Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Comments

Transcription

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
19.06.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
19.06.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00018-17 Protokoll fra foretaksmøte 170615 - Oppdaterte vedtekter
Sak:
Foretaksmøter Helse Sør-Øst - Sunnaas sykehus HF
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Direktørens stab
Dok. dato:
17.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
012
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00042-66 Signert overtakelsesprotokoll fase 2 Nytt tverrbygg
Sak:
Eiendom - Avtale - Nytt tverrbygg - Utvikling av bygg- og eiendomsmassen - Totalentreprise etter NS 8407 - Norconsult AS
Avsender:
HENT AS
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
17.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
030
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00042-67 Midlertidig brukstillatelse Fase 2
Sak:
Eiendom - Avtale - Nytt tverrbygg - Utvikling av bygg- og eiendomsmassen - Totalentreprise etter NS 8407 - Norconsult AS
Avsender:
Nesodden kommune
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
17.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
030
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00042-68 Signert endringskrav 108 - Referat oppsummering granskning
Sak:
Eiendom - Avtale - Nytt tverrbygg - Utvikling av bygg- og eiendomsmassen - Totalentreprise etter NS 8407 - Norconsult AS
Avsender:
HENT AS
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
17.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
030
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00168-20 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus i 2014: foreløpige
rapporter til gjennomsyn
Sak:
Kunnskapssenteret - Nasjonal undersøkelse om voksne pasienters erfaringer med døgnopphold på somatiske sykehus PasOpp
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Direktørens stab
Dok. dato:
19.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
409
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00257-48 Søknad om refusjon av honorar til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Avskjermet
Sak:
NAV - Refusjonskrav relatert til BHT
Mottaker:
NAV skanning
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
19.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
254
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
19.06.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
19.06.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00261-13 Signert arbeidskontrakt for fast stilling i 80,28% som sykepleier fra 170815
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Andrea Kmitt
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
18.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00264-40 Foreløpig protokoll fra styemøtet i Helse Sør-Øst RHF 180615
Sak:
Protokoll - styremøter i Helse Sør-Øst RHF
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Direktørens stab
Dok. dato:
18.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
012
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00438-11 Signert arbeidskontrakt for fast stilling i 100% som fagsjef fysioterapi fra 010110
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Arve Isak Opheim
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
03.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00582-12 Signert arbeidskontrakt for fast stilling i 100% som kvalitetsrådgiver fra 010615
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Gyri Ingebretsen
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
09.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00956-2 Bekreftelse - Ønsker ikke å forlenge permisjon
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Synnøve Ryen Larsen
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
08.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/01129-63 Åpen søknad - Praksis i psykiatri
Sak:
Generelle søknader om lærlingplass og praksisplass m.m.
Avsender:
Aleksandr Tkachuk
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kompetanseenheten
Dok. dato:
18.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
19.06.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
19.06.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/01332-7 Lederforum 2015 - flytting av tidspunkt
Sak:
Lederforum - Helse Sør-Øst
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Direktørens stab
Dok. dato:
18.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
012
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/01353-17 Karakterutskrift - Master i rehabilitering
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Sonia Muñoz Llort
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
16.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01498-7 Utbetaling av feriepenger - feil kontonummer
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Ann-Sofie Andersson
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
18.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00146-18 Attester og arbeidsbekreftelser
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Mette Thomassen
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
18.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00289-14 Signert arbeidskontrakt for vikariat i 100% som fysioterapeut fom 160615 tom
140815
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Jorun Bakken Sperstad
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
10.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00289-15 Signert erklæring for tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Jorun Bakken Sperstad
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
16.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
19.06.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
19.06.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00319-17 Signert arbeidskontrakt for vikariat i 100% som spesialergoterapeut fom 290615
tom 070815 - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Charlotte Jørmeland
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
09.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00426-8 Autorisasjon og attester
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Camilla Danielsen
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
18.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00379-2 Signert arbeidskontrakt for timelønnet arbeid som assistent fra 220615
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Bjarne Tauta Hoen
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
08.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00379-3 Signert erklæring for tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Bjarne Tauta Hoen
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
17.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00408-2 Signert arbeidskontrakt for timelønnet arbeid som assistent - drift fra 190615
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Mia Aaserud
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
19.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00408-3 Signert erklæring for tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Mia Aaserud
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
19.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
19.06.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
19.06.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00409-1 P - mappe - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Waleesamarn Chorkrathin
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
10.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00410-1 NPE erstatningssak 2015/04420 - Avskjermet
Sak:
NPE erstatningssak 2015/04420 - Avskjermet
Avsender:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ressursenheten
Dok. dato:
15.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00411-1 Høring - Demensplan 2020
Sak:
Høring - Demensplan 2020
Avsender:
Postmottak HOD
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Direktørens stab
Dok. dato:
18.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00412-1 Spørreundersøkelse om råd og informasjon under ebolautbruddet i Vest-Afrika
Sak:
Spørreundersøkelse om råd og informasjon under ebolautbruddet i Vest-Afrika
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Direktørens stab
Dok. dato:
19.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
301
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 15/00413-1 Utlysning - WebCruiter annonse
Sak:
Vi søker sykepleier til vikariat 50% i 1 år, kveldstilling - st. ref. 2689283967
Mottaker:
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
18.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211