Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer

Comments

Transcription

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer
Avdelingssjef
Erik Rødevand
Klinikksjef
Avdeling for
sykepleie
Avdelingsleder
Avdelingssjef Mette
Liv Åse Sommervold
Røsbjørgen
Avdelingsleder
Kari Merete Granbo
Avdelingssjef Trude
Mittet
Avdelingsoverlege
Ivar Rossvoll
Seksjonsleder
Randi K. Lien
Avdeling for
dagkirurgi og
overvåkning
Avdeling for
inntak og
poliklinikk
Ortopedisk avdeling
Leger, Øya, Orkdal
og Fosen DMS
Ortopedisk
Operasjonsavdeling
Avdelingssjef
Jan Gunnar Skogås
Medisinskfaglig
systemansvar
Avdelingsoverlege
Steinar Havik
Avdelingsleder
Trude Mittet
Avdelingssjef
under
ansettelse
Røros sykehus
Avdelingssjef
Kristin Ryggen
Kontorenheten
Fosen Helse IKS
Akutt operasjon
Ortopedisk
avdeling
Revmatologisk
avdeling
Hudavdelingen
À jour: 23.2.2015
Jan Gunnar Skogås
Klinikkstab
Skadepoliklinikken
Ort.
forskningssenter
Skadepoliklinikken
Ortopedisk
traumatologi
Elektiv
ortopedi
Rekonstruktiv
ortopedi
Seksjonsoverlege
Eivind Witsø
Seksjonsoverlege
Mona Nysted
Seksjonsoverlege
Olav Foss
Seksjonssykepleier
Ragnhild Skorstad
Seksjonssykepleier
Jon Anders Rygh
Seksjonssykepleier
Elin Humstad
Seksjonssykepleier
Randi Mette Austli
Seksjonssykepleier
Anne Merete Aa
Rekonstruktiv
ortopedi
Seksjonsoverlege
Robert Buciuto
A3 Orkdal
Traumatologi
Seksjonsoverlege
Heike Zeitlmann
Seksjonsoverlege
Rainer Knobloch
Håndkirurgi
Ryggkirurgi
Seksjonsoverlege
Grethe Sofie Hortemo
Seksjonsoverlege
Torarin Lamvik
Artroskopi
Barneortopedi
Seksjonsoverlege
Otto Scnell Husby
Avdelingssykepleier
Eva Lyngvær
Seksjonsleder
Edel Kvam
Seksjonsleder
Hege Suorza Svean
Koksvik
Protesekirurgi
NKSR
Kontorenheten
Sengepost og
poliklinikk
Sengepost og
dagenhet
Seksjonsleder
Toril Lillehagen
Seksjonsleder
Toril Lillehagen
Revmatologisk Avdelingsoverlege
avdeling leger Erik Rødevand
Hud- og
venerisk polikl
Seksjonsleder
Kontorenheten Siv-Helen Lund
Hudavdelingen Avdelingsoverlege
Kristin Ryggen
leger

Similar documents