Import og norsk produksjon av moreller 2014

Comments

Transcription

Import og norsk produksjon av moreller 2014
Import av friske moreller
Land
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Sum
2014
Tyrkia
Tonn
1000 kr
Tollnr 08.09.2900
USA
Kg-pris
Tonn
1000 kr
Chile
Kg-pris
Tonn
1000 kr
Spania
Kg-pris
Frankrike
Kg-pris
Tonn
1000 kr
Andre land
Kg-pris
Tonn
1000 kr
Sum alle land
Kg-pris
Tonn
1000 kr
Kg-pris
0,0
2,0
80,92
0,0
2,0
80,92
1,2
59,8
51,98
1,2
59,8
51,98
-
-
-
-
92,2
4 430,2
48,06
91,7
7 990,2
87,15
74,1
4 991,0
67,35
2,4
101,9
42,36
260,4
17 513,2
67,26
43 926,1
36,01
23,7
1 892,7
79,98
7,6
239,2
31,58
9,2
273,7
29,86
1 260,1
46 331,8
36,77
403,2
12 324,8
30,57
1,2
89,9
75,18
0,6
47,4
74,95
0,4
25,7
64,16
34,68
409,9
12 641,2
30,84
3,0
85,9
28,64
7,1
357,0
50,43
4,4
153,5
39,9
2 562,0
64,18
50,0
3 004,9
60,10
0,1
11,0
110,27
0,1
11,0
110,27
-
60 767,0
2014
Tyrkia
1 718,1 tonn
USA
123,6 "
Chile
15,9 "
Spania
82,3 "
Frankrike
12,0 "
Øvrige land
44,5 "
Sum
1 996,4 tonn
35,37
86 %
6%
1%
4%
1%
2%
100 %
123,6
10 329,8
83,56
3,4
319,4
94,35
11,3
1 012,1
89,33
15,9
1 393,2
87,68
1 400
1 200
T
o
n
n
1 000
800
600
400
200
0
82,3
5 277,6
64,11
12,0
401,3
33,52
Import
Januar
0
Februar
0
Mars
0
April
2
Mai
303
Juni
999
Juli
669
August
24
September
12
Oktober
0
November
0
Desember
0
Sum
2 008
Måned
2013
Norsk
88
350
50
488
-
3,4
319,4
94,35
0,0
2,7
107,76
11,4
1 014,8
89,37
44,5
2 729,1
61,37
1 996,4
80 898,1
40,52
Kilde: Statistikkbanken, SSB og Markedsrapport Økern Torvhall
Grøntprodusentenessamarbeidsråd(GPS)
Stavanger 01.02.2015
Bjørn Eidhammer
Import og norsk produksjon av moreller 2014
Import
1000 kr
1 219,7
1 718,1
Norsk
Tonn
Sum
0
0
0
2
303
999
757
374
62
0
0
0
2 496
Import
0
1
0
0
260
1 260
410
50
0
0
3
11
1 996
2014
Norsk
Sum
506
77
583
0
1
0
0
260
1 260
916
127
0
0
3
11
2 579

Similar documents