DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

Comments

Transcription

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 14/05735-4 Søknad om forlengelse av studierettsperiode
Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180 sp) påbegynt høsten 2012 - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering /Ingeborg Sunde
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
N, 14/05865-51 Høringssvar fra LUI - administrativ organisering av fellesadministrasjonen
Sak:
Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering - ePhorte 13/4726
Mottaker:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for HR /Geir Haugstveit
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
/Hilde Doksrød
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
010
Avskrevet:
Dok.:
I, 14/06339-3 Søknad om godskriving av tidligere utdanning og/eller forhåndsgodkjenning av fag - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering,
Team studentforvaltning
Dok. dato:
19.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 14/06564-10 Tilbud om midlertidig tilsetting som stipendiat ved HiOA, Fakultet for Samfunnsfag, Institutt for journalistikk
og mediefag - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 14/06658-10 Søknad om foreldrepermisjon og omsorgspermisjon
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 14/06917-5 Søknad om permisjon - masterstudium i psykisk helsearbeid
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering
Dok. dato:
20.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 14/06956-101 Avtale om gjennomføring av "Ungdata- Undersøkelsen i Molde" 2015 mellom Molde kommune, HiOA NOVA og Kompetansesenter rus - region midt - KoRus
Sak:
Ungdata
Avsender:
Molde kommune
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk
institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
/Helene Aarseth
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
632
Avskrevet:
Dok.:
I, 14/07214-9 Vedtak om refusjon av utgifter til bedriftshelsetjenesten - BHT-honorar - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Arbeidslivssenter Oslo
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for HR /Hæge Hanheide
Dok. dato:
18.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
28.09.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 14/07372-160 Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid, VPSY6100 - Ellen Alexandra Lothe
Sak:
Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret 2014-2015
Avsender:
Ellen Alexandra Lothe
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering
Dok. dato:
17.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
441
Avskrevet:
Dok.:
I, 14/07372-161 Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid, VPSY6100 - Marit Elisabeth Harr
Sak:
Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret 2014-2015
Avsender:
Marit Elisabeth Harr
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering
Dok. dato:
17.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
441
Avskrevet:
Dok.:
I, 14/07372-162 Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid, VPSY6900 - Jane Beate Moe Castro
Sak:
Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret 2014-2015
Avsender:
Jane Beate Moe Castro
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering
Dok. dato:
12.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
441
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 14/07372-163 Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid, VPSY6900 - Kari Elise Persen
Sak:
Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret 2014-2015
Avsender:
Kari Elise Persen
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering
Dok. dato:
29.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
441
Avskrevet:
Dok.:
I, 14/07372-164 Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid, VPSYD6900 - Marit Elisabeth Harr
Sak:
Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret 2014-2015
Avsender:
Marit Elisabeth Harr
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering
Dok. dato:
06.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
441
Avskrevet:
Dok.:
I, 14/07391-5 Oppsigelse av stilling - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
HR /Inger Elisabeth Hald
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
X, 14/07589-5 Innvilget søknad om ny og utsatt eksamen i VPSY6900 - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering /Viiu Vernik
Dok. dato:
16.06.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
X, 14/08290-12 Søknad om godkjenning som sensor - Master i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling - Karin Torvik
Sak:
Godkjenning som sensor - HF - SP Institutt for sykepleie
Mottaker:
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
441
Avskrevet:
Dok.:
U, 14/08498-9 Rapport for veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere ²kap. 231 og 226 for studieåret 2014/15.
Sak:
Midler til tiltak - Veiledning av nyutdannede lærere
Mottaker:
Utdanningsdirektoratet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
15.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 14/08498-12 Vedrørende søknad om midler til aktiviteter knyttet til Veiledning av nyutdannede lærere
Sak:
Midler til tiltak - Veiledning av nyutdannede lærere
Avsender:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Eva Skals
Johnskareng
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
U, 14/09072-3 Arbeidsutprøving og tilrettelegging for arbeidstaker
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Nav Nordre Aker
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR
/Dag-Roar Oskal
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
U, 14/09243-9 Informasjon til sakkyndig utvalg
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Richard Haugen
Sigurd Roger Nilsen
Anne Lyberg
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 14/09285-6 Kontrakt om sensuroppdrag - International Master in Early Childhood Education and Care - Ingrid Pramling
Samuelsson
Sak:
Sensoroppnevning - LUI - BLU Institutt for barnehagelærerutdanning - studieåret 2014-2015
Avsender:
Ingrid Pramling Samuelsson
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering,
Team eksamen
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
441
Avskrevet:
Dok.:
I, 14/09316-3 Søknad om permisjon - Barnehagelærerutdanning - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering
Dok. dato:
28.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/00029-2 Ny høring av forslag til endring av vedlegg 1 til førerkortforskriften - kapittel 12 - helsekrav ved diabetes
Sak:
Høring - Endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav - Statens Vegvesen
Avsender:
Statens vegvesen
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering
/Fred Arild Pettersen
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00201-115 Tilsagn om tilskudd til arbeidsmarkedsopplæring (AMO) - Avskjermet
Sak:
Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2015
Avsender:
NAV tiltak Akershus
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan
Marthiniussen
Dok. dato:
16.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
59
Avskrevet:
28.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/00201-116 Tilsagn om tilskudd til arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Avskjermet
Sak:
Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2015
Avsender:
NAV Tiltak Buskerud
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan
Marthiniussen
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
59
Avskrevet:
28.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/00242-281 Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - NETSYS - Ramesh Upreti
Sak:
Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - IU - samlesak 2015
Avsender:
Ramesh Upreti
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
28.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/00242-282 Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timeliste - fakultet TKD institutt IT - Marius Wiker Aasheim
Sak:
Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - IU - samlesak 2015
Avsender:
Marius Wiker Aasheim
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
28.09.2015, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/00242-283 Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timelister - TKD - BE - Tore Viken Holvik
Sak:
Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - IU - samlesak 2015
Avsender:
Tore Viken Holvik
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
28.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/00242-284 Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timelister - TKD - Produktdesign - Christer Frostmo
Sak:
Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - IU - samlesak 2015
Avsender:
Christer Frostmo
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik
Dok. dato:
16.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
28.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/00242-285 Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - IT - Kristian Munter Simonsen
Sak:
Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - IU - samlesak 2015
Avsender:
Kristian Munter Simonsen
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00556-57 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - - institutt ergo/orto - NAKMI - Nasjonal
kompetanseenhet for minoritetshelse
Sak:
Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Fakultet for helsefag - samlesak 2015
Avsender:
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse - NAKMI - Ullevål sykehus
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine
Rognlien
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00569-12 Orientering om rettigheter ved sykdom
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for HR /Hæge Hanheide
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/00653-5 Arbeidsavtale 2007 med endring av 2011
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo
Dok. dato:
13.02.2007
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/01126-14 Samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU2015) mellom
Oslo kommune - Bydel Alna og HiOA LUI
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Bydel Alna /Bydelsdirektør Tore Olsen Pran
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
15.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01126-15 Revidert samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU2015)
mellom Oslo kommune, Bydel Bjerke og HiOA LUI
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Bydel Bjerke /Bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
15.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01126-28 Oversender samarbeidskontrakt ABLKU for 2015
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Bydel Alna
Bydel Bjerke
Bydel Frogner
Bydel Gamle Oslo
Bydel Grorud
Bydel Grünerløkka
Bydel Nordre Aker
Bydel Nordstrand
Bydel Sagene
Bydel St. Hanshaugen
Bydel Søndre Nordstrand
Bydel Ullern
Bydel Vestre Aker
Bydel Østensjø
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
15.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01126-29 Samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU 2015) mellom
Ski kommune og HiOA LUI
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Ski kommune /Rådmann Audun Fiskvik
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
16.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/01126-30 Samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU 2015) mellom
Aurskog - Høland og HiOA LUI
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Aurskog Høland /Rådmann Siri Hovde
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
16.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01126-34 Samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU2015) mellom
Skedsmo kommune og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), ved Fakultet ved lærerutdanning og internasjonale studier
(LUI).
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Skedsmo kommune /Rådmann Torstein Leiro
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
16.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01126-35 Samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) mellom
Lørenskog kommune og HiOA LUI
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Lørenskog kommune /Rådmann Ragnar Christoffersen
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
16.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01126-37 Oversendelsesbrev til Samarbeidsavtale mellom kommune / bydel og HiOA LUI
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Aurskog-Høland kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune
Nesodden kommune
Lørenskog kommune
Nittedal Kommune
Bydel Østensjø
Bydel St. Hanshaugen
Bydel Sagene
Bydel Alna
Bydel Bjerke
Bydel Grorud
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
16.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/01126-67 Revidert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU2015) mellom Oslo
kommune, Bydel Grünerløkka og HiOA LUI
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Bydel Grünerløkka
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
01.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01126-68 For signering - revidert avtale om gjennomføring av ABLU2015 - mellom Oslo kommune - Bydel Østensjø og
HiOA - LUI
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Bydel Østensjø
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
01.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01126-48 Revidert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU2015) mellom Oslo
kommune, Bydel Grorud og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), ved Fakultet ved lærerutdanning og internasjonale studier
(LUI).
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Bydel Grorud
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
01.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01126-49 Revidert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU2015) mellom Oslo
kommune, Bydel St. Hanshaugen og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), ved Fakultet ved lærerutdanning og
internasjonale studier (LUI).
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Bydel St. Hanshaugen
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
01.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01126-50 Revidert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU2015) mellom Oslo
kommune, Bydel Sagene ogHioA LUI
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Bydel Sagene
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
01.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/01126-52 Standard oversendelsesbrev for samarbeidsavtale ABLU
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Norlandia barnehagene
FUS AS
SiO Barnehage
Kulturbarna AS
Takt og Tone AS
Akershus Universitetessykehus HF
Nesåsen barnehage SA
Stubben barnehage SA
Varingskollen barnehage
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
07.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01126-53 Revidert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU2015) mellom
Aurskog - Høland kommune og HiOA LUI
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Aurskog-Høland kommune
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
08.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01126-54 Revidert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU2015) mellom
Skedsmo kommune og HiOA LUI
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Skedsmo kommune
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
08.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01126-55 Revidert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU2015) mellom Ski
kommune og HiOA LUI
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Ski kommune
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
08.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01126-56 Revidert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU2015) mellom
Nesodden kommune og HiOA LUI
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Nesodden kommune
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
08.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/01126-57 Revidert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU2015) mellom
Lørenskog kommune og HiOA LUI
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Lørenskog kommune
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
08.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01126-58 Revidert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU2015) mellom
Nittedal kommune og HiOA LUI
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Nittedal Kommune
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
08.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01126-92 Oversendelsesbrev - oppdatert framdriftsplan og kortfattet statusrapport sak 2014/4507
Sak:
Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABLU - på oppdrag
Mottaker:
Utdanningsdirektoratet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
25.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01305-3 Bortfall av rett til refusjon av forskutterte sykepenger - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Bærum
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01354-7 Søknad om fritak fra arbeidsgiveransvar
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
NAV Forvaltning Oslo
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02189-1 For signering - timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - bachelorstudium i fysioterapi - Nina Kløve
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Kløve Nina
Mottaker:
Nina Kløve
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine
Rognlien
Dok. dato:
03.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
X, 15/02331-1 Faglig kvalitetssikring av utvekslingsopphold - saksnotat til studieutvalgets møte 19. mars 2015 - Stu-sak
8/2015 c)
Sak:
Faglig kvalitetssikring av utvekslingsopphold- sak til Studieutvalget 19.mars 2015
Mottaker:
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Prorektor for utdanning, Avdeling for studier,
utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for
analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/02331-2 Utdrag av møteboka fra studieutvalgets møte 19.03.2015 - Stu-sak 8/2015 c)
Sak:
Faglig kvalitetssikring av utvekslingsopphold- sak til Studieutvalget 19.mars 2015
Mottaker:
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
14.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Prorektor for utdanning, Avdeling for studier,
utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for
analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02747-6 Timeliste for Innstillingsutvalg dekan-stillingen HF
Sak:
Godtgjørelse til studentrepresentant i tilsettingsutvalg
Avsender:
Oda Cecilie Pettersen Grip
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm
Jensen
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
233
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/03032-2 Søknad om forlenget tid - Avskjermet
Sak:
Kandidatmappe ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Anne Thorsen
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
622
Avskrevet:
24.09.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/03039-2 Søknad forlenget tid - Avskjermet
Sak:
Kandidatmappe ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Anne Thorsen
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
622
Avskrevet:
24.09.2015, Besvart med utgående dokument
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/03052-3 Søknad om innpassing - NBSW summer School - Avskjermet
Sak:
Kandidatmappe ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Anne Thorsen
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
622
Avskrevet:
24.09.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/03198-17 Signert arbeidsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/03289-5 Karakterutskrift HIH - Avskjermet
Sak:
Overflytting fra HiH - Høgskolen i Harstad - Bachelor i vernepleie - andre studieår - Georg Hågensen
Avsender:
Georg Hågensen
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering /Kristine Sandaker
Dok. dato:
18.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
513
Avskrevet:
28.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/03581-2 Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - HEL - masterstudium i helse og empowerment Knut Fredrik Thorne
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Knut Fredrik Thorne
Avsender:
Knut Fredrik Thorne
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem
Dok. dato:
18.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/03712-7 Etterlysning lønnsutbetalingsskjema
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
28.09.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/03821-8 Arbeidsavtale - LUI - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
28.09.2015, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
X, 15/04383-5 CV
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for HR /Hæge Hanheide
Dok. dato:
14.04.1988
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04445-3 Godkjent prosjektendring
Sak:
Rek sør-øst biobank fak. HF - 2015/706 - Helseeffekter av krillolje og fisk
Avsender:
REK sør-øst
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling
/Inger Johanne Flatland
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
666
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04519-1 Sammenslåing av SIFO med Høgskolen i Oslo og Akershus - Avklaringer om styrefunksjon
Sak:
Sammenslåing av HiOA, Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Avsender:
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for
forskning og utvikling, Seksjon for FOU /Anne Berit
Faaberg
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
010
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/04788-3 Anbefaler godkjenning av utdanning som bioingeniør-Susana Govcalvels Palm Gois-utdanning fra Portugal
Sak:
Autorisasjon som bioingeniør ²utdannelse fra Portugal ²Susana Goncalvels Palm Gois
Mottaker:
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell - SAK
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering /Linda Pettersen
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
472
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04887-3 Signert arbeidsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
29.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/05128-2 Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - HEL - helsesøsterutdanningen - Øivind Nilsen
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Øivind Nilsen
Avsender:
Øivind Nilsen
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/05216-2 Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - SP - Thore Henrichsen
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Thore Henrichsen
Avsender:
Thore Henrichsen
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman
Charroud
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
29.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 15/05366-3 Faglig råd-utdanning som bioingeniør-Eun Kyoung Seo-født 13.04.1981-utdannig fra Sør-Korea autorisasjon anbefales ikke
Sak:
Autorisasjon som bioingeniør ²utdannelse fra Sør Korea ²Eun Kyoung Seo
Mottaker:
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell - SAK
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering /Linda Pettersen
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
472
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05714-6 Samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) Bydel
Nordstrand
Sak:
ABLU 2015 - ordinære studier
Mottaker:
Bydel Nordre Aker
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
15.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05714-7 Samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU2015 ) mellom
Oslo kommune, Bydel Frogner og HiOA LUI
Sak:
ABLU 2015 - ordinære studier
Mottaker:
Bydel Frogner /Bydelsdirektør Wenche Ørstavik
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
15.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05714-8 Samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU2015) mellom
Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo og HiOA LUI
Sak:
ABLU 2015 - ordinære studier
Mottaker:
Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo /Bydelsdirektør Lasse Østmark
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
15.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/05714-9 Samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU2015) mellom
Oslo kommune, Bydel Grünerløkka og HiOA LUI
Sak:
ABLU 2015 - ordinære studier
Mottaker:
Oslo kommune, Bydel Grünerløkka /Bydelsdirektør Heidi Larssen
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
15.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05714-11 Revidert samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)
mellom Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand og HiOA LUI
Sak:
ABLU 2015 - ordinære studier
Mottaker:
Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand /Bydelsdirektør Jan Hagen
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
15.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05714-12 Samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) mellom Oslo
kommune, Bydel Ullern og HiOA LUI
Sak:
ABLU 2015 - ordinære studier
Mottaker:
Oslo kommune, Bydel Ullern /Bydelsdirektør Kari Andreassen
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
15.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05714-13 Revidert samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU 2015)
mellom Oslo kommune, Bydel Vestre Aker og HiOA LUI
Sak:
ABLU 2015 - ordinære studier
Mottaker:
Oslo kommune, Bydel Vestre Aker /Bydelsdirektør Jan O. Nytveit
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
15.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05714-14 Samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU 2015) mellom
Bærum kommune og HiOA LUI
Sak:
ABLU 2015 - ordinære studier
Mottaker:
Bærum kommune /Rådmann Erik Kjelstadli
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
16.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/05714-15 Samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) mellom Asker
kommune og HiOA LUI
Sak:
ABLU 2015 - ordinære studier
Mottaker:
Asker kommune /Rådamnn Lars Bjerke
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
16.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05714-16 Oversendelsesbrev til Samarbeidsavtale mellom kommune / bydel og HiOA LUI
Sak:
ABLU 2015 - ordinære studier
Mottaker:
Bydel Gamle Oslo
Bydel Ullern
Bydel Grünerløkka
Asker kommune
Bærum kommune
Bydel Nordre Aker
Bydel Frogner
Bydel Vestre Aker
Bydel Nordstrand
Bydel Søndre Nordstrand
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
16.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05714-20 Avtale om ABLU2015 arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU2015) mellom Oslo kommune,
Bydel Gamle Oslo og HiOA LUI
Sak:
ABLU 2015 - ordinære studier
Mottaker:
Bydel Gamle Oslo
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
01.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05714-1 Standard oversendelsesbrev - avtale private barnehager ABLU
Sak:
ABLU 2015 - ordinære studier
Mottaker:
Nedre Bleiker Barnehus
Internasjonal Kulturbarnehage
Universitetet i Oslo
Trollskogen barnehage, Bjørndal
Røa Menighet
Strand barnehage
Idrettsbarnehagen AS
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
07.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/05714-2 Revidert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU2015) mellom Asker
kommune og HiOA
Sak:
ABLU 2015 - ordinære studier
Mottaker:
Asker kommune
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
08.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05714-3 Revidert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU2015) mellom
Bærum kommune og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), ved Fakultet ved lærerutdanning og internasjonale studier (LUI).
Sak:
ABLU 2015 - ordinære studier
Mottaker:
Bærum kommune
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
08.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05714-23 Oversendelsesbrev samarbeidsavtale ABLU
Sak:
ABLU 2015 - ordinære studier
Mottaker:
Norlandia barnehagene
FUS AS
SiO Barnehage
Kulturbarna AS
Takt og Tone AS
Akershus Universitetessykehus HF
Nesåsen barnehage SA
Stubben barnehage SA
Varingskollen barnehage
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde
Dok. dato:
07.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/05743-2 Offentlig søkerliste
Sak:
Tilsetting i en fast stilling og et vikariat som rådgiver/førstekonsulent - Seksjon for økonomi - Fak HF
Mottaker:
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05791-3 Faglig råd som bioingeniør-Kacusa Kecojevic-Mitrovic- utdanning fra Serbia (Jugoslavia) - anbefaler ikke
autorisasjon
Sak:
Autorisasjon som bioingeniør - utdannelse fra Kroatia - Kacusa Kecojevic-Mitrovic
Mottaker:
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell - SAK
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering /Linda Pettersen
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
472
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/05807-2 Signert arbeidsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
29.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 15/06169-8 Evaluation of dissertation and application for the PhD degree ²Aurélie Picot
Sak:
Fremstilling til doktorgradsprøven ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk - Picot Aurélie Michele
Mottaker:
Nigel Parton /Nigel Parton
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Anne Thorsen
Dok. dato:
03.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
624
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/06227-5 Attest - Avskjermet
Sak:
Merknad på politiattest - fakultet LUI - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
535
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/06227-6 Erklæring - Avskjermet
Sak:
Merknad på politiattest - fakultet LUI - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
535
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/06227-7 Uttalelse - Avskjermet
Sak:
Merknad på politiattest - fakultet LUI - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard
Dok. dato:
17.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
535
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/06227-8 Forespørsel om dokumentasjon
Sak:
Merknad på politiattest - fakultet LUI - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard
Dok. dato:
14.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
535
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/06316-1 Arbeidsavtale m separat timeliste v 2-1 Kristin Øhrn 2015.docx
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Øvregaard Kristin Øhrn
Mottaker:
Kristin Øhrn Øvregaard
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg
Dok. dato:
14.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/06382-4 Søknad om innpassing av Exfac i Bachelorstudium i sosialt arbeid
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Ann Sofie Winther
Dok. dato:
27.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
25.09.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 15/06524-2 Søknad om godskriving av tidligere utdanning og/eller forhåndsgodkjenning av fag - delvis innvilget
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering,
Team studentforvaltning /Ola Uvaas
Dok. dato:
31.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/06595-2 Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - SAM - Sosialt arbeid - Line Ruud Vollebæk
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Line Ruud Vollebæk
Avsender:
Line Ruud Vollebæk
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran
Dok. dato:
18.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/06679-3 Innvilget søknad om tilrettelagt studieløp- bachelor bibliotek- og informasjonsvitenskap - 2015-2017 Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Anniken Bakke
Dok. dato:
01.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/06729-1 For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA - Ann-Mari Lofthus
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Anne-Mari Lofthus
Mottaker:
Ann-Mari Lofthus
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
26.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Merete Marthinsen
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/06730-1 For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA - Ann-Mari Lofthus
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Ann-Mari Lofthus
Mottaker:
Ann-Mari Lofthus
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
26.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Merete Marthinsen
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/06810-2 For signering - Revidert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - samfunnsfag - barnevern - Janne
Wenche Berge
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Janne Wenche Berge
Mottaker:
Janne Wenche Berge
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha
Lichtenstein Vogt
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/06922-1 Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsråd for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Sak:
Råd og utvalg ved LUI 2015-2019
Mottaker:
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
/Hilde Doksrød
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/06957-2 Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - fakultet SAM institutt ABI - Bente Saxrud
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Bente Saxrud
Avsender:
Bente Saxrud
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
28.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/07099-2 Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - EST - Randi West
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Randi West
Avsender:
Randi West
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik
Dok. dato:
18.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07104-2 Tilbud om administrativ tilsetting
Sak:
Administrativ tilsetting ved Fakultet for helsefag, Institutt SHA
Mottaker:
Janne Bakke
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/07173-2 Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - EST - Vigdis Hansen
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Vigdis Hansen
Avsender:
Vigdis Hansen
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik
Dok. dato:
17.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07179-1 For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LUI - BLU - Ivar Morken
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Ivar Morken
Mottaker:
Ivar Morken
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for HR /Janne Steinsheim
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07180-1 For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LUI - BLU - Nanna Due
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Nanna Due
Mottaker:
Nanna Due
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for HR /Janne Steinsheim
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07184-1 For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Ergo - Stefan Helstrand
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Stefan Helstrand
Mottaker:
Stefan Helstrand
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine
Rognlien
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07218-1 For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LUI - YFL - Magnus Håstein
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Magnus Håstein
Mottaker:
Magnus Håstein
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for HR /Janne Steinsheim
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07237-1 For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LUI - YLU - Johan Houge-Thiis
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Johan Houge-Thiis
Mottaker:
Johan Houge-Thiis
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for HR /Janne Steinsheim
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/07271-2 Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timeliste - SAM - OAV - Lars Christian Monkerud
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Lars Christian Monkerud
Avsender:
Lars Monkerud
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
29.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
N, 15/07286-1 Oversendelse til utvalget for studentsaker - søknad om fjerde eksamensforsøk - BIO1400 - hematologi og
immunologi - bachelorstudium i bioingeniørfag - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Mottaker:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Trine Klingenberg
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P50
/Sissel Solli
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07298-2 Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - SAM - ABI - Line Nybakk Akerholt
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Line Nybakk Akerholt
Avsender:
Line Nybakk Akerholt
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
29.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/07325-2 Leiekontrakt - desember 2015 TKD - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR
/Gerd Synnøve Hansen
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07335-2 Innvilget søknad om innpass ved radiografutdanningen -RAD1000
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering /Vibecke Foss
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/07409-2 Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - ISP - tverrfaglig Mastertudium i psykisk helsearbeid
- Per Nerdrum
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Per Nerdrum
Avsender:
Per Nerdrum
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
N, 15/07422-1 Oversendelse til utvalg for studentsaker - Ikke bestått praksisperiode - bachelorstudium i sykepleie SYPLGR Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Mottaker:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Trine Klingenberg
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug
Dok. dato:
17.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
N, 15/07428-1 Oversendelse til utvalg for studentsaker - Ikke bestått praksisperiode - bachelorstudium i sykepleie SYPLGR Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Mottaker:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Trine Klingenberg
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug
Dok. dato:
17.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07474-2 Svar på søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P50 /AnMagritt Hortman
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07479-2 Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - SAM - JM - fotojournalistikkutdanningen - Thomas
Winje Øijord
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Thomas Winje Øijord
Avsender:
Thomas Winje Øijord
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
29.09.2015, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/07537-2 Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - SHA - Trine Levin Bodd
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Trine Levin Bodd
Avsender:
Trine Levin Bodd
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman
Charroud
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
29.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
N, 15/07541-1 Oversendelse til utvalg for studentsaker - Ikke bestått praksisperiode - bachelorstudium i sykepleie SYPLGR Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Mottaker:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Trine Klingenberg
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07549-2 Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - SAM - JM - journalistikk - Lin Beate Gabrielsen
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Lin Beate Gabrielsen
Avsender:
Lin Beate Gabrielsen
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
29.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/07648-2 Oppsigelse av studieplass - Bachelor i vernepleie GVH (180 sp) - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering /Ingeborg Sunde
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
25.09.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/07664-1 Oppsigelse av studieplass - Bachelorstudium i vernepleie deltid, GVD (180 sp) påbegynt høsten 2015 Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering /Ingeborg Sunde
Dok. dato:
18.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
25.09.2015, Besvart med utgående dokument
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/07665-1 Søknad om fritak fra fysikk - 3-termin - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for
studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon
Erikson
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07666-1 Søknad om fritak fra en av målformene i norsk - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering,
Team studentforvaltning /Martin Schneegans
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/07667-1 Søknad om fritak fra en av målformene i norsk - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering,
Team studentforvaltning /Martin Schneegans
Dok. dato:
17.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07668-1 Signert arbeidsavtale - fakultet HF - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07669-1 Studieplan for norsk med yrkesfaglig profil - 90 studiepoeng Godkjent 21.06.2005
Sak:
Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - Norsk
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for
dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per
Christian Dahl
Dok. dato:
21.06.2005
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
000
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
X, 15/07669-2 Studieplan for norsk med yrkesfaglig profil 60 studiepoeng - Godkjent 06.11.2000 - Revidert 02.08.2004
Sak:
Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - Norsk
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for
dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per
Christian Dahl
Dok. dato:
06.11.2000
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
000
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07669-3 Studieplan for norsk med yrkesfaglig profil 60 studiepoeng Godkjent 06.11.2000 - Revidert 01.02.2001 og
01.05.2004
Sak:
Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - Norsk
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for
dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per
Christian Dahl
Dok. dato:
06.11.2000
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
000
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07669-4 Studieplan for norsk 2 med yrkesfaglig profil - 30 studiepoeng Under revisjon, usikker dato - 01.01.2003
Sak:
Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - Norsk
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for
dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per
Christian Dahl
Dok. dato:
01.01.2003
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
000
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07669-5 Norsk 1 med yrkesfaglig profil - 30 studiepoeng Under revisjon - Usikker dato 01.09.2003
Sak:
Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - Norsk
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for
dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per
Christian Dahl
Dok. dato:
01.09.2003
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
000
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07669-6 Studieplan for årsenhet i norsk med yrkesfaglig profil - Andre halvårsenhet - 10 vekttall - Godkjent
21.11.1975 - Justert 01.09.1997 Dato for justering er noe usikker
Sak:
Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - Norsk
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for
dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per
Christian Dahl
Dok. dato:
21.11.1975
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
000
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
X, 15/07669-7 Studieplan for videreutdanning i norsk - andrehalvårsenhet - 10 vekttall 01.09.1997 Dato for justering er noe usikker
Sak:
Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - Norsk
Godkjent 21.11.1975 Justert
Mottaker:
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for
dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per
Christian Dahl
Dok. dato:
21.11.1975
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
000
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07669-8 Studieplan for årsenhet i norsk med yrkesfaglig profil 2.halvårsenhet 10 vekttall Godkjent 06.11.2000
med vedlegg pensumlitteratur 01.02.2001 - Dato for vedlegg noe usikker
Sak:
Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - Norsk
trykt
Mottaker:
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for
dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per
Christian Dahl
Dok. dato:
06.11.2000
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
000
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07669-9 Studieplan for videreutdanning i norsk - første halvårsenhet -10 vekttall - Godkjent 21.11.1975 Justert
01.09.1997
Sak:
Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - Norsk
Mottaker:
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for
dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per
Christian Dahl
Dok. dato:
21.11.1975
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
000
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07669-10 Studieplan for videreutdanning i norsk - andre halvårsenhet 01.05.1995
Sak:
Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - Norsk
Mottaker:
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for
dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per
Christian Dahl
Dok. dato:
01.05.1995
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
000
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07669-11 Studieplan for videreutdanning i norsk - første halvårsenhet 01.05.1995
Sak:
Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - Norsk
Mottaker:
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for
dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per
Christian Dahl
Dok. dato:
01.05.1995
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
000
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/07670-1 Søknad om godskriving av SYBA200 - bachelor sykepleie - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07671-1 Søknad om fortsettelse i stilling som høgskolelektor
Sak:
Pesonalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad
Dok. dato:
11.08.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/07674-1 Arbeidsavtale - TKD - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
28.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/07677-1 Søknad om permisjon - bachelorstudium i barnehagelærerutdanning deltid
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering,
Team studentforvaltning /Eivind Ellestad Eriksen
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/07678-1 Søknad om permisjon - drama og kommunikasjon i digitale medier
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for
studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth
Schjønsby
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07679-1 Søknad om tilrettelagt studieløp - bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Lisbeth Rise
Dok. dato:
20.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/07680-1 Søknad om godskriving av eksamen - bachelor i sykepleie - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07685-1 Søknad om permisjon - praktisk-pedagogisk utdanning, deltid - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering,
Team studentforvaltning /Oxana Rybalko-Vassvik
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
25.09.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
X, 15/07687-1 Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning fagretning formgivningsfag - 180 studiepoeng - Godkjent
20.06.2000 - Justert 04.12.2001 og 04.02.2003
Sak:
Studieplaner Høgskolen i Akershus - Yrkesfaglærerutdanning formgivningsfag
Mottaker:
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for
dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per
Christian Dahl
Dok. dato:
20.06.2000
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
000
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07687-2 Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning fagretning formgivingsfag - 60 vekttall - Godkjent 20.06.2000 justert 04.12.2001
Sak:
Studieplaner Høgskolen i Akershus - Yrkesfaglærerutdanning formgivningsfag
Mottaker:
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for
dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per
Christian Dahl
Dok. dato:
20.06.2000
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
000
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07687-3 Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning fagretning formgivingsfag - 60 vekttall - Godkjent 20.06.2000
Sak:
Studieplaner Høgskolen i Akershus - Yrkesfaglærerutdanning formgivningsfag
Mottaker:
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for
dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per
Christian Dahl
Dok. dato:
20.06.2000
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
000
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/07691-1 Innspill til Helsedirektoratet sitt arbeidet med strategi for ungdomshelse
Sak:
Ungdomshelsestrategi - oppdrag til Helsedirektoratet
Avsender:
Helsedirektoratet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling
/Elin Holter Anthonisen
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
29.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/07692-1 Søknad om godskriving av tidligere utdanning
Bachelor i vernepleie deltid LVD (180 sp) påbegynt høsten 2015 - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering /Ingeborg Sunde
Dok. dato:
31.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07693-1 Søknad om permisjon - Videreutdanning i psykisk helsearbeid
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering /Viiu Vernik
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
25.09.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/07694-1 Medisinsk testing
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering /Nora M. Bell
Dok. dato:
01.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
Avskrevet:
25.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
X, 15/07696-1 Protokoll - LMET - Research Methods and Theory of Science - høst
Sak:
Eksamensprotokoller - SAM - International master in digital Library Learning - LDILL - studieår 2014-2015
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
442
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07697-1 Protokoll - JBV3200 - Europa i endring - høst
Sak:
Eksamensprotokoller - SAM - bachelorstudium i journalistikk - JOURNALIST - studieår 2014-2015
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
442
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
X, 15/07697-2 Protokoll - JBPRAKSIS - Redaksjonspraksis - høst
Sak:
Eksamensprotokoller - SAM - bachelorstudium i journalistikk - JOURNALIST - studieår 2014-2015
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
442
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07697-3 Protokoll - JBV3100 - Fortellende journalistikk - høst
Sak:
Eksamensprotokoller - SAM - bachelorstudium i journalistikk - JOURNALIST - studieår 2014-2015
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
442
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07697-4 Protokoll - JB1000 - Journalistisk teori og metode, del 1 - Nyhetsjournalistikk og medieinnføring - høst
Sak:
Eksamensprotokoller - SAM - bachelorstudium i journalistikk - JOURNALIST - studieår 2014-2015
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
442
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07697-5 Protokoll - JBV3500 - Sportsjournalistikk - høst
Sak:
Eksamensprotokoller - SAM - bachelorstudium i journalistikk - JOURNALIST - studieår 2014-2015
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
442
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07697-6 Protokoll - JBV3800 - Climate Change Journalism- høst
Sak:
Eksamensprotokoller - SAM - bachelorstudium i journalistikk - JOURNALIST - studieår 2014-2015
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
442
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07697-7 Protokoll - JB2000 - Journalistisk teori og metode, del 3 - høst
Sak:
Eksamensprotokoller - SAM - bachelorstudium i journalistikk - JOURNALIST - studieår 2014-2015
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
442
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
X, 15/07698-1 Protokoll - MBIB4000 - Vitenskapsteori og metode - høst
Sak:
Eksamensprotokoller - SAM - masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - MBIB - studieår 2014-2015
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
442
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07698-2 Protokoll - MBIB4110 - Digital kunnskapsorganisasjon - høst
Sak:
Eksamensprotokoller - SAM - masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - MBIB - studieår 2014-2015
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
442
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07698-3 Protokoll - MBIB4140 - Metadata og interoperabilitet - høst
Sak:
Eksamensprotokoller - SAM - masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - MBIB - studieår 2014-2015
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
442
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07698-4 Protokoll - MBIB4320 - Litteratursosiologi - Litteratur og lesevaner - høst
Sak:
Eksamensprotokoller - SAM - masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - MBIB - studieår 2014-2015
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
442
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07698-5 Protokoll - MBIB5900 - Masteroppgave - høst
Sak:
Eksamensprotokoller - SAM - masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - MBIB - studieår 2014-2015
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
442
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07698-6 Protokoll - MBIB4240 - Informasjons- og kulturformidlende institusjoner - høst
Sak:
Eksamensprotokoller - SAM - masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - MBIB - studieår 2014-2015
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
442
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
X, 15/07699-1 Protokoll - BIB6100 - Bibliotek og samfunn - høst
Sak:
Eksamensprotokoller - SAM - årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - LBIBÅRS - studieår 2014-2015
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
442
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/07699-2 Protokoll - BIB6200 - Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1 - høst
Sak:
Eksamensprotokoller - SAM - årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - LBIBÅRS - studieår 2014-2015
Mottaker:
Journaldato:
25.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
442
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07700-1 Søknad om tilrettelegging ved skole- og hjemmeeksamen
Bachelor i vernepleie deltid, LVD (180 sp) påbegynt høsten 2015 - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering /Ingeborg Sunde
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07703-1 Underretning om registrert flytting fra utlandet - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for
studieadministrasjon og internasjonalisering /Majken
Solberg
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
25.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/07704-1 Søknad om permisjon
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas
Dok. dato:
28.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
28.09.2015, Besvart med utgående dokument
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/07705-1 Evaluering av Dembra - konkurransegrunnlag
Sak:
Evaluering av Dembra - konkurranse med forhandling - Utdanningsdirektoratet
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
25.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
28.09.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/07706-1 Søknad om gjenopptak - bachelorstudium i administrasjon og ledelse - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Lene Skinstad
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for oppdragsadministrasjon /Aksel Torsnes
Mehlum
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07707-1 Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF, AV Lucas Couto de Carvalho
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Lucas Couto de Carvalho
Avsender:
Lucas Couto de Carvalho
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen
Eckholm
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07710-1 Søknad om permisjon - viderutdanning i veiledning og coaching - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering,
Team studentforvaltning
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07711-1 Søknad om godskriving og fritak - Årsstudium i økonomi og ledelse - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Heli Bergset
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/07713-1 Kalliu Carvalho Couto timelister april-aug 2015
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Kalliu Carvalho Couto april - august 2015
Avsender:
Kalliu Carvalho Couto
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
28.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
Avskrevet:
Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen
Eckholm
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
25.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/07714-1 Søknad om godskriving av tidligere utdanning og/eller forhåndsgodkjenning av fag - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07715-1 For signering - kontrakt mellom Folkehelseinstituttet og HiOA, NOVA om prosjekt Oppdrag forskningsoversikt
m.m. på aldringsområdet
Sak:
Oppdrag forskningsoversikt m.m. på aldringsområdet
Avsender:
Folkehelseinstituttet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk
institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
666
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07716-1 Søknad om fritak for emner - SAM - Master i styring og ledelse - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering /Tone Gjerding
Dok. dato:
06.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07718-1 Signert arbeidsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman
Charroud
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
29.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
X, 15/07722-1 Protokoll - SYBA1000 1 - Mennesket og grunnleggende fysiologiske behøv - vår
Sak:
Eksamensprotokoller - HF - bachelorstudium i sykepleie - SYPLGR - studieår 2014-2015
Mottaker:
Journaldato:
28.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
442
Avskrevet:

Similar documents