Status 1. september 2015

Comments

Transcription

Status 1. september 2015
Status 1. september 2015
Fakultet, institutt, avdeling
Navn
Det humanistiske fakultet, sekretariatet
Nævdal, Line
Det humanistiske fakultet, sekretariatet
Nævdal, Line
Det juridiske fakultet
Aagaard, Marianne Rødvei
Det juridiske fakultet
Borvik, Bjørnar
Det juridiske fakultet
Einarsen, Terje
Det juridiske fakultet
Fornes, Ingun
Det juridiske fakultet
Franklin, Christian
Det juridiske fakultet
Franklin, Christian
Det juridiske fakultet
Fredriksen, Halvard Haukeland
Det juridiske fakultet
Fredriksen, Halvard Haukeland
Det juridiske fakultet
Giertsen, Johan
Det juridiske fakultet
Gjendemsjø, Ronny
Det juridiske fakultet
Hauge, Hilde
Det juridiske fakultet
Holmøyvik, Eirik
Det juridiske fakultet
Husabø, Erling Johannes
Det juridiske fakultet
Kolflaath, Eivind
Det juridiske fakultet
Konow, Berte-Elen R
Det juridiske fakultet
Konow, Berte-Elen R
Det juridiske fakultet
Konow, Berte-Elen R
Det juridiske fakultet
Konow, Berte-Elen R
Det juridiske fakultet
Konow, Berte-Elen R
Det juridiske fakultet
Konow, Berte-Elen R
Det juridiske fakultet
Kvalvågnes, Andre
Det juridiske fakultet
Lunde, Tore
Det juridiske fakultet
Lunde, Tore
Det juridiske fakultet
Lunde, Tore
Det juridiske fakultet
Monsen, Erik
Det juridiske fakultet
Monsen, Erik
Det juridiske fakultet
Myklebust, Ingunn Elise
Det juridiske fakultet
Myklebust, Ingunn Elise
Det juridiske fakultet
Mæland, Henry John
Det juridiske fakultet
Nordtveit, Ernst
Det juridiske fakultet
Nordtveit, Ernst
Det juridiske fakultet
Ormberg, Håvard
Det juridiske fakultet
Rasmussen, Ørnulf
Det juridiske fakultet
Rasmussen, Ørnulf
Det juridiske fakultet
Rasmussen, Ørnulf
Det juridiske fakultet
Strandbakken, Asbjørn
Det juridiske fakultet
Strandbakken, Asbjørn
Det juridiske fakultet
Sunde, Jørn Øyrehagen
Det juridiske fakultet
Søvig, Karl Harald
Det juridiske fakultet
Wiig, Magnus
Det juridiske fakultet
Østenstad, Bjørn Henning
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
van der Sluijs, Jeroen Pieter
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, sekretariatet
Dahle, Helge K.
Kategori sidegjøremål
Bierverv
Verv
Oppdrag
Bistilling
Bistilling
Verv
Bistilling
Verv
Bierverv
Verv
Bistilling
Oppdrag
Verv
Oppdrag
Verv
Oppdrag
Bierverv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Bierverv
Bierverv
Verv
Verv
Bistilling
Oppdrag
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bierverv
Verv
Verv
Bierverv
Bistilling
Oppdrag
Verv
Verv
Bistilling
Bierverv
Bistilling
Verv
Bistilling
Verv
Navn på institusjon/foretak
God Bedring As/Neumannsgt 18, 5015 Bergen, 986 439 587
God Drikke Bergen As/ Vaskerelven 14, 5014 Bergen/984 507 909
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
Universitetet i Nordland, Fakultet for samfunnsvitenskap
Advokatvirksomhet i Oslo
Tidsskrift for strafferett, Gyldendal Akademisk, Postboks6730 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Universitetet i Agder
Medlem av Petroleumsprisrådet
Jussformidlingen
KOFA
Norges Handelshøyskole
SNF, Helleveien 30, 5045 Bergen
Forbrukertvistutvalget, under Barne- og likestillingsdepartementet
Tankesmien Agenda
Stortingets ansvarskommisjon.
Domstoladministrasjonen, Trondheim
A/S Lasse Sport
Klagenemnd for forsikringsmegling og gjenforsikringsmegling
Meltzerfondet
Programkomiteen for E.ON Stipendienfonds
Sparebanken Vest
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Kvalvågnes Film/Grønnesmauet 1A/997 354 907
Advokat Tore Lunde
Klagenemnda for industrielle rettar (KFIR), Grev Wedelsplass 9, 0151 OSLO
Markedsrådet, Gjerdrumsvei 8, 0404 Oslo
Advokatfirmaet Vogt & Wiig, Bergen
Gyldendal
UiB, Etter og videreutdanning (EVU)
Høgkolen i Bergen
Advokatfirma Turid Maeland
Ernst Nordtveit, Nordre Knappen 87, 5355 Knarrevik
Olje- og energidepartementet
Molde Internasjonale Jazzfestival
Egen advokatptraksis
Høgskolen i Lillehammer
Statens Personvernnemd
Bryggeriarbeider Johannes J. Gjesdal og Hustru Marie Født Ditmarsens Legat
Meltzerfondet
Museet Baroniet Rosendal
Fylkesnemndene
Hi-Fi Klubben AS, Bergen
Psyk. inst. i Helse Bergen
Utrecht University, Copernicus Institute of Sustainable Development
Hog Energi
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, sekretariatet
Dahle, Helge K.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, sekretariatet
Dahle, Helge K.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, sekretariatet
Lysebo, Elisabeth Muller
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, sekretariatet
Lysebo, Elisabeth Muller
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, sekretariatet
Lysebo, Elisabeth Muller
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, sekretariatet
Lysebo, Elisabeth Muller
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, sekretariatet
Lysebo, Elisabeth Muller
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, sekretariatet
Lysebo, Elisabeth Muller
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, sekretariatet
Sæthre, Harald Åge
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Akre, Guro
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Bårdgard, Astrid
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Bårdgard, Astrid
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Guttormsen, Anne Berit
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Holmås, Randi
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Langeland, Nina
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Langeland, Nina
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Langeland, Nina
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Langeland, Nina
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Langeland, Nina
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Langeland, Nina
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Langeland, Nina
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Langeland, Nina
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Langeland, Nina
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Langeland, Nina
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Olaussen, Stein Henrik
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Riple, Elin Myhrvold
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Senneseth, Inger Hjeldnes
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Senneseth, Inger Hjeldnes
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Senneseth, Inger Hjeldnes
Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet Solheim, Marion
Det psykologiske fakultet sekretariat
Hjorth-Jenssen, Vala J.
Det psykologiske fakultet sekretariat
Hjorth-Jenssen, Vala J.
Det psykologiske fakultet sekretariat
Hjorth-Jenssen, Vala J.
Det psykologiske fakultet sekretariat
Hjorth-Jenssen, Vala J.
EIA - Driftsområde 1
Vojtjuk, Sergej
EIA Drift
Fotland, Øistein
EIA Drift
Fotland, Øistein
EIA Drift
Fotland, Øistein
EIA Prosjekt
Nesset, Kjartan
EIA Prosjekt
Nesset, Kjartan
EIA Prosjekt
Rasmussen, Tor Erik
EIA Prosjekt
Røyrane, Eva
EIA Prosjekt
Røyrane, Eva
Eiendomsavdelingen
Berge, Even
Eiendomsavdelingen
Berge, Even
Eiendomsavdelingen
Berge, Even
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Bierverv
Bistilling
Verv
Verv
Verv
Bistilling
Bierverv
Bistilling
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Bierverv
Bierverv
Bierverv
Verv
Verv
Bierverv
Verv
Verv
Verv
Verv
Bierverv
Bierverv
Verv
Verv
Verv
Verv
Bierverv
Bierverv
Verv
Verv
Verv
Verv
Meltzerfondet
Stiftelsen Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling
Bergens Guttehjem
Britta og Hallvard Dallands Legat
Fabrikkeier Andreas Andersen og Hustrus Legat
Fond og legater ved UIB*
Haraldsplass Diakonale Stiftelse
Stiftelsen Frøken Johanne Dorthea Pettersens Legat
HAAS1.NO - SÆTHRE OM HØYERE UTDANNING Breistølen 12B 5034 BERGEN org nr 981 281 098
Trysil Blomsterforretning og begravelsesbyrå
Bergen Vitensenter AS
Fond Til Tiltak for Folkehelsen i Bergen Kommune Stiftelse
Eva Torhilds Minnefond
Gulating lagmannsrett, Gulatingsplass 1, Bergen
UiB
Haukeland Universitetssykehus
Bergen Teknologioverføring AS
Fond for folkehelsen i Bergen
HDir
Meltzerfondet
Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenseten
Samarbeidsorganet Helse Vest
Søren Falchs fond
UHR
Olaussen Musikk, Batikk og Kritikk / org.nr. 998 138 051
Haukeland Universitetssykehus Medviz
Senneseth Regnskap og Rådgivning AS/ Org.nr. 993158127
Bergen Syd Soroptimist Klubb
Hjeldneset Naustforening
Marion Media / Øvre Holen 24 B, 5163 Laksevåg / 988442356
Bergen Agility Klubb : Styremedlem, Kasserer
Norsk Kennel Klubb region Hordaland: Styremedlem
Os Hundeklubb: Styremedlem
Stiftelsen Steinerskolen på Skjold: Styreleder
Tronika AS, Strandgaten 201, 5004 Bergen
983430228 TakstKontoret - Øistein Fotland
Metodistkirken i Fyllingsdalen
Metodistkirkens Alders og Sykehjem
Norges Bygg og Eiendomsforening
Ruteretur A/S
Bergen Takst & Eiendom Tor Erik Rasmussen, Karlsmarka 86, 5252 Søreidgrend, orgnr: 989201662
Eva Røyrane AS
Sydnes og Nøstet velforening
Høyteknologisenteret Seksjon 2 AS
Høyteknologisenteret Seksjon 8 AS
Høyteknologisenteret Seksjon 9 AS
Eiendomsavdelingen
Eiendomsavdelingen
Eiendomsavdelingen
Eiendomsavdelingen
Eiendomsavdelingen
Eiendomsavdelingen
Eiendomsavdelingen
Eiendomsavdelingen
Forskningsadministrativ avdeling
Forskningsadministrativ avdeling
Geofysisk institutt
Geofysisk institutt
Geofysisk institutt
Geofysisk institutt
Geofysisk institutt
Geofysisk institutt
Geofysisk institutt
Geofysisk institutt
Geofysisk institutt
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Griegakademiet, Institutt for musikk
Berge, Even
Berge, Even
Berge, Even
Berge, Even
Berge, Even
Berge, Even
Førde, Thorolf
Larsen, Agnethe Erstad
Gjesdahl, Inger
Myklebust, Jan Petter
Haugan, Peter
Heinze, Christoph
Isachsen, Pål Erik
Johannessen, Truls
Keenlyside, Noel
Keenlyside, Noel
Lange, Tor Einar de
Smedsrud, Lars Henrik
Viste, Ellen Marie
Andersen, Anette
Apeland, Sigbjørn
Apeland, Sigbjørn
Austad, Eivind Waage
Bertolini, Davide
Brekne, Richard
Brekne, Richard
Dahl, Thomas T.
Hagen, Ingrid Eriksen
Hagen, Ingrid Eriksen
Holter, Stig Wernø
Holter, Stig Wernø
Holter, Stig Wernø
Kvam, Eystein Sandstø
Langhelle, Erlend
Lund, Alexander
Rotevatn, Jarle Lars
Rotevatn, Jarle Lars
Røttingen, Einar
Schmid, Wolfgang
Stoveland, Magni Orheim
Sveen, Hans Knut
Sætre, Steinar
Thormodsæter, Magne
Thorsen, Frode
Thorsen, Frode
Tveitane, Olav
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Bistilling
Verv
Verv
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Oppdrag
Bistilling
Bierverv
Bierverv
Bierverv
Bierverv
Bierverv
Bierverv
Bierverv
Bistilling
Bierverv
Bierverv
Verv
Bierverv
Oppdrag
Verv
Bistilling
Bierverv
Bierverv
Bierverv
Bierverv
Verv
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bierverv
Bierverv
Bierverv
Bierverv
Oppdrag
Magør Eiendom AS
Nygårdshøyden Eiendom AS
Sameiet Thormølensgate 55
T53a Hjemmel AS
Thormølensgate 53 A AS
UIB Eiendom AS
Parat, UiB
NUAS, Facilities and Environment
Stiftelsen Unifob,Prof. Keysersgt. 8, 5020 Bergen
UNIVERSITY WORLD NEWS Published by Higher Education Web Publishing Ltd. 31A Lamb's Conduit Street, Bloomsbury, Londo
Fond og legater ved UIB*
Uni Research Klima, Allegaten 55, 5007 Bergen
Meteorologisk institutt, Forsknings- og utviklingsdivisjonen, Oslo
Uni Research AS, Avd. Uni Climate, Allegt. 55, 5007 Bergen
Nansen Center
Nansen senteret
UNIS
UNIS
StormGeo Holding AS / Nordre Nøstekaien 1, 5011 Bergen / 996806545
Bevare meg vel forlag DA/891 693 192
Norsk kulturråd
Sigbjørn Apeland, org. nr. 991232648
Eivind Austad
Davide Bertolini/Wessels gate 4 5006 Bergen/882 603 032
Breknes Pianostemming og Reparasjon, Sydnesklieven 1 5010 Bergen org nr. 971 095 652
Høygskulen i Bergen
THOMAS T DAHL, Halvkannesmauet 10, 5011 Bergen, 981903072
Ingrid Eriksen Hagen 986.884.394
Foreningen Antikk Musikk
Stig Wernø Holter 985 838 747
Bergen kirkelige fellesråd
Bergens provincialloge, Jonas Reinsgate 14
Voss kulturskule, Postboks 145, 5701 Voss
Erlend Langhelle, orgnr. 991248625
Alexander Lund, org.nr. 999554962, Strandgaten 208, 5004 Bergen
Bit20 ensemble, Edvard Griegsplass 1,5015 Bergen. 971349670
Stiftelsen Harmonien, Edvard Griegsplass 1, 5015 Bergen, 976619005
Det Internasjonale Edvard Grieg Selskap, Troldhaugveien 65, 5032 Paradis
Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS), Bergen
Askøy kulturskole, besøksadr: Kleppestø senter. Postadr: 323, 5323 Kleppestø
Bergen Barokk AS
SÆTRE MUSIKK OG PEDAGOGIKK, Våkleiven 33, 5155 Bønes, Org.nr. 988300462
Thormodsæter musikk, Apeltunlien 56, 5238 Rådal, 983424546
Bergen Barokk. Thormøhlensgt. 20, 5006 Bergen. Org. nummer 981522338
Thorsen Frode Skadberg, Orgnr. 981 767 098
Frilans musikervirksomhet.
HEMIL-senteret
Fosse, Elisabeth
HEMIL-senteret
Hollekim, Ragnhild
HEMIL-senteret
Hollekim, Ragnhild
HEMIL-senteret
Hollekim, Ragnhild
HEMIL-senteret
Mittelmark, Maurice B
HR-avdelingen
Bergan, Tone
HR-avdelingen
Gundersen, Lise
HR-avdelingen
Gundersen, Lise
HR-avdelingen
Stople, Janicke
Inst. for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskapAngell, Svein Ivar
Inst. for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskapFjell, Tove Ingebjørg
Inst. for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskapFjell, Tove Ingebjørg
Inst. for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskapFjell, Tove Ingebjørg
Inst. for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskapGilhus, Anne Ingvild S
Inst. for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskapGilhus, Anne Ingvild S
Inst. for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskapGilhus, Anne Ingvild S
Inst. for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskapGilhus, Anne Ingvild S
Inst. for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskapGilhus, Anne Ingvild S
Inst. for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskapGilhus, Anne Ingvild S
Inst. for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskapHeiret, Jan
Inst. for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskapHoffmann, Christhard
Inst. for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskapMalmberg, Simon
Inst. for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskapMelvær, Knut Mordal
Inst. for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskapRyymin, Teemu Sakari
Inst. for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskapThomassen, Einar
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskapMichelsen, Svein
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskapSkivenes, Marit
Institutt for biologi
Aksnes, Dag Lorents
Institutt for biologi
Aksnes, Dag Lorents
Institutt for biologi
Bartle, Elinor
Institutt for biologi
Fernø, Anders
Institutt for biologi
Fiksen, Øyvind
Institutt for biologi
Folkvord, Arild
Institutt for biologi
Giske, Jarl
Institutt for biologi
Goksøyr, Anders
Institutt for biologi
Goksøyr, Anders
Institutt for biologi
Heino, Mikko Petteri
Institutt for biologi
Heino, Mikko Petteri
Institutt for biologi
Heino, Mikko Petteri
Institutt for biologi
Myhre, Synnøve
Institutt for biologi
Sjøtun, Inga Kjersti
Institutt for biologi
Sjøtun, Inga Kjersti
Institutt for biologi
Thompson, Eric
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Hammar, Åsa
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Hugdahl, Kenneth
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Jellestad, Finn Konow
Bistilling
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Bistilling
Oppdrag
Verv
Verv
Bistilling
Oppdrag
Verv
Verv
Verv
Verv
Oppdrag
Bistilling
Bistilling
Verv
Bistilling
Verv
Bistilling
Bistilling
Verv
Verv
Bierverv
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Verv
Oppdrag
Verv
Bistilling
Verv
Verv
Verv
Oppdrag
Verv
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Verv
Høgskolen i Vestfold
Bergen kommune
Fylkesnemnda for sosiale saker i Hordaland og Dogn og Fjordane
Fylkesnemnda for sosiale saker i Hordaland og Sogn og Fjordane
Fond og legater ved UIB*
Spesialenheten for politisaker
Inger R. Haldorsens legat
Søterot Veglag
Hemsedal Panorama (borettslag)
Uni Research Rokkansenteret
Universitetet i Oslo
Bergen Vitensenter
Institutt for sammenlignende kulturforskning
HSL-fakultetet, Universitetet i Tromsø
Numen International Review for the History of Religions
Det Norske Videnskaps-Akademi
International Association for the History of Religions
Stiftelsen Kirkeforskning
UiT
Høgskolen i Østfold
Senter for Studier om Holocaust og Livsynsminoriteter, Oslo
Det Norske Institutt i Roma, del av UiO, Viale Trenta Aprile 33, 00153 Roma, ITALIA
Fond og legater ved UIB*
Uni-Rokkansenteret
Meltzerfondet
NIFU
Høyskolen i Bergen
Forskningsrådet, divisjonsstyret for vitenskap
UiO
Bartle Communication Services / Eikeveien 8 5063 Bergen / 993 318 205
Havforskningsinstituttet i Bergen
Uni Avd. for beregn.vitenskap
Forskningssjef II
Meltzerfondet
Jakob Hatteland Resources AS Åmsosen 5578 Nedre Vats
Biosense Laboratories AS
Havforskningsinstituttet
Ecology Letters
ICES Journal of Marine Science
Fond og legater ved UIB*
Artsdatabanken
Vitenskapskomiteen for mattrygghet
UniResearch, Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen, Norway
Sandviken, S0 HelseBErgen
Helse-Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus, 5009 Bergen
Stiftelsen Bergensklinikkene
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Institutt for fremmedspråk
Institutt for fremmedspråk
Institutt for fremmedspråk
Institutt for fremmedspråk
Institutt for fremmedspråk
Institutt for fremmedspråk
Institutt for fremmedspråk
Institutt for fremmedspråk
Jellestad, Finn Konow
Kompus, Kristiina
Lundervold, Astri Johansen
Berven, Frode
Bjerkvig, Rolf
Enger, Per Øyvind
Haavik, Jan
Haavik, Jan
Haavik, Jan
Hartveit, Espen
Hartveit, Espen
Jacobsen, Kaya Kvarme
Krog, Stian
Krog, Stian
Kusche-Gullberg, Marion
Kusche-Gullberg, Marion
Lundervold, Arvid
Martinez, Aurora
Mjaavatten, Olav
Ravnskog, Torstein
Ravnskog, Torstein
Reed, Rolf K.
Reed, Rolf K.
Reed, Rolf K.
Reed, Rolf K.
Reed, Rolf K.
Reed, Rolf K.
Taxt, Torfinn
Thorsen, Frits Alan
Vedeler, Anni
Veruki, Margaret Lin
Wiig, Helge
Falch, Rune J.
Hansteen, Hans Marius
Koksvik, Ole
Lie, Reidar K
Lie, Reidar K
Svendsen, Lars Fredrik
De Rijke, Persijn Marius
Fløttum, Kjersti
Fløttum, Kjersti
Fløttum, Kjersti
Fløttum, Kjersti
Hagen, Margareth
Hestnes, Anne
Johnsen, Åse
Verv
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Verv
Bistilling
Bistilling
Oppdrag
Verv
Bierverv
Bierverv
Bistilling
Bierverv
Bierverv
Verv
Verv
Bistilling
Verv
Bistilling
Bierverv
Bierverv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Bistilling
Bierverv
Verv
Bierverv
Bistilling
Oppdrag
Bierverv
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Oppdrag
Bierverv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Bierverv
Univ i Oslo, Inst f Klin Medisin SERAF
Tallinn University, Tallinn, Estonia
Uni Research Helse, Krinkelkroken 1, Bergen
Haukeland Universitetssjukehus Nevro/MS-kompetanse senteret
Tjomslands legat
Nevrokirurgisk avdeling, uib
Helse-Bergen
Eli Lilliy, Novartis, Janssen Cilag, Pfizer e.l..
Tjomslands legat
Hartveit Eiendom AS
Hartveit Holding AS
Voss sykehus
Ølkonsulenten 912525422
Ølkonsulenten, org. nr. 912 525 422
Vetenskapsrådet (Sverige)
Helse Sør-Øst
Haukeland universitetssjukehus
Fond og legater ved UIB*
NUI AS, Gravdalsveien 245, 5165 Laksevåg
RAVENsoft siv.ing T. Ravnskog
RAVENsoft Siv.ing T. Ravnskog, Hatlestadlia 118, 5227 Nesttun
Acta Physiologica
European Academies of Sciences Advisory Committee
NIFES (Nors institutt for ernæring og sjømat)
Norges Forskningsråd
Novo Nordisk, København
Stitelsen Nordisk Fysiologi
Haukeland Universitetssykehus
ACONA
Tjomslands legat
Hartveit Holding AS
Petroleumstilsynet
Universitetet i Oslo, IFIKK, p.b. 1020 Blindern, 0315 Oslo
Hans Marius Hansteen ENK
Monash University, Melbourne
Department of Bioethics, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA
Peking Union Medical College, Beijing, Kina
Civita AS, Akersgata 20, 0158 Oslo
De Rijke Grafikultur
Faglig forfatterskap - Kjersti Fløttum
Fond og legater ved UIB*
NTNU, Humanistisk fakultet
Ressursgruppe Internasjonal, Bergen Næringsråd
Meltzerfondet
Fjell kommune, Foldnesvegen 1, Fjell Rådhus, 5354 Straume
Spansk språktjeneste
Institutt for fremmedspråk
Institutt for fremmedspråk
Institutt for fremmedspråk
Institutt for fremmedspråk
Institutt for fysikk og teknologi
Institutt for fysikk og teknologi
Institutt for fysikk og teknologi
Institutt for fysikk og teknologi
Institutt for fysikk og teknologi
Institutt for fysikk og teknologi
Institutt for fysikk og teknologi
Institutt for fysikk og teknologi
Institutt for fysikk og teknologi
Institutt for fysikk og teknologi
Institutt for fysikk og teknologi
Institutt for fysikk og teknologi
Institutt for fysikk og teknologi
Institutt for geografi
Institutt for geografi
Institutt for geografi
Institutt for geografi
Institutt for geografi
Institutt for geografi
Institutt for geografi
Institutt for geografi
Institutt for geografi
Institutt for geografi
Institutt for geografi
Institutt for geografi
Institutt for geovitenskap
Institutt for geovitenskap
Institutt for geovitenskap
Institutt for geovitenskap
Institutt for geovitenskap
Institutt for geovitenskap
Institutt for geovitenskap
Institutt for geovitenskap
Institutt for geovitenskap
Institutt for geovitenskap
Institutt for geovitenskap
Institutt for geovitenskap
Institutt for geovitenskap
Institutt for geovitenskap
Institutt for geovitenskap
Institutt for geovitenskap
Institutt for geovitenskap
Johnsen, Åse
Johnsen, Åse
Lunde, Ingunn
Ringdal, Yuko Yamaguchi
Arntzen, Bjørn Johan
Csernai, Laszlo
Csernai, Laszlo
Csernai, Laszlo
Csernai, Laszlo
Csernai, Laszlo
Csernai, Laszlo
Fernø, Martin
Hamre, Børge
Hansen, Jan Petter
Lunde, Per
Oksavik, Kjellmar
Røhrich, Dieter
Aase, Tor Halfdan
Hidle, Knut
Hidle, Knut
Kopainsky, Birgit
Kopainsky, Birgit
Lundberg, Anders
Lundberg, Anders
Rusten, Grete
Rusten, Grete
Skoglund, Rannveig Øvrevik
Tvedt, Terje
Wanvik, Tarje Iversen
Bakke, Jostein
Bakke, Jostein
Bakke, Jostein
Helland-Hansen, William
Jacobs, Joachim
Mangerud, Gunn
Mørkved, Pål Tore
Nesje, Atle
Nesje, Atle
Nesje, Atle
Nesje, Atle
Nesje, Atle
Nesje, Atle
Nesje, Atle
Nesje, Atle
Nesje, Atle
Nisancioglu, Kerim Hestnes
Bistilling
Oppdrag
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bierverv
Bierverv
Verv
Verv
Verv
Verv
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Verv
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bierverv
Bistilling
Bierverv
Bierverv
Verv
Verv
Bistilling
Bistilling
Bierverv
Verv
Verv
Verv
Bistilling
Bistilling
Verv
Bistilling
Bierverv
Bierverv
Bistilling
Oppdrag
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Bistilling
NHH
ILOS, Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Yuko Ringdal, Løvåsbakken 21, 5145 Fyllingsdalen
CMR Gexcon, Fantoftvegen 38, Bergen
Academia Europaea - Bergen (NUF), Org.nr.: 991 221 182
Csernai Consult Bergen, Org.nr.: 958 625 197
Council of Academia Europaea
Editor, International Journal of Modern Physics E
EPS Energy Physics Working Group
EPS Nuclear Physics Division
Christian Michelsen Research AS, Pb 6031, 5892 Bergen
Balter Medical Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen, Norway, corporation:? NO?982?821?223
Norges Handelshøyskole
CMR, Fantoftvegen 38, Fantoft
Universitetssenteret på Svalbard, PB 156, 9171 Longyearbyen
UniResearch AS
Cicero
Agderforskning A/S, Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand
Agderforskning AS, Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand
Flury&Giuliani, Sonneggstrasse 30, CH-8006 Zurich, Sveits
ETH Zurich, Sveits
Anders Lundberg
Organisasjonsnr. 991809910 Anders Lundberg
Bergen Teknologioverføring AS
Riksbankens Jubileumsfond, Stockholm
Bergen kommune
Universitetet i Oslo
Tarje Wanvik / 982 416 108
Folgefonna Ecoturism
Folgefonni Breførarlag
Reisemål Hardangerfjord
UNIS, Svalbard
Norsk Polar Institutt, Framsenteret, Hjalmar Johansens gate 14, 9296 Tromsø
Bergen Vitensenter AS
Avdeling for Miljøteknologi, Institutt for Energiteknikk
Nesje GEO/Myrholtet 238/5142 Fyllingsdalen/913185684
SGC Geofare AS/6984 Stongfjorden/988899834
Uni Bjerknessenteret
Hardangervidda Natursenter Eidfjord, 5784 Øvre Eidfjord
Jostedalsbreen Nasjonalparkstyre, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger
KlimaPark2469, 2686 Lom
Norsk Bremuseum, 6848 Fjærland
SGC Geofare AS, 6984 Stongfjorden
SGC PeTech AS, 6984 Stongfjorden
Universitetet i Oslo
Institutt for geovitenskap
Institutt for geovitenskap
Institutt for geovitenskap
Institutt for geovitenskap
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Pedersen, Rolf Birger
Sejrup, Hans Petter
Sirevaag, Hallgeir
Stjernholm, Trine Lise
Bjordal, Jan Magnus
Bjørge, Tone
Brunner, Iris
Bråtveit, Magne
Bærheim, Anders
Diaz, Esperanza
Diaz, Esperanza
Engjom, Hilde Marie
Haaland, Øystein Ariansen
Haug, Kjell
Hjørleifsson, Stefan
Hjørleifsson, Stefan
Hunskår, Steinar
Igland, Jannicke
Johannessen, Helene Bustad
Knudsen, Ann Kristin
Knudsen, Ann Kristin
Lindtjørn, Bernt
Mildestvedt, Thomas
Mildestvedt, Thomas
Moster, Dag
Moster, Dag
Moster, Dag
Riise, Trond
Ruths, Sabine
Samdal, Gro Beate
Smith-Giske, Siri
Sommerfelt, Halvor
Strand, Liv Inger
Svanes, Cecilie
Tell, Grethe Seppola
Tollånes, Mette Christophersen
Vollset, Stein Emil
Gripsrud, Jostein
Gripsrud, Jostein
Heimvik, Randi
Helland, Knut
Helland, Knut
Hitland, Stein Unger
Hovden, Jan Fredrik
Iversen, Magnus Hoem
Kjeldsen, Jens Elmelund
Bierverv
Verv
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Verv
Bierverv
Bistilling
Verv
Bistilling
Bistilling
Bierverv
Bistilling
Bierverv
Bistilling
Verv
Bierverv
Bierverv
Bistilling
Bierverv
Bierverv
Bistilling
Oppdrag
Verv
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Verv
Bistilling
Bistilling
Verv
Verv
Bistilling
Verv
Bierverv
Verv
Verv
Oppdrag
Verv
Bierverv
Verv
Bierverv
Bierverv
Mineralkonsult DA/Ø. Ole Brinchs v. 21/996304779
CMR AS - Christian Michelsen Research
Landåsleitet Boligselskap II AS
Regresjonsterapi-bergen.no
Høgskolen i Bergen, AHS
Kreftregisteret
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Nordås
Helse Bergen
Eva Torhilds Minnefond
kalfaret legesenter
NAKMI
Den norske Legeforening
Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus
NAV
Medisin og filosofi, 993396621
Universitetet på Island
Knarvik allmennpraksis
Høgskolen i Bergen
Biostruct (The National graduate school in structural biology)
AK Knudsen, Org.nr. 812362992
Skrindo Holding AS
Haukeland Universitetssykehus
Minde Medisinske Senter DA
Thomas Mildestvedt
Overlege, Seksjon for Nyfødte, Haukeland Universitetssjukehus
Høyskolen i Bergen
Stiftelsen Betanien
Helse Bergen - Haukeland Universitetssjukehus
Irislegene, Hamrevegen 58, 5200 Os
Helse Bergen oG HiB
Bjørsvik brass, org. nr. 913010043
Folkehelseinstituttet, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo
Haukeland Universitetssykehus (HUS)
Yrkesmedisinsk Avdeling
Nasjonalt råd for tobakksforebygging
Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Lab for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssykehus
University of Washington, Seattle, USA
Jostein Gripsrud - Tekstproduksjon, Olaf Ryesvei 11C, 5007 Bergen,Org.nr. 987 607 718
Norges Forskningsråd
Fond og legater ved UIB*
Festspillene i Bergen, medlem av Styret
Meltzerfondet
HitLand Lydstudio, Eikeveien 8 - 5063 Bergen, Org. nr 970 053 603
Norsk kulturråd
Iversen Invest, Holbergsalmenningen 8, 5005 Bergen
Kjeldsen Kommunikasjon. Fredlundsvingen 27. 5073 Bergen
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for informatikk
Institutt for informatikk
Institutt for informatikk
Institutt for informatikk
Institutt for informatikk
Institutt for informatikk
Institutt for informatikk
Institutt for informatikk
Institutt for informatikk
Institutt for informatikk
Institutt for informatikk
Institutt for informatikk
Institutt for informatikk
Institutt for informatikk
Institutt for informatikk
Institutt for informatikk
Institutt for klinisk odontologi
Institutt for klinisk odontologi
Institutt for klinisk odontologi
Institutt for klinisk odontologi
Institutt for klinisk odontologi
Institutt for klinisk odontologi
Institutt for klinisk odontologi
Institutt for klinisk odontologi
Institutt for klinisk odontologi
Institutt for klinisk odontologi
Institutt for klinisk odontologi
Institutt for klinisk odontologi
Institutt for klinisk odontologi
Institutt for klinisk odontologi
Institutt for klinisk odontologi
Institutt for klinisk odontologi
Lillehaug, Barbara Wasson
Lillehaug, Barbara Wasson
Moe, Hallvard
Moe, Hallvard
Nyre, Lars
Opdahl, Andreas Lothe
Sjøvaag, Helle
Steskal, Lubos
Svensson, Trygve
Tessem, Bjørnar
Veres, Csaba
Østbye, Helge
Ågotnes, Thomas
Ågotnes, Thomas
Bjørstad, Petter Erling
Bjørstad, Petter Erling
Bjørstad, Petter Erling
Bjørstad, Petter Erling
Bruckner, Stefan
Hauser, Helwig
Hauser, Helwig
Hauser, Helwig
Heggernes, Pinar
Heggernes, Pinar
Heggernes, Pinar
Hole, Kjell Jørgen
Hole, Kjell Jørgen
Nilsen, Inger
Rosenlund, Ida
Ytrehus, Øyvind
Berge, Morten Eirik
Berge, Trond Inge
Beyer, Kathrin
Bolstad, Anne Isine
Fadnes, Lars Thore
Fristad, Inge
Gjerdet, Nils Roar
Gjerdet, Nils Roar
Gjerdet, Nils Roar
Halmøy, Anne-Marie
Indrevik, June-Vibecke Knudtsen
Johannessen, Stein
Johansson, Anders Arne
Johansson, Anders Arne
Johansson, Ann-Katrin Gerd
Klock, Kristin
Bierverv
Bistilling
Oppdrag
Verv
Bierverv
Bierverv
Verv
Bierverv
Bierverv
Bistilling
Verv
Bierverv
Bistilling
Bistilling
Bierverv
Verv
Verv
Verv
Oppdrag
Oppdrag
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Bierverv
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Verv
Bistilling
Bierverv
Bierverv
Bistilling
Bierverv
Bierverv
Bistilling
Oppdrag
Bistilling
Verv
Bierverv
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
ENOVATE AS
Uni Research AS
Hallvard Moe
Kringkastingsrådet
Lars Nyre ENK
A L OPDAHL IMF/Øvre Sandviksveien 25, 5034 Bergen/986562559
Sjøvaag Marino Research AS, Elisenbergveien 10, 0265 Oslo. Organisasjonsnummer 912090663, Næringskode 72.200
NO ESCAPE AS, Bryggen 35, Skuteviksbodene 13, Bergen
Retorikern Org nr: 988019704
Fiskeridirektoratet
Flooved, London, U.K.
Helge Østbye - Org.nr. 981 820 622
Southwest University, Chongqing, Kina
University of the Witwatersrand, Johannesburg, Sør-Afrika
Scientific Software Consulting / 950204583
Erling Bjørstads Stiftelse
Fond og legater ved UIB*
RICAM - LINZ Østerrike
GE Healthcare Austria GmbH & Co OG, Tiefenbach 15, 4871 Zipf, Austria
VRVis Research Center in Vienna, Austria, http://www.VRVis.at/
EuroVis Steering Committee
Vienna University of Technology, Austria
Norges Forskningsråd
Simula Research Laboratory
Unifond AS
mCASH, Øvre Slottsgate 4, 0157 Oslo, 995 073 064
Simula Research Laboratory
Distributør for Herbalife
Orange Helse
Simula Research Laboratory
Norsk Dental Depots fond
Helse-Bergen
Arken Tannlegesenter, Åsane
Broegelmannhuset tannhelsesenter, Strandgaten 5, 5013 Bergen
Fjellsiden legesenter
Inge Fristad Fortunen 5, 5013 Bergen
NTFs Tidende, Haakon VIIs gate 6, Postboks 2073 Vika, 0125 OSLO
NIOM, Sognsveien 70A, 0855 Oslo
Den norske tannlegeforening, Haakon VII gate 6, 0161 Oslo
Tannlege Anne-Marie Halmøy, vetrlidsallmenning 27
Gulating Lagmannsrett
Stein Johannessen ENK
Kjevekirurgisk avdeling, Haukelands sjukhus
Senter for sövnmedisin, Lungeavdelningen, Haukelands sjukhus
Privatpraksis, Kokstad Tannlegepraksis, Kokstadflaten 4, 5257 kokstad
Tnl Kristin S. Klock co/ Tnl Hans P. Hille, Dreggsalm 10-12. 5003 BERGEN
Institutt for klinisk odontologi
Lie, Stein Atle
Institutt for klinisk odontologi
Luukko, Keijo Aukusti
Institutt for klinisk odontologi
Midtbø, Marit
Institutt for klinisk odontologi
Reinert, Odd Anders
Institutt for klinisk odontologi
Reinert, Odd Anders
Institutt for klinisk odontologi
Rosén, Annika
Institutt for klinisk odontologi
Slinde, Ingrid
Institutt for klinisk odontologi
Slinde, Ingrid
Institutt for klinisk odontologi
Strand, Gunhild V
Institutt for klinisk odontologi
Åstrøm, Anne Nordrehaug
Institutt for klinisk odontologi
Åstrøm, Anne Nordrehaug
Institutt for klinisk psykologi
Binder, Per Einar
Institutt for klinisk psykologi
Hansen, Bjarne
Institutt for klinisk psykologi
Nordhus, Inger Hilde
Institutt for klinisk psykologi
Winje, Dagfinn
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Bakke, Jørgen
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Bjørby, Paal
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Doublet, Maria-Rosa Raphaela
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Doublet, Maria-Rosa Raphaela
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Kinn, Torodd
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Lien, Sigrid
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Meyer, Siri
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Myking, Johan
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Myking, Johan
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Rauset, Margunn
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Rettberg, Jill Walker
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Tijssen, Jarko
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Vassenden, Eirik
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Vassenden, Eirik
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Vestrheim, Gjert Frimann
Institutt for pedagogikk
Diseth, Åge Røssing
Institutt for pedagogikk
Diseth, Åge Røssing
Institutt for pedagogikk
Diseth, Åge Røssing
Institutt for pedagogikk
Diseth, Åge Røssing
Institutt for pedagogikk
Diseth, Åge Røssing
Institutt for pedagogikk
Harlap, Yael
Institutt for pedagogikk
Krumsvik, Rune
Institutt for pedagogikk
Nordmo, Ivar
Institutt for pedagogikk
Raaheim, Arild
Institutt for pedagogikk
Tjomsland, Hege Eikeland
Institutt for pedagogikk
Torjussen, Lars Petter Storm
Institutt for samfunnspsykologi
Anderssen, Norman
Institutt for samfunnspsykologi
Eid, Jarle
Institutt for samfunnspsykologi
Hetland, Jørn
Institutt for samfunnspsykologi
Johnsen, Bjørn Helge
Institutt for samfunnspsykologi
Laberg, Jon Christian
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bierverv
Bistilling
Bistilling
Verv
Verv
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bierverv
Bistilling
Verv
Bierverv
Verv
Bierverv
Bierverv
Bistilling
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Bierverv
Bierverv
Bistilling
Bierverv
Verv
Bierverv
Oppdrag
Oppdrag
Oppdrag
Oppdrag
Oppdrag
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Verv
Bistilling
Verv
Bistilling
Bistilling
Bierverv
Nasjonalt Register for Leddproteser, Ordopedisk Avdeling, Helse-Bergen
Privat kjeveortopedisk tannlegepraksis, Østre Nesttunvegen 3, 5221 Nesttun
Orthos AS, Laguneveien 9,5239 Rådal
Tannlege Anders Reinert, 992389265
Indre Arna Tannlegesenter AS, Indre Arnavegen 170, Indre Arna
Kjevekirurgiska avdelningen, Haukelands universitetssykehus, Bergen, Helse-vest
Red Meat AS
Salei AS
Den offentlige tannhelsetjenesten, Hordaland fylkeskommune
Tannhelsetjenesten kompetansesenter vest- Hordaland. Postboks 2354, Hansaparken 5828 Bergen
Tannhelsetjenesten kompetansesenter vest- Hordaland 20% forsker. Postboks 2354, Hansaparken 5828 Bergen
Psykolog Per Einar Binder
Helse Bergen
Meltzerfondet
Dagfinn Winje Privatpraksis psykologi.Org.nr 877 354 202
Stenersens samling
Alvheim og Eide Akademisk Forlag
NØR AS
Hordaland Fylkeskommune, Askøy videregående skole
Bymålslaget
Stenersens samling
J.W.Eides Stiftelse
Høgskulen i Volda
Internationales Institut für Terminologieforschung
MARGUNN RAUSET/Ladegårdsgaten 66, 5033 Bergen/999652565
Rettberg Speaking, Organisasjonsnummer: 995 531 089
Barneverntjenesten i Bergenhus, Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen
Enkeltpersonforetaket Eirik Vassenden (org. nr. 912 774 082)
Ulvik Poesifestival
Dag og tid
Folkeuniversitetet Bergen/Østlandet/Sogn og Fjordane
Folkeuniversitetet Sogn og Fjordane
Folkeuniversitetet Østlandet
NTNU
Universitetet i Tromsø
UNIS - Universitetsenteret på Svalbard
Høgskulen Stord/Haugesund
UNIS, Longyearbyen, Svalbard
NHH
Høyskolen i Hedmark, Campus Elverum, Postboks 369 Alnabru, 0614 Oslo
Fond og legater i Bergen*
Uni Helse, Bergen
Meltzer Høyskolefond
Sjøkrigskolen
Sjøforsvaret
Jon Christian Laberg
Institutt for samfunnspsykologi
Institutt for samfunnspsykologi
Institutt for samfunnspsykologi
Institutt for samfunnspsykologi
Institutt for sammenliknende politikk
Institutt for sammenliknende politikk
Institutt for sammenliknende politikk
Institutt for sammenliknende politikk
Institutt for sammenliknende politikk
Institutt for sammenliknende politikk
Institutt for sammenliknende politikk
Institutt for sammenliknende politikk
Institutt for sammenliknende politikk
Institutt for sammenliknende politikk
Institutt for sammenliknende politikk
Institutt for sammenliknende politikk
Institutt for sammenliknende politikk
Institutt for sammenliknende politikk
Institutt for sammenliknende politikk
Institutt for sosialantropologi
Institutt for sosialantropologi
Institutt for sosialantropologi
Institutt for økonomi
Institutt for økonomi
Institutt for økonomi
Institutt for økonomi
Institutt for økonomi
Institutt for økonomi
Institutt for økonomi
Institutt for økonomi
Institutt for økonomi
Institutt for økonomi
Institutt for økonomi
Institutt for økonomi
Institutt for økonomi
Institutt for økonomi
Institutt for økonomi
Institutt for økonomi
Institutt for økonomi
Institutt for økonomi
IT-avdelingen
IT-avdelingen
IT-avdelingen
IT-avdelingen
IT-avdelingen
IT-avdelingen
Laberg, Jon Christian
Mentzoni, Rune
Norman, Elisabeth
Wolff, Katharina
Gloppen, Siri
Knutsen, Terje
Kuhnle, Stein
Kuhnle, Stein
Kuhnle, Stein
Kuhnle, Stein
Kuhnle, Stein
Linde, Jonas
Midtbø, Tor
Muriaas, Ragnhild Louise
Rakner, Lise
Selle, Per
Sicakkan, Hakan Gurcan
Strømsnes, Kristin
Svåsand, Lars G
Bertelsen, Bjørn Enge
Bjelland, Anne Karen
Eriksen, Annelin
Aakvik, Arild
Amundsen, Eirik Schrøder
Askildsen, Jan Erik
Askildsen, Jan Erik
Bratberg, Espen
Gabrielsen, Tommy Staahl
Gabrielsen, Tommy Staahl
Grasdal, Astrid Louise
Grasdal, Astrid Louise
Grasdal, Astrid Louise
Grasdal, Astrid Louise
Grasdal, Astrid Louise
Grasdal, Astrid Louise
Hvide, Hans K.
Johansen, Bjørn Olav
Risa, Alf Erling
Risa, Alf Erling
Vaage, Kjell
Aas, Gisle
Berge, Knut
Bergland, Magne
Bernson, Morten-Christian
Bringedal, Olav
Bringedal, Olav
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Verv
Bistilling
Bistilling
Oppdrag
Oppdrag
Verv
Verv
Verv
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Verv
Bistilling
Verv
Bistilling
Verv
Verv
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Verv
Bistilling
Bierverv
Bistilling
Bistilling
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Bistilling
Bistilling
Verv
Verv
Bistilling
Bistilling
Bierverv
Oppdrag
Verv
Bierverv
Verv
Forsvaret
AKAN - Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk, Postboks 8822 Youngstorget, 0028 OSLO
Institutt for Strategi og Ledelse, Norges Handelshøyskole, Helleveien 30, 5045 Bergen
Fond og legater ved UIB*
Christian Michelsens institutt
Det norske universitetet i St. Petersburg
European Research Council
United Nations Dvelopment Programme, 2 Liangmahe Nanlu, Beijing 100600, P.R.China
Hertie School of Governance, Berlin
Resarch Council of Norway, Drammensveien 228, 1237 Lysaker
Syddansk Universitet, Odense
Universitetet i Gøteborg
Universitetet i Tromsø
Chr. Michelsen Institute P.O. Box 6033, N-5892 Bergen, Norway Street address: Jekteviksbakken 31
Chr. Michelsen Institute P.O. Box 6033, N-5892 Bergen, Norway Street address: Jekteviksbakken 31
Norut Alta
Oslo Universitetssykehus (OUS), Fagstyret for Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
Uni Rokkansenteret
Chr. Michelsens Institutt
Christian Michelsens institutt
UniResearch AS
Meltzerfondet
Uni Research Rokkansenteret
Københavns universitet
Uni Rokkansenteret, Nygårdsgaten 5, 5015 Bergen
Norges Forskningsråd
Uni Resarch Rokkansenteret
Tommy Staahl Gabrielsen ENK
Uni Rokkan
Uni Research helse, Krinkelkroken 1, Bergen
Bedriftsforsamling Uni Research
Innovest AS
Magør Eiendom AS
Nygårdshøyden Eiendom AS
UiB Eiendom
University of Aberdeen
Rokkansenteret
programstyreleder NFR
Unifond AS
Uni Research Rokkansenteret
Aas Software, Myrdalskogen 261 J, 5117 Ulset
Nettspinneriet Knut Berge ENK
Turbokforlaget Bergen
Fond og legater ved UIB*
Bringedal EDB orgnr 985 550 972
Askøy Kystlag
IT-avdelingen
IT-avdelingen
IT-avdelingen
IT-avdelingen
IT-avdelingen
IT-avdelingen
IT-avdelingen
IT-avdelingen
IT-avdelingen
Kjemisk institutt
Kjemisk institutt
Kjemisk institutt
Kjemisk institutt
Kjemisk institutt
Kjemisk institutt
Kjemisk institutt
Kjemisk institutt
Kjemisk institutt
Kjemisk institutt
Kjemisk institutt
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Bringedal, Olav
Hansen, Jarl Magnar
Johannessen, Are
Kristiansen, Raymond
Midthus, Terje
Myren, Anders
Raftevoll, Arild
Sund, Bjørn Tore
Tøgersen, Inge
Bjørsvik, Hans-Rene
Blokhus, Anne Marit
Dietzel, Pascal D.C.
Enerstvedt, Kjersti Hasle
Grung, Bjørn
Grung, Bjørn
Kvalheim, Olav Martin
Kvalheim, Olav Martin
Kvalheim, Olav Martin
Mjøs, Svein Are
Sydnes, Leiv K.
Akslen, Lars A.
Akslen, Lars A.
Baaserud, Atle
Bindoff, Laurence
Bjørk, Marte Helene
Brudvik, Christina
Brudvik, Christina
Brønstad, Aurora
Brønstad, Aurora
Brønstad, Aurora
Brønstad, Aurora
Davidsen, Mari-Ann Jørstad
Engesæter, Lars B.
Fasmer, Ole Bernt
Furnes, Ove
Gilhus, Nils Erik
Gilhus, Nils Erik
Gilhus, Nils Erik
Gilhus, Nils Erik
Gilhus, Nils Erik
Gilhus, Nils Erik
Haugen, Olav
Hausken, Trygve
Hugdahl, Emilia Signe
Jammer, Ib
Johannessen, Anne Christine
Verv
Bierverv
Bierverv
Bierverv
Bierverv
Verv
Verv
Verv
Bierverv
Bierverv
Verv
Bistilling
Bistilling
Bierverv
Bistilling
Bistilling
Verv
Verv
Bistilling
Bistilling
Verv
Verv
Bierverv
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Verv
Verv
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Oppdrag
Oppdrag
Oppdrag
Oppdrag
Oppdrag
Verv
Bistilling
Bistilling
Bierverv
Bistilling
Rogaland Sjøtjenester
Birkeland Sameige DA
Webdude
Nexus Web/985808511
GFW TERJE MIDTHUS, orgnr: 986 467 203 MVA
Lydmyren Anders Myren, 992 278 269
Kommunestyret
Astras kommunikasjonsløsninger
Kreativside AS 811593222
Fluens Synthesis. Bjørsvik Organic Process R&D
CMR AS
Regional Editor Europe for "Microporous and Mesoporous Materials"
Haukeland Universitetssykehus, Jonas Lies vei 65, 5021 Bergen
Enkeltmannsforetak Bjørn Grung
Høgskolen i Bergen
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Enkeltmannsforetak
Pattern Recognition Systems AS
Nofima, Kjerreidviken 16, 5141 Fyllingsdalen
NORUT. Forskningsparken, Tromsø
Kjøbmand J P Broegelmanns legat for humanitære formål
Konsul Søren Falch og øienlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap
Bergen kommune
Haukeland Universitetssykehus
Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Jonas Lies vei 63, 5021 BERGEN
Fana Legekontor, Høgsetebrotet 6, 5244 Fana
Nasjonalt Kompetansenettverk for legemidler til barn, Haukeland Universitetssjukehus, 5006 Bergen
Industrilaboratoriet (ILAB) Styremedlem
Sissels trening og trivsel
AAALAC - Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International
European Society for Laboratory Animal Veterinarians
Myrbø Dyreklinikk og Dyrepleiesenter AS
Ortopedisk avd., Haukeland Univ. sykehus
Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen
Helse Bergen
Haukeland Universitetssykehus
Extrastiftelsen
Finsk og dansk forskningsråd
Legeerklæringer for diverse oppdragsgivere
NFR - Norsk forskningsråd
UHR - Universitet og høgskolerådet
Konsul Søren Falch og øienlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap
Helse Bergen
Hudavdelingen,HUS, 5021 Bergen
Aleris, Bergen kirugiske senter
Avdeling for patologi, HUS
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Johannessen, Anne Christine
Johannessen, Anne Christine
Johannessen, Anne Christine
Johannessen, Anne Christine
Krohn, Jørgen
Krohn, Jørgen
Larsen, Unni
Lavik, Randi Hope
Molven, Anders
Morild, Inge
Myhr, Kjell-Morten
Oltedal, Leif
Pilskog, Martin
Rødahl, Eyvind
Schuster, Cornelia
Skarstein, Kathrine
Skarstein, Kathrine
Søreide, Jon Arne
Viste, Asgaut
Brokstad, Rebecca Jane Cox
Frøland, Kate Eli
Gerdts, Eva
Gerdts, Eva
Gjertsen, Bjørn Tore
Gjertsen, Bjørn Tore
Halstensen, Alfred
Halstensen, Alfred
Halstensen, Alfred
Halstensen, Alfred
Halstensen, Alfred
Halstensen, Alfred
Halstensen, Alfred
Hardie, Jon Andrew
Husebye, Eystein Sverre
Husebye, Eystein Sverre
Jonsson, Sten Ture Roland
Jonsson, Sten Ture Roland
Jonung, Jon Anders Torbjørn
Kalland, Karl-Henning
Kvalheim, Gry
Kvalheim, Gry
Lygre, Henning
Mellgren, Gunnar
Nerland, Audun H.
Nygård, Ottar
Sagen, Jørn V.
Oppdrag
Verv
Verv
Verv
Bierverv
Bistilling
Bistilling
Bierverv
Bistilling
Verv
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bierverv
Oppdrag
Verv
Verv
Bistilling
Bistilling
Bierverv
Verv
Verv
Bierverv
Bierverv
Bistilling
Oppdrag
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Bierverv
Bierverv
Bierverv
Bierverv
Bistilling
Verv
Verv
Bierverv
Bistilling
Bierverv
Verv
Bistilling
Verv
Verv
ID-gruppen i Kripos
Sarsia Development AS
Wikos AS
Wikos Holding AS
Øyelege Jørgen Krohn, Stabburveien 8, 5231 Paradis, orgnr. 998208629
Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus
Haukeland Universitetssykehus, Øyavdelingen
Bergen kommune
Haukeland Universitetssykehus
Forskningsfond for krybbed.
Haukeland Universitetssykehus
Haukeland universitetssjukehus
Nordhordaland Legevakt
Helse Bergen
Kreftavdelingen, Helse Bergen
Kripos, postboks 8163 Dep, 0034 Oslo
Universitetet i Oslo, odontologisk fakultet
NPE
Haukeland Universitetssykehus
Helse Bergen
Scandinavian Foundation for Immunology
Hjørdis og Kjeld T. Hansons fond til medisinsk forsk ved meda Haukeland sykehus
Riisøens legat
Alden Cancer Therapy AS/912100774
KINN THERAPEUTICS AS/987 221 518
Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus
Halstenen Granit AS
Alfred Halstensen
Epidemisk avdelings vitenskapelige fond (stiftelse)
Halstensen Holding AS
Hardangerbadet AS
Norsk Sjømatsenter (stiftelse)
Spesialistsenteret på Straume, org.nr 996398471
Karolinska Institutet
Norsk Pasientskadeerstatning
Scand Foundation for Immunology
Helse Bergen
Riisøens legat
Alden Cancer Therapy II AS (ACT II AS)
Bevital
Bevital AS
Tannlege Njål Askeland, Fageråsvei 2, 5067 Bergen
Hormonlab. Fond
Havforkningsinstituttet
Hormonlab. Fond
Hormonlab. Fond
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Klinisk institutt 2
Kommunikasjonsavdelingen
Kommunikasjonsavdelingen
Kommunikasjonsavdelingen
Kommunikasjonsavdelingen
Matematisk institutt
Matematisk institutt
Matematisk institutt
Matematisk institutt
Matematisk institutt
Matematisk institutt
Matematisk institutt
Matematisk institutt
Molekylærbiologisk institutt
Molekylærbiologisk institutt
Molekylærbiologisk institutt
Molekylærbiologisk institutt
Molekylærbiologisk institutt
Molekylærbiologisk institutt
Molekylærbiologisk institutt
Molekylærbiologisk institutt
Molekylærbiologisk institutt
Molekylærbiologisk institutt
Molekylærbiologisk institutt
På Høyden
På Høyden
På Høyden
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Salvesen, Helga Birgitte
Salvesen, Helga Birgitte
Salvesen, Helga Birgitte
Steen, Vidar Martin
Steen, Vidar Martin
Steen, Vidar Martin
Thorsen, Einar
Thorsen, Einar
Ueland, Per Magne
Ueland, Per Magne
Ulvik, Rune Johan
Grønhaug, Helge
Grønhaug, Helge
Leknes, Trude
Wehus, Walter
Berre, Inga
Høyberg, Dagfinn
Nordbotten, Jan Martin
Nordbotten, Jan Martin
Nordbotten, Jan Martin
Skaug, Hans J.
Støve, Bård
Tai, Xue-Cheng
Aasland, Rein
Aasland, Rein
Aasland, Rein
Aasland, Rein
Arnesen, Thomas
Brubakken, Gunhild
Fladmark, Kari Espolin
Knudsen, Lill Kristin
Phillips, Siân Kristin
Reuter, Nathalie
Reuter, Nathalie
Hellesund, Dag
Hellesund, Dag
Monsen, Tor Harald
Bjerknes, Robert
Bjerknes, Robert
Bjerknes, Robert
Bjerknes, Robert
Bjerknes, Robert
Bjerknes, Robert
Bjerknes, Robert
Bjerknes, Robert
Bjerknes, Robert
Bistilling
Oppdrag
Oppdrag
Bistilling
Oppdrag
Verv
Bistilling
Bistilling
Bierverv
Verv
Bierverv
Bierverv
Bierverv
Bierverv
Bierverv
Bistilling
Bistilling
Bierverv
Bierverv
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Verv
Verv
Verv
Verv
Bistilling
Verv
Oppdrag
Verv
Verv
Verv
Verv
Oppdrag
Oppdrag
Verv
Bierverv
Bistilling
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Helse Bergen
Helseforetak
Ulike universitet i Norge og Europa
Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen HF
Dr. Einar Martens fond
Bergens Forskningsstiftelse (BFS)
Haukeland Universitetssykehus
seksjon for hyperbar medisin, haukeland universitetssykehus
Bevital, Laboratoriebygget, 9 etg Jonas Lies veg 87 5021 Bergen, NORWAY
Stiftelsen For Å Fremme Forskning Innen Funksjonell Vitamin B 12-Mangel
Helse Førde
DE MUSIKALSKE DVERGENE ANS
Helge Grønhaug ENK
Trude Leknes Web
Bergens Tidende
Christian Michelsen Research AS, P.O. Box 6031, 5892 Bergen
Per Arne Eidsvaag, Ulsberglia 17, 5135 Flaktveit
Geological Storage Consultants LLC
Jan Martin Nordbotten
Princeton University
Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen
Analysetjenester AS, Tranevegen 137, 5238 Rådal
Christian Michelsens Research AS
ELIXIR (per Forskningsråd og KUD)
Forskningsrådet - BIOTEK2021
HFSP (Strasbourg) per Forskningsrådet
Kreftforeningen
Helse Bergen, Kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus, 5021 BERGEN
Bergendal Husflidslag
NOKUT
Bergendal Husflidslag
BSI Rugby, Parkveien 1
Sigma2
Universitetet i Bergen, NORBIS forskerskole
Bergen kommune
Nordem, UiO
Nasjonale forskningsetiske komiteer - Kongens gate 14, 0153 Oslo
Robert Bjerknes, Bjørndalen 7, 5009 Bergen - Org.nr. 981730755
Helse Bergen, Barneklinkken
Bergens Forskningsstiftelse
Broegelmanns legat
Gjertsens og Arnesens Legat
Hormonlab. Fond
Konsul Søren Falch og øienlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap
Medlem Samarbeidsorganet Vest (mellom Helse Vest, UiB og UiS)
Meltzerfondet
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Rektors kontor
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Sosiologisk institutt
Sosiologisk institutt
Sosiologisk institutt
Sosiologisk institutt
Sosiologisk institutt
Sosiologisk institutt
Studieadministrativ avdeling
Studieadministrativ avdeling
Studieadministrativ avdeling
Studieadministrativ avdeling
Studieadministrativ avdeling
Studieadministrativ avdeling
Studieadministrativ avdeling
Studieadministrativ avdeling
Studieadministrativ avdeling
Studieadministrativ avdeling
Studieadministrativ avdeling
UiB Global
UiB Global
UiB Global
UiB Global
Universitetsdirektørens kontor
Universitetsdirektørens kontor
Universitetsdirektørens kontor
Universitetsdirektørens kontor
Fimreite, Anne Lise
Fimreite, Anne Lise
Fimreite, Anne Lise
Fimreite, Anne Lise
Fimreite, Anne Lise
Olsen, Dag Rune
Olsen, Dag Rune
Olsen, Dag Rune
Olsen, Dag Rune
Olsen, Dag Rune
Olsen, Dag Rune
Olsen, Dag Rune
Olsen, Dag Rune
Samdal, Oddrun
Samdal, Oddrun
Samdal, Oddrun
Samdal, Oddrun
Samdal, Oddrun
Samdal, Oddrun
Samdal, Oddrun
Jacobsen, Christine M.
Grønmo, Sigmund
Grønmo, Sigmund
Hansen, Hans-Tore
Hansen, Hans-Tore
Hjellbrekke, Johannes
Olsen, Ole Johnny
Eide, Toril Eikaas
Greve, Ingvild
Greve, Ingvild
Greve, Ingvild
Morland, Judith A.
Omdahl, Karianne
Soleim, Christen
Soleim, Christen
Soleim, Christen
Soleim, Christen
Stein, Nina Gry
Paulsen, Kristin Holst
Paulsen, Kristin Holst
Paulsen, Kristin Holst
Paulsen, Kristin Holst
Bernstrøm, Kjell
Bernstrøm, Kjell
Bernstrøm, Kjell
Bernstrøm, Kjell
Bierverv
Bierverv
Bierverv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Bistilling
Verv
Verv
Bistilling
Verv
Oppdrag
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Bergen Forskningsstiftelse
Bjerknessentret
CRIStin
Fond og legater ved UIB*
Meltzerfondet
DNB NOR Banks jubileumsfond til UiB
Driftsfondet ved Senter for Grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-akademi
Fond og legater ved UIB*
Meltzerfondet
Senter for Grunnforskning Ved Det Norske Videnskaps-akademi
Studentsamskipnaden i Bergen
The Seafood Innovation Cluster AS
Universitetet i Bergen
Hans Haugesgate 39 Borettslag
Hans Haugesgate 3a
Hordaheimen AS
NFR - Norges forskningsråd
UniResearch AS
Vestbo Skadefond
Vestlandske Boligbyggelag
Uni Research
Samisk høgskole, Kautokeino
Samisk høyskole
Uni Rokkansenteret
Norges Forskningsråd - programstyret EVA-Pen
Stiftelsen Universitetsforskning Bergen
FAFO
Kvalitetsutvalget til Fleksibel utdanning Norge (tidl.Norsk forbund for fleksibel utdanning og fjernundervisning).
Leder av STAR
Leder eksternt kvalitetsutvalg ved NLA
Studentkulturhuset i Bergen AS
Meddommer Bergen tingrett.
Human-Etisk Forbund
Medlem i NUAS planeringsgruppe for studieadministrasjon, Sekretariat ved UiO
Styreleder. Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT) Forskningsveien, Oslo.
Styremedlem for Fleksibel utdanning Norge, Lilleakerveien, Oslo
Styremedlem. Sameiet Sankt Jacobs hage, Hans Tanksgate 4
Fana IL, Odinsvei 39. 5221 Nesttun
BoB
Gullstølsstien Borettslag
Harald Sæverud Borettslag
Øvre Bråtet Borettslag
Bergen Teknologioverføring AS
Det norske inst. i Athens f.
DNB NOR Banks jubileumsfond til UiB
Eva Torhilds Minnefond
Universitetsdirektørens kontor
Bernstrøm, Kjell
Universitetsdirektørens kontor
Bernstrøm, Kjell
Universitetsdirektørens kontor
Bernstrøm, Kjell
Universitetsdirektørens kontor
Bernstrøm, Kjell
Universitetsdirektørens kontor
Bernstrøm, Kjell
Universitetsdirektørens kontor
Bernstrøm, Kjell
Universitetsdirektørens kontor
Bernstrøm, Kjell
Universitetsdirektørens kontor
Bernstrøm, Kjell
Universitetsdirektørens kontor
Bernstrøm, Kjell
Universitetsdirektørens kontor
Bernstrøm, Kjell
Universitetsdirektørens kontor
Bernstrøm, Kjell
Universitetsdirektørens kontor
Bernstrøm, Kjell
Universitetsdirektørens kontor
Bernstrøm, Kjell
Universitetsdirektørens kontor
Tungodden, Tore
Universitetsdirektørens kontor
Tungodden, Tore
Universitetsdirektørens kontor
Tungodden, Tore
Universitetsdirektørens kontor
Tungodden, Tore
Universitetsdirektørens kontor
Tungodden, Tore
Universitetsdirektørens kontor
Tungodden, Tore
Universitetsmuseet i Bergen, Avdeling for kulturhistorie
Anfinset, Nils
Universitetsmuseet i Bergen, Avdeling for naturhistorie
Hufthammer, Anne Karin
Universitetsmuseet i Bergen, Avdeling for naturhistorie
Moe, Bjørn
Universitetsmuseet i Bergen, Direktørens stab
Achen, Henrik von
Universitetsmuseet i Bergen, Direktørens stab
Achen, Henrik von
Universitetsmuseet i Bergen, Direktørens stab
Achen, Henrik von
Økonomiavdelingen
Aarøen, Kirsti Robertsen
Økonomiavdelingen
Alden, Atle
Økonomiavdelingen
Bomann-Larsen, Petter
Økonomiavdelingen
Bøe, Sven-Egil
Økonomiavdelingen
Fauskanger, Kate
Økonomiavdelingen
Halland, Vivian Clausen
Økonomiavdelingen
Haveland, Knut Are
Økonomiavdelingen
Haveland, Knut Are
Økonomiavdelingen
Karlsen, Bodil Jakobsen
Økonomiavdelingen
Karlsen, Bodil Jakobsen
Økonomiavdelingen
Skaugvold, Tone Elin
Økonomiavdelingen
Sætersdal, Simen
Økonomiavdelingen
Søilen, Oddmund
Økonomiavdelingen
Wong, Fung Yee
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Bierverv
Bierverv
Verv
Verv
Verv
Verv
Verv
Bierverv
Oppdrag
Verv
Verv
Verv
Verv
Bierverv
Verv
Verv
Bistilling
Bistilling
Bierverv
Verv
Bistilling
Bistilling
Verv
Bierverv
Verv
Bistilling
Fond og legater ved UIB*
Forskningsfond for krybbed.
Gerda Meyer Nyquist Guldbrandson og Gerdt Meyer Nyquist legat
Hormonlab. Fond
Innovest AS
Konsul Søren Falch og øienlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap
Marineholmen Forskningspark AS
Meltzerfondet
Norsk Dental Depots fond
Riisøens legat
Stiftelsen Universitetsforskning Bergen
Studentsamskipnaden Bergen
Tjomslands legat
Atleten AS, 5902 Isdalstø
TBB Holding, 5902 Isdalstø
Gerda Meyer Nyquist Guldbrandson og Gerdt Meyer Nyquists Legat
Media City Bergen AS Nordre Nøstekaien 1, 5011 Bergen
Media Region Bergen
Studentparlamentet ved Universitetet i Bergens fond for fremme av studentengasjement av poitisk karakter
De Nasjonale Forskningsetiske Komiteer
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Botanisk Utredning, Kringlebotn 437, 5225 Nesttun.
Consul Christian Børs legat til Bergen billedgalleri
Kode Kunstmuseene i Bergen
KODE, Kunstmuseene i Bergen, Rasmus Meyers allé 9, 5015 Bergen
Conger AS
Shape Management AS/ andre
ILAB
Studentkulturhuset i Bergen AS
Uni Research A/S, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen
Halland It-Consult AS
915670377
Befas Regnskap AS, org.nr. 988352640
Stiftelsen Universitetsforskning Bergen
Unifond AS, Museplass 1
Fylkesmannen i Hordaland
Haukelandsveien 1 ANS, Haukelandsveien 1 5009 Bergen, org.nr.875681982
Det norske inst. i Athens f.
China Dinner Olsvik

Similar documents