska - Ski 01 - Forberedende arbeider Langhus-Ski Tekniske avklaringer
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Follobanen /Marius Ellingsæter Mürer
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
620
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201401183-26 Anskaffelsesprotokoll Evanger-Bergen
Sak:
960282 Kundeinformasjon - Kontrakt og anskaffelser
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Christian
Sundelin
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
786
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201401346-176 Signed Instructions for Confidentiality - Dag Aarsland - JBV Transport
Sak:
ERTMS Nasjonal implementering - Impartiality declaration and Instructions for Confidentiality
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
ERTMS /Kristin Westby
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
770
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201401346-177 Signed Instructions for Confidentiality - Viggo Frogner - HR Prosjekt
Sak:
ERTMS Nasjonal implementering - Impartiality declaration and Instructions for Confidentiality
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
ERTMS /Kristin Westby
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
770
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201401524-14 Søknad om fornyelse av vognkort
Sak:
JBV vognkort og Teknisk kontrollfrist TKF-Arbeidsmaskiner Implenia
Avsender:
Langvik Monja
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Transport engineering /Hawar Mohamed Saddiq Said
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
822
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201401684-3 Høring - kommuneplanens samfunnsdel Askim kommune
Sak:
Askim kommune - Kommuneplan - Samfunnsdel
Avsender:
Askim kommune
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Strategi og samfunn øst /Michael Andersen Brendås
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
513
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 201401819-13 Søknad om godkjenning av endringer i signaltegninger for Lyser stasjon
Sak:
Fornyelsesprosjekter Sørlandsbanen
Mottaker:
Teknisk operativ støtte Nord /Geir Melting
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Område Sør med stab /André Vatne
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
772
Avskrevet:
3/24/2015, Besvart med nytt notat, Lyser stasjon - Godkjenning for bygging
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201401995-27 Krav om endringsordre KOE nr 031 - K.008077 - Skjæring mot sør Avslutning av
fortau
Sak:
9991003 Follobaneprosjektet - Tunnel - Åsland - Kontrakt K.008077 med KF Entreprenør AS - Transformatorstasjon 73 - Bygg
- Endringsordre
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Follobanen /Stefan Kunz
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201401995-28 Krav om endringsordre KOE nr 033 - K.008077 - Nye betongkonsoller akse B/C
Sak:
9991003 Follobaneprosjektet - Tunnel - Åsland - Kontrakt K.008077 med KF Entreprenør AS - Transformatorstasjon 73 - Bygg
- Endringsordre
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Follobanen /Stefan Kunz
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201401995-29 Krav om endringsordre KOE nr 034 - K.008077 - Takoverbygg dør vestvegg
Sak:
9991003 Follobaneprosjektet - Tunnel - Åsland - Kontrakt K.008077 med KF Entreprenør AS - Transformatorstasjon 73 - Bygg
- Endringsordre
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Follobanen /Stefan Kunz
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201401995-30 Krav om endringsordre KOE nr 37 - K.008077 - Kapittel 18
Blikkenslageraebeider
Sak:
9991003 Follobaneprosjektet - Tunnel - Åsland - Kontrakt K.008077 med KF Entreprenør AS - Transformatorstasjon 73 - Bygg
- Endringsordre
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Follobanen /Stefan Kunz
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201401995-31 Krav om endringsordre KOE nr 39 - K.008077 - Ekstra papp mot zink
Sak:
9991003 Follobaneprosjektet - Tunnel - Åsland - Kontrakt K.008077 med KF Entreprenør AS - Transformatorstasjon 73 - Bygg
- Endringsordre
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Follobanen /Stefan Kunz
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201402038-7 Tine Tretten - Dispensasjonssøknad fra jernbaneloven §10 - Utvidelse av
eksisterende bygg
Sak:
Øyer kommune - Tiltak Kolhusvegen 1 - Gnr/bnr 130/13 - Tine meierier Tretten
Avsender:
Sivilarkitekt Øystein Thommesen AS
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Teknisk operativ støtte Midt
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
517
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201402121-5 Uttalelse til varsel om igangsetting av planarbeid - Detaljregulering av Torgård
Søndre deler av gnr/bnr 310/1, 310/2 og 309/1 - Trondheim kommune
Sak:
Trondheim kommune - Reguleringsplan - Detaljregulering Torgård Søndre næringsområde - Gnr/bnr 310/1 med flere
Mottaker:
Rambøll Norge AS Trondheim
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Steinar
Lillefloth
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
514
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201402393-201 DSB-registrering og KS - Totalentreprise Kundeinformasjon 2014
Sak:
960282 Kundeinformasjon - Korrespondanse Mesta K.008407 Asker-Eidsvoll Verk og Ski stasjon
Mottaker:
Mesta AS Elektro
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Christian
Sundelin
Dok. dato:
12.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
140
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201402393-202 K.008407 Mesta EO-030 - Eidsvoll verk rekkverk ved monitorer på gangbro Til underskrift
Sak:
960282 Kundeinformasjon - Korrespondanse Mesta K.008407 Asker-Eidsvoll Verk og Ski stasjon
Avsender:
MESTA AS /Lars Hilden
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Mary-Ann
Fallan
Dok. dato:
12.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
140
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201402393-211 K.008407 20150323 Byggemøte 12 Asker-Eidvoll Verk og Ski-
Sak:
960282 Kundeinformasjon - Korrespondanse Mesta K.008407 Asker-Eidsvoll Verk og Ski stasjon
Mottaker:
Elisabeth Fredriksen ([email protected])
Johansen Geir Røvde
MESTA AS /Lars Hilden
Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Nina Synneve Nicolaisen
Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Thor Stian Olsen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Mary-Ann
Fallan
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
140
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201402574-5 Fylkesveg 44 i Vest-Agder - Flekkefjord bybru - Detaljreguleringsplan til offentlig
ettersyn
Sak:
Flekkefjord kommune - Reguleringsplan for Fv 44 Flekkefjord bybru
Mottaker:
Flekkefjord kommune
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Liv Oftedal
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
514
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201403235-28 Vedrørende avtale støytiltak uteplass Åslandveien 65
Sak:
9991003 Follobaneprosjektet – Tunnel – Støytiltak / Fasadetiltak ved Åsland Riggområde – Gnr/bnr 176/353 - Åslandveien 65
i Oslo kommune – Einar Braathen
Mottaker:
Einar Braathen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Follobanen /Bente Pladsen Gussiås
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
584
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201403242-13 Avtale for underskrift
Sak:
9991003 Follobaneprosjektet – Tunnel – Støytiltak / Fasadetiltak ved Åsland Riggområde – Gnr/bnr 176/360 - Åslandveien 28
i Oslo kommune – Peter Schmidt og Agata Wisny
Avsender:
Peter Schmidt
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Follobanen /Rikke Lill Holund
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
584
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201403247-7 Rammetillatelse fasadetiltak gnr/bnr 175/10 - Maurtuveien 40
Sak:
9991003 Follobaneprosjektet – Tunnel – Støytiltak / Fasadetiltak ved Åsland Riggområde – Gnr/bnr 175/10 - Maurtueveien 40
i Oslo kommune – Odd og Inger Johanne Nord
Avsender:
Oslo kommune Plan- og bygningsetaten
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Follobanen /Rikke Lill Holund
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
584
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201403250-18 Rammetillatelse fasadetiltak gnr/bnr 175/26 - Stensrudåsveien 39
Sak:
9991003 Follobaneprosjektet – Tunnel – Støytiltak / Fasadetiltak ved Åsland Riggområde – Gnr/bnr 175/26 - Stensrudåsveien
39 i Oslo kommune – Tone og Magne Selvig
Avsender:
Oslo kommune Plan- og bygningsetaten
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Follobanen /Rikke Lill Holund
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
584
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201403253-6 Rammetillatelse fasadetiltak gnr/bnr 175/27 - Enebakkveien 947
Sak:
9991003 Follobaneprosjektet – Tunnel – Støytiltak / Fasadetiltak ved Åsland Riggområde – Gnr/bnr 175/27 - Stensrudåsveien,
Vårbu i Oslo kommune – Per Rolf Westgaard
Avsender:
Oslo kommune Plan- og bygningsetaten
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Follobanen /Rikke Lill Holund
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
584
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201403258-7 Rammetillatelse fasadetiltak gnr/bnr 175/20 - Maurtuveien 857
Sak:
9991003 Follobaneprosjektet – Tunnel – Støytiltak / Fasadetiltak ved Åsland Riggområde – Gnr/bnr 175/20 - Maurtuveien
857 (hytte) i Oslo kommune – Odd Lund
Avsender:
Oslo kommune Plan- og bygningsetaten
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Follobanen /Rikke Lill Holund
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
584
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201403534-6 Attester
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Trafikk og markedsdivisjonen HR /Wenche Aunaas
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201403550-323 Hell- Værnes - Krav om endringsordre KOE nr 051
Sak:
Nordlandsbanen - 960249 Hell - Værnes, hastighetsøkning og kapasitet - E3, Spunt, pele og løsmassearbeider
Avsender:
Fundamentering AS /Dagfinn Dybvik
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT)
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
853
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201403550-324 Krav om endringsordre KOE 049 med arbeidsliste
Sak:
Nordlandsbanen - 960249 Hell - Værnes, hastighetsøkning og kapasitet - E3, Spunt, pele og løsmassearbeider
Avsender:
Fundamentering AS /Elisabeth Nielsen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT)
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
853
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201403905-94 Referat fra felles Byggemøte 2 - 17032015
Sak:
Nordlandsbanen - 960249 Hell - Værnes, hastighetsøkning og kapasitet - Referater og SHA
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Elin Wist
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
859
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201403905-96 E2E6E8 Referat fra Byggemøte nr. 3, 150316
Sak:
Nordlandsbanen - 960249 Hell - Værnes, hastighetsøkning og kapasitet - Referater og SHA
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Elin Wist
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
859
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201404307-26 Rørosbanen, skogrydding Hamar - Elverum - Kontrakt K.008570, opsjon
banestrekning Løten - Hamar
Sak:
Rørosbanen - Anskaffelse skogrydding 2014 - Hamar - Elverum
Mottaker:
Implenia Norge AS /Håvard Amundsen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjekter Midt /Jon Lillegjære
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
584
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201404353-12 Anskaffelsesprotokoll Minikonkurranse nr.3
Sak:
Rammeavtale for mindre Entreprenørarbeid på strekningen Kristiansand-Stavanger.
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) /Christian
Sundelin
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201405653-9 Jaren stasjon, forankring av forutsetninger hos Strategi og samfunn øst
Sak:
Jaren stasjon, hovedplan og regulering
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Jardar
Austefjord Nymoen
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
514
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201406454-10 Fylkesmannens tilbakemelding på forslag til endringer i forslag til
kommuneplan for Bærum
Sak:
Bærum kommune - Kommuneplan - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2030
Avsender:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus /Jostein Meisdalen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Strategi Oslo Akershus /Paul Runnestø
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
513
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201406485-16 Skriftlig uttalelse - Avskjermet
Sak:
Disiplinærsak - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Trafikk og markedsdivisjonen HR /Kristin Strand
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
226
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201406485-18 Kontaktlogg fra 13122013 - 19032015
Sak:
Disiplinærsak - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Trafikk og markedsdivisjonen HR /Kristin Strand
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
226
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201406485-19 Falsk egenerklæring
Sak:
Disiplinærsak - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Trafikk og markedsdivisjonen HR /Kristin Strand
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
226
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201406485-20 Avslag på forespørsel om annet arbeid i JBV
Sak:
Disiplinærsak - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Trafikk og markedsdivisjonen HR /Kristin Strand
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
226
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-150 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-151 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-152 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-153 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-154 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-155 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-156 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-157 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-158 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-159 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-160 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-161 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-162 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-163 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-164 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-165 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-166 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-167 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-168 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-169 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-170 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-171 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-172 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-173 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-174 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-175 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-176 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-177 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-178 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-179 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-180 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-181 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-182 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-183 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-184 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-185 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-186 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-187 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-188 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-189 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-190 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-191 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-192 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-193 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-194 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-195 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-196 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-197 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-198 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-199 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406487-200 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assisterende planleggingsledere InterCity - st.
ref. 2366835731
Sak:
Assisterende planleggingsledere InterCity - st. ref. 2366835731
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406496-81 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Senioringeniør tele InterCity - st. ref. 2354224840
Sak:
Senioringeniør tele InterCity - st. ref. 2354224840
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406496-82 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Senioringeniør tele InterCity - st. ref. 2354224840
Sak:
Senioringeniør tele InterCity - st. ref. 2354224840
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Intercity /Lena Hauge
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201406526-1 Anskaffelsesstrategi
Sak:
Avtale om utførelse av generiske arbeidsrutiner signal 2015 - Oslo
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13
Saksbehandler:
Administrativ støtte Oslokorridoren /May Strandos
Johansen
Dok. dato:
05.12.2014
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
770
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201406526-2 Habilitetserklæring Øyvind Letting
Sak:
Avtale om utførelse av generiske arbeidsrutiner signal 2015 - Oslo
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13
Saksbehandler:
Administrativ støtte Oslokorridoren /May Strandos
Johansen
Dok. dato:
05.12.2014
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
770
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201406526-3 Habilitetserklæring - May Strandos Johansen
Sak:
Avtale om utførelse av generiske arbeidsrutiner signal 2015 - Oslo
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13
Saksbehandler:
Administrativ støtte Oslokorridoren /May Strandos
Johansen
Dok. dato:
05.12.2014
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
770
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201406532-7 Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Teaterhus, Verdal sentrum
Sak:
Verdal kommune - Reguleringsplan - Detaljregulering for Teaterhus i Verdal sentrum
Avsender:
Innherred samkommune /Per Anders Røstad
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Madeleine
Kristensen
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
514
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 201406568-8 Sandaløkken - Foreløpig planmateriale
Sak:
Trønderbanen - Melhus kommune - Reguleringsplan - Detaljregulering for planovergang og stasjonstiltak - Gnr/bnr 209/7
med flere ved Sanden på Lundamo
Mottaker:
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Ragnhild Lien
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Randi Mona
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
514
Avskrevet:
3/24/2015, Tatt til etterretning, VS: Sandaløkken - foreløpig planmateriale
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 201406661-13 Detaljplan for FATC Oslo S - Lillestrøm, anbefaling og godkjenning
Sak:
Prosjektadministrasjon
Mottaker:
Infrastrukturdivisjonen /Gorm Frimannslund
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
12.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Frode Nilsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201406795-12 KOE 04, Innleie av byggegjerde langs spor.
Sak:
Område Midt - Rørosbanen - Koppang tømmerterminal - underbygningsentreprise
Mottaker:
'Frank Mellemstuen'
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjekter Midt /Jon Lillegjære
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
633
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201406857-2 Internt notat Setningsregistrering av avløpstunnelen Midgardsormen.
Kryssingsavtale JBV-OVA
Sak:
9991002 Follobaneprosjektet - Innføring Oslo S - Kontrakt K.007648 FPS AS - Avrop PSA E019 - Setningsmålinger av
Midgardsormen mellom S7 og S9
Mottaker:
Follobanen /Oddvar Lid
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
19.12.2013
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Follobanen /Else Motzfeldt
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201407140-13 Informasjon om tildeling av kontrakt for oppdrag 20140714 til COWI
Sak:
Minikonkurranse Miljørådgiving og og miljøanalyse. Miljørisikovurdering. Skongseng i Rana kommune, Nordlandsbanen
Mottaker:
Rickard Åkesson
COWI AS /[email protected] ukjent
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 23 tredje
ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.12.2014
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Vedlikehold Ytre miljø /Astrid Busengdal
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201407140-14 Informasjon om tildeling av kontrakt for oppdrag 20140714 til Golder
Sak:
Minikonkurranse Miljørådgiving og og miljøanalyse. Miljørisikovurdering. Skongseng i Rana kommune, Nordlandsbanen
Mottaker:
Golder associates AS Norway /Vidar Ellefsen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 23 tredje
ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.12.2014
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Vedlikehold Ytre miljø /Astrid Busengdal
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201407140-15 Informasjon om tildeling av kontrakt for oppdrag 20140714 til Atkinsglobal
Sak:
Minikonkurranse Miljørådgiving og og miljøanalyse. Miljørisikovurdering. Skongseng i Rana kommune, Nordlandsbanen
Mottaker:
Atkins Global - Danmark /Claus Kirkegaard
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 23 tredje
ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.12.2014
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Vedlikehold Ytre miljø /Astrid Busengdal
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201407140-16 Informasjon om tildeling av kontrakt for oppdrag 201407140 til Rambøll
Sak:
Minikonkurranse Miljørådgiving og og miljøanalyse. Miljørisikovurdering. Skongseng i Rana kommune, Nordlandsbanen
Mottaker:
Rambøll Norge AS /Jan Rukke
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 23 tredje
ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.12.2014
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Vedlikehold Ytre miljø /Astrid Busengdal
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201407140-17 Tildeling av kontrakt for oppdrag vurdere forurensningsrisiko m.m. på Skonseng i
Rana kommue, Nordlandsbanen
Sak:
Minikonkurranse Miljørådgiving og og miljøanalyse. Miljørisikovurdering. Skongseng i Rana kommune, Nordlandsbanen
Mottaker:
Rudolph-Lund Kim
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 23 tredje
ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.12.2014
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Vedlikehold Ytre miljø /Astrid Busengdal
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201407149-5 Tilbakemelding - Planovergangstiltak Nerdal - Sjånes i Rana
Sak:
Nordlandsbanen - Km 488,8 - 489,1 Nerdal - Sjånes i Rana - Økt sikkerhet på planoverganger
Avsender:
Steinar Monsen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjekter Midt /Olav Ramsøskar
Dok. dato:
04.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
725
Avskrevet:
3/5/2015, Besvart med utgående dokument, Ivaretagelse av eiendom ved bygging
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201407149-8 Purring - Planovergangstiltak Nerdal - Sjånes i Rana
Sak:
Nordlandsbanen - Km 488,8 - 489,1 Nerdal - Sjånes i Rana - Økt sikkerhet på planoverganger
Avsender:
Steinar Monsen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjekter Midt /Olav Ramsøskar
Dok. dato:
13.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
725
Avskrevet:
3/16/2015, Besvart med utgående dokument, 201407149-8 - Re: Kopi av brev vedrørende planovergangstiltak Nerdal - Sjånes i Rana
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201407252-3 Kostnader
Sak:
Rørosbanen - Koppang - Avsporing tømmertog 25112014
Mottaker:
Styringsstab økonomi og styring /Kari Asvald
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Styringsstab økonomi og styring /Kari Asvald
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
871
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201407336-126 Bekreftelse på tiltredelsesdatoen
Sak:
Tilsettingssak - Samfunnsøkonom Plan og teknikk - st. ref. 2367089122
Mottaker:
Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 25 første ledd
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201407368-11 Byggemøte nr 9 - 11032015
Sak:
971181 Utvendig sikringsanlegg - Stikkabler Skøyen - K.008565 Møtereferater
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Prosjekter Oslokorridoren II /Anders J Schmidt
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201407396-11 Tilbudsbrev
Sak:
Signalmontør Sarpsborg Område Øst - st. ref. 2409957593
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 25 første ledd
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
11.02.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201407413-1 K.008835 Signal og telearbeider Dovrebanen, Eidsvoll-Espa,
Anskaffelsesdokumenter,
Sak:
Eidsvoll - Hamar Anbud på Signal og Telearbeider på Dovrebanen, Eidsvoll - Espa
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fellesprosjektet E6/Dovrebanen /John W Sæther
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
770
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201407584-32 Tilbudsbrev
Sak:
Prosjektleder - planoverganger Område Øst - st. ref. 2431715104
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 25 første ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.02.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201407607-6 201407607-5 - Forkynning av rettsbok - Sak 0500-2014-0048
Sak:
Jordskiftesak 0500-2014-0048 - Nermo - Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett
Mottaker:
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal Jordskifterett
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eiendom /Ingunn Andersen
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
523
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201407808-10 Underskrevet avtale - JBV Sak 201407808 Dovrebanen km 126,730 - Kryssing med
overvann 800mmØ
Sak:
Dovrebanen - KM 126,730 - Kryssing med vannledning - Strandgateparken - Hamar kommune
Mottaker:
Hamar kommune
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Vedlikehold /Per Torbjørn Prestmo
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
714
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201407890-74 Tilbudsbrev
Sak:
SHA-rådgiver Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2444901295
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 25 første ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201407897-31 Tilbudsbrev
Sak:
Kontraktsrådgiver Infrastrukturprosjekter Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2442626622
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 25 første ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.02.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201407963-10 Avtale for privat bruk av mobiltelefon
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201407964-10 Avtale mobiltelefon
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli
Dok. dato:
16.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201407967-8 Avtale privat bruk av mobiltelefon
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli
Dok. dato:
16.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201407969-1 Otta stasjon, møtereferat, status etter mulighetstudie
Sak:
Otta, stasjons/plattformtiltak - Reguleringsplan og hovedplan
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Jardar
Austefjord Nymoen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201500109-15 Förnyelse vognkort (P112)
Sak:
Infranord AB - Arbeidsmaskiner - JBV vognkort - Teknisk kontrollfrist TKF fra 2015
Avsender:
Infranord AB /Peter Langevi
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Transport engineering /Hawar Mohamed Saddiq Said
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
810
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500120-7 Solørbanen - Braskereidfoss planovergang påkjørt 06012015
Erstatningskrav
Sak:
Solørbanen - Braskereidfoss planovergang påkjørt 06012015
Mottaker:
Trafikkforsikringsforeningen (TFF)co/ Crawford & Company AS
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Styringsstab økonomi og styring /Kari Asvald
Dok. dato:
06.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
871
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500186-6 Detaljregulering E6 Viskis - x rv. 77 - Ønske om uttalelse fra JBV til reindriftens krav
om dobbeltsidig gjerde langs jernbanen mellom Lønsdal stasjon og Kjemågnasen tunnel, Saltdal kommune
Sak:
Saltdal kommune - Reguleringsplan med konsekvensutredning E6 Viskis - Rv 77
Mottaker:
Statens vegvesen Region nord
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Steinar
Lillefloth
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
514
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201500253-3 Kryssing av jernbane - ikke nødvendig med boregrop da vi bruker retningsstyrt
bor
Sak:
Gjesdal kommune Kryssing Opstadveien 3 Ålgård
Avsender:
Gjesdal kommune
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Område Sør med stab /Hilde Christine Erland Gundersen
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
714
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500383-105 Innkalling til intervju - Energimontørlærling Område Sør - st. ref. 2448856255
Sak:
Energimontørlærling Område Sør - st. ref. 2448856255
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Område Sør med stab /Ragnhild Stomnås
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500383-106 Innkalling til intervju - Energimontørlærling Område Sør - st. ref. 2448856255
Sak:
Energimontørlærling Område Sør - st. ref. 2448856255
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Område Sør med stab /Ragnhild Stomnås
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201500450-16 Slutt oppgjør - Nytt krav om utbetaling av mva
Sak:
Ask vedlikehold - sliping av bor
Avsender:
David Ask
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
03.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/6/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500472-2 Informasjon om tildeling av kontrakt KL-arbeider Område Øst 2015
Sak:
KL-arbeider Område Øst 2015
Mottaker:
Norsk Jernbanedrift AS - Porsgrunn /Vegard Slaaen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 23 tredje
ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Hoved- og Gardermobanen /Lars Frøystein
Administrativ støtte Øst /Christian Schjøll
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500472-3 Informasjon om tildeling av kontrakt KL-arbeider Område Øst 2015
Sak:
KL-arbeider Område Øst 2015
Mottaker:
KL Sørvis Anlegg AS
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 23 tredje
ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Administrativ støtte Øst /Christian Schjøll
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500472-4 Informasjon om tildeling av kontrakt KL-arbeider Område Øst 2015
Sak:
KL-arbeider Område Øst 2015
Mottaker:
Infranord Norge AS /Roar Solhaug
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 23 tredje
ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Administrativ støtte Øst /Christian Schjøll
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500472-5 Tildeling av kontrakt KL-arbeider Område Øst 2015
Sak:
KL-arbeider Område Øst 2015
Mottaker:
Team Bane AS
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 23 tredje
ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Administrativ støtte Øst /Christian Schjøll
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201500487-114 Bekreftelse på godkjenning av nytt lønnstrinn
Sak:
Kontraktsrådgiver Plan og teknikk - st. ref. 2462922482
Mottaker:
Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 25 første ledd
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500487-116 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kontraktsrådgiver Plan og teknikk - st. ref.
2462922482
Sak:
Kontraktsrådgiver Plan og teknikk - st. ref. 2462922482
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500487-117 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kontraktsrådgiver Plan og teknikk - st. ref.
2462922482
Sak:
Kontraktsrådgiver Plan og teknikk - st. ref. 2462922482
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500487-118 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kontraktsrådgiver Plan og teknikk - st. ref.
2462922482
Sak:
Kontraktsrådgiver Plan og teknikk - st. ref. 2462922482
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201500489-8 Avtale for privat bruk av mobiltelefon
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon
Dok. dato:
03.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201500499-1 Avropsavtale til Rammeavtale K.006439 - Avropsavtale vedrørende innleie av
personell mellom Jernbaneverket Område Øst og HR Prosjekt AS
Sak:
Innleie av Byggeleder Norsenga og Varingskollen
Avsender:
HR Prosjekt AS
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 23 tredje
ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Infrastrukturprosjekter programområder (IPP)
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 201500541-4 Signifikansvurdering
Sak:
Nordlandsbanen km 136,41 - Oppgradering av Sunnan planovergang - Automatisk halvbomanlegg
Mottaker:
Togdeteksjon og vegsikringsanlegg /Terje Johansen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Teknisk operativ støtte Nord /Geir Melting
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
777
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201500553-30 Lønnsfastsettelse ved tilsetting
Sak:
Lokfører/Banemontør Område Nord - st. ref. 2371291897
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 25 første ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Personaladministrasjon /Gunn Vigdis Jenssen
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201500553-31 Tilsettingsprotokoll
Sak:
Lokfører/Banemontør Område Nord - st. ref. 2371291897
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 25 første ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Personaladministrasjon /Gunn Vigdis Jenssen
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201500568-2 Rapport fra tilsyn - Dunderland stasjon 10032015
Sak:
Dunderland stasjon - Tilsyn
Avsender:
Arbeidstilsynet Midt-Norge
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Nordlandsbanen Nord
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
254
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500625-1 Tildeling av kontrakt - Diverse arbeider underbygning Østfold og
Kongsvingerbanen 2015
Sak:
Diverse arbeider underbygning Østfold og Kongsvingerbanen 2015
Mottaker:
Railcom AS /Martin Eriksson
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 23 tredje
ledd
Saksbehandler:
Administrativ støtte Øst /Christian Schjøll
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
710
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201500695-7 Beredskapstiltak gods og informasjon tidlig fase
Sak:
Dovre-, Bergens- og Nordlandsbanen, Beredskapstiltak gods
Mottaker:
Plan og teknikk, teknisk plan stasjoner og linje /Esad Karahasan
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Randi Mona
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
634
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201500695-8 ivaretagelse av PBL i prosjektet
Sak:
Dovre-, Bergens- og Nordlandsbanen, Beredskapstiltak gods
Mottaker:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Torkil Dahl
Plan og teknikk, teknisk plan stasjoner og linje /Esad Karahasan
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Randi Mona
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
634
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201500702-6 E6 Røskaft-Skjerdinstad - data jernbane - oversendelse målevognsbilder og
løfteskjema
Sak:
E6 Røskaft - Skjerdingstad, Melhus kommune
Mottaker:
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Randi Mona
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Randi Mona
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
519
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-382 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-383 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-384 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-385 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-386 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-387 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-388 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-389 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-390 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-391 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-392 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-393 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-394 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-395 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-396 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-397 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-398 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-399 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-400 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-401 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-402 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-403 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-404 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-405 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-406 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-407 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-408 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-409 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-410 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-411 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-412 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-413 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-414 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-415 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-416 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-417 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-418 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-419 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-420 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-421 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-422 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-423 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-424 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-425 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-426 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-427 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-428 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-429 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-430 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-431 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-432 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-433 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-434 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-435 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-436 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-437 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-438 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-439 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-440 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-441 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-442 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-443 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-444 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-445 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-446 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-447 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-448 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-449 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-450 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-451 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-452 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-453 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-454 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-455 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-456 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-457 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-458 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-459 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-460 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-461 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-462 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-463 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-464 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-465 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-466 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-467 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-468 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-469 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-470 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-471 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-472 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-473 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-474 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-475 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-476 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-477 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-478 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-479 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-480 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-481 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-482 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-483 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-484 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-485 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-486 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-487 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-488 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-489 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-490 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-491 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-492 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500719-493 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - 13 sommerjobber med utredning av jernbane i
Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Sak:
13 sommerjobber med utredning av jernbane i Oslo og Trondheim Kompetansesenteret - st. ref. 2478293965
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Plan og teknikk, administrativ støtte /Kurt Ellingsen
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201500734-2 Bekreftelse mottatt bestilling av arkeologisk registrering ved ny rømningsvei til
R12 i Almedalen - Re kommune
Sak:
Bestilling av arkeologisk registrering ved ny rømningsvei til R12 i Almedalen, Re kommune
Avsender:
Vestfold fylkeskommune
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Utbyggingsprosjekter Vest /Knut Edmund Knutsen
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201500739-156 Bekreftelser på signaturer
Sak:
Tilsettingssak - Sikkerhetsrådgiver Infrastrukturdivisjonen - st. ref. 2481507782
Mottaker:
Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 25 første ledd
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Lisbeth Halvorsen
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500763-2 Brev med avtale tilbud - Østfoldbanen - Østre linje - Spydeberg - km 19,925 Kryssing av jernbane - VA-ledning
Sak:
Østfoldbanen - Østre linje - Spydeberg - km 19,925 - Kryssing av jernbane - VA-ledning
Mottaker:
Spydeberg kommune /Odd Strand
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Vedlikehold /Sven P.S. Andersen
Dok. dato:
12.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
714
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500801-128 Avslagsbrev etter intervju - (Senior) Kommunikasjonsrådgiver / nabokontakt
Follobanen felles - st. ref. 2478247753
Sak:
Tilsettingssak - (Senior) Kommunikasjonsrådgiver / nabokontakt Follobanen felles - st. ref. 2478247753
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Follobanen /Kathrine Kjelland
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500801-129 Avslagsbrev etter intervju - (Senior) Kommunikasjonsrådgiver / nabokontakt
Follobanen felles - st. ref. 2478247753
Sak:
Tilsettingssak - (Senior) Kommunikasjonsrådgiver / nabokontakt Follobanen felles - st. ref. 2478247753
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Follobanen /Kathrine Kjelland
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500801-130 Avslagsbrev etter intervju - (Senior) Kommunikasjonsrådgiver / nabokontakt
Follobanen felles - st. ref. 2478247753
Sak:
Tilsettingssak - (Senior) Kommunikasjonsrådgiver / nabokontakt Follobanen felles - st. ref. 2478247753
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Follobanen /Kathrine Kjelland
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500801-131 Avslagsbrev etter intervju - (Senior) Kommunikasjonsrådgiver / nabokontakt
Follobanen felles - st. ref. 2478247753
Sak:
Tilsettingssak - (Senior) Kommunikasjonsrådgiver / nabokontakt Follobanen felles - st. ref. 2478247753
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Follobanen /Kathrine Kjelland
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201500832-1 Merknader til planprogram Eidsvoll - Langseth
Sak:
960301 - Venjar-Langset - Fagmøte -Reguleringsplan og kompletterende KU
Avsender:
Jarle P
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 15 annet ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
22.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Utbyggingsprosjekter Øst
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500940-32 Innkalling til intervju - Prosjekteringsleder Signal Utbyggingsprosjekter Vest - st.
ref. 2482095303
Sak:
Prosjekteringsleder Signal Utbyggingsprosjekter Vest - st. ref. 2482095303
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Utbyggingsprosjekter Vest /Hans-Egil Larsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500940-33 Innkalling til intervju - Prosjekteringsleder Signal Utbyggingsprosjekter Vest - st.
ref. 2482095303
Sak:
Prosjekteringsleder Signal Utbyggingsprosjekter Vest - st. ref. 2482095303
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Utbyggingsprosjekter Vest /Hans-Egil Larsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500940-34 Innkalling til intervju - Prosjekteringsleder Signal Utbyggingsprosjekter Vest - st.
ref. 2482095303
Sak:
Prosjekteringsleder Signal Utbyggingsprosjekter Vest - st. ref. 2482095303
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Utbyggingsprosjekter Vest /Hans-Egil Larsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500941-48 Innkalling til intervju - RAMS-rådgiver Utbyggingsprosjekter Vest - st. ref.
2478204683
Sak:
RAMS-rådgiver Utbyggingsprosjekter Vest - st. ref. 2478204683
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Utbyggingsprosjekter Vest /Hans-Egil Larsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500941-49 Innkalling til intervju - RAMS-rådgiver Utbyggingsprosjekter Vest - st. ref.
2478204683
Sak:
RAMS-rådgiver Utbyggingsprosjekter Vest - st. ref. 2478204683
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Utbyggingsprosjekter Vest /Hans-Egil Larsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500941-50 Innkalling til intervju - RAMS-rådgiver Utbyggingsprosjekter Vest - st. ref.
2478204683
Sak:
RAMS-rådgiver Utbyggingsprosjekter Vest - st. ref. 2478204683
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Utbyggingsprosjekter Vest /Hans-Egil Larsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500941-51 Innkalling til intervju - RAMS-rådgiver Utbyggingsprosjekter Vest - st. ref.
2478204683
Sak:
RAMS-rådgiver Utbyggingsprosjekter Vest - st. ref. 2478204683
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Utbyggingsprosjekter Vest /Hans-Egil Larsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500941-52 Innkalling til intervju - RAMS-rådgiver Utbyggingsprosjekter Vest - st. ref.
2478204683
Sak:
RAMS-rådgiver Utbyggingsprosjekter Vest - st. ref. 2478204683
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Utbyggingsprosjekter Vest /Hans-Egil Larsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201500942-12 Innkalling til intervju - Prosjektleder Signal Utbyggingsprosjekter Vest - st. ref.
2478350660
Sak:
Prosjektleder Signal Utbyggingsprosjekter Vest - st. ref. 2478350660
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Utbyggingsprosjekter Vest /Hans-Egil Larsen
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501023-6 Svar på spørsmål nr. 756 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Geir
Pollestad til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
Sak:
Stortinget - Spørsmål 2015 - Spørsmål til Samferdselsministeren
Avsender:
Samferdselsdepartementet /Bente Sylliåsen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Styring og organisasjon
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
001
Avskrevet:
3/24/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501063-189 Søknad og CV
Sak:
Oppsynsmann i Eiendom og Stasjoner, Østfoldbanen Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2478290593
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 25 første ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
14.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501080-3 Underskrevet - K.008815, EO 01, Kjøp av småmateriell for gjennomføring av
leveransen.
Sak:
Gjennomføring KL fornyelse Loenga
Avsender:
Veidekke Entreprenør AS Region Anlegg
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjekter Oslokorridoren II /Eirik Nordseth
Dok. dato:
03.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
509
Avskrevet:
3/6/2015, Tatt til etterretning
Trafikk og markedsdivisjonen HR /Tone Sletten
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501080-12 Garanti fornyelse av kontaktledningsanlegg Loenga
Sak:
Gjennomføring KL fornyelse Loenga
Mottaker:
Veidekke Entreprenør AS - Administrasjon /Ane-Kari Vestre
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjekter Oslokorridoren II /Knut Teppan
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
509
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201501082-57 Leders forslag til tilsetting
Sak:
Tilsettingssak - Koordinator utbyggingsprosjekter Vestfoldbanen Område Oslokorridoren - st. ref. 2482711707
Mottaker:
Tilsettingsrådene /Johnny Flatmo
Område Oslokorridoren /Vibeke Aarnes
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 25 første ledd
Saksbehandler:
Administrativ støtte Oslokorridoren /Ann Kristin Aurstad
Nordås
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501111-2 Tilbudsbrev
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
09.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501152-27 Innkalling til intervju - Frekvens- og avtaleforvalter Forvaltning - st. ref.
2496039041
Sak:
Frekvens- og avtaleforvalter Forvaltning - st. ref. 2496039041
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Nett forvaltning /Svein Erik Rasmussen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501169-5 Tilbudsbrev
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
09.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201501188-3 Skade på hus - Tilbud reparasjon
Sak:
Sørlandsbanen - Neslandsvatn/Drangedal km 207.750- skade på hus 30012015
Mottaker:
Styringsstab økonomi og styring /Kari Asvald
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Styringsstab økonomi og styring /Kari Asvald
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
871
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501220-4 Rørosbanen - Auma sidespor - Avsporing 14072014
Erstatningskrav
Sak:
Rørosbanen - Auma sidespor - Avsporing 14072014
Mottaker:
Hector Rail AB
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Styringsstab økonomi og styring /Kari Asvald
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
871
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501329-3 Narvik st. Sporforenkling/Gr.snitt mot LKAB - Referat fra prosjekteringsmøte nr. 4
Sak:
Opprusting av spor 2 Narvik Stasjon
Mottaker:
Grenersen Simen
Teknisk operativ støtte Nord /Geir Melting
Portefølje 1 /Stein Gujord
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) /Trond
Daling
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501390-4 Unntak fra helsekravforskriften
Sak:
Dispensasjon fra helsekrav for personale i sikkerhetstjeneste - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Christine Schau
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
223
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201501444-1 Ledermøte SMS 001 - 02.03.2015
Sak:
960168 - K.008675 - Møtereferater - Interne
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ski hensetting /Tove Larsen
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
501
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-59 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-60 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-61 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-62 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-63 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-64 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-65 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-66 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-67 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-68 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-69 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-70 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-71 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-72 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-73 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-74 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-75 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-76 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-77 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-78 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-79 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501466-80 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport
- st. ref. 2516124405
Sak:
Tilsettingssak - Engasjement - Opplæringsadministrator Transport - st. ref. 2516124405
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Transport kompetanse /Marianne Ljosåk
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501497-1 Company`s Deliverables, Appendix G
Sak:
9991008 Follobaneprosjektet - Tunnel D&B - EPC - Kontrakt K.008859 med Condotte - Kontraktskorrespondanse
Mottaker:
Società italiana per condotte d'acqua
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
25.02.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Follobanen /Nina Lundmann
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501497-3 Option spoil disposal
Sak:
9991008 Follobaneprosjektet - Tunnel D&B - EPC - Kontrakt K.008859 med Condotte - Kontraktskorrespondanse
Mottaker:
Società italiana per condotte d'acqua
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
10.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Follobanen /Merete Norli
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501497-5 Minutes of Meeting status Meeting 17032015
Sak:
9991008 Follobaneprosjektet - Tunnel D&B - EPC - Kontrakt K.008859 med Condotte - Kontraktskorrespondanse
Mottaker:
Società italiana per condotte d'acqua
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 23 første ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Follobanen /Merete Norli
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501506-4 Unntak fra helsekravforskriften
Sak:
Dispensasjon fra helsekrav for personale i sikkerhetstjeneste - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Christine Schau
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
223
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501566-4 Innvilget unntak fra helsekravforskriften
Sak:
Dispensasjon fra helsekrav for personale i sikkerhetstjeneste - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Christine Schau
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
223
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201501573-8 Leders forslag til innstilling - verkstedleder Hauerseter
Sak:
Lokalt oppslag - Verkstedleder Hauerseter, Transport
Mottaker:
Transport, vedlikehold /Even Fyrileiv
Styringsstab HR /Vigdis Saure
Tilsettingsrådene /Gudrun Cathrine Laake
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 25 første ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
22.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Energi stab /Vibeke Rasmussen
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501574-4 Revidert trasévalg på Jåttåvågen og Gausel
Sak:
Sørlandsbanen - ca. km. 589,670 - Telenorkabel frem til teknisk rom på gnr/bnr 14/933 på Gausel stasjon i Stavanger
kommune
Avsender:
Relacom AS Stavanger /Jan Ove Dale
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Område Sør med stab /Hilde Christine Erland Gundersen
Dok. dato:
04.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
714
Avskrevet:
3/18/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501574-6 Tilleggsinformasjon, kabelspenning
Sak:
Sørlandsbanen - ca. km. 589,670 - Telenorkabel frem til teknisk rom på gnr/bnr 14/933 på Gausel stasjon i Stavanger
kommune
Avsender:
Relacom AS Stavanger /Jan Ove Dale
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Område Sør med stab /Hilde Christine Erland Gundersen
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
714
Avskrevet:
3/18/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201501583-3 Referat fra møtet 17032015
Sak:
Sagelva - Kraftstasjon - Gnr/bnr 336/1 og 336/3 - Stjørdal kommune
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Teknisk operativ støtte Midt /Ole M. Espås
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201501610-3 Referat fra møte NGI / Jernbaneverket Furubergtunellen 09032015
Sak:
Dokumentasjon ang fjellsikring Furuberget
Mottaker:
Linjen Dovrebanen /Magne Brænden
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Linjen Dovrebanen /Magne Brænden
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501629-5 Tilbudsbrev
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
23.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201501641-1 Anskaffelsesprotokoll Asfalt Alnabru
Sak:
Alnabru Asfaltering
Mottaker:
Eiendom /Per Olav Nilsen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
02.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Eiendom /Per Olav Nilsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501662-656 Avslagsbrev etter intervju - Sekretær Servicesenteret Drammen Servicesenteret
Drammen - st. ref. 2517835277
Sak:
Sekretær Servicesenteret Drammen Servicesenteret Drammen - st. ref. 2517835277
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Servicesenteret Drammen /Tove Svenningsen
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501664-300 Avslagsbrev etter intervju - Sekretær Servicesenteret Drammen - deltid
Servicesenteret Drammen - st. ref. 2524054445
Sak:
Sekretær Servicesenteret Drammen - deltid Servicesenteret Drammen - st. ref. 2524054445
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Servicesenteret Drammen /Tove Svenningsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501664-301 Avslagsbrev etter intervju - Sekretær Servicesenteret Drammen - deltid
Servicesenteret Drammen - st. ref. 2524054445
Sak:
Sekretær Servicesenteret Drammen - deltid Servicesenteret Drammen - st. ref. 2524054445
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Servicesenteret Drammen /Tove Svenningsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501664-302 Avslagsbrev etter intervju - Sekretær Servicesenteret Drammen - deltid
Servicesenteret Drammen - st. ref. 2524054445
Sak:
Sekretær Servicesenteret Drammen - deltid Servicesenteret Drammen - st. ref. 2524054445
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Servicesenteret Drammen /Tove Svenningsen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501664-303 Avslagsbrev etter intervju - Sekretær Servicesenteret Drammen - deltid
Servicesenteret Drammen - st. ref. 2524054445
Sak:
Sekretær Servicesenteret Drammen - deltid Servicesenteret Drammen - st. ref. 2524054445
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Servicesenteret Drammen /Tove Svenningsen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501681-12 Søknad og CV - Seniorrådgiver Samfunnsøkonomi - st. ref. (2527163274)
Sak:
Seniorrådgiver Samfunnsøknonomi Strategi og samfunn, Samfunnsøkonomi - st. ref. 2527163274
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501681-13 Svarbrev, søknad mottatt - Seniorrådgiver Samfunnsøkonomi Strategi og
samfunn, Samfunnsøkonomi - st. ref. 2527163274
Sak:
Seniorrådgiver Samfunnsøknonomi Strategi og samfunn, Samfunnsøkonomi - st. ref. 2527163274
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Strategi og samfunn, samfunnsøkonomi /Christoph Siedler
Strategi og samfunn, samfunnsøkonomi /Christoph Siedler
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501706-76 Søknad og CV - Markeds- og transportanalytiker - st. ref. (2522518106)
Sak:
Tilsettingssak - Markeds- og transportanalytiker Strategi og samfunn, Samfunnsøkonomi - st. ref. 2522518106
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Strategi og samfunn, samfunnsøkonomi /Christoph Siedler
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501706-77 Svarbrev, søknad mottatt - Markeds- og transportanalytiker Strategi og samfunn,
Samfunnsøkonomi - st. ref. 2522518106
Sak:
Tilsettingssak - Markeds- og transportanalytiker Strategi og samfunn, Samfunnsøkonomi - st. ref. 2522518106
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Strategi og samfunn, samfunnsøkonomi /Christoph Siedler
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501706-78 Søknad og CV - Markeds- og transportanalytiker - st. ref. (2522518106)
Sak:
Tilsettingssak - Markeds- og transportanalytiker Strategi og samfunn, Samfunnsøkonomi - st. ref. 2522518106
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Strategi og samfunn, samfunnsøkonomi /Christoph Siedler
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501706-79 Svarbrev, søknad mottatt - Markeds- og transportanalytiker Strategi og samfunn,
Samfunnsøkonomi - st. ref. 2522518106
Sak:
Tilsettingssak - Markeds- og transportanalytiker Strategi og samfunn, Samfunnsøkonomi - st. ref. 2522518106
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Strategi og samfunn, samfunnsøkonomi /Christoph Siedler
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501706-80 Søknad og CV - Markeds- og transportanalytiker - st. ref. (2522518106)
Sak:
Tilsettingssak - Markeds- og transportanalytiker Strategi og samfunn, Samfunnsøkonomi - st. ref. 2522518106
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Strategi og samfunn, samfunnsøkonomi /Christoph Siedler
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501706-81 Svarbrev, søknad mottatt - Markeds- og transportanalytiker Strategi og samfunn,
Samfunnsøkonomi - st. ref. 2522518106
Sak:
Tilsettingssak - Markeds- og transportanalytiker Strategi og samfunn, Samfunnsøkonomi - st. ref. 2522518106
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Strategi og samfunn, samfunnsøkonomi /Christoph Siedler
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501706-82 Søknad og CV - Markeds- og transportanalytiker - st. ref. (2522518106)
Sak:
Tilsettingssak - Markeds- og transportanalytiker Strategi og samfunn, Samfunnsøkonomi - st. ref. 2522518106
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Strategi og samfunn, samfunnsøkonomi /Christoph Siedler
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501706-83 Svarbrev, søknad mottatt - Markeds- og transportanalytiker Strategi og samfunn,
Samfunnsøkonomi - st. ref. 2522518106
Sak:
Tilsettingssak - Markeds- og transportanalytiker Strategi og samfunn, Samfunnsøkonomi - st. ref. 2522518106
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Strategi og samfunn, samfunnsøkonomi /Christoph Siedler
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501712-1 Rapport Yrkeshygiene - BHT yrkeshygiene målinger UFP, UHN
Sak:
BHT yrkeshygiene målinger UFP, UHN
Avsender:
Bedriftshelsen Rafnes/Stahelle /Ulf Skogen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utbyggingsprosjekter Vest /Lin Christin Mortensholm
Dok. dato:
05.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
254
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501715-5 Tilbudsbrev
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Ingrid Andrea Stølan
Dok. dato:
25.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501725-1 Innkallingen - Møte i styringsgruppen vilt/rein-trafikk
Sak:
Avtale mellom JBV Nordlandsbanen sør og kommunene for å unngå elg påkjørsler
Avsender:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
04.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Nordlandsbanen Sør /Bjørn Sørum
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501744-4 Svar - Klage på nattstøy godsterminalen Bergen - Fjellveien 100
Sak:
Klage på nattstøy - Godsterminalen Bergen - Brynhild Berge
Mottaker:
Brynhild Berge
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
13.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Område Vest med stab /Mari Nedrehagen
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501812-66 Søknad og CV - Assisterende prosjektleder - st. ref. (2533048443)
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501812-67 Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st.
ref. 2533048443
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501812-68 Søknad og CV - Assisterende prosjektleder - st. ref. (2533048443)
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501812-69 Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st.
ref. 2533048443
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501812-70 Søknad og CV - Assisterende prosjektleder - st. ref. (2533048443)
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501812-71 Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st.
ref. 2533048443
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501812-72 Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st.
ref. 2533048443
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501812-73 Søknad og CV - Assisterende prosjektleder - st. ref. (2533048443)
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501812-74 Søknad og CV - Assisterende prosjektleder - st. ref. (2533048443)
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501812-75 Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st.
ref. 2533048443
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501812-76 Søknad og CV - Assisterende prosjektleder - st. ref. (2533048443)
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501812-77 Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st.
ref. 2533048443
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501812-78 Søknad og CV - Assisterende prosjektleder - st. ref. (2533048443)
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501812-79 Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st.
ref. 2533048443
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501812-80 Søknad og CV - Assisterende prosjektleder - st. ref. (2533048443)
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501812-81 Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st.
ref. 2533048443
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501812-82 Søknad og CV - Assisterende prosjektleder - st. ref. (2533048443)
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501812-83 Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st.
ref. 2533048443
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501812-84 Søknad og CV - Assisterende prosjektleder - st. ref. (2533048443)
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501812-85 Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st.
ref. 2533048443
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501812-86 Søknad og CV - Assisterende prosjektleder - st. ref. (2533048443)
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501812-87 Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st.
ref. 2533048443
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501812-88 Søknad og CV - Assisterende prosjektleder - st. ref. (2533048443)
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501812-89 Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st.
ref. 2533048443
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501812-90 Søknad og CV - Assisterende prosjektleder - st. ref. (2533048443)
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501812-91 Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st.
ref. 2533048443
Sak:
Assisterende prosjektleder Infrastrukturprosjekter - st. ref. 2533048443
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Infrastrukturprosjekter /Marianne Børke-Fykse
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501863-26 Søknad og CV - Kontraktsrådgiver - 2. gangs utlysning - st. ref. (2529021858)
Sak:
Tilsettingssak - Kontraktsrådgiver - 2. gangs utlysning Prosjekter Sør - st. ref. 2529021858
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Område Sør med stab /Ragnhild Stomnås
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501863-27 Svarbrev, søknad mottatt - Kontraktsrådgiver - 2. gangs utlysning Prosjekter Sør st. ref. 2529021858
Sak:
Tilsettingssak - Kontraktsrådgiver - 2. gangs utlysning Prosjekter Sør - st. ref. 2529021858
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Område Sør med stab /Ragnhild Stomnås
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201501877-1 Avtaledokument
Sak:
Avtale om boring av mastefundamenter på Hovedbanen, Oslokorridoren
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13
Saksbehandler:
Dok. dato:
12.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Administrativ støtte Oslokorridoren /May Strandos
Johansen
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201501877-2 Anskaffelsesprotokoll
Sak:
Avtale om boring av mastefundamenter på Hovedbanen, Oslokorridoren
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13
Saksbehandler:
Dok. dato:
16.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Administrativ støtte Oslokorridoren /May Strandos
Johansen
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501885-46 Søknad og CV - Rådgiver samhandling - st. ref. (2535611979)
Sak:
Rådgiver samhandling Viten og samhandling - st. ref. 2535611979
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501885-47 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver samhandling Viten og samhandling - st. ref.
2535611979
Sak:
Rådgiver samhandling Viten og samhandling - st. ref. 2535611979
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Viten og samhandling /Tone-Christine Cook
Viten og samhandling /Tone-Christine Cook
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501885-48 Søknad og CV - Rådgiver samhandling - st. ref. (2535611979)
Sak:
Rådgiver samhandling Viten og samhandling - st. ref. 2535611979
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501885-49 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver samhandling Viten og samhandling - st. ref.
2535611979
Sak:
Rådgiver samhandling Viten og samhandling - st. ref. 2535611979
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Viten og samhandling /Tone-Christine Cook
Viten og samhandling /Tone-Christine Cook
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501885-50 Søknad og CV - Rådgiver samhandling - st. ref. (2535611979)
Sak:
Rådgiver samhandling Viten og samhandling - st. ref. 2535611979
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501885-51 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver samhandling Viten og samhandling - st. ref.
2535611979
Sak:
Rådgiver samhandling Viten og samhandling - st. ref. 2535611979
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Viten og samhandling /Tone-Christine Cook
Viten og samhandling /Tone-Christine Cook
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501935-2 Merknad til Kilemoen sanduttak - varsel om høring og offentlig ettersyn
Sak:
Ringerike kommune - Reguleringsplan for Kilemoen sanduttak
Mottaker:
Ringerike kommune /Guro Skinnes
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Knut
Oddvar Stene
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
514
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501948-10 Søknad og CV - Fagspesialist Tele - st. ref. (2524404272)
Sak:
Fagspesialist Tele Teledrift Øst - st. ref. 2524404272
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501948-11 Svarbrev, søknad mottatt - Fagspesialist Tele Teledrift Øst - st. ref. 2524404272
Sak:
Fagspesialist Tele Teledrift Øst - st. ref. 2524404272
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Nett teledrift øst /Roy Strand
Nett teledrift øst /Roy Strand
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501961-24 Søknad og CV - Prosjektledere - st. ref. (2430553696)
Sak:
Prosjektledere Område Midt - st. ref. 2430553696
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Prosjekter Midt /Nils Moen
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501961-25 Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektledere Område Midt - st. ref. 2430553696
Sak:
Prosjektledere Område Midt - st. ref. 2430553696
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Prosjekter Midt /Nils Moen
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501986-8 Svarbrev, søknad mottatt - Vaktlederavløser Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref.
2534371349
Sak:
Vaktlederavløser Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2534371349
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Trafikkstyring administrasjon Oslo /Kjell Egil Bernstrøm
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501986-9 Søknad og CV - Vaktlederavløser - st. ref. (2534371349)
Sak:
Vaktlederavløser Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2534371349
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501988-30 Søknad og CV - Sikkerhetsrådgiver kultur og læring - st. ref. (2539246524)
Sak:
Sikkerhetsrådgiver kultur og læring Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2539246524
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501988-31 Svarbrev, søknad mottatt - Sikkerhetsrådgiver kultur og læring Trafikk- og
markedsdivisjonen - st. ref. 2539246524
Sak:
Sikkerhetsrådgiver kultur og læring Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2539246524
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Trafikkstyring administrasjon Oslo /Kjell Egil Bernstrøm
Trafikk og marked sikkerhet og kvalitet /Kjersti Amalie
Myklebust
Trafikk og marked sikkerhet og kvalitet /Kjersti Amalie
Myklebust
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501988-32 Søknad og CV - Sikkerhetsrådgiver kultur og læring - st. ref. (2539246524)
Sak:
Sikkerhetsrådgiver kultur og læring Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2539246524
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Trafikk og marked sikkerhet og kvalitet /Kjersti Amalie
Myklebust
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501988-33 Svarbrev, søknad mottatt - Sikkerhetsrådgiver kultur og læring Trafikk- og
markedsdivisjonen - st. ref. 2539246524
Sak:
Sikkerhetsrådgiver kultur og læring Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2539246524
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Trafikk og marked sikkerhet og kvalitet /Kjersti Amalie
Myklebust
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501988-34 Søknad og CV - Sikkerhetsrådgiver kultur og læring - st. ref. (2539246524)
Sak:
Sikkerhetsrådgiver kultur og læring Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2539246524
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501988-35 Svarbrev, søknad mottatt - Sikkerhetsrådgiver kultur og læring Trafikk- og
markedsdivisjonen - st. ref. 2539246524
Sak:
Sikkerhetsrådgiver kultur og læring Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2539246524
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Trafikk og marked sikkerhet og kvalitet /Kjersti Amalie
Myklebust
Trafikk og marked sikkerhet og kvalitet /Kjersti Amalie
Myklebust
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501988-36 Søknad og CV - Sikkerhetsrådgiver kultur og læring - st. ref. (2539246524)
Sak:
Sikkerhetsrådgiver kultur og læring Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2539246524
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501988-37 Svarbrev, søknad mottatt - Sikkerhetsrådgiver kultur og læring Trafikk- og
markedsdivisjonen - st. ref. 2539246524
Sak:
Sikkerhetsrådgiver kultur og læring Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2539246524
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Trafikk og marked sikkerhet og kvalitet /Kjersti Amalie
Myklebust
Trafikk og marked sikkerhet og kvalitet /Kjersti Amalie
Myklebust
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201501988-38 Søknad og CV - Sikkerhetsrådgiver kultur og læring - st. ref. (2539246524)
Sak:
Sikkerhetsrådgiver kultur og læring Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2539246524
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201501988-39 Svarbrev, søknad mottatt - Sikkerhetsrådgiver kultur og læring Trafikk- og
markedsdivisjonen - st. ref. 2539246524
Sak:
Sikkerhetsrådgiver kultur og læring Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2539246524
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Trafikk og marked sikkerhet og kvalitet /Kjersti Amalie
Myklebust
Trafikk og marked sikkerhet og kvalitet /Kjersti Amalie
Myklebust
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502025-22 Søknad og CV - Driftsingeniør Oslo, Hoved- og Gardermobanen - st. ref.
(2544450774)
Sak:
Driftsingeniør Oslo, Hoved- og Gardermobanen Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2544450774
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502025-23 Svarbrev, søknad mottatt - Driftsingeniør Oslo, Hoved- og Gardermobanen
Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2544450774
Sak:
Driftsingeniør Oslo, Hoved- og Gardermobanen Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2544450774
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Stasjoner Stor-Oslo /Jonn Eggerud
Stasjoner Stor-Oslo /Jonn Eggerud
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502025-24 Søknad og CV - Driftsingeniør Oslo, Hoved- og Gardermobanen - st. ref.
(2544450774)
Sak:
Driftsingeniør Oslo, Hoved- og Gardermobanen Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2544450774
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Stasjoner Stor-Oslo /Jonn Eggerud
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502025-25 Svarbrev, søknad mottatt - Driftsingeniør Oslo, Hoved- og Gardermobanen
Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2544450774
Sak:
Driftsingeniør Oslo, Hoved- og Gardermobanen Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2544450774
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Stasjoner Stor-Oslo /Jonn Eggerud
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502071-2 Tilbudsbrev
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 25 første ledd
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Berit Johanne Fiskvik
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502071-4 Signert arbeidsavtale
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Berit Johanne Fiskvik
Dok. dato:
16.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
3/24/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201502071-5 Personopplysninger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502082-2 Søknad om dispensasjon fra helsekravforskriften
Sak:
Dispensasjon fra helsekrav for personale i sikkerhetstjeneste - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Christine Schau
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
223
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502082-3 Dispensasjon fra helsekravforskriften
Sak:
Dispensasjon fra helsekrav for personale i sikkerhetstjeneste - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Christine Schau
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
223
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502083-2 Søknad om dispensasjon fra helsekravforskriften
Sak:
Dispensasjon fra helsekrav for personale i sikkerhetstjeneste - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Christine Schau
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
223
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502086-2 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer
Sak:
Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer
Avsender:
Samferdselsdepartementet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Strategi og samfunn nord og midt /Anne Skolmli
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
006
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502149-2 Vedr. forkynning av krav om sak for jordskifteretten - Gnr/bnr 83/5 i Fauske oversendelse av konduktørkart mm
Sak:
Jordskiftesak 1800-2014-0034 - Strømøren - Gnr/Bnr 83/5 - Fauske kommune
Mottaker:
Salten jordskifterett
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eiendom /Anne-Kristin Meland
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
523
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502152-12 Søknad og CV - Dokumentstyrer (2 stillinger) - st. ref. (2554523336)
Sak:
Dokumentstyrer (2 stillinger) Utbyggingsprosjekter Øst - st. ref. 2554523336
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502152-13 Svarbrev, søknad mottatt - Dokumentstyrer (2 stillinger) Utbyggingsprosjekter
Øst - st. ref. 2554523336
Sak:
Dokumentstyrer (2 stillinger) Utbyggingsprosjekter Øst - st. ref. 2554523336
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Utbyggingsprosjekter Øst /Arild Sæthre
Utbyggingsprosjekter Øst /Arild Sæthre
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502152-14 Søknad og CV - Dokumentstyrer (2 stillinger) - st. ref. (2554523336)
Sak:
Dokumentstyrer (2 stillinger) Utbyggingsprosjekter Øst - st. ref. 2554523336
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Utbyggingsprosjekter Øst /Arild Sæthre
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502152-15 Svarbrev, søknad mottatt - Dokumentstyrer (2 stillinger) Utbyggingsprosjekter
Øst - st. ref. 2554523336
Sak:
Dokumentstyrer (2 stillinger) Utbyggingsprosjekter Øst - st. ref. 2554523336
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Utbyggingsprosjekter Øst /Arild Sæthre
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502152-16 Svarbrev, søknad mottatt - Dokumentstyrer (2 stillinger) Utbyggingsprosjekter
Øst - st. ref. 2554523336
Sak:
Dokumentstyrer (2 stillinger) Utbyggingsprosjekter Øst - st. ref. 2554523336
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Utbyggingsprosjekter Øst /Arild Sæthre
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502152-17 Søknad og CV - Dokumentstyrer (2 stillinger) - st. ref. (2554523336)
Sak:
Dokumentstyrer (2 stillinger) Utbyggingsprosjekter Øst - st. ref. 2554523336
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502154-8 Søknad og CV - SHA - rådgiver - st. ref. (2554586792)
Sak:
SHA - rådgiver Utbyggingsprosjekter Øst - st. ref. 2554586792
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502154-9 Svarbrev, søknad mottatt - SHA - rådgiver Utbyggingsprosjekter Øst - st. ref.
2554586792
Sak:
SHA - rådgiver Utbyggingsprosjekter Øst - st. ref. 2554586792
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Utbyggingsprosjekter Øst /Arild Sæthre
Ski hensetting /Frank Olav Kobbhaug
Ski hensetting /Frank Olav Kobbhaug
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502157-8 Svarbrev, søknad mottatt - Punktlighetsleder Trafikk Nord Trafikk- og
markedsdivisjonen - st. ref. 2545931716
Sak:
Punktlighetsleder Trafikk Nord Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2545931716
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Trafikk og markedsdivisjonen HR /Wenche Aunaas
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502157-9 Søknad og CV - Punktlighetsleder Trafikk Nord - st. ref. (2545931716)
Sak:
Punktlighetsleder Trafikk Nord Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2545931716
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502157-10 Søknad og CV - Punktlighetsleder Trafikk Nord - st. ref. (2545931716)
Sak:
Punktlighetsleder Trafikk Nord Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2545931716
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502157-11 Svarbrev, søknad mottatt - Punktlighetsleder Trafikk Nord Trafikk- og
markedsdivisjonen - st. ref. 2545931716
Sak:
Punktlighetsleder Trafikk Nord Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2545931716
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Trafikk og markedsdivisjonen HR /Wenche Aunaas
Trafikk og markedsdivisjonen HR /Wenche Aunaas
Trafikk og markedsdivisjonen HR /Wenche Aunaas
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502180-3 Holmen Kapasitet gods - Kjerraten 15, forhandlinger om avståelse av grunn Innspill fra grunneier
Sak:
960275 Holmen Kapasitet gods - Grunnerverv Kjerraten 15
Avsender:
Ola Semb
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
17.12.2014
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/20/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201502192-1 Møtereferat møte 20032015
Sak:
Trondheim - Heggstadmoen - Avfallsdeponi - Kryssing av Dovrebanen
Infrastrukturprosjekter programområder (IPP) /Katrine
Rønning
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Teknisk operativ støtte Midt /Ole M. Espås
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201502200-1 Notat vedr. valg av leverandør
Sak:
Område Midt - Rørosbanen Koppang tømmerterminal - Sporvekselvarme
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjekter Midt /Jon Lillegjære
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
723
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502200-2 Prosjekt 32910/960207 Koppang tømmerterminal, Rørosbanen - Forespørsel om
tilbud på sporvekselvarmeanlegg til sporveksel 7 Koppang st.
Sak:
Område Midt - Rørosbanen Koppang tømmerterminal - Sporvekselvarme
Mottaker:
'[email protected]'
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prosjekter Midt /Jon Lillegjære
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
723
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502205-2 Søknad og CV - HR-Rådgiver - st. ref. (2547492695)
Sak:
HR-Rådgiver Energi og Transport - st. ref. 2547492695
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502205-3 Svarbrev, søknad mottatt - HR-Rådgiver Energi og Transport - st. ref. 2547492695
Sak:
HR-Rådgiver Energi og Transport - st. ref. 2547492695
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Energi stab /Alf Tore K. Hvammen
Energi stab /Alf Tore K. Hvammen
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 201502208-1 Hærverk - Tønsberg - 21032015
Sak:
Anmeldelse - Hærverk - Tønsberg - Sørlandsbanen - 20032015
Mottaker:
Stasjoner stab /Vivi-Ann Thorvildsen Bjerke
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
21.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Stasjoner stab /Vivi-Ann Thorvildsen Bjerke
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502209-1 Utlysning - WebCruiter annonse
Sak:
Tilsettingssak - Formann Eidanger Signal Telemark - st. ref. 2545802749
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Område Sør med stab /Ragnhild Stomnås
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502209-2 Søknad og CV - Formann Eidanger - st. ref. (2545802749)
Sak:
Tilsettingssak - Formann Eidanger Signal Telemark - st. ref. 2545802749
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Område Sør med stab /Ragnhild Stomnås
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
3/23/2015, Tatt til etterretning
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502209-3 Svarbrev, søknad mottatt - Formann Eidanger Signal Telemark - st. ref. 2545802749
Sak:
Tilsettingssak - Formann Eidanger Signal Telemark - st. ref. 2545802749
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Område Sør med stab /Ragnhild Stomnås
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201502211-1 Drøftereferat administrativ overføring NJF-JBV
Sak:
Administrativ overføring, drøftereferat NJF-JBV
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
§ 13, jf. fvl. § 13
første ledd nr.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Trafikk og markedsdivisjonen HR /Kristin Strand
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201502211-3 Avtale om arbeidsutprøving som Txp
Sak:
Administrativ overføring, drøftereferat NJF-JBV
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
§ 13, jf. fvl. § 13
første ledd nr.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Trafikk og markedsdivisjonen HR /Kristin Strand
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201502211-4 Referat om arbeidsutprøving i TM
Sak:
Administrativ overføring, drøftereferat NJF-JBV
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
§ 13, jf. fvl. § 13
første ledd nr.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Trafikk og markedsdivisjonen HR /Kristin Strand
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201502211-5 Lege erklæring
Sak:
Administrativ overføring, drøftereferat NJF-JBV
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
§ 13, jf. fvl. § 13
første ledd nr.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Trafikk og markedsdivisjonen HR /Kristin Strand
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 201502213-1 Lastebil , Skotbu.
Sak:
Begjæring om fjerning av kjøretøy 2015
Mottaker:
Stasjoner stab /Vivi-Ann Thorvildsen Bjerke
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
06.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Stasjoner stab /Vivi-Ann Thorvildsen Bjerke
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 201502213-3 Bil på Vestby stasjon
Sak:
Begjæring om fjerning av kjøretøy 2015
Mottaker:
Stasjoner stab /Vivi-Ann Thorvildsen Bjerke
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Stasjoner stab /Vivi-Ann Thorvildsen Bjerke
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 201502213-5 Bil på Sonsveien
Sak:
Begjæring om fjerning av kjøretøy 2015
Mottaker:
Stasjoner stab /Vivi-Ann Thorvildsen Bjerke
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Stasjoner stab /Vivi-Ann Thorvildsen Bjerke
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502214-3 Avrop på Rammeavtale om Grunnerverv - innleie av ressurser
Sak:
Avrop på K.005840, K.005841, K.005842, K.005843 - Konsulenter til: Handlingsplan for nedleggelse av planoverganger med
høy risiko for ulykker på Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen
Mottaker:
Matricula /Ivar Hebnes
Areal og Eiendom AS /Arild Sunde
Elden AS /Steinar Elden
Anne Heimdal
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Anskaffelser /Rikard Waag
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502217-1 Oppmålingsforretning 10042015 kl 0900 Prost Knudsens vei 6
Sak:
Tønsberg kommune - Oppmålingsforretning Gnr/bnr 1010/8
Avsender:
Tønsberg kommune
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eiendom /Ingunn Andersen
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
518
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502220-1 Nabovarsel - Ny driftsbygning til sau -Gnr/bnr 17/105
Sak:
Saltdal kommune - Tiltak - Drageid - Gnr/bnr 17/105
Avsender:
Tony Knædal
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Område Nord
Dok. dato:
18.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
517
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502222-1 Oppmerking i kulvert under jernbanen i Ås
Sak:
Ås kommune - Tiltak kulvert under jernbanen Ås sentrum
Avsender:
Statens Vegvesen Region Øst /Arild Sundt
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Område Øst /Øyvind Rosenkrantz
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
517
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502224-1 Søknad om gravetillatelse på Gnr/bnr 14/31 i Nittedal kommune
Sak:
Gjøvikbanen - Gravetillatelse gnr/bnr 14/31 Nittedal kommune
Avsender:
Relacom AS
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Område Øst /Øyvind Rosenkrantz
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
751
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502225-1 Dispensasjon - Rivning av Nærbø Meieri Gnr/bnr 25/56
Sak:
Hå kommune - Torlandsveien 1 Gnr/bnr 25/56
Avsender:
Stangeland Maskin AS
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Område Sør med stab /Hilde Christine Erland Gundersen
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
517
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502226-1 Nabovarsel - Tilbygg - Gnr/bnr 130/13
Sak:
Øyer kommune - Tiltak - Musdalsvegen 8 Gnr/bnr 130/13
Avsender:
Sivilarkitekt Øystein Thommesen AS
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Område Oslokorridoren
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
517
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201502228-1 Rapport - foto og ordrebekreftelse
Sak:
Trønderbanen - Lorvik plo påkjørt 13.03.2015
Mottaker:
Styringsstab økonomi og styring /Kari Asvald
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Styringsstab økonomi og styring /Kari Asvald
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
871
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502229-1 Nabovarsel - Forlengelse av eksisterende halvtak - Gnr/bnr 103/10
Sak:
Oslo kommune - Tiltak - Østre Aker vei 260 - Gnr/bnr 103/10
Avsender:
LOF Arkitekter AS
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Område Oslokorridoren
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
517
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502231-1 Nabovarsel - Tilbygg - Gnr/bnr/fnr 38/1/116
Sak:
Ulvik kommune Tiltak Vestre Rallervegen 20 - Gnr/bnr/fnr 38/1/116
Avsender:
Paal-Inge Hestvold
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Område Vest med stab /Mari Nedrehagen
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
517
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201502233-1 Foto og mail - Ødelagt gjerde på Gvarv stasjon
Sak:
Sørlandsbanen - Gvarv stasjon - Hærverk av gjerde mot spor 11032015
Mottaker:
Styringsstab økonomi og styring /Kari Asvald
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Styringsstab økonomi og styring /Kari Asvald
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
871
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502235-1 Utlysning - WebCruiter annonse
Sak:
Driftsoperatør Trafikk- og markedsdivisjonen - st. ref. 2534248003
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
03.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Togekspedisjon Drammen /Jon I Bredahl
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502236-1 Myndighetenes arbeid mot sosial dumping - Orientering om oppstart av
hovedanalyse
Sak:
Arbeid mot sosial dumping - Oppstart av hovedanalyse
Avsender:
Riksrevisjonen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
offl. § 18 (2)
Saksbehandler:
Juridisk seksjon
Dok. dato:
18.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
145
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502238-1 Innkalling til rettsmøte - 10042015 kl 1000 - 0420-2015-0005 - Gnr/bnr 37/1
40/1 50/1 50/15 50/32 51/2 70/27 71/179 71/503 72/4 - Tynset kommune
Sak:
Jordskiftesak 0420-2015-0005- Ytre Grønfjellia- Gnr/bnr 37/1 40/1 50/1 50/15 50/32 51/2 70/27 71/179 71/503 72/4 - Tynset
kommune
Avsender:
Nord-Østerdal jordskifterett
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eiendom /Ingunn Andersen
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
523
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502239-1 Utlysning - WebCruiter annonse
Sak:
Trafikkstyrere Bergen Togekspedisjon Bergensbanen - st. ref. 2549300215
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
13.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Togekspedisjon Bergensbanen /Knut Aasen
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502241-3 Signert arbeidsavtale
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli
Dok. dato:
18.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 201502241-4 Personopplysninger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 201502241-5 Personalbillettskjema
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 13
Saksbehandler:
Personaladministrasjon /Astri Azora Kjeldstadli
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502246-1 Synergi Life sak nr. 362292 - Kabel ikke hengt på plass ved varmepost, Trondheim.
Sak:
Trønderbanen - Brukerfeil på varmepost ved spor 26, Trondheim S
Mottaker:
Lein Børge ([email protected])
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Trønderbanen /Erlend Sletten Arnekleiv
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502248-1 Prolongering av avtale K.007142 Enviro
Sak:
Prolongering av avtalene: K.007139, K.007140, K.007141, K.007142, K.007143, K.007144, K.007145 - Tjenester innen
miljørådgivning og miljøanalyser
Mottaker:
EnviroPlanning AB /Kerstin Larsson
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Anskaffelser /Rikard Waag
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502248-2 Prolongering av avtale K.007145 Sweco
Sak:
Prolongering av avtalene: K.007139, K.007140, K.007141, K.007142, K.007143, K.007144, K.007145 - Tjenester innen
miljørådgivning og miljøanalyser
Mottaker:
Sweco Norge AS /Mikael Af Ekenstam
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Anskaffelser /Rikard Waag
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502248-3 Prolongering av avtale K.007144 Rambøll
Sak:
Prolongering av avtalene: K.007139, K.007140, K.007141, K.007142, K.007143, K.007144, K.007145 - Tjenester innen
miljørådgivning og miljøanalyser
Mottaker:
Rambøll Norge AS /Jan Rukke
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
Anskaffelser /Rikard Waag
Jernbaneverket - Offentlig journal
Fra:
23.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.03.2015
Journalenhet:
Sentralarkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502248-4 Prolongering av avtale K.007143 Golder
Sak:
Prolongering av avtalene: K.007139, K.007140, K.007141, K.007142, K.007143, K.007144, K.007145 - Tjenester innen
miljørådgivning og miljøanalyser
Mottaker:
Golder associates AS Norway /Vidar Ellefsen
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Anskaffelser /Rikard Waag
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502248-5 Prolongering av avtale K.007141 Cowi
Sak:
Prolongering av avtalene: K.007139, K.007140, K.007141, K.007142, K.007143, K.007144, K.007145 - Tjenester innen
miljørådgivning og miljøanalyser
Mottaker:
COWI AS /[email protected] ukjent
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Anskaffelser /Rikard Waag
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502248-6 Prolongering av avtale K.007140 Atkins
Sak:
Prolongering av avtalene: K.007139, K.007140, K.007141, K.007142, K.007143, K.007144, K.007145 - Tjenester innen
miljørådgivning og miljøanalyser
Mottaker:
Atkins Global - Danmark /Claus Kirkegaard
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Anskaffelser /Rikard Waag
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502248-7 Prolongering av avtale K.007139 Asplan
Sak:
Prolongering av avtalene: K.007139, K.007140, K.007141, K.007142, K.007143, K.007144, K.007145 - Tjenester innen
miljørådgivning og miljøanalyser
Mottaker:
Asplan Viak AS Sandvika - Hovedkontor /Randi Svånå
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
Anskaffelser /Rikard Waag
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 201502250-3 Uttalelse til varsel om igangsetting av planarbeid - E6 Ranheim Værnes,
strekningen Reitan - Værneskrysset, Malvik og Stjørdal kommuner
Sak:
E6 Reitan - Værneskrysset, Malvik og Stjørdal kommuner
Mottaker:
Statens vegvesen Region midt
Journaldato:
23.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning /Steinar
Lillefloth
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Elektronisk arkiv
Arkivkode:
514
Avskrevet:

Similar documents