KVKatalog2015_Layout 1

Comments

Transcription

KVKatalog2015_Layout 1
214
Filtermedia
47 65 66 00
www.klart-vann.no
47 65 66 00
Filtermedia
www.klart-vann.no
AQUA-MULTOLITE
AKTIVT KULL – AQUA-CARB POOL
Aqua-Multolite er et aluminiumsilikat kjent som clinoptilolite.
Under produksjonen er dette produktet bare knust, skilt fra
urenheter og siktet. Ved bruk i renseprosesser har det evnen til å
virke som et ionebyttemedia som fjerner de fleste forurensninger
i vannet. Den har en høyporøs oppbygning som sikrer at
suspendert materiale og bakterier fjernes når vannet passerer
et lag med MULTOLITE-granulat.
Aqua-Carb pool er et granulert aktivt kull filtermedia som
er produsert via av damp-aktivasjon av avvasket, hardt
kull. Råmaterialet av hardt kull, samt den spesielle
produksjonsmetoden, gir en termisk reaktivering av det
utbrukte aktiverte kullet. Det reaktiverte kullet vil ha samme
adsorberingsevne som det originale aktiverte kullet.
MULTOLITE har evne til å oppfylle følgende funksjoner:
• Absorbsjon av tungmetaller (Pb2+, Cd2+, Zn2+ og Cu2+)
samt organiske materialer
• Fjerning av ammonium ved hjelp av ionebytting (økning
av NH4+ konsentrasjoner) samt ved absorbsjon fra
fisketransportsystemer, svømmebasseng og fiskedammer
• Filtrering av partikler som planteplankton, alger og bakterier
AQUA-MULTOLITE reduserer ammoniumnivået. Som en følge av
dette vil kloraminene dannet mellom klor og ammonium i et
basseng reduseres.
AQUA-MULTOLITE fjerner også suspendert stoff og bakterier
fra vannet.
Varenummer
4012324
Produkt
Aqua-Multolite 25 kg sekk
Beskrivelse
0,85 - 2,36 mm
Teknisk informasjon:
Teknisk informasjon:
Kjemisk analyse (pr. masse)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
Na2O
K2O
H2O
Tetthet
1,6 g/cm3
Egenskaper
• Adsorberer organisk materiale
• Reduserer lukt og smak
• Avkloring av drikkevann, avløpsvann og
svømmebassengvann
• Reduksjon av tunge hydrokarboner fra naturlig gass, luft,
hydrogen og andre gasser
Romvekt
Ca. 900 kg/m3
Gjennomsnittsverdier
66 %
10 – 13 %
0,5-1,1 %
0,4 - 0,6 %
1,3 – 1,6 %
3,3 – 4,3 %
1,8 – 2,3 %
13 – 14 %
Egenskap
Gjennomsnittlige verdier
Tetthet
2,1 g/cm3
Romvekt
400 +/- 30
Aske (pr. masse)
<8%
Fuktighet (pr. masse)
<5%
Overflateareal
> 1000 m2/g
Jod nummer
> 1000 mg l2/g
Karbon Tetra Klor
> 61 %
(pr. masse)
EN 12915
> 180 kg/m3
< 15 %
<3%
> 600 mg l2/g
-
Varenummer
4012332
Produkt
Aqua-Carb Pool
Beskrivelse
1,0 – 3,0mm 40 l sekk
Form
Splintret, uregelmessig
KDF
Et kopper-sink media av høy renhetsgrad som blant annet helt
eller delvis vil fjerne følgende: klor, hydrogensulfid (H2S), jern
(toverdig), bly, arsenikk, kadmium, krom VI, krom III, selen,
kvikksølv, kalsiumkarbonat, magnesium, bakterier, alger,
mikroorganismer og belegg.
AQUA-MANDIX
AQUA-MANDIX er et naturlig, knust mangandioksid mineral, uten
tilsetninger og fri fra forurensninger. Brukt som en joker for
katalytisk fjerning av oppløst jern og mangan i et filtreringssteg,
selv ved ugunstige pH-forhold.
Bruksområder:
Katalytisk fjerning av oppløst jern og mangan ved
følgende fordeler:
• Overfører sin aktivitet til omliggende sandkorn
• Krever ikke ideelle pH-forhold
• Krever ikke regenerering med kaliumpermanganat
Varenummer
4012321
Produkt
Aqua-Mandix
Beskrivelse
0,5 – 1,0 mm, 25 kg sekk
Mediet er egnet for forfiltrering og hovedfiltrering av drikke-,
prosess- og avløpsvann.
Ingen regenerering er nødvendig da renseprinsippet er basert
på RedOx reaksjoner.
Teknisk informasjon:
Egenskap
Tetthet
Romvekt
Form
Farge
MnO2 (pr. masse)
Fe2O3 (pr. masse)
SiO2 (pr. masse)
Al2O3 (pr. masse)
Fuktighet
KDF 55 Godkjent til bruk i drikkevannsapplikasjoner.
Gjennomsnittlige verdier
3,5 g/cm3
2000 kg/m3
Uregelmessig
Mørk brun til svart
78 %
6,2 %
5,2 %
3,1 %
<1%
KDF 85 prosessmediet som er et effektivt jern (jern) og
hydrogensulfid (H2S) fjerning middel som kan anvendes
alene eller for å beskytte eksisterende vann filtrering/rensing
teknologier i POE behandling av grunnvannet.
Varenummer
4012322
4012323
Produkt
KDF-55 media 25,85 kg spann
KDF-85 media 25,85 kg spann
215