2015.11.02 Foreldremøte CSK F-Jenter 2004

Comments

Transcription

2015.11.02 Foreldremøte CSK F-Jenter 2004
CSK Fotball
J-2004
Foreldremøte 02.11.15
Agenda
1.
2.
3.
4.
Evaluering av sesongen 2015
Plan for vintersesongen og skisse til sesongen 2016
Organisering og økonomi
Annet
Overordnet for alt vi gjør i F-J04 så
ønsker vi at alle skal oppleve:
SMS
Overordnet for alt vi gjør i F-J04 så
ønsker vi at alle skal oppleve:
SMS
SAMHOLD
MESTRING
SPILLEGLEDE
Hva ble vi enig om for sesongen 2015?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
To utetreninger f.o.m. april.
Egen 7’er-turnering som forberedelse til 7’er-spill.
Spille serie med 7’er-fotball
Rosenborg-kamp i april/mai
Skandia Cup i juni.
Overnattingscup på høsten (Domus-cup på Oppdal)
Andre cuper (f.eks Nidelv Cup)
Sommeravslutning
Sesongavslutning
Sesongen 2015
•
•
•
•
•
•
28 spillere
2 treninger i uka, ca. +/- 20 i snitt på trening
Første år med seriespill og 7’er-fotball
Jevne lag. Alle har spilt like mye
Faste trenerteam. Byttet laginndeling vår og høst.
Cuper
– Skandia Cup – 3 lag á 3 kamper
– Domus Cup, Oppdal – 3 lag á 3 kamper
(m/overnatting)
Sesongen 2015
• Vi er ferdighetsfokuserte og ikke resultatfokuserte
• Vi ønsker at alle skal få gode fotballopplevelser
• Resultater kan imidlertid være en målestokk for kvaliteten på
vårt arbeid med ferdighetsutvikling:
CSK1
CSK2
CSK3
Kamper
18
18
18
54
Seier Uavgjort
16
1
9
2
12
2
37
5
Tap
1
7
4
12
Mål +
111
74
112
297
Mål 45
52
56
153
Nto
66
22
56
144
• Utfordring (?): Jentene er opptatt av resultat og det å vinne.
Treningsopplegg 2015
• Strukturert treningsplan med fokus på ulike ferdighetstema
–
–
–
–
–
•
•
•
•
Føring/vende/drible
Mottak/medtak
Pasningsspill/ballkontroll
1A og vi andre (1:1 til overtallsspill)
Forsvarsspill: Førsteforsvarer og vi andre
Treningsplan ligger på ‘trenerbloggen.com’
Oppvarming med oppvarmingsprogrammet ’Spilleklar’
Treningsøkter laget med ’treningsokta.no’ (web-verktøy)
Tredelte økter: Ferdighet – Avslutning – Spilling (20 min hver)
Kamper 2015
• Spill- og kampdimensjonen er en viktig fotballferdighet
– hvordan spillerne behersker møtet med medspillere, motstandere og
regelverk i selve konkurransen
• Videreført dette med å spille i en bestemt formasjon
– Forhåndslagte retningslinjer (roller) for spillet i angrep og forsvar
– Skape trygghet for den enkelte
– K-2-3-1
• Variert med angrepstema og forsvarstema i kampene
• Jentene har tatt 7’er-fotballen bra
• Gode pasningsferdigheter og presterer bedre på hel 7’er-bane
Trenerteamet 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tor Helmersen - Hovedtrener
Knut Egelie
Vebjørn Lægran
Espen Almaas
Elin Glasø
Roger Hagen
Jon Settemsdal
Trine Skomsvoll
Jan Morten Sydskjør
NFF C-lisens
NFF C-lisens
NFF C-lisens
Øvrig støtteapparat 2014
•
•
•
•
Miljøutvalg
Økonomiansvarlig
Dugnadsansvarlig
Hovedoppmann
Hege Talmo, Unni Sandøy
Harald Halvorsen
Vegard Grande
Øystein Indergaard
I tillegg var mange foreldre til stor hjelp for at vi klarte å
gjennomføre overnattings-cupen på Oppdal.
Tilbakemeldinger
• Engasjerte trenere og bra treningsopplegg
• Overnattings-cupen på Oppdal med «Mesternes mester» var
en opplevelse for jentene
• Første året med «ordinær» Skandia Cup var artig
• Positiv stemning og engasjement på kamper
Evt. andre tilbakemeldinger kan meldes til trenere/støtteapparat
direkte.
Vintersesongen
• Fotball-tilbudet for CSK F-J04 legges opp slik at de
som kun/primært spiller fotball har et fullverdig
tilbud
• Mange driver med både fotball og håndball, samt
andre aktiviteter som langrenn, alpint el.l.
• For de som driver flere idretter så må foreldre og
spiller avgjøre deltagelse ut fra lyst, belastning m.m.
• F-04 og H-04 skal søke at fotball og håndball ikke
kolliderer
– Skal ikke «konkurrere» om jentene
– De som ønsker det skal kunne drive med begge deler
Vintersesongen
• Treningene vil legges opp med
– mye ferdighetsutviklende øvelser
– mye spilløvelser
• Startet fra utgangen av oktober
• Treninger
– Utetrening: Onsdag fra 18:15 til 19:30 på 11’ern
– Cageball: Torsdag fra 16:00 til 17:00
– Innetrening: søndager – kl 11-12 i Charlottenlund vgs.
• Innendørs-cup’er
– Løpende evaluering
– Det sendes ut informasjon med påmelding
Skisse til sesongen 2016
• Serien:
– 7’er fotball i serie også til neste år
– Antall lag avhenger av hvor mange som fortsetter. Trolig tre lag.
– Påmelding av lag skjer ca 1. februar
• Treninger:
– 3 (?) treninger i uka fra 1. april.
Kommer tilbake med plan på dette.
• Cup'er:
– Skandia Cup
– Storsjø Cup
– Andre lokale cuper vil bli vurdert
Roller for å gi F-J04 et godt tilbud
For å kunne gi jentene våre et godt fotballtilbud er vi avhengig av
at mange roller er fylt. Dette er roller som:
•
•
Trenere
Oppmenn
•
Kasserer
•
Dugnadsansvarlig
•
Foreldrekontakt
•
Cup-ansvarlig
Planlegge og gjennomføre treninger, samt kampledelse
Èn pr. lag, delta på kamp sammen med trener,
kampkort, sikre at det er dommer til hjemmekamp,
betaling av dommer, melde inn resultat, flytting av kamper
Ha oversikt over lagets økonomi, ta inn egenandeler,
be om refusjon fra klubben, etc
Sørge for at det blir gjennomført nødvendige
dugnader, utarbeide evt. vaktlister
Kontaktperson for spillere og foreldre for å kunne ta opp
evt. problemstilling det er vanskelig å ta opp på egenhånd
med trenere
Påmelding til cuper, motta påmeldinger, planlegge cupgjennomføring
Status på roller
•
Trenere
9 trenere
•
Hovedoppmann
Øystein Indergaard
•
Lagsoppmenn
Dekket av trenerne i 2015. Hva med neste år?
•
Kasserer
Harald Halvorsen
•
Dugnadsansvarlig
Vegard Grande
•
Foreldrekontakt
Mangler (dekkes inntil videre av hovedoppmann)
•
Cup-komite
Leder: Øystein Indergaard (midlertidig til avløsing)
Medlemmer: Harald Halvorsen, Leiv Egelie, trenger flere
•
Sosialkomite
Hege Talmo og Unni Sandøy (bidrar også i cup-komite)
Økonomi
• Saldo 1/1 ca 71.000. Saldo i dag ca 74.000.
• Mindre beløp skyldig og til gode ifm sesongavslutning og
dommerutlegg. Disse beløpene antas å gå +/- i null.
Basert på det aktivitetsnivået som vi legger opp til, foreslås det
å fortsatt benytte både inntekter fra dugnader og egenandeler.
Lagets hjemmeside på csk.no.
Kalenderen på lagets hjemmeside på csk.no er alltid oppdatert
Kalenderen kan deles hvis noen ønsker dette
6. Annet
Spørsmål?
Nytt foreldremøte i feb/mars hvor temaet blir sesongen 2016.