Offentlig journal - Helse Sør-Øst

Comments

Transcription

Offentlig journal - Helse Sør-Øst
HELSE
•
• SØR-ØST
Offentlig journal
Journaldato 12.11.2015
Helse Sør-Øst RHF
Journalenhet:
Alle
Avdeling:
Alle
Inngående dokumenter:
Ja
Utgående dokumenter:
Ja
Antall sider inkl. forside:
10
Utskriftsdato 13.11.2015
o
i.
-
Fra:
12.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
12.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 08/00398-159 Informasjon om uttak til Informasjonskurs
Sak:
Forsvarets høgskole / sjefskurs
Avsender:
Helse- og omsorgsdepartementet
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Intern administrasjon
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Personalmapper
Klasse:
553
Dok.:
Utgående internt produsert, 08/01840-12 Opprettelse av driftstilskudd
Sak:
Privatpraktiserende
Mottaker:
Spesialist Laila Ulve
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 09/00149-28 Forespørsel om videreføring av arbeidsgruppe
Sak:
Lindrende behandling / enhet - palliativ
Avsender:
Helsedirektoratet
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kvalitet og fagområder
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 10/00256-25 Vedrørende ny H-reseptforskrift
Sak:
H-resept
Avsender:
Vitusapotek Enebakk
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Behov og bestilling
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
376
Dok.:
Utgående internt produsert, 10/00773-124 Utviklingen for leger i spesialisthelsetjenesten
og utvikling av diagnosegrupper
Sak:
Spesialisthelsetjenesten
Mottaker:
Helsedirektoratet
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
AD Administrerende
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 10/00967-7 Tildelingsskjema for signering - release manager PAS / EPJ- Helse Sør-Cist RHF /
nr 55/2016
i revmatologi / revmakirurgi i Vestfold
spesialist - Laila Ulve
- sårbare fagmiljøer / spesialiteter
direktør
Sykehuspartner HF og Sopra Steria
Sak:
Konsulenttjenester
Avsender:
Sopra Steria AS
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
0
Saksbehandler:
Fornyingsstyrets programkontor
Dok. dato:
02.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
045
IKT
FPK
"
-
•
.
•
II
Fra:
12.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
12.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/00860-15 Klage - avvist dokumentinnsyn
Sak:
Begjæring om innsyn fra private personer og virksomheter
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
12.11.2015
TiIg . kode:
Offl § 13 Fv1§ 13
Saksbehandler:
Juridisk avdeling
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
049
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/01011-21 Angående ny retningslinje fra Helse Sør-øst for dobbeltgranskning
bildediagnostikk
Sak:
Bildediagnostikk
Mottaker:
Oslo universitetssykehus
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kvalitet og fagområder
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
351
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/01011-23 Dobbelgranskning
Sak:
Bildediagnostikk
Mottaker:
Norsk Radiologisk forening
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kvalitet og fagområder
Dok. dato:
01.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
351
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/01194-9 Naturalytelser 2015 - EKOM
Sak:
Naturalytelser
Avsender:
Sykehuspartner HF
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Intern administrasjon
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
232
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/00929-36 Regional beredskapsplan for Helse Vest RHF 2016 - 2018
Sak:
Regional beredskapsplan
Avsender:
Helse Vest RHF
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Styre- og eieroppfølging
Dok. dato:
05.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
004
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/01383-7 Vikar 24112015 øyelege i Oslo
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Reier Schøne
Mottaker:
Spesialist Reier Schøne
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
ved OUS Oslo universitetssykehus
HF Ledelsen
- NoRaFo - svar fra fagråd
HF
i
o
-
i.
Fra:
12.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
12.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00681-14 Helse Sør-Øst - rapport - åpenhet om uønskede hendelser
Sak:
Håndtering av uønskede hendelser
Mottaker:
Helseforetakene i Helse Sør-Øst
De fem private sykehusene med driftsavtale
Brukerutvalg helseforetakene
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
Li
Saksbehandler:
Kvalitet og fagområder
Dok. dato:
08.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
300
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00681-35 Regional standard for publisering av uønskede hendelser
Sak:
Håndtering av uønskede hendelser
Mottaker:
Helseforetakene i Helse Sør-Øst
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Diakonhjemmet Sykehus AS
Betanien Hospital
Revmatismesykehuset AS
Martina Hansens Hospital
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kvalitet og fagområder
Dok. dato:
05.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
300
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00833-18 Angående rapportering
på øremerkede tilskudd til de regionale helseforetakene i
2014
Sak:
Oppdragsdokument
Mottaker:
Helse- og omsorgsdepartementet
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
012
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00957-19 Oppnevningsbrev
Sak:
Fagråd habilitering
Mottaker:
Medlem fagråd Øystein Kydland
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kvalitet og fagområder
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
327
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/01291-9 Innspill - kapasitetsutfordringer
Sak:
Hovedstadsområdet
Avsender:
Oslo kommune
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
1J
Saksbehandler:
Behov og bestilling
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
313
2014
til Fagråd habilitering
i Oslo og Akershus sykehusområder
-
.
o
ø
•
•
-
•
•
.
Fra:
12.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
12.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00168-650 Rapportering aktivitet 2015 - ettersendelse
Sak:
Aktivitetsrapportering
Avsender:
Nimi avdeling Ringerike
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
025
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01390-207 Justert DRG - raskere tilbake rygg ortopedi
Sak:
Raskere tilbake - økonomi
Avsender:
Vestre Viken HF
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
1J
Saksbehandler:
Behov og bestilling
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
121
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/01705-11 Spørsmål om rituell omskjæring
Sak
Omskjæring
Mottaker:
Fylkesmannen i Telemark
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
1J
Saksbehandler:
Kvalitet og fagområder
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
300
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00014-34 Oversending av protokoll fra foretaksmøtet
Sak:
Foretaksmøter helseforetakene 2015 - oversending av original
Mottaker:
Sykehuset Telemark HF
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Intern administrasjon
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
012
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00100-5 Kontaktpersonordningen
Sak:
SP Brukermedvirkning
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
SP Stab
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
SP Sakarkiv
Klasse:
402
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00456-22 Kunngjort ledig 100 % avtalehjemmel - takker nei til tilbud
Sak:
Utlysning - avtalehjemmel i barnesykdommer
Mottaker:
Spesialist Sven Simonsen
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
1J
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
- rehabilitering
brukerutvalget
29102015 for Sykehuset Telemark HF
Helse Sør-Øst RHF
i Helse Sør-Øst RHF —lokalisert til Østfold
•
o
Fra:
12.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
12.11.2015
Joumalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00556-4 Tilbud om avtalehjemmel
Sak:
Privatpraktiserende
Mottaker:
Spesialist Alexander Stefou
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00642-24 Radiologitilbud
Sak
Anskaffelse av polikliniske radiologiske tjenester
Mottaker:
Aleris Helse AS
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok:
Utgående internt produsert, 15/00756-75 Hjemmel klinisk psykologi
Sak
Utlysning - 100 % avtalehjemmel i klinisk psykologi i Helse Sør-Øst RHF —lokalisert til Akershus
Mottaker:
Spesialist Inger Wangen
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00771-4 Vedrørende rømning av pasient
Sak:
Avtaleoppfølging
Avsender:
Skjelfoss psykiatriske senter
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
33
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01063-29 Rekruttering av deltakere og hospitanter til Nasjonalt topplederprogram
spesialist - Alexandros Lazaros Stefou
i Oslo fra 0101206
psykisk helsevern PHV 2015
Helse Sør-Øst
Sak:
Nasjonalt topplederprogram
Mottaker:
Nasjonal ledelsesutvikling
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-avdeling
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
273
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01063-30 Nasjonalt topplederprogram
Sak:
Nasjonalt topplederprogram
Mottaker:
Sykehuset Østfold HF
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Intern administrasjon
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
273
2016
kull 20 våren 2016
2016
kull 20 -
Fra:
12.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
12.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01105-59 Sykehuset Telemark HF Situasjonsrapport
Sak:
Flyktning - asylsøker
Avsender:
Sykehuset Telemark HF
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kvalitet og fagområder
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
300
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01106-14 Vedrørende søknad støtte - Lymfekreftforeningen
Akershus
Sak:
Tilskudd 2016 - Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner
Avsender:
Lymfekreftforeningen
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
0
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
153
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01106-15 Spørsmål vedrørende søknad - Norges Blindeforbund
Sak:
Tilskudd 2016 - Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner
Avsender:
Norges Blindeforbund
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
153
Dok.:
Mottaker:
Utgående internt produsert, 15/01106-16 Vedrørende søknad støtte - Lymfekreftforeningen
Tilskudd 2016 - Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner
Magne Berg
Lymfekreftforeningen
lokallag Buskerud Oslo
lokallag Buskerud Oslo Akershus
Akershus
Sak:
Nr 2
lokallag Buskerud Oslo Akershus
Jou rnaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
0
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
153
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01106-17 Vedrørende søknad - Norges Blindeforbud
Sak:
Tilskudd 2016 - Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner
Mottaker:
Norges Blindeforbund
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
153
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01294-2 Henvisning - Avskjermet
Sak:
Pasientmappe - Avskjermet
Mottaker:
Tåsenklinikken
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
Offl § 13 Fv1§ 13
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
421
lokallag Buskerud Oslo
.
-
o
•
ø
ø
i
-
•
.
Fra:
12.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
12.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01352-1 Rammeavtale til signering - artroskopiske produkter - 21735 - Helse Sør-Øst RHF
og Stryker Norge NUF
Sak:
Rammeavtale Artroskopisk forbruksmateriell
Avsender:
Sykehuspartner HF
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Intern administrasjon
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
065
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01352-2 Rammeavtale til signering - artroskopiske produkter - 21734 - Helse Sør-Øst RHF
og Janssen-Cilag AS
Sak:
Rammeavtale Artroskopisk forbruksmateriell
Avsender:
Sykehuspartner HF
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Intern administrasjon
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
065
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01352-3 Rammeavtale til signering - artroskopiske produkter - 21733 - Helse Sør-Øst RHF
og Smith & Nephew AS
Sak:
Rammeavtale Artroskopisk forbruksmateriell
Avsender:
Sykehuspartner HF
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Intern administrasjon
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
065
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01352-4 Rammeavtale til signering - artroskopiske produkter - 21732 - Helse Sør-Øst RHF
og Arthrex Norge AS
Sak:
Rammeavtale Artroskopisk forbruksmateriell
Avsender:
Sykehuspartner H F
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Intern administrasjon
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
065
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01353-1 Poliklinisk notat
Sak:
Pasientmappe - Avskjermet
Avsender:
Helse Stavanger HF
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
Offl § 13 Fv1§ 13
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
06.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
421
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01354-1 Klage på behandling - psykiatri og betaling for timer - Lovisenberg DPS
Sak:
Pasientmappe - Avskjermet
Avsender:
Helse- og omsorgsdepartementet
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
Offl § 13 Fv1§ 13
Saksbehandler:
Kvalitet og fagområder
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
421
o
11
-
Fra:
12.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
12.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01354-3 Mottatt kopi - tillatelse til viderformidling
Sak:
Pasientmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
Offl § 13 Fv1§ 13
Saksbehandler:
Kvalitet og fagområder
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
421
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01355-1 Utgifter
Sak:
Pasientmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
Offl § 13 Fv1§ 13
Saksbehandler:
Samhandling
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
421
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01356-1 Tilbud om avtalehjemmel
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Marit Grande
Avsender:
Spesialist Marit Grande
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01356-2 Invitasjon til samtale - nytt oppsatt tidspunkt
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Marit Grande
Avsender:
Spesialist Marit Grande
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01356-3 Invitasjon til samtale - nytt oppsatt tidspunkt
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Marit Grande
Mottaker:
Spesialist Marit Grande
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01357-1 Vedrørende tilbud om avtalehjemmel i Follo
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Cathrine Hovland
Avsender:
Spesialist Cathrine Hovland
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
o
ø
Fra:
12.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
12.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01357-2 Tilbud om avtalehjemmel
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Cathrine Hovland
Avsender:
Spesialist Cathrine Hovland
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01357-3 Vedrørende tilbud om avtalehjemmel i Follo
Sak:
Privatpraktiserende spesialist - Cathrine Hovland
Mottaker:
Spesialist Cathrine Hovland
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksterne helsetjenester
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
321
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01359-1 Høring - Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og
- avtale til signering
omsorgstjenestene
Sak:
Høring - Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene
Avsender:
Helse- og omsorgsdepartementet
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kvalitet og fagområder
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
008
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01360-1 Høring om implementering
Sak:
SP Høring - Implementering
Avsender:
Helse Sør-øst RHF
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
SP Stab
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
008
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01361-1 Varsel om utløp av leasingavtale - SP-356
Sak:
SP Leasing - leie av biler
Avsender:
LeasePlan Norge AS
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
Dok. dato:
02.11.2015
Arkivdel:
av tobakksdirektivet
av tobakksdirektivet
2014/40/EF
2014/40/EF
U
Saksbehandler:
SP IKT Service
Kontraktsarkiv
Klasse:
057
Sykehuspartner
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01362-1 Helsefaglig kodeverk - informasjonsbrev
Sak:
SP Kodeverk for spesialisthelsetjenesten
Avsender:
Helsedirektoratet
Journaldato:
12.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
SP IKT Tjenesteforvaltning
Dok. dato:
26.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv NY
Klasse:
024
- revisjon på patologikoder

Similar documents