Innfelt luftport for små innganger

Comments

Transcription

Innfelt luftport for små innganger
AR200
AR200
Innfelt luftport for små innganger
•Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m*
Bruksområde
AR200 er en kompakt luftport som egner seg for de fleste små
innganger. Lav høyde gjør det mulig å installere AR200 der
takhøyden er begrenset. AR200 er svært diskré takket være den
senkede installasjonen og det lave lydnivået.
•Innfelt montering
•Lengder: 1, 1,5 og 2 m
Design
1 Uten varme
3 Elvarme: 3–18 kW
2 Vannbåren varme
AR200 er utformet for senket installering, og den synlige
bunnplaten kan lakkeres for å gli enda bedre inn i omgivelsene.
Lufthastighetsprofil
Produktspesifikasjoner
m
0,1
6,0 m/s
m/s
0,5
4,8 m/s
m/s
1,0
3,6 m/s
m/s
1,5
3,0 m/s
m/s
2,0
2,6 m/s
m/s
2,5
2,3 m/s
m/s
• Bare én modell per lengde, men AR200E kan konverteres
mellom en rekke effektnivåer og 230 V~ / 400 V3N~. Effekten
kan dermed tilpasses det aktuelle behovet på en enkel og
smidig måte.
• Lav aggregathøyde (200 mm).
• Bunnplate med hvitlakkert aluminium. Farge: RAL 9016, NCS
S 0500-N. Bunnplaten er lett å ta av og lakkere i en annen
farge. Ikke-synlige deler laget av varmforzinkede stålplater.
Mål i henhold til ISO 27327-1.
Gjennomsnittsverdier for produkter i serien.
2014-01-22
*) Anbefalt installasjonshøyde varierer avhengig av lokalene.
AR200
Tekniske data
1 Uten varme - AR200 A
Type
Effekt
Luftmengde*1
Lydnivå*2
Spenning
Strøm
Lengde
Vekt
[kW]
[m3/h]
[dB(A)]
[V]
[A]
[mm]
[kg]
AR210A
0
650/1200
34/50
230V~
0,5
1042
18
AR215A
0
950/1750
34/50
230V~
0,6
1552
25
AR220A
0
1300/2400
40/54
230V~
1,0
2042
36
3 Elvarme - AR200 E
Type
EL-nr
Effekttrinn
400V3N~
[kW]
Effekttrinn
230V~
[kW]
Luftmengde*1
[m3/h]
∆t*3
[°C]
[dB(A)]
AR210E09
49 320 17
3
-
650/1200
13/7
34/50
AR215E11
AR220E18
49 320 18
49 320 19
Lydnivå*2
Spenning
Strøm
230V~
[A]
Lengde
[V]
Strøm
400V3N~
[A]
[mm]
[kg]
400V3N~
4,3
-
1042
23
Vekt
6/9
-
650/1200
41/22
34/50
400V3N~
13
-
1042
23
-
3
650/1200
13/7
34/50
230V~
-
13
1042
23
-
3/5
650/1200
23/12
34/50
230V~
-
22
1042
23
4,5
-
950/1750
14/8
34/50
400V3N~
6,5
-
1552
32
6,8/11,3
-
950/1750
35/20
34/50
400V3N~
16
-
1552
32
-
4,5
950/1750
14/8
34/50
230V~
-
20
1552
32
-
4,5/6,8
950/1750
21/12
34/50
230V~
-
30
1552
32
6
-
1300/2400
13/7
40/54
400V3N~
8,7
-
2042
44
12/18
-
1300/2400
41/22
40/54
400V3N~
26
-
2042
44
-
6
1300/2400
13/7
40/54
230V~
-
26
2042
44
-
6/10
1300/2400
23/12
40/54
230V~
-
43
2042
44
2 Vannbåren varme - AR200 W
Effekt*4
Luftmengde*1 ∆t*3,4
Vannvolym
Lydnivå*2
Spenning
Strøm
Lengde
Vekt
[kW]
[m3/h]
[°C]
[l]
[dB(A)]
[V]
[A]
[mm]
[kg]
6,6
700/1000
24/21
0,5
41/49
230V~
0,4
1042
21
8502328
10,4
1000/1600
24/20
0,9
37/50
230V~
0,6
1552
39
8502329
13,0
1400/2000
23/20
1,1
44/53
230V~
1,0
2042
42
Type
NRF-nr
AR210W
8502327
AR215W
AR220W
*1) Lavest/høyest luftmengde av totalt 3 viftetrinn.
*2) Betingelser: Avstand til aggregat 5 meter. Retningsfaktor: 2. Ekvivalent absorpsjonsareal: 200 m². Ved lav/høy luftmengde.
*3) ∆t = temperaturøkning på gjennomstrømmende luft ved maksimal varmeeffekt og lav/høy luftmengde.
*4) Gjelder ved vanntemperatur 80/60 °C, lufttemperatur inn +18 °C.
AR200E leveres som modeller med 9 kW, 11 kW og 18 kW (400 V3N~), med kan konverteres til 230 V~ og forskjellig
effekt slik tabellen ovenfor viser.
Kapslingsklasse: IP20.
CE-merket.
Vi forbeholder oss retten til å gjøre eventuelle endringer.
AR200
Mål
AR210/AR215
M8
494
449
1002/1512
392
210
198
940/1450
432
AR210/215A/E
40
275
20
1042/1552
DN15 (1/2”)
92/96 20
AR220
2003
960 (W), 1000 (A/E)
980 (W), 940 (A/E)
40
275
20
2042
AR220A/E
1002
20
AR200
Montering og tilkobling
Montering
Aggregatet installeres horisontalt med
lufttilførselsgitteret vendt nedover så nært døren som
mulig, skjult i undertak. Den eneste synlige delen av
aggregatet er undersiden, som er på nivå med taket.
Bunnplaten må være godt tilgjengelig og kunne åpnes
helt.
Luftporten har fester for oppheng med gjengestag.
For å beskytte bredere døråpninger kan flere
aggregater monteres ved siden av hverandre.
Minsteavstand mellom utblåsningen og gulvet for
aggregater med elvarme er 1800 mm.
Tilkobing
Aggregat uten varme
Den elektriske tilkoblingen gjøres på siden eller
på toppen av luftporten. Styrespenning (230 V~)
skal kobles til en koblingsplint i koblingsboksen. Se
koblingsskjemaer.
Apparat med elvarme
Den elektriske tilkoblingen gjøres på siden eller på
toppen av luftporten. Modellene kan konverteres
mellom forskjellige effekter og 230 V / 400 V3N~.
Styrespenning (230 V~) og effektspenning for varme
(230 V~/400 V3N~) skal kobles til en koblingsplint i
koblingsboksen. Aggregater på 2 meter og mer krever
dobbel strømforsyning. Se koblingsskjemaer.
Apparat med vannbåren varme
Den elektriske tilkoblingen gjøres på siden eller
på toppen av luftporten. Styrespenning (230 V~)
skal kobles til en koblingsplint i koblingsboksen. Se
koblingsskjemaer.
Vannbatteriet kobles til på toppen av aggregatet via
innvendig gjengede rør DN15 (1/2’’).
AR200
Regulering
1 Aggregat uten varme
2 Apparat med vannbåren varme
Nivå 1
Nivå 1
Luftmengde reguleres manuelt.
Betjeningssett:
- CB30N, manøverpanel, 3 viftetrinn
Luftmengde reguleres manuelt. Romtermostaten
regulerer varmeeffekten via regulator/ventil på/av.
Nivå 2
Luftmengde reguleres manuelt. Dørkontakten slår
luftstrømmen på/av.
Betjeningssett:
- CB30N, manøverpanel, 3 viftetrinn
- MDC, magnetisk dørkontakt med tidsrelé
3 Apparat med elvarme
Nivå 1
Luftmengde reguleres manuelt. Romtermostaten
regulerer varmeeffekten i to trinn.
Betjeningssett:
- CB32N, manøverpanel, 3 viftetrinn og 2 varmetrinn
- RTI2, elektronisk totrinnstermostat
Nivå 2
Luftmengden og varmeeffekten reguleres automatisk
etter romtemperaturen og om døren er åpen eller
lukket. Når døren er åpen, går viften på høy fart, når
døren stenges, fortsetter den å gå med høy fart frem til
forhåndsinnstilt tid (2s-10 min.) på MDC. Når døren er
stengt, går viften med lav fart hvis det er et varmebehov,
ellers er viften av ved stengt dør.
Romtermostaten regulerer varmeffekten. Eks.:
Termostaten er stilt inn på 23 °C, og forskjellen
mellom trinnene er 4 °C. Termostaten kobles da inn
ved 19 °C når døren er stengt. Når døren åpnes, kobles
termostaten inn ved 23 °C, og varmen slås som regel på.
Betjeningssett:
- CB32N, manøverpanel, 3 viftetrinn og 2 varmetrinn
- MDC, magnetisk dørkontakt med tidsrelé
- RTI2, elektronisk totrinnstermostat
Betjeningssett:
- CB30N, manøverpanel, 3 viftetrinn
- T10S, romtermostat IP30.
NB! Et sett ventiler av typen VRS20 eller VRS25 eller
regulator + ventil SD20+TVVS20 eller TVVS25 må
tilføyes for å få et komplett betjeningssett.
Nivå 2
Luftmengden og varmeeffekten reguleres automatisk
etter romtemperaturen og om døren er åpen eller
lukket. Når døren er åpen, går viften på høy fart, når
døren stenges, fortsetter den å gå med høy fart frem til
forhåndsinnstilt tid (2s-10 min.) på MDC. Når døren er
stengt, går viften med lav fart hvis det er et varmebehov,
ellers er viften av ved stengt dør.
Romtermostaten regulerer varmeeffekten på/av.
Eks.: Termostaten er stilt inn på 23 °C, og forskjellen
mellom trinnene er 4 °C. Termostaten kobles da inn
ved 19 °C når døren er stengt. Når døren åpnes, kobles
termostaten inn ved 23 °C, og varmen slås som regel på.
Betjeningssett:
- CB30N, manøverpanel, 3 viftetrinn
- MDC, magnetisk dørkontakt med tidsrelé
- RTI2, elektronisk totrinnstermostat
NB! Et sett ventiler av typen VRS20 eller VRS25 eller
regulator + ventil SD20+TVVS20 eller TVVS25 må
tilføyes for å få et komplett betjeningssett.
Ventilsett VRS20 anbefales for vannstrømmer på opptil
0,2 l/s. VRS25 anbefales for 0,2-0,6 l/s.
AR200
Regulering
CB30N
CB32N
RTI2
T10S
MDC
CK01E, betjeningssett
CB30N, kontrollpanel
Består av manøverpanel CB32N og termostat RTI2.
Regulerer luftstrømmen i 3 trinn. Kan regulere flere
aggregat. Maks nominell strøm: 10A. IP44.
CK02E, betjeningssett
CB32N, kontrollpanel
Består av manøverpanel CB32N, termostat RTI2 og
dørkontakt MDC.
Regulerer luftstrømmen i 3 trinn og varmeeffekt i 2
trinn. Kan regulere flere aggregat. Maks nominell strøm:
10A. IP44.
CK01W, betjeningssett
Består av manøverpanel CB30N og termostat T10S.
CK02W, betjeningssett
Se avsnittet om reguleringer for mer informasjon.
Består av manøverpanel CB30N, termostat RTI2 og
dørkontakt MDC.
Type
EL-nr
NRF-nr
Beskrivelse
HxBxD
[mm]
CK01E
Betjeningssett, El, nivå 1
CK02E
Betjeningssett, El, nivå 2
CK01W
Betjeningssett, Vann, nivå 1
Betjeningssett, Vann, nivå 2
CK02W
CB30N
54 910 91
85 021 69
Manøverpanel for AR200A/W, IP44
155x87x43
CB32N
54 910 92
85 021 71
Manøverpanel for AR200E, IP44
155x87x43
T10S
54 911 12
85 024 49
Elektronisk termostat, IP30
80x80x31
RTI2
54 910 90
85 022 13
Elektronisk 2-trinnstermostat, IP44
155x87x43
MDC
49 360 00
85 021 72
Magnetisk dørkontakt med tidsrele
155x87x43
Magnetisk dørkontakt
MDCDC
Reguleringsutstyr vann
VRS20/25
AV20/25
Type
NRF-nr
JVF20/25
TRVS20/25
BPV10
SD20
Beskrivelse
VRS20
85 024 56
Ventilsats DN 20 mm
VRS25
85 024 57
Ventilsats DN 25 mm
TVVS20
85 024 52
2-veis ventil DN 20 mm
TVVS25
85 024 53
2-veis ventil DN 25 mm
SD20
85 021 57
Motor on/off 230V~
Se avsnittet om reguleringer for mer informasjon om vannregulering fra Frico.
TVVS20/25
SD20
AR200
Dimensjoneringstabeller, vann
Turvanntemperatur: 80 °C
Romtemperatur: +18 °C
Utslippslufttemperatur: +35 °C*1
Vanntemperatur: 80/60 °C
Romtemperatur: +18 °C
Type
Vifteregul.
Luftmengde
[m³/h]
Effekt
ut
[kW]
Returvanntemp.
[°C]
Vannmengde
[l/s]
Trykkfall
[kPa]
AR210W
max
1000
5,8
52,6
0,05
7,6
min
700
4,0
45,8
0,03
2,7
max
1600
9,2
53,3
0,08
min
1000
5,8
45,3
max
2000
11,5
min
1400
8,1
AR215W
AR220W
[kW]
Luft-temp. Vannut
mengde
[°C]
[l/s]
Trykkfall
[kPa]
6,6
37,3
0,08
16,5
5,3
40,2
0,06
11,1
4,2
10,4
37,2
0,13
8,7
0,04
1,2
7,0
41,0
0,10
5,2
52,9
0,10
7,0
13
37,2
0,16
15
46,1
0,06
2,5
10,4
40,0
0,13
10,1
Turvanntemperatur: 70 °C
Rumstemperatur: +18 °C
Utslippslufttemperatur: +35 °C*1
Vanntemperatur: 70/50 °C
Rumstemperatur: +18 °C
Type
Vifteregul.
Luftmengde
[m³/h]
Effekt
ut
[kW]
Returvanntemp.
[°C]
Vannmengde
[l/s]
Trykkfall
[kPa]
AR210W
max
1000
5,8
56,3
0,10
26,5
min
700
4,0
49,0
0,05
6,5
max
1600
9,2
56,4
0,17
min
1000
5,8
47,8
max
2000
11,5
min
1400
8,1
AR215W
AR220W
[kW]
Luft-temp. Vannut
mengde
[°C]
[l/s]
Trykkfall
[kPa]
5,1
33,1
0,06
10,9
4,1
35,4
0,05
7,4
14,3
8,1
32,9
0,10
5,7
0,06
2,6
6,1
35,9
0,07
3,4
56,5
0,21
24,9
10,2
33,0
0,12
9,9
49,4
0,10
6,2
8,2
35,2
0,10
6,7
Turvanntemperatur: 60 °C
Romtemperatur: +18 °C
Utslippslufttemperatur: +35 °C*1
Vifteregul.
Luftmengde
[m³/h]
Effekt
ut
[kW]
Returvanntemp.
[°C]
Vannmengde
[l/s]
Trykkfall
[kPa]
AR210W
max
1000
–
–
–
–
min
700
4,0
52,6
0,01
43,9
max
1600
–
–
–
min
1000
5,8
50,8
max
2000
–
min
1400
8,1
AR220W
[kW]
Luft-temp. Vannut
mengde
[°C]
[l/s]
Trykkfall
[kPa]
3,7
28,8
0,04
6,3
3,0
30,5
0,04
4,3
–
5,8
28,6
0,07
3,2
0,15
12,8
4,3
30,7
0,05
1,9
–
–
–
7,3
28,8
0,09
5,7
53,0
0,28
43,5
5,9
30,4
0,07
3,8
Turvanntemperatur: 55 °C
Romtemperatur: +18 °C
Utslippslufttemperatur: +35 °C*1
Vifteregul.
Luftmengde
[m³/h]
Effekt
ut
[kW]
Returvanntemp.
[°C]
Vannmengde
[l/s]
Trykkfall
[kPa]
AR210W
max
1000
–
–
–
–
min
700
–
–
–
–
max
1600
–
–
–
min
1000
–
–
max
2000
–
min
1400
–
AR220W
Effekt *2
Vanntemperatur: 55/35 °C
Romtemperatur: +18 °C
Type
AR215W
Effekt *2
Vanntemperatur: 60/40 °C
Romtemperatur: +18 °C
Type
AR215W
Effekt *2
[kW]
Luft-temp. Vannut
mengde
[°C]
[l/s]
Trykkfall
[kPa]
2,9
26,7
0,04
4,3
2,4
28,0
0,03
2,9
–
4,5
26,4
0,05
2,2
–
–
3,4
28,0
0,04
1,3
–
–
–
5,8
26,6
0,07
3,9
–
–
–
4,7
27,9
0,06
2,6
Effekt *2
– = ved de oppgitte vanntemperaturene og vannstrømmene vil utslippslufttemperaturen være under 35 °C.
*1) Anbefalt utslippslufttemperatur for god komfort og optimal ytelse.
*2) Nominell effekt ved oppgitt tur- og returvanntemperatur.
Se www.frico.no for flere beregninger.
AR200
Koblingsskjema
Regulering av aggregat uten varme
Nivå 1
AR210A
AR215A
AR220A
M
~
°C
M
~
Blue
Brown
Black
Brown
Black
Blue
2
3
3
1
L N 1 2 3 4 5 6
1
230V~
1
2
3
AR210A AR215A AR220A
4µF
3µF
3µF
6µF
10µF
5µF
12µF
14µF
7µF
1 2 3 4 5 6
CB30N,
manøverpanel
CB30N
Nivå 2
AR210A
AR215A
AR220A
M
~
°C
M
~
Brown
Black
Blue
Brown
Black
Blue
2
3
1
3
L N 1 2 3 4 5 6
1
CB30N,
manøverpanel
230V~
1
2
3
N
L
12
11
14
22
21
24
MDC, magnetisk
dørkontakt med
tidsrelé
32
31
34
DC
DC
1 2 3 4 5 6
MDC
CB30N
AR210A AR215A AR220A
4µF
3µF
3µF
6µF
10µF
5µF
12µF
14µF
7µF
AR200
Koblingsskjema
Reguleringsalternativ for aggregat med elvarme
Internt koblingsskjema
CB32N,
manøverpanel
AR200
Koblingsskjema
Reguleringsalternativ for aggregat med elvarme
Nivå 1
CK01E
1 2
AR200E
4 5 6
8 9
L1 L2 L3
L1 L2 L3
L N
400V3N~
400V3N~
Only valid for AR220E
°
N
L
7
6
5
4
3
2
1
CB32N,
manøverpanel
1 2 3 4 5 6
L N
c
RTI2
7 8 9 1011
RTI2,
elektronisk 2-trinns
termostat
CB32N
Nivå 2
CK02E
AR200E
1 2
4 5 6
8 9
L1 L2 L3
L1 L2 L3
L N
400V3N~
N
L
7
6
5
4
3
2
1
N
L
12
11
14
22
21
24
RTI2,
elektronisk 2-trinns
termostat
32
31
34
MDC, magnetisk
dørkontakt med tidsrelé
RTI2
Door
contact
DC
DC
MDC
400V3N~
Only valid for AR220E
1 2 3 4 5 6
CB32N
7 8 9 1011
°
CB32N,
manøverpanel
L N
c
AR200
Koblingsskjema
Reguleringsalternativ for aggregat med vannbåren varme
Nivå 1
AR210W
AR215W
CK01W
AR220W
M
~
°C
Blue
Brown
Black
Brown
Black
Blue
AR200W
2
3
SD20
CB30N,
manøverpanel
1
AR200W
L N 1 2 3 4 5 6
1
AR200W
TVVS20
230V~
1
2
3
T10S,
elektronisk
termostat
T10S
CB30N
TVVS20/25,
2-veis ventil
3
SD20,
motor
AR210W AR215W AR220W
3µF
4µF
3µF
10µF
6µF
5µF
14µF
12µF
7µF
AR200
Koblingsskjema
Reguleringsalternativ for aggregat med vannbåren varme
Nivå 2
AR210W
AR215W
AR220W
M
~
°C
Blue
Brown
Black
Brown
Black
Blue
AR200W
2
3
1
3
AR200W
L N 1 2 3 4 5 6
230V~
AR200W
21
22
24
1
2
3
DC
DC
N L
SD20
1
AR210W AR215W AR220W
4µF
3µF
3µF
6µF
10µF
5µF
12µF
14µF
7µF
MDC
TVVS20
Door
contact
1 2 3 4 5 6 7NL
1 2 34 56 7
c
°
RTI2
0
CB30N
CK02W
CB30N,
manøverpanel
RTI2,
elektronisk 2-trinns
termostat
MDC, magnetisk
dørkontakt med tidsrelé
TVVS20/25,
2-veis ventil
SD20,
motor

Similar documents