Kap. 3 - Mekanikk - s. 79– 95 Konstruksjoner i likevekt

Comments

Transcription

Kap. 3 - Mekanikk - s. 79– 95 Konstruksjoner i likevekt
Kap. 3 - Likevekt
• Statisk likevekt
– Grafisk
– Analytisk
Kap. 3 - Mekanikk - s. 79– 95
Konstruksjoner i likevekt - grafisk analyse
Kap. 3 - Mekanikk - s. 79– 95
Konstruksjoner i likevekt - grafisk analyse
• Opplagring av konstruksjoner
• Fritt opplagret (fastlager)
y
FAx
FAy
x
Kap. 3 - Mekanikk - s. 79– 95
Konstruksjoner i likevekt - grafisk analyse
• Opplagring av konstruksjoner
• Glidelager (rullelager)
y
x
FAy
Kap. 3 - Mekanikk - s. 79– 95
Konstruksjoner i likevekt - grafisk analyse
• Opplagring av konstruksjoner
• Fast innspent
FAx
y
MA
FAy
x
Kap. 3 - Mekanikk - s. 79– 95
Konstruksjoner i likevekt - grafisk analyse
• Opplagring av konstruksjoner
• Stanglager (lagret med et stag)
y
FA
x
Kap. 3 - Mekanikk - s. 79– 95
Konstruksjoner i likevekt - grafisk analyse
• Likevekt – resultantkraften er null
• Konstruksjon påvirket av to krefter
y
F1
x
F2
Angrepslinje
F1 = F2 , samme angrepslinje
Kap. 3 - Mekanikk - s. 79– 95
Konstruksjoner i likevekt - grafisk analyse
• Likevekt – resultantkraften er null
• Konstruksjonen påvirket av tre krefter
F2
F1
F2,3
F3
F1 = F2,3 , samme angrepslinje
Kap. 3 - Mekanikk - s. 79– 95
Konstruksjoner i likevekt - grafisk analyse
• Likevekt – resultantkraften er null
• Konstruksjonen påvirket av fire krefter
F2
F4
F1,2
F3,4
F1
F3
F1,2 = F3,4 , samme angrepslinje

Similar documents