11. november 2015

Comments

Transcription

11. november 2015
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 06/02207-AB-28 Bekreftet vikariat som sykepleier
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 07/01370-AB-33 Kst. i stilling som teamleder - forlengelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Lindy Skjellestad Wettre
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 06/01543-B-25 Tjenestebevis
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Norhild Singstad Eek
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 07/00186-B-38 Bekreftelse på arkivering
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
'Jan Eikeland'
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Forhandlinger og arbeidsrett
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 07/00718-B-20 Melding om uførepensjon / stønad under arbeidsavklaringspenger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Sykehuspartner
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 08/02018-B-10 Tilbud om sporadiske vakter som spesialhjelpepleier
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Tone Halmrast
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 09/00661-B-23 Tjenestebevis
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Sykehuspartner
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 09/01204-B-30 Bekreftet forlengelse av midlertidig ansettelse som overlege
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 10/00654-B-16 Autorisasjon
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 07/00153-R-32 Tilbud om fungering i stilling som konstituert overlege
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Sigrid Rød
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
06.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 07/00306-R-19 Bekreftet engasjement som renholder
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 07/00306-R-20 Bekreftet fast økning av stillingsbrøk som renholder
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 09/00455-R-18 Bekreftet engasjement som renholder i prøveprosjekt
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
05.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 09/00455-R-19 Bekreftet fast ansettelse som renholder
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
05.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 10/00140-18 Veileder legemiddelhåndtering 2015 - anbefaling fra RLF
Sak:
Legemiddelhåndtering
Avsender:
Ragnhild Woll
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisin og helsefag
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
37
Dok.:
Utgående internt produsert, 10/00327-11 Svar på mail - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 10/01327-18 Bekreftet fast økning av stillingsbrøk som sykepleier
Sak:
Peronalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/02559-3 Vedr. Forlengelse av midlertidig brukstillatelse-Dr. Høstsvei 35-Samvirkeskolen, gbr
86/102-og fremdrift av ny reguleringsplan
Sak:
Vedr. Forlengelse av midlertidig brukstillatelse-Dr. Høstsvei 35-Samvirkeskolen, gbr 86/102-og fremdrift av ny
reguleringsplan
Mottaker:
Bærum kommune
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eiendomsdrift
Dok. dato:
16.11.2011
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
031
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/04296-4 Forlengelse av tilleggskontrakt i Øvre Strandgate 2, Drammen
Sak:
Leieforhold - Øvre Strandgate 2
Mottaker:
Oxer Gruppen
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eiendomsforvaltning og utvikling
Dok. dato:
28.08.2013
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
030.2
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/00151-2 Brev til Jahir Hasi 2014 04 08.pdf
Sak:
Leieforhold - Ambulansestasjon Modum
Mottaker:
Jahir Hasi
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eiendomsforvaltning og utvikling
Dok. dato:
08.04.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
030.2
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/00773-4 Bekreftet vikariat som sykepleier
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/00773-5 Helseopplysninger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/02347-22 Bekreftet forlengelse av vikariat som jordmor
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
08.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/02991-11 Bekreftet engasjement som assistent
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
25.10.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/03028-34 Retningslinjer traumer (utkast)
Sak:
Avviksmeldinger - Klinikk Bærum sykehus
Mottaker:
Asker og Bærum legevakt
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ortopedisk avdeling BS
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
431
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/03167-196 Svar på vedrørende infobrosjyre
Sak:
Ris og Ros - Vestre Viken
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
469
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/03874-10 Avslutning av tilsynssak - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Buskerud
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk avdeling Blakstad
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/03916-5 Vedr Frognerlia 1
Sak:
Bygg 12260 Frognerlia Nedre Frognerlia 1
Mottaker:
Lier Boligselskap AS
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eiendomsforvaltning og utvikling
Dok. dato:
25.10.2013
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
030.30
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/04781-2 Forespørsel
Sak:
Legevaktens modulbygg
Mottaker:
Drammen Eiendom KF
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eiendomsforvaltning og utvikling
Dok. dato:
12.03.2013
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
030.33
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/04824-8 Innkalling til dialogmøte
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Røyken
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00484-10 Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som har
sykefravær på grunn av svangerskap
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Kongsberg
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Dok. dato:
05.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00593-7 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som miljøarbeider
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.10.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/01356-20 Kategorisering av leger i spesilaisering
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/02235-40 Søknad om fordypningstjeneste i spesialisering i psykiatri ...
Sak:
Fordypningstjeneste for lege i spesialisering LIS
Avsender:
John-Erik Larsen
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Psykiatrisk avdeling Lier
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
200
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/03762-24 Redegjørelse - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Statens Helsetilsyn
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/00272-1 Brev til SP
Sak:
Utleieforhold Drammen sykehus Sykehuspartner
Mottaker:
Sykehuspartner
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eiendomsforvaltning og utvikling
Dok. dato:
20.01.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
35
Bemanningsenheten
HR service /drift
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/00910-25 14/00910-24 - 95/131 Krav om utbedring av lekkasje på privat ledning Stokkeveien
Sak:
Bygg 12999 fellesmappe for området Lier
Mottaker:
[email protected]
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/00910-26 14/00910-23 - 101/3 Krav om utbedring av lekkasje på privat ledning Engaveien 14
Sak:
Bygg 12999 fellesmappe for området Lier
Mottaker:
[email protected]
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00962-10 Bekreftet vikariat som sykepleier
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00962-11 Helseopplysninger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01994-9 Innkalling til dialogmøte
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Kongsberg
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Forhandlinger og arbeidsrett
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02727-6 Avslutning av tilsynssak - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Buskerud
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Drammen DPS Poliklinikk
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
433
Eiendomsforvaltning og utvikling
Eiendomsforvaltning og utvikling
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02848-478 Bekreftet avtale om hospitering - Avskjermet
Sak:
Avtale om hospitering 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
06.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02848-479 Helseopplysninger - Avskjermet
Sak:
Avtale om hospitering 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
06.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03079-3 Rammavtale kjøp, vedlikehold og drift av styringssystem for sikkerhet og
beredskap (CIM)
Sak:
Krisestøtteverktøy
Avsender:
DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Intern service
Dok. dato:
21.10.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
045
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03683-8 Bekreftet forlengelse av vikariat som lege i spesialisering
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
08.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00003-64 Anke på avslag søknad om transporthjelp
Sak:
2015 Pasientreiser - Dialog pasient/pårørende
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
416
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00005-846 Søknad om særskilt tilrettelagt reise 061115 - Avskjermet
Sak:
2015 Pasientreiser - Legeerklæring/Søknad om særskilt tilrettelagt reise
Avsender:
Drammen sykehus
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
06.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
416
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00005-847 Søknad om særskilt tilrettelagt reise 061115 - Avskjermet
Sak:
2015 Pasientreiser - Legeerklæring/Søknad om særskilt tilrettelagt reise
Avsender:
Drammen sykehus
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
06.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
416
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00005-848 Søknad om særskilt tilrettelagt reise 101115 - Avskjermet
Sak:
2015 Pasientreiser - Legeerklæring/Søknad om særskilt tilrettelagt reise
Avsender:
Kommunelegene i Flå
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
06.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
416
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00005-849 Søknad om særskilt tilrettelagt reise - Avskjermet
Sak:
2015 Pasientreiser - Legeerklæring/Søknad om særskilt tilrettelagt reise
Avsender:
Drammen DPS
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
06.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
416
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00005-850 Søknad om særskilt tilrettelagt reise - Avskjermet
Sak:
2015 Pasientreiser - Legeerklæring/Søknad om særskilt tilrettelagt reise
Avsender:
Drammen sykehus
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
06.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
416
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00005-851 Søknad om særskilt tilrettelagt reise - Avskjermet
Sak:
2015 Pasientreiser - Legeerklæring/Søknad om særskilt tilrettelagt reise
Avsender:
Drammen sykehus
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
416
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00005-852 Behov for ledsager 111115 - Avskjermet
Sak:
2015 Pasientreiser - Legeerklæring/Søknad om særskilt tilrettelagt reise
Avsender:
Fjell Legesenter a/s
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
416
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00005-853 Søknad om særskilt tilrettelagt reise - Avskjermet
Sak:
2015 Pasientreiser - Legeerklæring/Søknad om særskilt tilrettelagt reise
Avsender:
Medisinsk avdeling, Drammen sykehus
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
416
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00005-854 Søknad om særskilt tilrettelagt reise 121115 - Avskjermet
Sak:
2015 Pasientreiser - Legeerklæring/Søknad om særskilt tilrettelagt reise
Avsender:
Geilo Legesenter
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
416
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00005-856 Legeerklæring - Avskjermet
Sak:
2015 Pasientreiser - Legeerklæring/Søknad om særskilt tilrettelagt reise
Avsender:
Sande Legesenter
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
416
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00006-63 Kopi av brev fra Haukeland sykehus - Avskjermet
Sak:
2015 Pasientreiser - Reiser ut av egen bokommune/helseregion
Mottaker:
Ål Legekontor
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
416
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00021-32 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Psykiatrisk avdeling Blakstad
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk avdeling Blakstad
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00022-145 Anmodning om opplysninger - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - NRH - Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering - Drammen sykehus
Avsender:
Gjensidige forsikring ASA Oslo
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
NRH
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00022-146 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - NRH - Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering - Drammen sykehus
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
NRH
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00023-103 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Medisinsk diagnostikk
Mottaker:
Jernbanepersonalets bank og forsikring
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for bildediagnostikk
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00027-89 Pasientsak - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Drammen DPS
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Drammen DPS Poliklinikk
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00030-86 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Ringerike DPS
Mottaker:
Codex Advokat Oslo AS
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ringerike DPS
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00030-89 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Ringerike DPS
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ringerike DPS
Dok. dato:
02.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00031-131 Anmodning om legeuttalelse - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ØNH - Drammen sykehus
Avsender:
Nordre Buskerud politidistrikt Hønefoss
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Øre, nese og hals
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00033-552 Henvendels fra pasient - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS
Dok. dato:
06.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00033-558 - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00033-559 - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00033-560 - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00033-561 - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00033-575 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00033-576 Anmodning om kopi av jorunal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00033-577 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00037-196 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Barne- og ungdomsavdelingen - Drammen sykehus
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Barne- og ungdomsavdeling
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00042-150 Pasientsak - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Ringerike sykehus
Mottaker:
Van Ameyde Norway AS
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ringerike sykehus
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00042-153 Anmodning om opplysninger - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Ringerike sykehus
Avsender:
If Skadeforsikring Nuf
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ringerike sykehus
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-396 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-397 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Gjensidige forsikring ASA Oslo
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-398 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Advokatfirmaet Halvorsen &Co
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-399 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-400 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-401 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Gjensidige forsikring ASA Oslo
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-402 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Tryg forsikring - Bergen
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-403 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Gjensidige forsikring ASA Oslo
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-404 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Tryg forsikring - Bergen
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-405 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
SpareBank1 Skadeforsikring AS
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-406 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Storebrand Livsforsikring AS Lysaker
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-407 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Europeiske Reiseforsikring
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-409 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Tryg forsikring - Bergen
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-410 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Nemi Forsikring
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-411 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
If Skadeforsikring Nuf
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-412 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
SpareBank1 Livsforsikring
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-413 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Van Ameyde Norway AS
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-414 Medical journals - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Falck Global Assistance
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-415 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
SpareBank1 Skadeforsikring AS
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-416 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Jernbanepersonalets bank og forsikring
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00045-423 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Avsender:
Crawford & Company AS
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00045-427 Anmodning om opplysninger - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Avsender:
Nedre Eiker kommune, etat Helse og omsorg Birgit Solberg
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00048-170 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Bærum sykehus
Avsender:
Storebrand Livsforsikring AS Lysaker
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling BS
Dok. dato:
05.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00049-184 Dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling DS
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00049-186 - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling DS
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00049-187 dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling DS
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00054-75 Synergimelding 33258 - behandling
Sak:
Generelle avviksmeldinger - Synergi - Drammen sykehus
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Barne- og ungdomsavdeling
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
431
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00060-349 Invitasjon til Lungeforum/Kasuistikkmøte, 26.11.15, Oslo
Sak:
Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken
Avsender:
GlaxoSmithKline
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling KS
Dok. dato:
05.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
274
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00060-350 Invitasjon til RCC møte i Oslo den 8. desember 2015
Sak:
Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken
Avsender:
Stokke, Kjersti
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling DS
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
274
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00061-132 Reminder: Mini-symposium The Role of Nutrition in Brain Development Friday
Nov 13
Sak:
Invitasjoner til møter, konferanser, seminarer - Vestre Viken 2015
Avsender:
Sonia Bhandari
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Drammen sykehus
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
274
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00062-320 Forespørsel om legeerklæring og kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Legeerklæring - Spesialisterklæring - Vestre Viken
Mottaker:
If Skadeforsikring Nuf
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00062-321 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Legeerklæring - Spesialisterklæring - Vestre Viken
Mottaker:
If Skadeforsikring Nuf
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00062-322 Vedrørende forespørsel om legeerklæring og kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Legeerklæring - Spesialisterklæring - Vestre Viken
Mottaker:
Tryg forsikring - Bergen
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00062-325 Påminnelse - Avskjermet
Sak:
Legeerklæring - Spesialisterklæring - Vestre Viken
Avsender:
SpareBank1 Livsforsikring
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ringerike sykehus
Dok. dato:
05.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00070-235 Søknad om praksisplass
Sak:
Søknad om hospitering/praksissplass 2015
Avsender:
Lejla Kalajevac
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utdanning
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00070-236 Ønske om praksis
Sak:
Søknad om hospitering/praksissplass 2015
Avsender:
Lotte Kransberg
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utdanning
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00091-369 15/00091-345 - Hospitering - Ringerike
Sak:
Hospitering - Ambulansetjenesten 2015
Mottaker:
Andreas Heje
VVHF PB Postmottak Vestreviken
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ambulansetjeneste
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
277
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00091-370 Tilbud om hospitering
Sak:
Hospitering - Ambulansetjenesten 2015
Mottaker:
Kristina Ravnås
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
277
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00091-371 Tilbud om hospitering
Sak:
Hospitering - Ambulansetjenesten 2015
Mottaker:
Raymond Larsen
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
277
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00091-374 Bekreftet avtale om hospitering - Avskjermet
Sak:
Hospitering - Ambulansetjenesten 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
277
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00091-375 Helseopplysninger - Avskjermet
Sak:
Hospitering - Ambulansetjenesten 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
277
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00131-9 Brev til pasient - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling BS
Dok. dato:
27.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00167-6 dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling DS
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00404-2 Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Asker kommune, Barneverntjenesten
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
BUPA Postfordeling
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00561-5 Attester
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00699-5 Vestre Viken HF sitt tilbud om pasienttransport i Kongsberg - anmodning om
oppdatering i saken
Sak:
Vestre VIken HF sitt tilbud om pasienttransport i Kongsberg
Avsender:
Fylkesmannen i Buskerud
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
06.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
416
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01572-5 Svar på invaliditetsgrad i NPE-sak 2015/04539 - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kir/Ort/ØNH avdeling KS
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01702-23 Personvernombudets tilråding til innsamling og behandling av personopplysninger
for «KPI Operasjon»
Sak:
Personvernombudets tilrådninger
Mottaker:
Vestre Viken HF - Medisin og helsefag
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Teknologi og eHelse
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
000
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01702-24 Personvernombudets tilråding til innsamling og behandling av personopplysninger
for «Registrering av pasienter som innlegges pga. akutt cholecystitt»
Sak:
Personvernombudets tilrådninger
Mottaker:
Vestre Viken HF - Bærum sykehus - Gastrokirurgisk avd.
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Teknologi og eHelse
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
000
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02195-8 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ortopedisk avdeling BS
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02527-3 Klage på avslag på rehabilitering - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ortopedisk avdeling BS
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
439
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02668-3 Dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling DS
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
434
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02691-2 Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Asker kommune, Barneverntjenesten
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Asker DPS
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02760-3 Svar på uttalelse fra behandlingssted i NPE-sak 2015/07750 - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kir/Ort/ØNH avdeling KS
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03016-17 Trukket søknad - Sykepleier LIER Mottaksseksjonen - st. ref. 2778685799
Sak:
Sykepleier LIER Mottaksseksjonen - st. ref. 2778685799
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03053-3 Svar på brev - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Pasient- og brukerombudet - Østfold
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ringerike sykehus
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03115-3 Helseopplysninger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03150-7 Påminnelse viser til brev 15.09.15 - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Pasient - og brukerombudet i Buskerud
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Drammen sykehus
Dok. dato:
05.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
439
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03175-15 Personell til helsekontroll av flyktninger
Sak:
Asylsøkere/flyktninger - helsehjelp 2015
Avsender:
Dag Sæming Vatne
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisin og helsefag
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
322
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03175-16 Endret rapportering i HelseCIM om flykningesituasjonen
Sak:
Asylsøkere/flyktninger - helsehjelp 2015
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisin og helsefag
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
322
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03175-17 Helse Sør-Øst RHF Situasjonsrapport Nr. 1 (11.11.2015 - 08:36)
Sak:
Asylsøkere/flyktninger - helsehjelp 2015
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisin og helsefag
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
322
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03230-2 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Pasient - og brukerombudet i Buskerud
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk avdeling Lier
Dok. dato:
05.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
339
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03312-3 Søknad og CV - Seksjonsoverlege - st. ref. (2803989343)
Sak:
Seksjonsoverlege Barn Leger DS - st. ref. 2803989343
Avsender:
Krzysztof Hochnowski
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
27.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03312-4 Svarbrev, søknad mottatt - Seksjonsoverlege Barn Leger DS - st. ref. 2803989343
Sak:
Seksjonsoverlege Barn Leger DS - st. ref. 2803989343
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
27.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03354-3 Svar på uttalelse fra behandlingssted i NPE-sak 2015/09669 - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kir/Ort/ØNH avdeling KS
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03391-3 Svar på uttalelse fra behandlingssted i NPE-sak 2015/09689 - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kir/Ort/ØNH avdeling KS
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03444-2 Søknad og CV - Anestesisykepleier - st. ref. (2815068221)
Sak:
Anestesisykepleier AIO Anestesi BS - st. ref. 2815068221
Avsender:
cheniti omar
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
20.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03444-3 Svarbrev, søknad mottatt - Anestesisykepleier AIO Anestesi BS - st. ref. 2815068221
Sak:
Anestesisykepleier AIO Anestesi BS - st. ref. 2815068221
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
20.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03444-4 Søknad og CV - Anestesisykepleier - st. ref. (2815068221)
Sak:
Anestesisykepleier AIO Anestesi BS - st. ref. 2815068221
Avsender:
Hans Alexander Skalleberg
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03444-5 Svarbrev, søknad mottatt - Anestesisykepleier AIO Anestesi BS - st. ref. 2815068221
Sak:
Anestesisykepleier AIO Anestesi BS - st. ref. 2815068221
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03444-6 Søknad og CV - Anestesisykepleier - st. ref. (2815068221)
Sak:
Anestesisykepleier AIO Anestesi BS - st. ref. 2815068221
Avsender:
Lona Gamst
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03444-7 Svarbrev, søknad mottatt - Anestesisykepleier AIO Anestesi BS - st. ref. 2815068221
Sak:
Anestesisykepleier AIO Anestesi BS - st. ref. 2815068221
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03444-8 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Anestesisykepleier AIO Anestesi BS - st. ref.
2815068221
Sak:
Anestesisykepleier AIO Anestesi BS - st. ref. 2815068221
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03503-13 Søknad og CV - Sykepleier/vernepleier - st. ref. (2818529250)
Sak:
Sykepleier/vernepleier ARA Døgnseksjon Blakstad - st. ref. 2818529250
Avsender:
Anita Dyrhaug
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03503-14 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/vernepleier ARA Døgnseksjon Blakstad - st.
ref. 2818529250
Sak:
Sykepleier/vernepleier ARA Døgnseksjon Blakstad - st. ref. 2818529250
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03504-9 Søknad og CV - Vernepleier/sykepleier - st. ref. (2812912307)
Sak:
Vernepleier/sykepleier ARA Døgnseksjon Blakstad - st. ref. 2812912307
Avsender:
Anita Dyrhaug
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03504-10 Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier/sykepleier ARA Døgnseksjon Blakstad - st.
ref. 2812912307
Sak:
Vernepleier/sykepleier ARA Døgnseksjon Blakstad - st. ref. 2812912307
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03505-8 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 50%, vikariat ARA Døgnseksjon Blakstad - st.
ref. 2818635379
Sak:
Sykepleier 50%, vikariat ARA Døgnseksjon Blakstad - st. ref. 2818635379
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03505-9 Søknad og CV - Sykepleier 50%, vikariat - st. ref. (2818635379)
Sak:
Sykepleier 50%, vikariat ARA Døgnseksjon Blakstad - st. ref. 2818635379
Avsender:
Anita Dyrhaug
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03528-16 Søknad og CV - Sykepleiere og spesialsykepleiere - st. ref. (2823061327)
Sak:
Sykepleiere og spesialsykepleiere Vestre Viken - st. ref. 2823061327
Avsender:
Dragoljub Blagojevic
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03528-17 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere og spesialsykepleiere Vestre Viken - st. ref.
2823061327
Sak:
Sykepleiere og spesialsykepleiere Vestre Viken - st. ref. 2823061327
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03544-3 Søknad og CV - Psykolog/psykologspesialist - st. ref. (2825624850)
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Avsender:
Anne Marit Andreassen
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
27.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03544-4 Svarbrev, søknad mottatt - Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref.
2825624850
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
27.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03544-5 Søknad og CV - Psykolog/psykologspesialist - st. ref. (2825624850)
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Avsender:
Kristoffer Bruset Ludvigsen
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
28.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03544-6 Svarbrev, søknad mottatt - Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref.
2825624850
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
28.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03544-7 Søknad og CV - Psykolog/psykologspesialist - st. ref. (2825624850)
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Avsender:
Åsmund Trygve Strønen
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
28.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03544-8 Svarbrev, søknad mottatt - Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref.
2825624850
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
28.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03544-9 Søknad og CV - Psykolog/psykologspesialist - st. ref. (2825624850)
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Avsender:
Indira Hasanbegovic
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
28.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03544-10 Svarbrev, søknad mottatt - Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref.
2825624850
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
28.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03544-11 Søknad og CV - Psykolog/psykologspesialist - st. ref. (2825624850)
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Avsender:
Martin Larsen Ørnfjord
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03544-12 Svarbrev, søknad mottatt - Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref.
2825624850
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03544-13 Søknad og CV - Psykolog/psykologspesialist - st. ref. (2825624850)
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Avsender:
Julie Korseth
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03544-14 Svarbrev, søknad mottatt - Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref.
2825624850
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03544-15 Søknad og CV - Psykolog/psykologspesialist - st. ref. (2825624850)
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
30.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03544-16 Svarbrev, søknad mottatt - Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref.
2825624850
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
30.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03544-17 Søknad og CV - Psykolog/psykologspesialist - st. ref. (2825624850)
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Avsender:
Therese Bratvold
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
02.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03544-18 Svarbrev, søknad mottatt - Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref.
2825624850
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
02.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03544-19 Søknad og CV - Psykolog/psykologspesialist - st. ref. (2825624850)
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Avsender:
Veslemøy Rosvoll Grøndahl
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03544-20 Svarbrev, søknad mottatt - Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref.
2825624850
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03544-21 Søknad og CV - Psykolog/psykologspesialist - st. ref. (2825624850)
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Avsender:
Stephan Christopher Hermann Neuhaus
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03544-22 Svarbrev, søknad mottatt - Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref.
2825624850
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03544-23 Søknad og CV - Psykolog/psykologspesialist - st. ref. (2825624850)
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Avsender:
Maria Apelstrand
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03544-24 Svarbrev, søknad mottatt - Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref.
2825624850
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03544-25 Søknad og CV - Psykolog/psykologspesialist - st. ref. (2825624850)
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Avsender:
Ida-Katrine Holmvik Edvardsen
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03544-26 Svarbrev, søknad mottatt - Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref.
2825624850
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03544-27 Søknad og CV - Psykolog/psykologspesialist - st. ref. (2825624850)
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Avsender:
Maria Sirnes Øien
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03544-28 Svarbrev, søknad mottatt - Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref.
2825624850
Sak:
Psykolog/psykologspesialist Vestre Viken HF - st. ref. 2825624850
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-4 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Marthe Rosvoll Kobbeltvedt
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
28.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-5 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
28.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-6 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
28.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-7 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
28.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-8 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Marianne Arstad Elden
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-9 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-10 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Renate Sigvartsen Grün
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
31.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-11 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
31.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-12 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
01.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-13 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
01.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-14 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Nafeesa Akhtar
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
02.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-15 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
02.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-16 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Karin Toeneiet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
02.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-17 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
02.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-18 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Tarmo Tavas
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-19 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-20 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Hanan El Ghaouti
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-21 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-22 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Felix Koppel
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-23 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-24 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Khanh Vu
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-25 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-26 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Mohammed Miran Miah
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-27 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-28 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Tale Halle
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-29 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-30 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Beheshteh Haririan
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-31 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-32 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Linn Nanette Reichborn
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-33 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-34 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Bisera Vujicic
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
08.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-35 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
08.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-36 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Bjørn Odd Johnsen
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-37 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-38 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Sherehan Atya
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-39 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-40 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Marja Schwab
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-41 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-42 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Synne Rødal
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-43 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-44 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Inger Johanne Zwicky Eide
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-45 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-46 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
helene boe
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-47 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-48 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Johannes Brost
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-49 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-50 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Julia Skoglund
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-51 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-52 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Merete Wik
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-53 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-54 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Ileana Enache
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-55 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-56 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Erik Nicolay Kiil
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-57 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-58 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Arne Rasmus Finsådal Drabløs
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-59 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-60 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Thorir Mar Bjorgulfsson
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-61 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-62 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Anniken Jørlo Fuglestad
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-63 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03556-64 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2826416700)
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Avsender:
Palwinder Kaur
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03556-65 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk
poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Sak:
Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus - st. ref. 2826416700
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03561-2 Helseopplysninger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
27.10.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03588-2 Sakkyndig vurdering - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ortopedisk avdeling BS
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03603-3 Røntgendokumentasjon fra Vestre Viken - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03623-2 Søknad og CV - Radiograf - st. ref. (2832315651)
Sak:
Radiograf KMD Klinikk for medisinsk diagnostikk - st. ref. 2832315651
Avsender:
Kristin Jørgensen
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
02.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03623-3 Svarbrev, søknad mottatt - Radiograf KMD Klinikk for medisinsk diagnostikk - st. ref.
2832315651
Sak:
Radiograf KMD Klinikk for medisinsk diagnostikk - st. ref. 2832315651
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
02.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03628-2 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03628-3 Helseopplysninger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03634-2 dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling DS
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03644-2 Retting i Journal - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
07.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
439
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03682-4 Bekreftelse på anmeldt forhold - Avskjermet
Sak:
Anmeldelser - Kongsberg DPS
Avsender:
Søndre Buskerud Politidistrikt Kongsberg Politistasjon
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Administrasjonsavdelingen
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
431
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03696-1 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Inger Marie Aaland
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03701-2 UDI - Arbeidstilbud
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03701-3 Helseopplysninger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03703-1 Bekreftet avtale om turnuslegetjeneste i perioden f.o.m. 01.03.2016 t.o.m.
28.02.2017
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03708-2 Helseopplysninger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03724-1 Registreringsskjema for praksiskandidat- Prosjekt springbrett og
taushetserklæring
Sak:
Praksiskandidat - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
275
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03725-1 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som sosionom
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
05.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03725-2 Helseopplysninger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
05.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
11.11.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
11.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03726-1 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientforening
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for bildediagnostikk
Dok. dato:
09.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03729-1 Svar på varsel om alvorlig hendelse
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Undersøkelsesenheten
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling BS
Dok. dato:
10.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
431
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03736-1 Bekreftet vikariat som lege i spesialisering
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
06.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03736-2 Attest- dokumentasjon på LIS B
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
11.11.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221

Similar documents