Protokoll møte med foretakstillitsvalgte

Comments

Transcription

Protokoll møte med foretakstillitsvalgte
BODØ
PROTOKOLL
fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31
mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte
16. Juni 2015
Kl.12.15 – 12.50
Møterom: Store- og lille møterom Y-fløy
Fra arbeidsgiver:
Navn
Fra fagforeningene:
Navn
Per-Ingve Norheim, Senior rådgiver
Marit Barosen,Økonomisjef
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avd
Merete Lian (NSF)
Ikke valgt (NETF)
Marianne Hildal (NFF)
Britt Karin Bakkefjell
(Utdanningsf)
Timea Marosi (Forskerne)
Rolf Schjem (Presteforeningen)
Svein Klingen (Akademiker forb.)
Are Antonsen (Maskinistforb.)
Liv Berit Moe
(Radiografforbundet)
Karina Hjerde (Fagforbundet)
Hilde Anita Robertsen (FO)
Jørn Stian Dahl (El og it forbundet)
May-Britt Allstrin (Delta)
Ikke valgt (Parat)
Ikke valgt (DNJ)
Ann-Jeanette Jensen (NITO)
Ulrika Larsson (DNLF)
Andreas Vikan Seljeseth (NPF)
Christian Søvik Hansen (Econa)
Einar Bollvåg (Tekna)
Marit Nordmo (Samfunnsviterne)
Tilstede
Forfall
X
X
X
X
X
* tilstede deler av møtet
Protokoll 16. juni 2015
1 av 3
AMU sak 47/Styresak 70/2015 Driftsrapport mai 2015
Partene har drøftet saken og tar den til orientering med følgende protokolltilførsel:
Delta, Fagforbundet og NFF:
Bekymret for oppfølging av pasientene, da det er for lang responstid spesielt på polikliniske
epikriser.
Det stilles spørsmål om hvorfor det er flere månedsverk i drift og eiendom i 2015 enn det var i
2014.
Protokoll 16. juni 2015
2 av 3
_______________________________________
Nordlandssykehuset HF
Merete Lian
Liv Berit Moe
________________________________________
Marianne Hildal
_________________________________________
Britt Karin Bakkefjell
________________________________________
Timea Marosi
_________________________________________
Rolf Schjem
________________________________________
Svein Klingen
_________________________________________
Are Antonsen
________________________________________
Karina Hjerde
_________________________________________
Hilde Robertsen
________________________________________
Jørn Stian Dahl
_________________________________________
May-Britt Allstrin
________________________________________
Ann-Jeanette Jensen
_________________________________________
Andreas Vikan Seljeseth
________________________________________
Einar Bollvåg
_________________________________________
Christian Søvik Hansen
_________________________________________
Ulrika Larsson
Marit Nordmo
Protokoll 16. juni 2015
3 av 3

Similar documents