Program 2015 - Marineingeniørgruppen

Comments

Transcription

Program 2015 - Marineingeniørgruppen
Harlan seminar
2-3 november 2015
Årets tema:
Energibærere og miljøvern i
skipsdesign, sensor- og
våpenutvikling.
Årets tema
Årets Harlan-seminar er det 42. i rekken og fokuserer på bruk av energibærere og
miljøvern i skipsdesign, sensor- og våpenutvikling.
En energibærer er en mekanisme eller stoff som kan holde på energi for så å
benytte seg av den på et annet sted og til en seinere tid. Det kan benyttes til å
drive en maskin, et kjøretøy, en båt, et skip, en undervannsbåt eller et våpen.
En energibærer kan være en springfjær, elektrisk batteri, kapasitator, trykkluft,
oppdemmet vann, hydrogengass, petroleum, kull, treverk eller naturgass. Hydrogen
er eksempel på en lovende energibærer for bæring av energi fra fornybare
energikilder. Grunnstoffet hydrogen kan brukes i brenselcelleteknologi til å
produsere elektrisk kraft, vann og varme.
Miljøverntiltak som konsekvens av den globale oppvarming er et viktig politisk tema.
Global oppvarming er et begrep knyttet til økningen av den gjennomsnittlige luft- og
havtemperaturen på globalt nivå fra midten av 1900-tallet, og den forventede
fortsettelsen av denne økningen. Det er overveiende oppslutning blant
klimaforskere om at menneskelig aktivitet er en av hovedårsakene til denne
oppvarmingen.
US The Office of Naval Research publiserte i 2013 en artikkel som poengterer at
skip med integrert all-electric power systems er essensielt med hensyn til
fremtidig makteffektivitet, gitt en overgang til energibaserte former for
bevæpning.
Årets tema
Here is the money quote:
«As the technology advances, and faced with rising and
unpredictable fossil fuel costs, the Navy’s next-generation
surface combatant ship will leverage electric ship technologies in
it’s design. While electric ships already exits, design
characteristics of a combatant ship are more complex with
regard to weight, speed, maneuverability - and now, directed
energy weapons».
Med årets seminar ønsker arrangementskomitéen å belyse denne utviklingen:
behovet for andre nye energibærere og alternative fremdriftsløsninger, hvilke
erfaringer som er gjort med nye energibærere og alternative
fremdriftsløsninger i skips- , sensor- og våpendesign og tilslutt hvordan
framtidsutsiktene synes å være.
Program
Program mandag 2.november 2015
1245
Flaggheis
1300-1315
Åpning og generell innledning (Ansvarlig: Magnus Kluck)
Innledende ord fra seminarets beskytter :
Flaggkommandør Bjørge Aase
Sesjon 1:
Behov for nye energibærere
1315-1320:
Innledning sesjon 1 (Ansvarlig: Knut Moe)
1320-1400:
1400-1420:
1420-1500:
1500-1545:
1545-1555:
1555-1630:
“Motivasjon for søk etter nye energibærere, miljøvern,
operasjonelle behov. Drivere i maritimt miljøvern.”
Master i miljøtoksikologi, Marte Melnes, FFI
Kaffepause.
“Nye elektriske høyenergivåpen.”
Laserkanon, High Power Microwave Weapons (HPMW),
rail guns.
Forsker Odd Harry Arnesen
FFI - Avdeling for beskyttelse og samfunnsikkerhet.
Faste, flytende, eller gassformige energibærere.
All electric ship, Hybridløsninger.
Senior rådgiver og Marineingeniør Konrad Pütz – Enova
Pause.
Felles spørsmålsrunde til seksjonens foredragsholdere
Kveldsprogram
Kveldsarrangement
1915
Aperitif i «Midtstuen
Baren i 2.etasje
1930
Prisutdeling
SMS/Marineingeniørgruppens pris ved leder i
SMS/Marineingeniørgruppen
1945
Fotografering i «Hagestuen»
Lokalet utenfor spisesal.
2000
Festmiddag
Bordoppsettingsplan vil bli satt opp
Etter middag Kaffe og sosial samling i baren.
Program
Program tirsdag
Sesjon 2:
0830 – 0835:
0835 - 0905:
0850- 0905:
0905 – 0940:
0940 - 0955:
0955 - 1030:
1030 – 1105
1105 – 1115 :
1115 - 1150 :
3.november
Erfaringer med nye energibærere
Innledning sesjon 2 (Ansvarlig Geir Kilhus)
Egne erfaringer med elektrisk fremdrift og batteriteknologi;
Elektrisk fremdrift på KV-fartøyer .
KK Trond Inge Bogstrand FLO MARKAP KV& MJV
Undervannbåt fremdrift.
OK Olaf Johansen, FLO MARKAP-UVB
Status on fuel cell applications for submarines and surface
vessels
“Lessons learned ”
“Comparison of different AIP solutions”
Senior Ing. Stefan Krummrich ; Head of group for system
technology in the field of AIP, Thyssen Krupp Marine Systems
Kaffepause.
Erfaringer med «All electric ship»
“Lessons learned and the status of electrical propulsion and
all electric ship within the Royal Navy. “
Toby Drywood , Principal Naval engineer, BMT Defence services
Lt Cdr Gary MacQuarrie (RN) – MOD Senior Engineer T45 class
“Lessons learned and the status of electrical propulsion and
all electric ship within the US Navy.”
By Dr. John V. Amy Jr. - US Navy NAVSEA
Pause
Felles spørsmålsrunde til seksjonens foredragsholdere
Program
Tirsdag 3.november
Sesjon 3: Fremtidsutvikling for nye energibærere
1300 - 1305:
Innledning sesjon 3 (Ansvarlig: Morten Jansen)
1305 – 1335:
“Nasjonal sivil, maritim teknologianvendelse”
Nasjonalt kompetansesenter Maritime CleanTech West
Hege Økland; Leder Maritime CleanTech
1335 - 1425:
“Nullutslipp, energiproduksjon hensiktsmessig
for fartøysapplikasjon.”
Fornybar og ukonvensjonelle energiformer
Brenselceller, energilagring og energiomsetning.
Doctor of Philosophy(PhD) Ivan Østvik; Project manager
Maritime at CMR /CMR Prototech AS
1425 – 1445:
Kaffepause med noget attåt.
1445 – 1530:
“Styring,kontroll og energiforsyning av ubemannede systemer
og nye UVB’er.”
Cand.scient. Helge Weydahl; FFI
1530 - 1550:
Paneldebatt.
1550 – 1600:
Oppsummering og avslutning.(Beskytter arrangementskomité)
Harlan seminar
Solstrand Hotel & Bad
Leder årets arrangementskomite
OK Magnus Mjelde Kluck.
Sesjonsledere (1) KK Knut Moe,
(2) Flaggkom (P) Geir Kilhus og (3)KK Morten
Jansen
OK Trond Skoglund er administrativt
ansvarlig.
Det er bestilt 80 standardrom på Solstrand
Hotel & Bad.
Arrangementskomiteen jobber jevnt og godt.
Åresgjest og beskytter
Æresgjest:
Kommandør(P) Arne Wangsholm
Marineingeniør og tidligere sjef FLO MARKAP
Prosjektavdelingen
Seminarets beskytter:
Flaggkommandør Bjørge Aase
Sjef FLO MARKAP