13: Åpning av Sommardagan

Comments

Transcription

13: Åpning av Sommardagan
Søndag 19/7
11-17: Bygdetunet
11: Gudstjeneste i Sømna kirke
13: Åpning av
Sommardagan
v/ Sømna kommune
Mandag 20/7
11-17: Bygdetunet
Tirsdag 21/7
11-17: Bygdetunet
Fredag 24/7
11-17: Bygdetunet, Bondelaget og
bygdekvinnelaget
Dyrenes dag, spikk/snekre en båt
(barn)
Rømmegrøt, steinaldermat i
kokegrop, brødbaking
Lørdag 25/7
11-17: Bygdetunet
Søndag 26/7
11-17: Bygdetunet
11-15: Husflidslaget
10: Kulturminne-marsj (Sund)
11-18: Bodsalg og åpent festivaltelt
Fiskefestival
11-15:
Husflidslaget m/barne-aktiviteter
(tema Ull)
11-19 Åpen Lekepark på
Grøntareal ved kirkebakken
12-13: Omvisning på Vik skole
Viksjøen
11-15: Husflidslaget
10-18: Galleri Kvaløye åpent
10-18: Galleri Kvaløye åpent
10-12: Utstillingsåpning i Langåsen:
Kåre Brynjulvsrud,
minikonsert og kafé. Også åpent
etter avtale,
tlf 990 28 850.
12-14: Barneriding
Ridebanen
10-12: Utstilling i Langåsen: Kåre
Brynjulvsrud
Salgsutstilling og bestilling. Enkel
kafé. Også åpent etter avtale.
10-12: Utstilling i Langåsen: Kåre
Brynjulvsrud
Salgsutstilling og bestilling. Enkel
kafé. Også åpent etter avtale.
10-12: Utstilling i Langåsen: Kåre
Brynjulvsrud
Salgsutstilling og bestilling. Enkel
kafé. Også åpent etter avtale.
10-12: Utstilling i Langåsen: Kåre
Brynjulvsrud
Salgsutstilling og bestilling. Enkel
kafé. Også åpent etter avtale.
12-15: Åpen Brannstasjon
11-18: Åpen lekepark Grøntareal
Båttur i øyriket. Andre tur.
11-15: Husflidslaget Sømnavotten
11-17: Malerklubben, Gamle
doktorgården
11-17: Malerklubben,
Gamle doktorgården
Tilsvarende første tur. Oppmøte
Vennesund Brygge.
11-19: Åpen Lekepark
Grøntareal
14: Politisk debatt (teltet)
15-17: Barnesykling
Parkeringsplass ved kirka
12-16: Ungdommer spiller i teltet
11-15: Husflidslaget
16.30 : Fotballkamper på
Sømna stadion
Damer (16.30)
16-19: Friidrett
10-17: Kystkvinneseminar 1.dag
Vennesund Brygge/Kvaløye
Om kvinnenes sosiale, kulturelle og
økonomiske betydning i
kystsamfunnene.
Presentasjon av lokale
kvinneskikkelser.
9- 13: Kystkvinneseminar 2.dag.
Båttur i øyriket. Første tur.
Brødbaking
Gaidet tur til Gimsen, Terjan,
Hortavær og Melstein
11:
Påmelding; Nordnorsk
Pensjonistskole
Første avgang. Oppmøte Vennesund 11-19: Bodsalg og åpent festivaltelt
Brygge.
Sted: Kvaløye
Påmeldning;
Nordnorsk Pensjonistskole
Åpning Kvaløye Kystkvinnepark
ved Torunn Herje, direktør
Sverresborg Trøndelag
Folkemuseum
14: Galleri Kvaløye
Åpning salgsutstilling med bl.a.
Ingun Dahlin, Odd P Olsen, Gunn
Vottestad og Anne Gundersen.
10-18: Galleri Kvaløye åpent
15: Kystkvinneseminar forts.
Omvisning Kvaløygjerdet Gård ved
eier Jørn Kvaløy
Kafé Bjørkheim Forsamlingshus
15: Kafé Bjørkheim
10-18: Galleri Kvaløye åpent
Forsamlingshus, Kvaløy Vel
17: Litteraturkveld Galleri Kvaløye
De lokale forfatterne
Onsdag 22/7
11-17: Bygdetunet, Bondelaget og
bygdekvinnelaget
Rømmegrøt
13-17: Kystkvinneseminar.
Torsdag 23/7
11-17: Bygdetunet, Bondelaget og
bygdekvinnelaget
Rømmegrøt, bak din egen pizza i
steinovn
Teltåpning: Vafler og grillmat 11-19: Bodsalg og åpent festivaltelt
10-18: Galleri Kvaløye åpent
Jul Sundsvik, John Moen og Dag
Skogheim presenteres.
Skuespiller Aarsand Breivik leser
fra deres forfatterskap
Herrer (18.30)
Musikk: Gjenklang
21- 01: Teltfest Vik
Four Bridges
10-18: Galleri Kvaløye åpent
20-01: Telt: rusfritt Diskotek
v/Tobias Knygh
Påmelding 11-13
Kafé m/ rømmegrøt
20.-08: Rusfritt Datalan
Sømnahallen
15-17: Bygdeauksjon (teltet)
Auksjonarius: Leif Edvardsen
18-21: Sykkelløp midnattsrittet
utekafé
10-18: Galleri Kvaløye åpent
21:Trubadurkveld
Sømna kro og Gjestegård
Se også vår facebookside.

Similar documents