Kommisjonsoversikt HIS4090 våren 2015

Comments

Transcription

Kommisjonsoversikt HIS4090 våren 2015
Kommisjonsoversikt HIS4090 våren 2015
Veileder
Navn
Morten Anker
Simen Staff Bakken
Øyvind Bergerud
Lasse Hermansen Bjørnland
Eirik Andreas Brevik
Eirik Djønne
Jonas Finnanger
Evald Fredholm
Ole Georg Gliddi
Ida Karine Glosli
Maria Flaten Gunstad
Carl August Jordhøy Henning
Christoffer Hobbelstad
Stefan Hotvedt
Kjersti Jovik
Kenneth Kreppen
Grethe Nikoline Langerud
Ingrid Maria Lutnæs
Stine Eriksen Mangset
Joakim Aalmen Markussen
Stine Mari Velde Marthinsen
Henrik Olav Mathiesen
Christian Fredrik Melbye
Ingrid Rønning Okkenhaug
Victor Domingo Bugge Olsgard
Kristian Walberg Olstad
Fredrik Opedal
Terje Emberland
Hilde Henriksen Waage
Kristine Bruland
Knut Einar Eriksen
Magnus Petersson
Robert Friedman
Hilde Henriksen Waage
Hilde Sandvik
Jan Eivind Myhre
Øystein Sørensen
Øystein Sørensen
Øystein Sørensen
Hanne Hagtvedt Vik
Hilde Henriksen Waage
John Peter Collett
Terje Emberland
Guri Hjeltnes og Ivar Dyb Kraglund
(biveileder)
Hilde Sandvik
Guri Hjeltnes
Hilde Henriksen Waage
Jan Eivind Myhre
Odd Arvid Storsveen
Olav Njølstad
Jon Vidar Sigurdsson
Vibeke Banik
Øystein Sørensen
Hans Jacob Orning
Intern
sensor/administrator
Lars Erik Vaale
Ingrid Lundestad
John Peter Collett
Svein Mønnesland
Ingrid Lundestad
Stian Bones
Ada Nissen
Jan Eivind Myhre
Ola Svein Stugu
Odd Arvid Storsveen
Anders Kjøstvedt
Bernt Hagtvet
Hallvard Kvale
Ada Nissen
Knut Kjeldstadli
Lars Erik Vaale
Ole Kristian Grimnes
Ekstern sensor
Hans Fredrik Dahl
Helge Pharo
Eirinn Larsen
Sven Holtsmark
Helge Danielsen
Harald Dag Jølle
Knut Einar Eriksen
Kari Telste
Ellen Schrumpf
Hans Fredrik Dahl
Dag Einar Thorsen
Dag Einar Thorsen
Sunniva Engh
Robin Allers
Harald Espeli
Hans Fredrik Dahl
Eirinn Larsen
Finn Erhard Johannessen
Per Ole Johansen
Helge Pharo
Erling Sandmo
Jan Eivind Myhre
Even Lange
Hans Jacob Orning
Einhart Lorenz
Bernt Hagtvet
Jon Vidar Sigurdsson
Ida Bull
Ole Kristian Grimnes
Knut Vikør
Ole Georg Moseng
Jens Johan Hyvik
Gjermund Rongved
Leidulf Melve
Johannes Due Enstad
Hans Fredrik Dahl
Audur Magnusdottir
Rafael Ortega
Tor Harald Otterholt
Marielle Gårder Pedersen
Ola Rolfstad
Pia Benedicte Rolien
Julie Selstø Roppestad
Ole-Albert Rønning
Julie Sandness
Alexander John Smith-Hald
Mathias Nestun Sønsteby
Tommy Søvik
Lasse Thomassen
Thomas Malo Tollefsen
Kristian Toreskaas
Karoline Torkildsen
Tormod Tvare
Anja Bing Vangsnes
Anders Kristian Ødegaard
Martin Aasen
Hilde Henriksen Waage
Ole Georg Moseng
Arnfinn Moland
Olav Njølstad
Øystein Sørensen
Hilde Henriksen Waage
Hans Jacob Orning
Øystein Sørensen
Hilde Sandvik
Hilde Henriksen Waage
Knut Kjeldstadli
Hanne Hagtvedt Vik
Hans Jacob Orning
Finn Erhard Johannessen
Odd Bjørn Fure
Olav Njølstad
Øystein Sørensen
Hans Jacob Orning
Knut Ødegård
Øivind Bratberg
Gro Hagemann
Lars Erik Vaale
Even Lange
Guri Hjeltnes
Ada Nissen
Jon Vidar Sigurdsson
Dag Einar Thorsen
Erling Sandmo
Ingrid Lundestad
Hallvard Notaker
Hallvard Kvale
Jon Vidar Sigurdsson
Kristine Bruland
Gro Hagemann
Even Lange
Fredrik Thue
Jon Vidar Sigurdsson
Ragnhild Bø
Knut Vikør
Olav Hamran
Knut Einar Eriksen
Gjermund Rongved
Knut Einar Eriksen
Helge Pharo
Leidulf Melve
Lars Gule
Kari Telste
Jørgen Jensehaugen
James Godbolt
Sunniva Engh
Audur Magnusdottir
Espen Ekberg
Christhard Hoffmann
Gjermund Rongved
Bernt Hagtvet
Audur Magnusdottir
Eivind Seland

Similar documents