Til konfirmantkullet 2015-16 i Giske/ Godøy, Vigra, og Valderøy sokn

Comments

Transcription

Til konfirmantkullet 2015-16 i Giske/ Godøy, Vigra, og Valderøy sokn
Til konfirmantkullet 2015-16 i Giske/ Godøy, Vigra, og Valderøy sokn med
foreldre/føresette
Vi inviterer til informasjonsmøter i kyrkjene våre :
Valderøy kyrkje, måndag 8. juni kl 18
Godøy bedehuskapell torsdag 11. juni kl 1930 (for Giske- og Godøy-konfirmantar)
Vigra kyrkje torsdag 11. juni kl 1800
Nokre viktige datoare framover:
Konfirmasjon 2016
Vigra – 24. april
Valderøy - 30. april og 1. mai
Giske - 1. mai
Godøy - 8. mai
Presentasjonsgudstenester
Giske – 30. august kl 11
Valderøy – 6. september kl 11
Godøy – 6. september kl 11
Vigra – 13. september kl 11
Oppstart av undervisning
Vi startar tidlig i september. Tidene blir sendt ut når vi får samla inn påmeldingane. Vi forsøker å
koordinere med andre aktivitetar som ungdomane er involverte i .
Merk at det blir leir for konfirmantar frå Vigra, Giske og Godøy på Kjeldsund 25-27. september. For
Valderøy blir det vinterleir 4-6. mars på Orreneset. Det er heilt avgjerande at vi får med nok foreldre
for at desse leirane skal bli gjennomførte. Konfirmasjonsavgifta er kr 1500,-.
Geir Sakseid har ansvaret for konfirmantar frå Giske, Godøy og Vigra.
André Sjåvåg har ansvar for konfirmantar frå Valderøya.
Med håp om ei fin konfirmasjonstid.
Venleg helsing
André Sjåvåg, mob. 90184254, epost [email protected]
Geir Sakseid, mob. 91325568, epost [email protected]
Sjekk også heimsida www.giske.kyrkja.no
I år vil vi prøve med elektronisk påmelding. Dette skal være klart til orienteringsmøte og blir etterpå
lagt ut på heimsida.

Similar documents