Arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Ørsta pr. 01.08.2015

Comments

Transcription

Arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Ørsta pr. 01.08.2015
Arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Ørsta pr. 01.08.2015
Arbeidsstad:
Namn
Funksjon
Tlf. arb
Dalane sk.
Hovden sk.
Sæbø sk.
Alise Bjørdal
Espen Strøm
Britt Alice Espe
Hallgeir Aam
Pål Einar Brekke
Anne Karin Sætre
Silje H. Vartdal
Gry Aakre Grimstad
Berit Hallaråker
Geir Oddekalv
Anne E. Ose Velle
Lisebeth H. Flåskjer
Gunnhild H. Myrhol
Mariann Sundgot Moe
Jan Sylte, AT
Sindre Sandbakk
Yngve Vadstein
Solveig Velle Rishaug
ATV
ATV/Klubbleiar
ATV/Klubbleiar
Vara/Klubbstyrem.
ATV/Klubbleiar
Klubbstyremedl.
klubstyremedl.
ATV/Klubbleiar
Klubbstyremedl.
Klubbstyremedl.
ATV/Klubbleiar
Klubbstyremedl.
Klubbstyremedl.
Klubbstyremedl.
ATV
ATV/Klubbleiar
Klubbstyremedl
Klubbstyremedl
70063152
70047980
70048200
70048200
70047230
70047230
70047230
70047760
70047760
70047760
70047700
70047700
70047700
70047700
70045844
70045300
70045300
70045300
Klubbstyremedl
ATV
ATV
ATV
ATV (delt verv)
ATV (delt verv)
70045300
70061514
70049804
70047940
70047400
70047400
Vartdal sk.
Velle skule
Vikemarka sk.
Ørsta Oppl.s.
Ørsta Ungd.sk.
Hjørdis A. Vikenes
Åmås Fri-sk. (P)
Øyvind Festø
Oppvekstkontoret Kari Flø
Kulturskulen
Olga Thunem
Ørsta vg. skule
Joanna Hjellebø Måen
Synnøve Haug
Mob.tlf
E-post
95810796
99011901
98827510
97511125
47617944
90992359
90834728
99743835
41588023
90837035
41684854
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
94152216
99161867
90790328
959 45798
[email protected]
[email protected]
yngve.vadsteinungdomsskulen.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
47639076 [email protected]
[email protected]
PPT -kontoret
Hovdebygda bh
Rystene bh
Barnas Vel (nye)
Kvitveisen bh.
Sæbø bh
Dalane bh
Vartdal bh
Farkvamen bh (P)
Krokedalen bh (P)
Mosmarka bh (P)
Liadal bh (P)
Daria Thea Dahl
Bente Iren Tronstad
Ragnhild Lingås
Stine Mari Digernes
Katrine Burås
Erna Hovland
Else Hoggen Engeset
Elisabeth Standal
Astrid Benedikte Farstad
Malin Aksnes
Beate Bjerkvik
Gry Elisabeth Aarflot
Nyvald med blå skrift.
ATV
ATV
ATV
ATV
ATV
Kontaktperson
ATV
ATV
ATV
ATV
ATV
Kontaktperson
70058993
70067044
70068689
70047560
70067442
70040196
70063210
70041073
70068840
70068286
70068358
70061212
46385343
97186749
95755272
91557695
93035635
90636572
95121882
41296883
91731845
99227807
92222439
97153219
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Similar documents